Тест ::: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест ::: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇТест ::: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ

Тема :: Питання ІІІ рівня

1. Оберіть правильну відповідь:

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВУ СТАРОДАВНІХ ТРИПІЛЬЦІВ ПРИТАМАННІ

ТАКІ РИСИ:

1. полістилістика, усталеність, реалістичність

2. магічність, експресивність, світськість

3. геометричність, реалістичність, дія

Геометричність, усталеність, магічність

2. Оберіть правильну відповідь:

АРЕАЛИ ПОШИРЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Вінницька, Київська та Донецька області

Вінницька, Івано-Франківська та Тернопільська області

3. Київська, Луганська області та Крим

4. Чернігівська, Сумська та Запорізька області

3. Оберіть правильну відповідь:

ХУДОЖНИК М.ВРУБЕЛЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ ПРАЦЮВАВ НАД ОНОВЛЕННЯМ СТІНОПИСУ Х ст. У

1. Києво-Печерській Лаврі

Володимирському соборі

3. Кирилівській церкві

4. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ АРХІТЕКТУРНОЮ СПОРУДОЮ ТА РОКОМ ЇЇ

ЗАСНУАВННЯ

церква Богородиці у Тмуторокані

1037 р.

Софіївський собор

1021 р.

Десятинна церква

989-996 рр.

Спаський собор у Чернігові

1036 р.

 

Відповідь: 1 – 1021 р, 2- 1037 р,3 – 989- 996, 4- 1036р.

5. Оберіть правильні відповіді:

У КИЇВСЬКІЙ РУСІ В ШКОЛАХ ВИВЧАЛИ

Риторику

Арифметику

Основи письма

Читання

5. Філософію

6. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЕТАПАМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ

СТ. ТА ЇХНІМИ ХРОНОЛОГІЧНМИ РАМКАМИ

етап національно-духовного оновлення

1919-1932 рр.

етап стихійного піднесення духу національного

опору

1956-1987 рр.

етап національного відродження

з 1987 р.

етап тоталітарного панування «соцреалізму»

1933-1956 рр.

Відповідь : 1- 1, 2- 2, 3-3, 4-4.

7. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПОНЯТТЯМ ТА ЙОГО ФОРМОЮ ВИЯВЛЕННЯ

культ прекрасної дами

селянство

культ сили

лицарство

культ особистої свободи

сеньоріальність

право „мертвої руки”

бюргерство

общинність

куртуазність

Відповідь : селянство – право мертвої руки, лицарсто – куртуазність, сеньйоріальність – культ особистої свободи, бюргерство – общинність, куртуазність - культ прекрасної дами.

8. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ТЕРМІНОМ ТА ЙОГО ПОЯСНЕННЯ

вид мистецтва, буквально означає „складений зі

шматочків”

мозаїка

запис подій по роках

фреска

форма живопису, коли фарби наносяться на

вогку штукатурку

літопис

Відповідь : 1 – мозаїка, 2- літопис, 3- фреска.

9. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ АВТОРОМ І ЙОГО ТВОРОМ

Й.Борецький

„Протестація”

І.Вишенський

„Послання до єпископів”

М.Смотрицький

„Тренос„

І.Потій

„Унія або виклад попередніх артикулів послання до єпископів”

Відповідь: 1 - Протестація , 2 – Послання до єпископів, 3- Тренос, 4 – Унія або виклад артикулів.

10. Оберіть правильну відповідь

МІСЬКІ УКРІПЛЕННЯ НА ВОЛИНІ ЗВОДИВ

1. Митуса

2. Алімпій

Олекса

11. Оберіть правильну відповідь

МІСТО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА, В ЯКОМУ ЖИВ ТА ТВОРИВ

ПРЕМУДРИЙ КНИЖНИК ТИМОФІЙ

1. Луцьк

Галич

3. Перемишель

12. Оберіть правильну відповідь

МІСТО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА, В ЯКОМУ 1200 р. БУЛА ЗБУДОВАНА

ЦЕРКВА СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

Галич

2. Перемишель

3. Луцьк

13. Оберіть правильні відповіді:

ОПОВІДАННЯ ТА ПОВІСТІ, ВИКОРИСТАНІ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

1. „Повість про татарщину”

2. „Битва на Калці”

3. „Повість про Куремсу та Бурундая”

4. „Повість про Володимира Васильковича”

5. „Осмомисл”

14. Оберіть правильні відповіді:

ПАМЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

Холмське Євангеліє

Галицьке Євангеліє

3. Острозька Біблія

4. Бучацьке Євангеліє

5. Пересопницьке Євангеліє

6. Христинопільський апостол

15. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДАТАМИ ТА ПОДІЯМИ

Будівництво церкви святого Пантелеймона у Галичі

1337-1383

Будівництво Луцького замку князем Любартом

Перша історична згадка про Львів

Будівництво Успенського собору у місті Володимирі

Відповідь: церква Пантелеймона в Галичі – 1200р, Луцький замок- 1337- 1383, істочрина згадка про Львів – 1160, будівництво успенського собору у Володимирі – 1256.(має бути 1156)

16. Оберіть правильну відповідь:

ПАТРІАРХОМ ПЕРШОЇ ГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У АВСТРАЛІЇ БУВ

1. С. Фостун

2. О.Тарнавський

3. Д. Нитченко

Г. Костюк

17. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Український історик, громадський діяч, академік

НАН України, президент Міжнародної асоціації

україністів,директор Інституту українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України

Ісаєвич Ярослав Дмитрович

Митрополит Української православної

автокефальної церкви, історик Церкви,

мовознавець, педагог. Засновник і перший

ректор Кам ’ янець-Подільського державного

університету. У 1919 – 1920 рр. – міністр

віросповідань УНР

Загребельний Павло Архипович

Письменник_____, громадський діяч, головний

редактор газети "Літературна Україна" у 1961 –

1963 рр. Автор романів "Диво", "Первоміст",

"Смерть у Києві", "Я, Богдан", "Роксолана" та ін.

Іларіон (світське - Іван Огієнко)

Композитор, поет-пісняр. Трагічно загинув у

розквіті таланту. Автор популярних пісень

"Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі

гори" та ін.

Івасюк Володимир Михайлович

Відповідь: 1-1, 2(митрополит)-3 (Іларіон), 3(письменник)-2(Загребельний), 4- 4.

18. Оберіть правильну відповідь:

НАЗВА ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ В ЕМІГРАЦІЇ (1954-1997)

1. "Серпанок"

2. "Барвінок"

3. "Справа"

4. "Слово"

19. Оберіть правильну відповідь:

ЛЮДИ ПЕВНОГО ЕТНОСУ, ЯКІ КОМПАКТНО МЕШКАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ ЇХ

ОСНОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

Діаспора

2. Народ

3. Етнос

4. Нація

20. Оберіть правильну відповідь:

ІСТОРІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧИНАЄ ВІДЛІК ВІД

1. 1861 р. (скасування кріпосного права)

2. 1840 р. (вихід "Кобзаря" Т. Шевченка)

3. 1798 р. (вихід перших трьох частин "Енеїди" І. Котляревського)

4. другої половини Х V ІІІ ст. (поява притч і пісень Г.Сковороди);

21. Оберіть правильні відповіді:

МОДЕРНІЗМ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ :

Футуризм

2. Романтизм

Кубізм

Абстракціонізм

22. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1.Історик, письменник, етнограф. Був членом

Кирило-Мефодіївського товариства. У

Петербурзі заснував друкарню, де видавав

твори українських письменників, працював у

журналі "Основа". Автор української абетки і

правопису, поезії.

1.Куліш Пантелеймон Олександрович

2.Учений, один із найвидатніших орієнталістів

світу, поліглот, етнограф, письменник, один з

організаторів АН України. Очолював Інститут

сходознавства ім. О. Потебні в Києві. Дослідник

арабської, турецької, перської, а також

української мов.

2.Коцюбинський Михайло Михайлович

3.Письменник, громадський діяч, голова

"Просвіти"; в Чернігові, один з організаторів

Братства тарасівців. Автор повістей ("Fata

morgana"), новел ("Intermezzo") оповідань

3.Кримський Агатангел Юхимович

4.Письменник, громадський діяч. Підтримував

зв’язки з декабристами. Його поема "Енеїда"

стала першим в українській літературі твором,

написаним народною мовою

4.Котляревський Іван Петрович

Відповідь: 1- 1, 2-3,3-2, 4-4.

23. Оберіть правильні відповіді:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА Є АВТОРОМ ТАКИХ ПОЕТИЧНИХ ЗБІРОК:

Відгуки»

2. «В катакомбах»

Думи і мрії»

На крилах пісень»

24. Оберіть правильні відповіді:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА РЕАЛІЗУВАЛА СВІЙ ТАЛАНТ У ТАКИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Режисура

2. Український національний рух

Література

4. Фольклористика

25. Оберіть правильну відповідь:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НАРОДИЛАСЬ У

1. Києві

Колодяжному

3. Новоград-Волинську

4. Луцьку

26. ВПИШІТЬ РІК ПЕШОЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗГАДКИ ПРО ЛУЧЕСЬК (ЛУЦЬК)

1.

27. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1.Письменниця, перекладачка з російської,

чеської, польської мов, журналіст. У 1989-1997

рр. головний редактор газети "Просвіта". Автор

прози ("Родовід", "Бенефіс"літературних

композицій для театру

1.Вовчок Марко

2.Естрадна співачка, солістка ансамблю "Ватра"

2.Білозір Оксана Володимирівна

3.Письменниця. Була знайома з Т.Шевченком,

П.Кулішем, М.Костомаровим, І.Тургенєвим.

Твори мали антикріпосницьке спрямування.

Описувала історичне минуле України

3.Бічуя Ніна Леонідівна

4.Педагог, організатор народної освіти. У 1862 р.

заснувала у Харкові першу жіночу безкоштовну

недільну школу, яка проіснувала до 1919 р.

Підготувала та видала посібники "Що читати

народові", "Книга для дорослих"

4.Алчевська Христина Данилівна

Відповідь: 1-3, 2-2, 3-1, 4-4.

28. ВПИШІТЬ РІК НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

 

29. Оберіть правильну відповідь:

ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ХРАМ НАЛЕЖИТЬ ДО ТАКОГО

АРХІТЕКТУРНОГО СТИЛЮ

1. Барокко

2. Візантійський

Классицизм

4. Готичний

30. Оберіть правильну відповідь:

РЕКТОРОМ БОЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ПРОФЕСОРОМ КРАКІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ БУВ УКРАЇНЕЦЬ

1. Станіслав Оріховський

Юрій Котермак

3. Павло Русин

31. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В КИЇВСЬКІЙ РУСІ НАЗИВАВСЯ

1. Львівська Ставропігія

2. Університет Святого Володимира

Школа книжного вчення

32. Оберіть правильну відповідь

УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА МОДЕЛЬ СВІТОБАЧЕННЯ

1. антропокосмічна.

2. антропоцентрична

3. космоцентрична

Теоцентрична

33. Оберіть правильну відповідь:

ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ – ЦЕ

1. антропоморфізм

_____2. антропологія

3. антропоцентризм

Антропогенез

5. антропософія

34. Оберіть правильну відповідь:

ХТО З ПЕРЕРАХОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ Є СУЧАСНИМ КУЛЬТУРОЛОГОМ

М.Попович

2. І.Огієнко

3. Ф.Вовк

4. М.Костомаров

35. Оберіть правильну відповідь:

СУЧАСНА КУЛЬТУРА ЗА ВЕЛИКИМИ ГРУПАМИ ЇЇ СПОЖИВАЧІВ КЛАСИФІКУЄТЬСЯ НА

1. Прогресивну, стагнаційну, регресивну

2. Міфологічну, релігійну, наукову

Масову, елітарну, народну

4. Рабовласницьку, феодальну, капіталістичну

36. Оберіть правильні відповіді:

У СВОЇЙ ТВОРЧОСТІ ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ МОНУМЕНТАЛІСТІВ М.БОЙЧУКА

ЗВЕРТАЛАСЬ ДО

Іконопису

Народної творчості

3. міфологічного реалізму античності

Полікультурність

4. плюралізм

38. Оберіть правильні відповіді:

ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

1. Соломія Крушельницька та Наталя Ужвій

Відповідь:1-1, 2-2, 3-4, 4- 3.

41. Оберіть правильні відповіді:

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ

1. лаконічна стриманість і аскетизм

Технократичним оптимізмом

2. технократичними ілюзіями

3. технократичним песимізмом

44. Оберіть правильні відповіді:

ІСТОРИЧНІ ТИПИ СВІТОГЛЯДУ

1. фантастичний світогляд

Науковий світогляд

Релігійний світогляд

Міфологічний світогляд

45. Оберіть правильну відповідь:

„НОВЕ МИСТЕЦТВО”, ЯКЕ ВИНИКЛО В КІНЦІ ХІХ ст. І ПРОТИСТАВЛЯЛО СЕБЕ

„ТРАДИЦІЙНОМУ”, АКАДЕМІЧНОМУ РЕАЛІЗМУ, НАЗИВАЛОСЯ

1. Абстракціонізмом

Декадансом

3. Модернізмом

4. Романтизмом

46. Оберіть правильну відповідь:

МІРОЮ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ПОСТАЄ

1. усвідомлення своєї індивідуальності та власних інтересів і смаків

2. її залучення до певних релігійних переконань та культів

3. її спосіб задоволення своїх матеріальних і духовних потреб

Людства

47. Оберіть правильну відповідь:

ТЕРМІН „КУЛЬТУРА” БУВ УПЕРШЕ ВЖИТИЙ У ЗНАЧЕННІ, СТОСОВНО ЛЮДИНИ ТА ЇЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1. В.Патеркулом

2. Г.Ю.Цезарем

М.Т.Цицероном

4. Л.А.Сенекою

48. Оберіть правильну відповідь:

НАЗВА НАЙВІДОМІШОЇ НА ВОЛИНІ ІКОНИ ХІ ст.

1. Волинська Богоматір

М.Семенко

Г. Шкурупій

4. П.Тичина

51. Оберіть правильну відповідь:

„ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ” 1924-1927 рр., ЗАПОЧАТКОВАНА М.ХВИЛЬОВИМ МАЛА НА

МЕТІ

1. розвалити СРСР

2. відірвати Україну від Радянської Росії

Мала європейський рівень

52. Оберіть правильну відповідь:

„МОЛОДИЙ ТЕАТР” ВИНИК В ... ІЗ ІНІЦІАТИВИ ...

1. у травні 1916 р. – А.Бучми

2. у травні 1916 р. – Г.Юри

3. у травні 1916 р. – М.Садовського

У Римі

57. Оберіть правильні відповіді:

„ЗОЛОТОЮ ТРІЙЦЕЮ” НАУКОВОГО ТОВАРИТСВА ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА НАЗИВАЛИ

С.Єфремова

2. В.Гнатюка

І.Франка

М.Грушевського

58. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В ЕМІГРАЦІЇ

1. Львівський університет

2. Господарська академія

В. Сосюра

60. Оберіть правильну відповідь:

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЯКИМИ ВИЗНАЧАЛАСЬ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ

УКРАЇНИ

1. Декларація про державний суверенітет України

2. Основи законодавства України про культуру (1992 р.); Конституція України (1996 р.)

3. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

61. Оберіть правильні відповіді:

ДО АКТИВІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕГЕНЦІЇ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ, ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ

УКРАЇНИ, ПРОТИ РУСИФІКАЦІЇ ПРИЗВЕЛИ ТАКІ ПОДІЇ ІІ ПОЛ. 80-Х РОКІВ ХХ-го СТОЛІТТЯ

Відповідь:1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

63. Оберіть правильні відповіді:

ЛІТЕРАТУРНЕ УГРУПУВАННЯ “Бу-Ба-Бу” (Бурлеск, Балаган, Буфонада) СТВОРЕНУ 1985р.

У ЛЬВОВІ СКЛАДАЛИ

В.Неборак1. Ю.Андрухович

 

3. В.Недоступ

О.Ірванець

64. Оберіть правильні відповіді:

ХРАМИ ПОБУДОВАНІ В СТИЛІ БАРОКО В МІСТІ ЛУЦЬК

Костел Петра і Павла

Братськацерква

2. Костел Петра і Павла

Покровськацерква

4. Святотроїцький собор

66. Оберітьправильнівідповіді:

ВКАЖІТЬ, ЯКИМИ ХРАМОВИМИ СПОРУДАМИ У МІСТІ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОМУ

ПРЕДСТАВЛЕНА АРХІТЕКТУРА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ

1. Софіївський собор

2. Успенський собор

3. Васильківськацерква

4. Зимненськиймонастир

Братськацерква

67. Оберітьправильнувідповідь:

ІМЯ ВОЛИНСЬКОГО ІКОНОПИСЦЯ XVII ст.

1. АндрійРубльов

2. Алімпій

ЙовКонзелевич

68. Оберітьправильнівідповіді:

ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОРПОРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ ПОЕТІВ “ЧЕРВОНА

ФІРА”, СТВОРЕНОЇ У 1991р. НАЛЕЖАТЬ

С.Жадан,

2. В.Герасим’юк

І.Пилипчук

Р.Мельників

69. Оберітьправильнувідповідь:

МОДЕЛЬ ЧАСУ, ВТІЛЕНА ВСТРУКТУРІ СЛОВ ЯНСЬКОГО СВЯТИЛИЩА

1. Позачасова

2. Хронотопна

Циклічна

4. Лінійна

70. Оберітьправильнувідповідь:

ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ ХХ СТ. БУЛИ

1. Й.Бокшай, А.Ерделлі

2. В.Касіян

3. А.Петрицький

4. О.Шовкуленко

71. Оберітьправильнувідповідь:

УТВЕРДЖЕННЯ СУБЄКТИВНОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ ПРИТАМАННЕ ДЛЯ

1. Бароко

2. Рококо

3. Класицизму

4. Реалізму

Імпресіонізму

72. Оберітьправильнувідповідь:

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕПЕРТУАР У ТЕАТРІ „БЕРЕЗІЛЬ” ПОВ ЯЗАНИЙ ІЗ

ДРАМАТУРГІЄЮ

1. М.Старицького

М.Куліша

3. М.Кропивницького

4. Т.Шевченка

73. Оберітьправильнувідповідь:

КОЛГОСПНИЦЯ ІЗ С.БОГДАНІВКИ, ЯКА В ХХ-му ст. ЗДОБУЛА СВІТОВУ СЛАВУ ЯК

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНИЦЯ

1. М.Зозуля

2. Т.Пата

К.Білокур

4. Є.Миронова

74. Оберітьправильнувідповідь:

„ПІКАССО СКУЛЬПТУРИ” НАЗИВАЛИ УКРАЇНСЬКОГО СКУЛЬПТОРА КУБІЗМУ

1. О.Богомазова

2. Г.Нарбута

О.Архипенка

4. М.Ларіонова

75. Оберітьправильнувідповідь:

КОМПОЗИТОР, ЯКИЙ ЗАПОЧАТКУВАВ ЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ОПЕРИ

М.Лисенко

2. С.Гулак-Артемовський

3. П.Чайковський

4. М.Калачевський

76. Оберітьправильнувідповідь:

АВТОРОМ ПЕРШОЇ В ГАЛИЧЧИНІ ОПЕРИ „КУПАЛО” СТАВ

1. М.Вертицький

2. С.Людкевич

А.Вахнянин

4. М.Колачевський

77. Оберітьправильнувідповідь:

ХОРОВУ ОБРОБКУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ, ЩО УВІЙШЛИ ДО ЗОЛОТОГО

ФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: „ЩЕДРИК”, „ДУДАРИК”, „ЗА ГОРОДОМ КАЧКИ

ПЛИВУТЬ” ЗДІЙСНИВ

М.Леонтович

2. М.Лисенко

3. К.Стеценко

4. Я.Степовий

78. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІМЕНАМИ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ 1921-1928 РР. ТА

ГАЛУЗЯМИ, У ЯКИХ ВОНИ ПРАЦЮВАЛИ


О.Мурашко

образотворчемистецтво

 

О.Довженко

кінорежисура

М.Хвильовий

література

 

Л.Курбас

театральна режисура


79. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІМЕНАМИ ДІЯЧІВТА ГАЛУЗЗЮ НАУКИ, ЯКУ ВОНИ

РОЗВИВАЛИ


А.Кримський

мовознавство

М.Кравчук

математика

 

С.Єфремов

література

Л.Осика

кінорежисура


80. Оберітьправильнувідповідь:

ІВАН МАЛКОВИЧ Є ОРГАНІЗАТОРОМ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

2. ГРАМОТА

3. УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК

4. FM- ГАЛИЧИНА

5. СЛОВО

81. Оберітьправильнувідповідь:

ДО НЬЮ-ЙОРСЬКОЇ ГРУПИ ПОЕЗІЇ, ЩО БУЛА СТВОРЕНА В 50-Х РР. ХХ СТ НЕ

НАЛЕЖИТЬ МИТЕЦЬ

1. Б.Рубчак

2. Ю.Тарнавський

3. Е.Андієвська

4. Б.Бойчук

5. В.Шевчук

82. Оберітьправильнувідповідь:

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМЯ МИТЦЯ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ

УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

1. О. Забужко

2. А.Андрухович

3. В.Герасимюк

4. М.Матіос

5. В.Симоненко

83. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ НАЗВОЮ ТВОРУ І ЙОГО АВТОРОМ

Історичний роман „Орда”Р.Іванчук

Л.Костенко Роман увіршах „Берестечко”

Роман „Рекреації”Ю.Андрухович

Пєса „Привіт, синичко”Я.Стельмах.

 

Рефлексія

4. постмодернізм

86. Оберітьправильнівідповіді:

ДО ІПАТІЄВСЬКОГО ЛІТОПИСУ ВВІЙШЛИ

1. Повістьминулихліт

Галицько-Волинськийлітопис

Київськийлітопис

4. Лаврентіївськийлітопис

87. Оберітьправильнувідповідь:

НАЙДАВНІША ПАМЯТКА ПИСЕМНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ – ЦЕ

Ізборник Святослава

2. Руська правда

3. Повістьминулихліт

4. Слово о полку Ігоревім

88. Оберітьправильнівідповіді:

МОВИ, ЯКІ ФУНКЦІОНУВАЛИ ВКУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1. старословянська

Давньоруська

3. руська

89. Оберітьправильнувідповідь:

НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

ВПЛИНУЛИ ТРАДИЦІЇ

1. КиївськоїРусі

2. Візантійськоїімперії

3. Угорщини

Польщі

90. ВПИШІТЬ ПРІЗВИЩЕ (великими літерами) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО МИТЦЯ ХХ-го

СТОЛІТТЯ, ЗАСНОВНИКА СУПРЕМАНТИЗМУ

МАЛЕВИЧ

91. ВИЗНАЧТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМКОМ УКРАЇНСЬКОГО

АВАНГАРДУ ТА ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ

1кубізм в скульптурі

1К.Малевич

2неовізантизм

2М.Бойчук

3кубофутуризм

3О.Богомазов

4супрематизм

4.Архипенко

Відповідь: 1- 4, 2-2, 3-3, 4-1

92. Впишіть пропущене словосполучення (великими літерами) в реченні:

ГОЛОВНИМ ХРАМОМ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ БУВ СОФІЇВСЬКИЙ СОБОР ВІН СТАВ

НЕ ТІЛЬКИ РЕЛІГІЙНИМ, А Й ПОЛІТИЧНИМ І КУЛЬТУРНИМ ЦЕНТРОМ.

93. Оберіть правильну назву твору, яка пропущена у реченні:

ОСНОВОЮ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ Є ... ( КІНЕЦЬ ХІ – ПОЧАТОК ХІІ ст. ) ,

УКЛАДЕНА ЧЕНЦЕМ ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

1. „Повість минулих літ”; Нестором

2. „Слово про закон і благодать”; Іларіоном

3. „Слово о полку Ігоревім”; Нестора

94. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ПРАВОСЛАВЯ, НА РУСІ ОСТАТОЧНО

УТВЕРДЖУЄТЬСЯ … СИСТЕМА ПИСЬМА

1. Клинописна

Кирилична

3. Глаголична

95. Вставте рік та ім’я (великими літерами) пропущені в реченні:

ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ ХРИСТИЯНСТВО СТАЛО У 988 рр. ВСЮ РУСЬ ОХРЕСТИВ

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР. З ЦЬОГО ЧАСУ ХРИСТИЯНСТВО АКТИВНО ПОШИРЮВАЛОСЯ

ДЕРЖАВОЮ І ЦЕРКВОЮ

96. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ НАРОДНИХ ТАНЦІВ НА РУСІ ТА ЇХНІМИ

ХАРАКТЕРСТИКАМИ

1за характером це танці-змагання у різнорідності

кроків і жестів. У групі танцювала одна або дві

особи: жінки, чоловіки або ж мішана пара

1сольні танці

2Це народні ігри з переважанням у них

танцювальних ритмів. Складалися з ритмічних

кроків, бігу, зміни місць, переходу попід

з’єднаними руками партнерів

2Народний танець

3Група виконавців поділялася на пари, їх зміст —

залицяння й пантомімічне визнання кохання.

Жіночі кроки здебільшого були іншими, ніж

чоловічі, їх об’єднував лише спільний ритм

Хороводи

Відповідь:1-1, 2-2, 3-3.

97. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДЖНІСТЬ МІЖ ЯЗИЧНИЦЬКИМИ БОГАМИ ДАВНІХ СЛОВ ЯН ТА

ФУНКЦІЯМИ, ЯКІ НА НИХ ПОКЛАДАЛИСЯ

1Мокош

1Бог блискавки та грому

2Стрибог

2Бог вітрів, який втілює стріли і війну

3Велес

3Бог багатства, худоби та торгівлі

4Перун

4Бог дощу і води, ткацтва

Відповідь: 1-4, 2-2, 3- 3, 4- 1.

98. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЛІТОПИСОМ І ЙОГО КОРОТКОЮ

ХАРАКТЕРИСТИКОЮ

1Це зразок епічної поезії, що поєднувала

лицарську доблесть, патріотизм, відвагу з

письмовою фікцією, співом і частковим усним

речитативом. Створений між 1185-1187 рр.

1Слово о полку Ігоревім

2Цей літопис укладений близько 1110 р. ченцем

Києво-Печерської лаври преподобним

Нестором. Літопис показово втілює найсуттєвіші

риси, притаманній всій давньоукраїнській

літературі: релігійність, патріотизм,

моралізаторський характер

2Повчання Мономаха своїм дітям

3Цей твір є літописом і біографією. Він

хронологічно охоплює період 1066-1117 рр.

Головна ідея твору – заклик до безкорисливого

служіння рідній землі, до об’єднання князів.

Героєм твору є мудрий державний діяч, який

водночас і досвідчений

3Повість минулих літ

4Автором є Митрополит Іларіон. Твір є першим

художньо-публіцистичним панегіричним

(похвальним) літературним твором на честь

Ольги, Володимира та Ярослава Мудрого

4Слово про закон і благодать

Відповідь:1-1, 2-3, 3-2, 4-4.

99. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРСТВО БІЛЬШОСТІ КАРТИН, ЩО ВІДТВОРЮЮТЬ ОБРАЗ КОЗАКА МАМАЯ,

ПРИПИСУЮТЬ

1. І. Самокишу

2. Й. Пінзелю

Й. Конзелевичу

4. Народу

100. Оберіть правильну відповідь:

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВУ СТАРОДАВНІХ СКІФІВ ПРИТАМАННІ ТАКІ

РИСИ:

1. дія, геометричність, усталеність

2. замкненість, експресивність, геометричність

3. дія, реалістичність, полістилістика

Тема :: Питання ІІ рівня

101. Оберіть правильні відповіді:

СТОЛЬНІ МІСТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

1. Холм

Володимир

Галич

4. Львів

102. Оберіть правильну відповідь:

КІЛЬКІСТЬ РЕДАКЦІЙ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ

1. 4

2. 3

3. 6

4. 5

103. Оберіть правильні відповіді:

НАЙБІЛЬШІ МІСТА ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА

Белз

2. Звенигород

Теребовль

Галич

5. Перемишль

104. Оберіть правильну відповідь:

ФІЛЬМ, У ЯКОМУ О. ДОВЖЕНКО ЄДИНИЙ РАЗ САМ ЗНЯВСЯ ЯК АКТОР

1. „Арсенал”

2. „Поема про море”

3. „Сумка дипкур єра”

4. „Земля”

105. Оберіть правильну відповідь:

ТЕАТР „БЕРЕЗІЛЬ” ПРОТЯГОМ 1926-1933 рр. ПРЦЮВАВ У МІСТІ

1. Харкові

Києві

3. Львові

106. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ СПІВАКАМИ ТА ГУРТАМИ, ЛІДЕРАМИ

ЯКИХ ВОНИ Є

1Олег Скрипка

1„Скрябін”

2Сашко Положинський

2„Тартак”

ячеслав Вакарчук

3„Океан Ельзи”

4Андрій Кузьменко

4„Воплі Відоплясова”

Відповідь:1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

107. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ М.ЗЕРОВ, М.ЙОГАНСЕН, М.РИЛЬСЬКИЙ, М.ДРАЙ-ХМАРА ВХОДИЛИ

ДО ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕЧІЇ

1. символізм

Неокласицизм

3. футуризм

4. революційний романтизм

108. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ КІНОРЕЖИСЕРАМИ ТА ЇХНІМИ

ТВОРАМИ

1О.Довженко

1„Тіні забутих предків”

2І.Кавалерідзе

2„Наталка Полтавка”

3П.Чардинін

3„Тарас Трясило”

4С.Параджанов

4„Земля”

Відповідь: 1-4,2-2, 3-3, 4-1.

109. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИДАТНІШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОЗАЇКИ 20-х рр. ХХ ст.

1. М.Семенко, Гео Шкурупій, М.Ірчан

У 1920-1932 рр.

2. 1917-1941 рр.

3. у 1921-1241 рр.

111. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШЕ УСКЛАДНЮВАЛО РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКОЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 р.)

Вчений В.Каразін

2. Козацька старшина

3. цар Олександр ІІ

4. харківський губернатор

113. Оберіть правильну відповідь:

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОСВІЧЕНОСТІ ЧАСТИНИ ТРУДЯЩИХ МАС УКРАЇНЦІВ У КІНЦІ XVIII –

НА ПОЧАТКУ XIX ст. ВИЗНАЧАВСЯ

1. незацікавленістю населення

Політикою царського уряду

3. становищем гімназій

114. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ ТА ЇХНІМИ АВТОРАМИ

1„Вир”

1Г.Тютюнник

2„Людина і зброя”

2О.Гончар

3„Гомоніла Україна”

3П.Панч

4„Поема про море”

4М.Стельмах

5„Правда і кривда”

5О.Довженко

Відповідь: 1- 1, 2-2, 3-3, 4-5, 5-4.

115. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЛІТЕРАТУРНИМИ НАПРЯМКАМИ ТА ЇХНІМИ

ПРЕДСТАВНИКАМИ

1символізм

1Я.Савченко, Д.Загул, В.Кобилянський

2романтизм

2М.Зеров, П.Филипович, М.Рильський

3неокласицизм

3В.Сосюра, В.Чумак, В.Елланський

Відповідь: 1-3, 2-1, 3-2.

116. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ РЕКТОРОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ БУВ

1. О.Мурашко

М.Бойчук

3. Г.Нарбут

117. Оберіть правильну відповідь:

СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ ЗДОБУВ РОМАН О.ГОНЧАРА, НАПИСАНИЙ У 1968 р.

1. „Твоя зоря”

2. „Собор”

3. „Тронка”

4. „Прапороносці”

118. Оберіть правильну відповідь:

АВТОР МУЗИКИ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ „Я ПІДУ В ДАЛЕКІ ГОРИ” (1968), „ВОДОГРАЙ”

(1969), „ЧЕРВОНА РУТА” (1969)

1. П.Майборода

2. М.Івасюк

В.Івасюк

4. А.Малишко

119. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПИСЬМЕННИКАМИ-РЕАЛІСТАМИ ТА ЇХНІМИ

ТВОРАМИ

1Марко Вовчок

1«Захар Беркут»

2Панас Мирний

2«Хіба ревуть воли як ясла повні»

3Тарас Шевченко

3«Гайдамаки»

4Іван Франко

Інститутка»

Відповідь: 1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

120. Оберіть правильні відповіді:

У ХІХ ст. В УКРАЇНІ БУЛИ ВІДКРИТІ ТАКІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Київський університет

2. Ніжинський ліцей

3. Києво-Могилянська академія

Харківський університет

121. Оберіть правильну відповідь:

СПРИЯВ ПОШИРЕННЮ СТИЛЮ БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ XVIII ст. УКРАЇНСЬКИЙ

ГЕТЬМАН

Д.Апостол

2. І.Скоропадський

3. І.Самойлович

4. І.Мазепа

122. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИЗНАЧНІШИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII -

XVIII ст.

1. Львівська братська школа

Києво-Могилянська академія

3. Холмський уніатський колегіум

4. Острозька академія

123. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ, ЯКИЙ ЗАПРОВАДИВ ІДЕЮ «СРОДНОЇ ПРАЦІ»

1. С.Яворський

2. Ф.Прокопович

Г.Сковорода

4. С.Полоцький

124. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИНИКАЄ ЖАНР

1. козацькі літописи

Агіографія

3. полеміка

4. героїчний епос

125. Оберіть правильну відповідь:

ДРУГОЮ „ЗОЛОТОЮ ДОБОЮ” УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА ВВАЖАЮТЬ ПЕРІОД

Гетьманування І.Мазепи

2. гетьманування Б.Хмельницького

3. кінець XVIII – початок XIХ

126. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XIV - XVIII ст. МАЛИ НАЙКРАЩІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СВОЄЇ

КУЛЬТУРИ У СКЛАДІ

1. Московії

2. Кримського ханства

Литви

4. Польщі

127. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ НАДБАННЯМИ ТА РОКАМИ ЇХ

ВИНИКНЕННЯ

1запровадження на Русі християнства

2зруйнування Десятинної церкви

3побудова Троїцької надбрамної церкви Києво-

Печерської лаври

4написання „Повісті минулих літ”

Відповідь: 1-1,2-4, 3-3, 4-2

128. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІСТОРИЧНИМИ ОСОБАМИ ТА ПОДІЯМИ, ЯКІ

ВІДБУВАЛИСЯ В ЇХНІ ЧАСИ

1князь Олег

1автор першої літературної автобіографії

2князь Ярослав Мудрий

2будівництво Софіївського собору

3князь Володимир Святославович

3Хрещення Русі

4князь Володимир Мономах

4заснування давньоруської держави

Відповідь:1- 4, 2-2, 3- 3, 4-1.

129. РОЗТАШУЙТЕ В ХРОНОЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИХІД В СВІТ ТАКИХ КНИГ

1„Апостол” у Львові

2„Пересопницьке Євангеліє”

1556-1561

3„Острозька Біблія”

Відповідь: 2, 1, 3

130. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ЇХ СФЕРАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ

автор опери „Ярослав Мудрий”

Г.Майборода

Скульптор, який зробив погруддя Я.Мудрого

М.М.Герасимов

Співець, виконавець билин та переказів ХІ ст.,

якого згадує автор „Слова о полку Ігоревім”

Нестор

видатний літописець, батько вітчизняної історії

Боян

Ярослава Мудрого

133. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ЇХ СФЕРАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ

давньоруський художник

Іларіон

письменник-публіцист ХІ ст., перший

митрополит з руських

Аліпій

відомий мандрівник, географ ХІ ст.

А.Бременський

Софіївському соборі

135. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ІЗ ВЕЛИКИХ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ ПРИЙНЯВ ХРИСТИЯНСТВО

1. Князь Святослав

Князь Аскольд

3. Князь Ігор

4. Княгиня Ольга

136. Оберіть правильну відповідь:

КОЛИШНЄ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ЯКЕ ПЕРШИМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

ОДЯГУ, ПОРЯД ІЗ ШКІРОЮ ТА ХУТРОМ ТВАРИН, СТАЛО ВИКОРИСТОВУВАТИ

ТКАНИНУ, ЗОКРЕМА, ПОЛОТНО, ЯКЕ ВИГОТОВЛЯЛИ З ПРЯЖІ

1. кіммерійці

Трипільці

3. скіфи

4. сармати

137. Оберіть правильні відповіді:

ІІ- V ст. н.е. – ЦЕ ПЕРІОД ФУНКЦІОНУВАННЯ

1. мізинської культури

2. трипільської культури

3. зарубинецької культури

4. черняхівської культури

138. Оберіть правильні відповіді:

ВИЗНАЧТЕ ПОСЛІДОВНИКІВ В.ХВОЙКА, ДОСЛІДНИКІВ ПРАІСТОРІЇ ТА ЕТНОГЕНЕЗУ

УКРАЇНЦІВ

1. В.Петров

2. І.Вернер

Я.Пастернак

В.Щербаківський

139. Оберіть правильну відповідь:

ТРИПІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЗА СТРУКТУРОЮ МАЛИ ФОРМУ

Литва, декоративних прикрас

3. гармонія вигляду будівлі з навколишнім пейзажем

4. чітко виражений фасад будівлі

142. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК, АВТОР ОРИГІНАЛЬНОЇ МАНЕРИ ЖИВОПИСУ

«ПЛЬОНТАНІЗМ» У ЯКІЙ ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ТВОРЯТЬСЯ З ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ МАЗКІВ

1. О.Мороз

2. С.Поярков

3. Г.Нарбут

І.Марчук

143. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИЙ ТИП БОГОРОДИЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІКОНОПИСНІЙ ТРАДИЦІЇ

Оранта

2. знамення

3. Одигітрія

4. замилування

144. Оберіть правильну відповідь:

НАСКРІЗНА ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХІХ ст.

1. естетизм

2. етнографізм

Державність

4. прагматизм

145. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ МЕНТАЛІТЕТ

1. антиперсоналістський

2. персоналістський

3. державницький

Патріархальний

146. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ БАРОКОВИЙ ПОРТРЕТ ВТІЛЮЄ

1. внутрішній особистісний конфлікт

2. вилучення людини зі світу

Розчинення людини у світі

4. гармонію людини і оточення

147. Оберіть правильну відповідь:

КОЗАЦЬКИЙ ХРАМ МОДЕЛЮЄ ОБРАЗ СВІТУ І ПРОСТОРУ

Ірраціонального

2. планетарного

3. космологічного

4. антропоморфного

_____148. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ПРИЗИДЕНТОМ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕНИКІВ (АУП) (1997р.) БУВ

1. О.Ірванець

2. В.Неборак

3. Т.Федюк

Ю.Покальчук

149. Оберіть правильні відповіді:

ДО ПРЕДСТАВНИКІВ „ВІСІМДЕСЯТНИКІВ” НАЛЕЖАТЬ

1. С.Жадан, І.Андрусяк

О.Забужко, Л.Таран

3. В. Герасим юк, І.Римарук

150. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРША БРАТСЬКА ШКОЛА БУЛА ВІДКРИТА У

1. Києві

2. Луцьку

3. Острозі

Львові

151. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРША КАМ’ЯНА ЦЕРКВА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

1. Софіївська

2. Василівська

3. Кирилівська

Десятинна

152. Оберіть правильну відповідь:

БУДІВНИЦТВО СОФІЇВСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ ВІДБУВАЛОСЬ ЗА СПРИЯННЯ КНЯЗЯ

1. Ізяслава Мстиславича

2. Святослава

Ярослава Мудрого

4. Володимира Великого

153. Оберіть правильну відповідь:

РЕПРЕСИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО

ІНАКОДУМЦІВ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТАКІ РИСИ

1. Видатних правозахисників засуджували до страти та миттєво здійснювали вирок

Зарубіжної преси

154. Оберіть правильні відповіді:

В УКРАЇНСЬКОМУ КІНОМИСТЕЦТВІ В 60-80- РОКІВ

1. екранами України пройшов фільм "Криниця для спраглих"

2. режисер С.Параджанов випустив фільм "Тіні забутих предків"

Пропаганду

3. Роман О.Гончара „Собор” критикувався за вказівкою партійно-державного

Керівництва

4. Розгортання офіційної каПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.015 с.)