ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ХУДОЖНІМ НАПРЯМОМ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ХУДОЖНІМ НАПРЯМОМ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКОМЛуГоСад


Л.Костенко

київська школа поетів

В.Голобородько

вісімдесятники

В.Герасим ’ юк

Бу-Ба-Бу

Ю.Андрухович

шістдесятники

І.Лучук


85. Оберітьправильнівідповіді:

ТЕРМІН, ЩО ВЖИВАЄТЬСЯ В ОЗНАКАХ ПОСТМОДЕРНОГО ДИСКУРСУ. ЗА ЙОГО

ВИЗНАЧЕННЯМ: РОЗМІРКОВУВАННЯ, ВНУТРІШНЯ ЗОСЕРЕДЖЕННІСТЬ, АНАЛІЗ

ВЛАСНИХ РОЗДУМІВ І ПЕРЕЖИВАНЬ

1. алюзія

2. ремінісценція

Рефлексія

4. постмодернізм

86. Оберітьправильнівідповіді:

ДО ІПАТІЄВСЬКОГО ЛІТОПИСУ ВВІЙШЛИ

1. Повістьминулихліт

Галицько-Волинськийлітопис

Київськийлітопис

4. Лаврентіївськийлітопис

87. Оберітьправильнувідповідь:

НАЙДАВНІША ПАМЯТКА ПИСЕМНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ – ЦЕ

Ізборник Святослава

2. Руська правда

3. Повістьминулихліт

4. Слово о полку Ігоревім

88. Оберітьправильнівідповіді:

МОВИ, ЯКІ ФУНКЦІОНУВАЛИ ВКУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1. старословянська

Давньоруська

3. руська

89. Оберітьправильнувідповідь:

НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

ВПЛИНУЛИ ТРАДИЦІЇ

1. КиївськоїРусі

2. Візантійськоїімперії

3. Угорщини

Польщі

90. ВПИШІТЬ ПРІЗВИЩЕ (великими літерами) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО МИТЦЯ ХХ-го

СТОЛІТТЯ, ЗАСНОВНИКА СУПРЕМАНТИЗМУ

МАЛЕВИЧ

91. ВИЗНАЧТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМКОМ УКРАЇНСЬКОГО

АВАНГАРДУ ТА ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ

1кубізм в скульптурі

1К.Малевич

2неовізантизм

2М.Бойчук

3кубофутуризм

3О.Богомазов

4супрематизм

4.Архипенко

Відповідь: 1- 4, 2-2, 3-3, 4-1

92. Впишіть пропущене словосполучення (великими літерами) в реченні:

ГОЛОВНИМ ХРАМОМ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ БУВ СОФІЇВСЬКИЙ СОБОР ВІН СТАВ

НЕ ТІЛЬКИ РЕЛІГІЙНИМ, А Й ПОЛІТИЧНИМ І КУЛЬТУРНИМ ЦЕНТРОМ.

93. Оберіть правильну назву твору, яка пропущена у реченні:

ОСНОВОЮ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ Є ... ( КІНЕЦЬ ХІ – ПОЧАТОК ХІІ ст. ) ,

УКЛАДЕНА ЧЕНЦЕМ ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

1. „Повість минулих літ”; Нестором

2. „Слово про закон і благодать”; Іларіоном

3. „Слово о полку Ігоревім”; Нестора

94. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ПРАВОСЛАВЯ, НА РУСІ ОСТАТОЧНО

УТВЕРДЖУЄТЬСЯ … СИСТЕМА ПИСЬМА

1. Клинописна

Кирилична

3. Глаголична

95. Вставте рік та ім’я (великими літерами) пропущені в реченні:

ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ ХРИСТИЯНСТВО СТАЛО У 988 рр. ВСЮ РУСЬ ОХРЕСТИВ

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР. З ЦЬОГО ЧАСУ ХРИСТИЯНСТВО АКТИВНО ПОШИРЮВАЛОСЯ

ДЕРЖАВОЮ І ЦЕРКВОЮ

96. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ НАРОДНИХ ТАНЦІВ НА РУСІ ТА ЇХНІМИ

ХАРАКТЕРСТИКАМИ

1за характером це танці-змагання у різнорідності

кроків і жестів. У групі танцювала одна або дві

особи: жінки, чоловіки або ж мішана пара

1сольні танці

2Це народні ігри з переважанням у них

танцювальних ритмів. Складалися з ритмічних

кроків, бігу, зміни місць, переходу попід

з’єднаними руками партнерів

2Народний танець

3Група виконавців поділялася на пари, їх зміст —

залицяння й пантомімічне визнання кохання.

Жіночі кроки здебільшого були іншими, ніж

чоловічі, їх об’єднував лише спільний ритм

Хороводи

Відповідь:1-1, 2-2, 3-3.

97. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДЖНІСТЬ МІЖ ЯЗИЧНИЦЬКИМИ БОГАМИ ДАВНІХ СЛОВ ЯН ТА

ФУНКЦІЯМИ, ЯКІ НА НИХ ПОКЛАДАЛИСЯ

1Мокош

1Бог блискавки та грому

2Стрибог

2Бог вітрів, який втілює стріли і війну

3Велес

3Бог багатства, худоби та торгівлі

4Перун

4Бог дощу і води, ткацтва

Відповідь: 1-4, 2-2, 3- 3, 4- 1.

98. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЛІТОПИСОМ І ЙОГО КОРОТКОЮ

ХАРАКТЕРИСТИКОЮ

1Це зразок епічної поезії, що поєднувала

лицарську доблесть, патріотизм, відвагу з

письмовою фікцією, співом і частковим усним

речитативом. Створений між 1185-1187 рр.

1Слово о полку Ігоревім

2Цей літопис укладений близько 1110 р. ченцем

Києво-Печерської лаври преподобним

Нестором. Літопис показово втілює найсуттєвіші

риси, притаманній всій давньоукраїнській

літературі: релігійність, патріотизм,

моралізаторський характер

2Повчання Мономаха своїм дітям

3Цей твір є літописом і біографією. Він

хронологічно охоплює період 1066-1117 рр.

Головна ідея твору – заклик до безкорисливого

служіння рідній землі, до об’єднання князів.

Героєм твору є мудрий державний діяч, який

водночас і досвідчений

3Повість минулих літ

4Автором є Митрополит Іларіон. Твір є першим

художньо-публіцистичним панегіричним

(похвальним) літературним твором на честь

Ольги, Володимира та Ярослава Мудрого

4Слово про закон і благодать

Відповідь:1-1, 2-3, 3-2, 4-4.

99. Оберіть правильну відповідь:

АВТОРСТВО БІЛЬШОСТІ КАРТИН, ЩО ВІДТВОРЮЮТЬ ОБРАЗ КОЗАКА МАМАЯ,

ПРИПИСУЮТЬ

1. І. Самокишу

2. Й. Пінзелю

Й. Конзелевичу

4. Народу

100. Оберіть правильну відповідь:

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВУ СТАРОДАВНІХ СКІФІВ ПРИТАМАННІ ТАКІ

РИСИ:

1. дія, геометричність, усталеність

2. замкненість, експресивність, геометричність

3. дія, реалістичність, полістилістика

Замкненість, експресивність, геометричність

Тема :: Питання ІІ рівня

101. Оберіть правильні відповіді:

СТОЛЬНІ МІСТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

1. Холм

Володимир

Галич

4. Львів

102. Оберіть правильну відповідь:

КІЛЬКІСТЬ РЕДАКЦІЙ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ

1. 4

2. 3

3. 6

4. 5

103. Оберіть правильні відповіді:

НАЙБІЛЬШІ МІСТА ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА

Белз

2. Звенигород

Теребовль

Галич

5. Перемишль

104. Оберіть правильну відповідь:

ФІЛЬМ, У ЯКОМУ О. ДОВЖЕНКО ЄДИНИЙ РАЗ САМ ЗНЯВСЯ ЯК АКТОР

1. „Арсенал”

2. „Поема про море”

3. „Сумка дипкур єра”

4. „Земля”

105. Оберіть правильну відповідь:

ТЕАТР „БЕРЕЗІЛЬ” ПРОТЯГОМ 1926-1933 рр. ПРЦЮВАВ У МІСТІ

1. Харкові

Києві

3. Львові

106. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ СПІВАКАМИ ТА ГУРТАМИ, ЛІДЕРАМИ

ЯКИХ ВОНИ Є

1Олег Скрипка

1„Скрябін”

2Сашко Положинський

2„Тартак”

ячеслав Вакарчук

3„Океан Ельзи”

4Андрій Кузьменко

4„Воплі Відоплясова”

Відповідь:1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

107. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ М.ЗЕРОВ, М.ЙОГАНСЕН, М.РИЛЬСЬКИЙ, М.ДРАЙ-ХМАРА ВХОДИЛИ

ДО ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕЧІЇ

1. символізм

Неокласицизм

3. футуризм

4. революційний романтизм

108. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ КІНОРЕЖИСЕРАМИ ТА ЇХНІМИ

ТВОРАМИ

1О.Довженко

1„Тіні забутих предків”

2І.Кавалерідзе

2„Наталка Полтавка”

3П.Чардинін

3„Тарас Трясило”

4С.Параджанов

4„Земля”

Відповідь: 1-4,2-2, 3-3, 4-1.

109. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИДАТНІШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОЗАЇКИ 20-х рр. ХХ ст.

1. М.Семенко, Гео Шкурупій, М.Ірчан

П.Тичина, М.Рильський, М.Бажан

3. М.Хвильовий, Ю.Яновський, О.Вишня, П.Панч, М. Йогансен

110. Оберіть правильну відповідь:

ОФІЦІЙНО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ КЕРІВНИЦТВОМ КП(б)У ВІДБУЛОСЬ

У 1920-1932 рр.

2. 1917-1941 рр.

3. у 1921-1241 рр.

111. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШЕ УСКЛАДНЮВАЛО РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКОЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 р.)

Зневага місцевого чиновництва до учительства

2. багатотиповість навчальних закладів

3. неможливість охопити дітей шкільного віку і неписьменних дорослих у зв язку з

невеликою кількістю наявних закладів освіти

112. Оберіть правильну відповідь:

1804 р. В ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАЙБІЛЬШУ РОЛЬ ВІДІГРАВАВ

Вчений В.Каразін

2. Козацька старшина

3. цар Олександр ІІ

4. харківський губернатор

113. Оберіть правильну відповідь:

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОСВІЧЕНОСТІ ЧАСТИНИ ТРУДЯЩИХ МАС УКРАЇНЦІВ У КІНЦІ XVIII –

НА ПОЧАТКУ XIX ст. ВИЗНАЧАВСЯ

1. незацікавленістю населення

Політикою царського уряду

3. становищем гімназій

114. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ ТА ЇХНІМИ АВТОРАМИ

1„Вир”

1Г.Тютюнник

2„Людина і зброя”

2О.Гончар

3„Гомоніла Україна”

3П.Панч

4„Поема про море”

4М.Стельмах

5„Правда і кривда”

5О.Довженко

Відповідь: 1- 1, 2-2, 3-3, 4-5, 5-4.

115. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЛІТЕРАТУРНИМИ НАПРЯМКАМИ ТА ЇХНІМИ

ПРЕДСТАВНИКАМИ

1символізм

1Я.Савченко, Д.Загул, В.Кобилянський

2романтизм

2М.Зеров, П.Филипович, М.Рильський

3неокласицизм

3В.Сосюра, В.Чумак, В.Елланський

Відповідь: 1-3, 2-1, 3-2.

116. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ РЕКТОРОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ БУВ

1. О.Мурашко

М.Бойчук

3. Г.Нарбут

117. Оберіть правильну відповідь:

СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ ЗДОБУВ РОМАН О.ГОНЧАРА, НАПИСАНИЙ У 1968 р.

1. „Твоя зоря”

2. „Собор”

3. „Тронка”

4. „Прапороносці”

118. Оберіть правильну відповідь:

АВТОР МУЗИКИ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ „Я ПІДУ В ДАЛЕКІ ГОРИ” (1968), „ВОДОГРАЙ”

(1969), „ЧЕРВОНА РУТА” (1969)

1. П.Майборода

2. М.Івасюк

В.Івасюк

4. А.Малишко

119. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПИСЬМЕННИКАМИ-РЕАЛІСТАМИ ТА ЇХНІМИ

ТВОРАМИ

1Марко Вовчок

1«Захар Беркут»

2Панас Мирний

2«Хіба ревуть воли як ясла повні»

3Тарас Шевченко

3«Гайдамаки»

4Іван Франко

Інститутка»

Відповідь: 1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

120. Оберіть правильні відповіді:

У ХІХ ст. В УКРАЇНІ БУЛИ ВІДКРИТІ ТАКІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Київський університет

2. Ніжинський ліцей

3. Києво-Могилянська академія

Харківський університет

121. Оберіть правильну відповідь:

СПРИЯВ ПОШИРЕННЮ СТИЛЮ БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ XVIII ст. УКРАЇНСЬКИЙ

ГЕТЬМАН

Д.Апостол

2. І.Скоропадський

3. І.Самойлович

4. І.Мазепа

122. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИЗНАЧНІШИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII -

XVIII ст.

1. Львівська братська школа

Києво-Могилянська академія

3. Холмський уніатський колегіум

4. Острозька академія

123. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ, ЯКИЙ ЗАПРОВАДИВ ІДЕЮ «СРОДНОЇ ПРАЦІ»

1. С.Яворський

2. Ф.Прокопович

Г.Сковорода

4. С.Полоцький

124. Оберіть правильну відповідь:

ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИНИКАЄ ЖАНР

1. козацькі літописи

Агіографія

3. полеміка

4. героїчний епос

125. Оберіть правильну відповідь:

ДРУГОЮ „ЗОЛОТОЮ ДОБОЮ” УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА ВВАЖАЮТЬ ПЕРІОД

Гетьманування І.Мазепи

2. гетьманування Б.Хмельницького

3. кінець XVIII – початок XIХ

126. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XIV - XVIII ст. МАЛИ НАЙКРАЩІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СВОЄЇ

КУЛЬТУРИ У СКЛАДІ

1. Московії

2. Кримського ханства

Литви

4. Польщі

127. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ НАДБАННЯМИ ТА РОКАМИ ЇХ

ВИНИКНЕННЯ

1запровадження на Русі християнства

2зруйнування Десятинної церкви

3побудова Троїцької надбрамної церкви Києво-

Печерської лаври

4написання „Повісті минулих літ”

Відповідь: 1-1,2-4, 3-3, 4-2

128. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІСТОРИЧНИМИ ОСОБАМИ ТА ПОДІЯМИ, ЯКІ

ВІДБУВАЛИСЯ В ЇХНІ ЧАСИ

1князь Олег

1автор першої літературної автобіографії

2князь Ярослав Мудрий

2будівництво Софіївського собору

3князь Володимир Святославович

3Хрещення Русі

4князь Володимир Мономах

4заснування давньоруської держави

Відповідь:1- 4, 2-2, 3- 3, 4-1.

129. РОЗТАШУЙТЕ В ХРОНОЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИХІД В СВІТ ТАКИХ КНИГ

1„Апостол” у Львові

2„Пересопницьке Євангеліє”

1556-1561

3„Острозька Біблія”

Відповідь: 2, 1, 3

130. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ЇХ СФЕРАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ

автор опери „Ярослав Мудрий”

Г.Майборода

Скульптор, який зробив погруддя Я.Мудрого

М.М.Герасимов

Співець, виконавець билин та переказів ХІ ст.,

якого згадує автор „Слова о полку Ігоревім”

Нестор

видатний літописець, батько вітчизняної історії

БоянПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.105 (0.023 с.)