О. Довженко, С. Параджанов, Р. ВіктюкМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О. Довженко, С. Параджанов, Р. Віктюк2. М. Березовський, А. Ведель, Ф. Прокопович

3. М. Лисенко, брати Тобілевичі, М. Старицький

4. Я. Гаватович, Д. Туптало, Г. Сковорода

209. Оберіть правильну відповідь:

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. СФОРМУВАЛИСЬ НАПРЯМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ

ЕСТРАДИ

1. партесний спів, думи та історичні пісні

2. календарно-обрядові пісні, родинно-побутові пісні, соціально-побутові пісні

3. поп-музика, рок-музика, джаз, авторська (бардівська) музика

4. хорова музика, симфонічна музика, вокально-симфонічна музика

210. Оберіть правильну відповідь:

ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ ХХ СТ.

1. А. Жолдак, А. Хостікоєв, Б. Бенюк

М. Лисенко, М. Вербицький, П. Ніщинський

3. М. Леонтович, Б. Лятошинський, С. Людкевич

4. М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель

211. Оберіть правильну відповідь:

ВСЕСВІТНЬО ВІДОМІ РЕЖИСЕРИ УКРАЇНСЬКОГО КІНО ХХ СТ.

О. Довженко, С. Параджанов, Ю. Іллєнко

2. Г. Юра, І. Миколайчук, К. Степанков

3. С. Говорухін, К. Муратова, М. Хуциєв

4. І. Бурячок, А. Петрицький, В. Меллер;

212. Оберіть правильну відповідь:

КОМПОЗИТОР ХІХ СТ., АВТОР МУЗИКИ ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ УКРАЇНИ

1. Сидір Воробкевич

Михайло Вербицький

3. Павло Чубинський

4. Микола Лисенко

213. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ МУЗИКАНТ І СПІВЕЦЬ, ВИКОНАВЕЦЬ НАРОДНИХ ДУМ І

ПІСЕНЬ, У ЯКИХ ПОЄДНУЄТЬСЯ ПОЕЗІЯ, СПІВ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ СУПРОВОДОМ

1. менестраль

Кобзар

3. трубадур

4. скрипаль

214. Оберіть правильну відповідь:

АВТОР ЗБІРКИ «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ»

1. М. Березовський

Г. Сковорода

3. Д. Бортнянський

4. А. Ведель

215. Оберіть правильну відповідь:

МІСТО, ЯКЕ ПРОСЛАВИВ СВОЄЮ ТВОРЧІСТЮ СКУЛЬПТОР Й. ПІНЗЕЛЬ

1. Київ

2. Івано-Франківськ

3. Вінниця

Львів

216. Оберіть правильну відповідь:

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ВЕЛИЧАЛЬНІ ПІСНІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ, ПОШИРЕНІ СЕРЕД

НАРОДІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГОЛОВНО У СЛОВ ЯН), ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД ЧАС

НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ

1. колискові

Колядки

3. русальні

4. частівки

217. Оберіть правильну відповідь:

ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ВІЗЕРУНОК, ВИКОНАНІ НА ПІДГОТОВЛЕНІЙ ОСНОВІ ЗІ ШМАТОЧКІВ

КОЛЬОРОВОГО КАМЕНЮ, СМАЛЬТИ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

1. книжкова мініатюра

2. фреска

3. ікона

Мозаїка

218. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ЗАЗНАЛО НАЙБІЛЬШОГО ВПЛИВУ З БОКУ

1. середньовічної Польщі

Візантійського мистецтва

3. мавританського мистецтва

4. мистецтва середньовічної Франції

219. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (УАН) БУВ

1. А. Кримський

2. М. Грушевський

В. Вернадський

220. Оберіть правильну відповідь:

НАУКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ

УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ПОДІЛЕНА НА

Періоди

2. 7 періодів

3. 3 періоди

221. Оберіть правильну відповідь:

ОЗНАКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ Є

Національна самосвідомість

2. елементи побуту

3. національний одяг

222. Оберіть правильну відповідь:

КАТЕГОРІЯ «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА» ФУНКЦІОНУЄ З

З часу проголошення державної незалежності України

2. з періоду Гетьманщини

3. з часів Київської Русі

223. Оберіть правильну відповідь:

НАЦІЯ – ЦЕ ОБЄ’ДНАННЯ ЛЮДЕЙ ЗА

1. культурними ознаками

Проживанням на одній території

3. кровною спорідненістю

224. Оберіть правильну відповідь:

СЛОВО «КУЛЬТУРА» СПОЧАТКУ ТЛУМАЧИЛОСЬ ЯК

1. матеріальні досягнення людства

2. інтелектуальні досягнення людства

Способи обробки землі

4. правильна поведінка в суспільстві

225. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРША ВЕЛИКА ХВИЛЯ АРЕШТІВ ДИСИДЕНТІВ ХХ ст. ВІДБУЛАСЯ У

1. 1985 р.

2. 1975 р.

Р.

4. 1960 р.

226. Оберіть правильну відповідь:

ЦЕНТРОМ УКРАЇНСЬКОГО „ШІСТДЕСЯТНИЦТВА” НА ПОЧАТКУ 60-Х ХХ ст. БУВ

КИЇВСЬКИЙ КЛУБ

1. Пегас

2. Випад

3. Біла вежа

Сучасник

227. Оберіть правильну відповідь:

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ — РУСЬ УТВОРИЛАСЬ

1. ХІ ст.

2. ХІІ ст.

КІН. ІХ ст.

228. Оберіть правильну відповідь:

ЛІТЕРАТУРУ ЖИТІЙНОГО ЖАНРУ УЗАГАЛЬНЕНО НАЗИВАЮТЬ

1. апокрифи

Агіографія

3. словесна ікона

229. Оберіть правильну відповідь:

ЗРОБЛЕНІ ВІД РУКИ МАЛЮНКИ, БАГАТОБАРВНІ ІЛЮСТРАЦІЇ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ

КЛЕЙОВИМИ Й ІНШИМИ ФАРБАМИ В РУКОПИСНИХ КНИГАХ

Книжкові мініатюри

2. мозаїки

3. ікони

4. фрески

230. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ КАМ’ЯНИМ ХРАМОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ВВАЖАЄТЬСЯ

1. Києво-Печерський монастир

2. Софійський собор

Десятинна церква

231. Оберіть правильну відповідь:

КАРТИНА, НАПИСАНА ВОДЯНИМИ ФАРБАМИ ПО СВІЖІЙ ВОГКІЙ ШТУКАТУРЦІ,— ЦЕ

1. ікона

Фреска

3. мозаїка

232. Оберіть правильну відповідь:

МАНДРІВНИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ АКТОРІВ І МУЗИКАНТІВ НА РУСІ НАЗИВАЛИ

1. закупами.

Скоморохами

3. холопами

233. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШОЮ ЧАСТИНОЮ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ БУЛИ

Смерди

2. ремісники

3. бояри

234. Оберіть правильну відповідь:

НАРОДНІ ЗБОРИ ВСЬОГО ДОРОСЛОГО ВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ЯКІ

ПРИЙМАЛИ РІШЕННЯ З ВАЖЛИВИХ ГРОМАДСЬКИХ І ДЕРЖАВНИХ СПРАВ,

НАЗИВАЛИСЯ

1. старшою дружиною

2. князівською радою

Вічем

235. Оберіть правильну відповідь:

НА МІСЦІ БІЛЯ КИЄВА, ДЕ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРИЙ РОЗБИВ ПЕЧЕНІГІВ, БУЛО

ЗБУДОВАНО

1. Києво-Печерський монастир

2. Десятинну церкву

Софійський собор

236. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШЕ ПИСАНЕ ЗВЕДЕННЯ НОРМ ДАВНЬОРУСЬКОГО ПРАВА МАЛО НАЗВУ

Руська правда

2. Повість минулих літ

3. Устав земляний

237. Оберіть правильну відповідь:

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР ЗАПРОВАДИВ ХРИСТИЯНСТВО ЯК ДЕРЖАВНУ РЕЛІГІЮ КИЇВСЬКОЇ

РУСІ

Р.

2. 981 р.

3. 978 р.

238. Оберіть правильну відповідь:

У КРАЇНСЬКИМ ПЕРШОДРУКАРЕМ БУВ

1. Володимир Мономах

2. Гутенберг

Іван Федоров

239. Оберіть правильну відповідь:

ТВІР ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА НАЗИВАЄТЬСЯ

1. «Тренос»

Повчання дітям»

3. «Уроки історії»

240. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ РЕКТОРОМ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ БУВ

1. Л. Баранович

Г. Смотрицький

3. С. Зизаній

241. Оберіть правильні відповіді:

СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЕМІСТІВ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК В ІСТОРІЮ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ, СЛІД ЗАЗНАЧИТИ

1. Себастьяна Кльоновича

Христофора Філарета

3. Герасима Смотрицького

Івана Вишенського

242. Оберіть правильну відповідь:

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ БУЛА ЗАСНОВАНА У

1. 1673 р.

Р.

3. 1452 р.

243. Оберіть правильну відповідь:

НЕВІД’ЄМНОЮ РИСОЮ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО ГУМАНІЗМУ БУВ

Патріотизм

2. сенсуалізм

3. прагматизм

4. націоналізм

244. Оберіть правильну відповідь:

ЗАСОБОМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИСОКОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІСТОРИЧНОГО

ЕЛЕМЕНТУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ, УКРАЇНСЬКІ ГУМАНІСТИ

ВВАЖАЛИ

1. музику

Книгодрукування

3. науку

4. літературну діяльність

245. Оберіть правильну відповідь:

ГУМАНІЗМ - ЦЕ

1. вчення, яке виступає проти використання образів Бога і святих у богослужінні і

суспільному житті

2. визнання людини найвищою цінністю у світі, повага до гідності та розуму людини;

Течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, яка відстоює право на

Щастя в житті, і вільний вияв природних почуттів і здібностей

3. це процес змін у взаємовідносинах релігії з суспільством у напрямку звільнення від

релігійного впливу. Також перетворення церковної власності на державну власність

246. Оберіть правильні відповіді:

ЗАЧИНАТЕЛЯМИ ГУМАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ МОЖНА ВВАЖАТИ

Станіслава Оріховського

Юрія Дрогобича

3. Григорія Сковороду

Павла Русина

247. Оберіть правильну відповідь:

НА МІСЦІ ДАВНЬОГО ХЕРСОНЕСА СТОЇТЬ СУЧАСНЕ МІСТО

1. Феодосія

2. Алушта

Севастополь

4. Керч

248. Оберіть правильну відповідь:

ФУНДАТОРОМ УКРАЇНСЬКОГО КІНОМИСТЕЦТВА ВВАЖАЮТЬ

1. Г.Стабового

2. М.Донського

3. І.Кавалерідзе

О.Довженка

249. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРОМ АНІМАЦІЙНИХ КАРТИН «ПРИГОДИ КАПІТАНА ВРУНГЕЛЯ» ТА «ОСТРІВ

СКАРБІВ»

1. Н.Василенко

Д.Черкаський

3. Л.Ткачилова

4. Є.Пружанський

250. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРОМ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО КОЗАЦЬКОГО ЦИКЛУ («ЯК КОЗАКИ КУЛІШ ВАРИЛИ»,

«ЯК КОЗАКИ НАРЕЧЕНИХ ВИЗВОЛИЛИ») Є

1. В.Костилєв

В.Дахно

3. І.Гурвич

4. Д.Черкаський

251. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР, АВТОР ОПЕРИ «РІЗДВЯНА НІЧ», «ТАРАС БУЛЬБА»,

«ЕНЕЇДА»

1. С.Гулак-Артемовський

2. Ф.Колесса

3. П.Ніщинський

М.Лисенко

252. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР, АВТОР ЦИКЛУ «МУЗИКА ДО «КОБЗАРЯ»

1. С.Людкевич

2. С.Гулак-Артемовський

3. М.Вербицький

М.Лисенко

253. Оберіть правильну відповідь:

ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ – АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА В КИЄВІ, ПОБУДОВАНА В

СТИЛІ

Бароко

2. готики

3. класицизму

4. модернізму

254. Оберіть правильну відповідь:

КІНОТРАГЕДІЮ «ГОЛОД-33» ЗНЯВ

1. Т.Левчук

2. Л.Биков

3. М.Іллєнко

О.Янчук

255. Оберіть правильну відповідь:

КІНОРЕЖИСЕР, ЯКИЙ ПЕРЕНІС НА ЕКРАН ОПЕРИ «НАТАЛКА ПОТАВКА, „ЗАПОРОЖЕЦЬ

ЗА ДУНАЄМ”, РОМАН П.МИРНОГО «ПОВІЯ»

І.Кавалерідзе

2. Ю.Іллєнко

3. І.Савченко

4. О.Довженко

256. Оберіть правильну відповідь:

У 20-Х РР. ХХ СТ. М.ХВИЛЬОВИЙ, П.ТИЧИНА, М.КУЛІШ УТВОРИЛИ ЛІТЕРАТУРНУ

ОРГАНІЗАЦІЮ

1. Голубі кларнети

Вапліте

3. Гарт

4. Плуг

257. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРОМ РОБОТИ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ» Є

1. І. Драч

2. М.Стельмах

І.Дзюба

4. Л.Костенко

258. Оберіть правильну відповідь:

ЧЛЕНОМ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ, ЩО УТВОРИЛАСЯ В ЛИСТОПАДІ 1976

РОКУ БУВ

1. Борис Патон

2. Михайло Стельмах

3. Андрій Малишко

Микола Руденко

259. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ 175-РІЧНОЇ ВИМУШЕНОЇ ПЕРЕРВИ ВІДБУЛОСЯ ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ

УНІВЕРСИТЕТУ „КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”, ЯКИЙ СТАВ СПАДКОЄМЦЕМ

СЛАВЕТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, У

1. 1992

2. 1964

3. 1991

4. 1990

260. Оберіть правильну відповідь:

РІК ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА «МОГИЛА

Т.ШЕВЧЕНКА»

1. 1917

2. 1935

3. 1925

4. 1950

261. Оберіть правильну відповідь:

ЗАСНОАВНИКОМ ТЕАТРУ «БЕРЕЗІЛЬ» У 1922 РОЦІ БУВ

1. М.Хвильовий

2. Г.Юра

3. А.Бучма

Лесь Курбас

262. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ЯКИЙ ПРОПАГУВАВ ОРІЄНТАЦІЮ ЗАХІДНО-

ЄВРОПЕСЬКОГО СТАНДАРТУ, ЩО ПРОЯВИЛАСЯ У ФОРМІ «ГЕТЬ ВІД МОСКВИ!»,

«ДАЄШ ПСИХОЛОГІЧНУ ЄВРОПУ»

1. М.Хвильовий

2. Є.Плужник

Б.Антоненко-Давидович

4. Г.Косинка

263. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРОМ КЛАСИЧНИХ ДРАМ І КОМЕДІЙ «ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ, ЗАВЕДЕ В НЕВОЛЮ»,

«ДОКИ СОНЦЕ ЗІЙДЕ, РОСА ОЧІ ВИЇСТЬ», «ГЛИТАЙ АБО Ж ПАВУК» Є

М.Кропивницький

2. М.Садовський

3. М.Старицький

4. І.Карпенко-Карий

264. Оберіть правильну відповідь:

ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В 2011 р. ЗА РОМАНОМ „ЧОРНИЙ ВОРОН”

БУЛА ПРИСУДЖЕНА

1. О.Ольжичу

2. М.Вінграновському

В.Шкляру

4. В.Симоненку

265. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ЗВУКОВИМ ДОКУМЕНТАЛЬНИМ ФІЛЬМОМ ДЗИГИ ВЕРТОВА (1930 Р.) БУВ

ФІЛЬМ

Симфонія Донбасу

2. Дума про Ковпака

3. Сорочинський ярмарок

266. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРОМ ПАМ’ЯТНИКА Т.ШЕВЧЕНКУ В ХАРКОВІ БУВ

1. Г.Яновицький

2. А.Дмитрієв

М.Манізер

4. Г.Яновський

267. Оберіть правильну відповідь:

ЗА ПРОЕКТАМИ СЛАВЕТНОГО ІТАЛІЙСЬКОГО АРХІТЕКТОРА Б.РАСТРЕЛЛІ БУЛО

ЗБУДОВАНО

1. Покровська церква у Києві

2. Маріїнський палац у Києві

3. Брама Забарбовського

4. Кловський палац у Києві

268. Оберіть правильну відповідь:

ВИДАТНИМИ ПРЕДСТАВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІІ ПОЛ. ХVІІІ СТ.

БУВ

1. М.Леонтович

2. М.Лисенко

3. С.Гулак-Артемовський

М.Березовський

269. Оберіть правильну відповідь:

СТИЛЬ, ЯКОМУ ХАРАКТЕРНІ КРИВОЛІНІЙНІСТЬ ФОРМ В АРХІТЕКТУРІ, ЕКСПРЕСІЯ,

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ, ДРАМАТИЗМ ОБРАЗІВ ЖИВОПИСУ

1. романтизм

Бароко

3. готика

4. класицизм

270. Оберіть правильну відповідь:

ХУДОЖНИК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКИЙ

НАВЧАВСЯ у ПЕТЕРБУРЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ ХУДОЖНИКІВ, ВЛАСНИК ГАЛЕРЕЇ ПОРТРЕТІВ

УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН, КАРТИН ПРИРОДИ, ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ

1. В.Боровиковський

2. В.Тропінін

3. А.Лисенко

Д.Левицький

271. Оберіть правильну відповідь:

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ

1. гетерогенність, гуманізм

2. релігійністьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.129.123 (0.031 с.)