Т. Шевченко, Д. Левицький, М. ПимоненкоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т. Шевченко, Д. Левицький, М. Пимоненко3. К. Малевич, О. Архипенко, О. Богомазов

4. Т. Бойчук, О. Мурашко, М. Приймаченко

168. Оберіть правильну відповідь:

ОСНОВОПОЛОЖНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

1. Михайло Вербицький

2. Семен Гулак-Артемовський

3. Петро Ніщинський

Микола Лисенко

169. Оберіть правильну відповідь:

ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

1. Чернігівський колегіум

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3. Успенська церква у Львові

4. Хотинська фортеця

170. Оберіть правильну відповідь :

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ СТ. ПРОВІДНИМИ СТАЛИ ТРИ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ

СТИЛІ:

1. кубізм, футуризм, сентименталізм

Класицизм, романтизм, реалізм

3. імпресіонізм, бароко, символізм

4. авангардизм, модернізм, постмодернізм

171. Оберіть правильну відповідь :

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ ХVІІ – ХVІІІ СТ. Д. БОРТНЯНСЬКІЙ, М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, А.

ВЕДЕЛЬ БУЛИ ПОСЛІДОВНИКАМИ … МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

1. російської

2. польської

3. французької

Італійської

172. Оберіть правильну відповідь :

ВІДСУТНІСТЬ УРОЧИСТОЇ ЗВЕРХНОСТІ ТА ПОМПЕЗНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ БАРОКОВУ

АРХІТЕКТУРУ

1. Франції

2. України

3. Італії

Німеччини

173. Оберіть правильну відповідь :

В ПЕРІОД ХІV – ХVІ СТ. ВИНИКЛИ НОВІ ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ

1. ратна музика

Думи

3. билини

4. родинно-обрядові пісні

174. Оберіть правильну відповідь :

ПЕРША УКРАЇНСЬКА ТИПОГРАФІЯ БУЛА ВІДКРИТА В 1574р. ІВАНОМ ФЕДОРОВИМ У

1. Чернігові

Львові

3. Києві

4. Новгороді

175. Оберіть правильну відповідь :

НАЙВИЗНАЧНІША ПАМ’ЯТКА КНИЖКОВОЇ МІНІАТЮРИ ЗА ЧАСІВ ПОЛЬСЬКО-

ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ

1. «Апостол» Загоровського

2. Пересопницьке Євангеліє

Острозька біблія

4. Руська граматика

176. Оберіть правильну відповідь :

ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ОБОРОННОГО ЗОДЧЕСТВА ХІV- ХV СТ. НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ

УКРАЇНИ

1. Верхній замок у Луцьку

2. Сутковицька церква на Поділлі

3. Золоті ворота в Києві

4. П ятницька церква в Чернігові

177. Оберіть правильну відповідь:

В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В

1. ратній музиці

2. церковній музиці

3. придворно-світській музиці

Народній музиці

178. Оберіть правильну відповідь:

ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ МУЗИКИ СТАРОДАВНІ ГРЕКИ ПІВНІЧНОГО

ПРИЧОРНОМОР’Я ВИКОРИСТОВУВАЛИ

1. ноти

2. математичні знаки

Руни

4. алфавіт

179. Оберіть правильну відповідь:

КЛАСИЧНІ ДАВНЬОГРЕЦЬКІ АРХІТЕКТУРНІ ОРДЕРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ В

БУДІВНИЦТВІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Спартанський, афінський, дельфійський

2. ступінчасті, гладенькі, ребристі

3. дорійський, іонійський, коринфський

4. сюрреалістичний, реалістичний, імпресіоністичний

180. Оберіть правильну відповідь:

ПОСУД СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ПРИКРАШАЛИ

1. лише геометричними орнаментами

Орнаментально обрамленими зображеннями, що в реалістичній манері

Відтворювали міфологічні сюжети та героїчні звершення

3. лише рослинними орнаментами

4. лише магічними знаками

181. Оберіть правильну відповідь:

ЖАНРИ ЦЕРКОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:

1. псалми

2. гімни

Житія

4. повісті

182. Оберіть правильні відповіді:

ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КІНЦІ ХХ СТ.

СПРИЯЛИ:

1. Декларація про державний суверенітет України

2. Валуєвський циркуляр

Конституція України

183. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТ. УТВЕРДЖУЄ ПЕРЕМОГУ

1. антропоцентризму

2. антропокосмізму

Антропоморфізму

4. космоцентризму

184. Оберіть правильну відповідь:

ПРИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В ТОМУ, ЩОБ

1. задовольняти вітальні потреби

2. надавати задоволення, радість, втіху

Розвивати загальні здатності людини

185. Оберіть правильні відповіді:

ГЕОКУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВКЛЮЧИЛА ЇЇ В ОРБІТУ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ

1. давньоримської

Давньогрецької

Давньосхідної

4. далекосхідної

186. РОЗТАШУЙТЕ АВТОРІВ І ЇХНІ ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ У ХРОНОЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ

1Остромирово Євангеліє

1056-1057

2Повість минулих літ

3Слово о полку Ігоревім

1185-1187

Відповідь: 1, 2, 3.

187. Оберіть правильну відповідь:

ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Є

1. фізичні властивості (розмір, матеріал …)

2. конкретність – абстрактність

Призначення предмета

188. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДОНЬКАМИ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ

ПРАВИТЕЛЯМИ, ЗА ЯКИХ ВОНИ ВИЙШЛИ ЗАМІЖ

1Єлизавета

1французький король Генріх І

2Анастасія

2угорський король Андрій І

3Анна

3норвезький король Гаральд III

Відповідь:1- 3, 2- 2, 3- 1.

189. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ЇХНІМИ ЗДОБУТКАМИ

1Нестор Літописець

1відкрив Першу школу в Києві при Десятинній церкві

2Алімпій

2написав знамениту ікону «Богоматір велика Панагія»

3Володимир Мономах

3автор «Повчання дітям»

4Володимир Великий

4автор „Повісті минулих літ”

Відповідь: 1- 4, 2-2, 3-3, 4-1.

190. Оберіть правильні відповіді:

РЕПЕРТУАР КНЯЖОГО ТЕАТРУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ СКЛАДАВСЯ З

Святкових обрядів

2. драматичних поем, які мали речитативний характер

Інсценування ритуальних дійств

Календарно-обрядових дійств

191. Оберіть правильну відповідь:

СКОМОРОХИ – ЦЕ

Мандрівні середньовічні актори і музиканти на Русі

2. актори княжого театру

3. актори творчість яких підтримувалась церквою, після прийнята християнства

192. Впишіть назви книг (великими літерами):

«У 1574 РОЦІ ІВАН ФЕДОРОВ ВИДАВ АПОСТОЛ І ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРУКОВАНИЙ

ПІДРУЧНИК ДЛЯ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ БУКВАР

1.Апостол

Буквар

193. Оберіть правильну відповідь:

ВІДОМИЙ ПИСЬМЕННИК, ПУБЛІЦИСТ, ОРАТОР УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

ГОВОРИВ: «Я – РУСИН, ГОРДИЙ ЦИМ І ОХОЧЕ ГОВОРЮ ПРО ЦЕ ВСЮДИ»

1. Дмитро Туптало

2. Костянтин Острозький

Станіслав Оріховський

194. Оберіть пропущене в реченні словосполучення:

«ДО РЕПЕРТУАРУ МУЗИЧНИХ ЦЕХІВ ВХОДИЛА … ЯКА У XVI — XVII СТ. НАБУЛА

ЗНАЧНОГО ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ»

1. класична музика

Інструментальна музика

3. клавішна музика

195. Встановіть відповідність ( одна правильна відповідь ) :

ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДРУКАРНЯ БУЛА ЗАСНОВАНА У... РОЦІ У МІСТІ .

Львові

Києві

Кракові

196. Оберіть правильні відповіді:

ПОШИРЕННЮ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНІ СПРИЯЛИ ТАКІ ЧИННИКИ:

1. соціально-економічний прогрес, що розпочався в XV ст. і був зумовлений

переходом суспільства до простого товарного виробництва

Виникнення книгодрукування

Поява великої кількості економічно незалежних міст

Вплив європейського мистецтва

197. Оберіть правильні відповіді:

НА ДУМКУ Я.СТРАТІЯ „У ЗАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНІ

МОЖНА ВИДІЛИТИ ТАКІ ПЕРІОДИ”

До сер.16 ст.

2. до сер 14 ст.

З др. пол. 16 ст. до поч. 17 ст.

4. з др. пол. 17 ст.

198. Оберіть правильні відповіді:

В ІКОНАХ XV - І ПОЛ. XVI СТ. БАЧИМО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАВНІХ, РОЗРОБЛЕНИХ ЩЕ У

ВІЗАНТІЇ, ПРАВОСЛАВНИХ КАНОНІВ

1. символічність кольорів

2. об ємність

3. застиглість постатей

4. зворотну перспективу

199. Оберіть правильні відповіді:

ПРОВІДНЕ МІСЦЕ В АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ XV - XVII ст.

НАЛЕЖИТЬ

1. світським будівлям-ратушам

2. готичним храмам

3. замкам-палацам

4. житлам міщан

Тема :: Питання І рівня

200. Оберіть правильну відповідь:

ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОВ ЯЗАНІ З ІНТЕРЕСАМИ ВСЬОГО ЛЮДСТВА ЧИ ЙОГО

ІСНУВАННЯМ І ЯКІ ТІЄЮ ЧИ ІНШОЮ МІРОЮ ВІДЧУВАЮТЬСЯ НА УСІЙ ЗЕМНІЙ КУЛІ,

НАЗИВАЮТЬСЯ

Глобальними

2. локальними

3. груповими

4. міжнародними

201. Оберіть правильну відповідь:

АМУЛЕТ – ЦЕ ПРЕДМЕТ

Магії

2. фетишизму

3. тотемізму

202. Оберіть правильну відповідь:

ЗНАМЕНИТИЙ БУДИНОК З ХИМЕРАМИ, БУДИНОК МУЗЕЮ ОБРАЗОТВОРЧОГО

МИСТЕЦТВА У КИЄВІ СПРОЕКТУВАВ

1. Ф.Кричевський

В.Городецький

3. І.Іжакевич

203. Оберіть правильну відповідь:

ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИСЕЦЬ І ХУДОЖНИК, АВТОР ГАЛЕРЕЇ ПОРТРЕТІВ

ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (І.ФРАНКА, М.ДРАГОМАНОВА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

1. К.Трутовський

І.Труш

3. В.Кричевський

4. О.Екстер

204. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ КІНООПЕРАТОР, ЛАУРЕАТ АМЕРИКАНСЬКОЇ КІНОПРЕМІЇ „ОСКАР” (1995)

Ю.Іллєнко

2. В.Калюта

3. С.Михальчук

4. О.Фіалко

205. Оберіть правильну відповідь:

„УКРАЇНСЬКА ГОЛОГОФА” АБО МІСЦЕ ЗАГИБЕЛІ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО

„РОЗТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ”

1. Новосибірськ

2. Сандармох

3. Псков

Ведмежий кут

206. Оберіть правильну відповідь:

ЗНАМЕНИТА СКІФСЬКА ПЕКТОРАЛЬ БУЛА ЗНАЙДЕНА В ХХ ст. У

1. Великій могилі

Товстій могилі

3. Східному Ярі

4. Трухановому острові

207. Оберіть правильну відповідь:

МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРЕЗІЛЬ» ЛЕСЬ КУРБАС СТВОРИВ У

1. 1904 р.

2. 1918 р.

Р.

4. 1926 р

208. Оберіть правильну відповідь:

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ АКТОРИ І РЕЖИСЕРИ ХХ СТ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.105 (0.012 с.)