Геометричність, усталеність, магічністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Геометричність, усталеність, магічність2. Оберіть правильну відповідь:

АРЕАЛИ ПОШИРЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Вінницька, Київська та Донецька області

Вінницька, Івано-Франківська та Тернопільська області

3. Київська, Луганська області та Крим

4. Чернігівська, Сумська та Запорізька області

3. Оберіть правильну відповідь:

ХУДОЖНИК М.ВРУБЕЛЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ ПРАЦЮВАВ НАД ОНОВЛЕННЯМ СТІНОПИСУ Х ст. У

1. Києво-Печерській Лаврі

Володимирському соборі

3. Кирилівській церкві

4. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ АРХІТЕКТУРНОЮ СПОРУДОЮ ТА РОКОМ ЇЇ

ЗАСНУАВННЯ

церква Богородиці у Тмуторокані

1037 р.

Софіївський собор

1021 р.

Десятинна церква

989-996 рр.

Спаський собор у Чернігові

1036 р.

 

Відповідь: 1 – 1021 р, 2- 1037 р,3 – 989- 996, 4- 1036р.

5. Оберіть правильні відповіді:

У КИЇВСЬКІЙ РУСІ В ШКОЛАХ ВИВЧАЛИ

Риторику

Арифметику

Основи письма

Читання

5. Філософію

6. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЕТАПАМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ

СТ. ТА ЇХНІМИ ХРОНОЛОГІЧНМИ РАМКАМИ

етап національно-духовного оновлення

1919-1932 рр.

етап стихійного піднесення духу національного

опору

1956-1987 рр.

етап національного відродження

з 1987 р.

етап тоталітарного панування «соцреалізму»

1933-1956 рр.

Відповідь : 1- 1, 2- 2, 3-3, 4-4.

7. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПОНЯТТЯМ ТА ЙОГО ФОРМОЮ ВИЯВЛЕННЯ

культ прекрасної дами

селянство

культ сили

лицарство

культ особистої свободи

сеньоріальність

право „мертвої руки”

бюргерство

общинність

куртуазність

Відповідь : селянство – право мертвої руки, лицарсто – куртуазність, сеньйоріальність – культ особистої свободи, бюргерство – общинність, куртуазність - культ прекрасної дами.

8. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ТЕРМІНОМ ТА ЙОГО ПОЯСНЕННЯ

вид мистецтва, буквально означає „складений зі

шматочків”

мозаїка

запис подій по роках

фреска

форма живопису, коли фарби наносяться на

вогку штукатурку

літопис

Відповідь : 1 – мозаїка, 2- літопис, 3- фреска.

9. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ АВТОРОМ І ЙОГО ТВОРОМ

Й.Борецький

„Протестація”

І.Вишенський

„Послання до єпископів”

М.Смотрицький

„Тренос„

І.Потій

„Унія або виклад попередніх артикулів послання до єпископів”

Відповідь: 1 - Протестація , 2 – Послання до єпископів, 3- Тренос, 4 – Унія або виклад артикулів.

10. Оберіть правильну відповідь

МІСЬКІ УКРІПЛЕННЯ НА ВОЛИНІ ЗВОДИВ

1. Митуса

2. Алімпій

Олекса

11. Оберіть правильну відповідь

МІСТО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА, В ЯКОМУ ЖИВ ТА ТВОРИВ

ПРЕМУДРИЙ КНИЖНИК ТИМОФІЙ

1. Луцьк

Галич

3. Перемишель

12. Оберіть правильну відповідь

МІСТО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА, В ЯКОМУ 1200 р. БУЛА ЗБУДОВАНА

ЦЕРКВА СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

Галич

2. Перемишель

3. Луцьк

13. Оберіть правильні відповіді:

ОПОВІДАННЯ ТА ПОВІСТІ, ВИКОРИСТАНІ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

1. „Повість про татарщину”

2. „Битва на Калці”

3. „Повість про Куремсу та Бурундая”

4. „Повість про Володимира Васильковича”

5. „Осмомисл”

14. Оберіть правильні відповіді:

ПАМЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

Холмське Євангеліє

Галицьке Євангеліє

3. Острозька Біблія

4. Бучацьке Євангеліє

5. Пересопницьке Євангеліє

6. Христинопільський апостол

15. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДАТАМИ ТА ПОДІЯМИ

Будівництво церкви святого Пантелеймона у Галичі

1337-1383

Будівництво Луцького замку князем Любартом

Перша історична згадка про Львів

Будівництво Успенського собору у місті Володимирі

Відповідь: церква Пантелеймона в Галичі – 1200р, Луцький замок- 1337- 1383, істочрина згадка про Львів – 1160, будівництво успенського собору у Володимирі – 1256.(має бути 1156)

16. Оберіть правильну відповідь:

ПАТРІАРХОМ ПЕРШОЇ ГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У АВСТРАЛІЇ БУВ

1. С. Фостун

2. О.Тарнавський

3. Д. Нитченко

Г. Костюк

17. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Український історик, громадський діяч, академік

НАН України, президент Міжнародної асоціації

україністів,директор Інституту українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України

Ісаєвич Ярослав Дмитрович

Митрополит Української православної

автокефальної церкви, історик Церкви,

мовознавець, педагог. Засновник і перший

ректор Кам ’ янець-Подільського державного

університету. У 1919 – 1920 рр. – міністр

віросповідань УНР

Загребельний Павло Архипович

Письменник_____, громадський діяч, головний

редактор газети "Літературна Україна" у 1961 –

1963 рр. Автор романів "Диво", "Первоміст",

"Смерть у Києві", "Я, Богдан", "Роксолана" та ін.

Іларіон (світське - Іван Огієнко)

Композитор, поет-пісняр. Трагічно загинув у

розквіті таланту. Автор популярних пісень

"Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі

гори" та ін.

Івасюк Володимир Михайлович

Відповідь: 1-1, 2(митрополит)-3 (Іларіон), 3(письменник)-2(Загребельний), 4- 4.

18. Оберіть правильну відповідь:

НАЗВА ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ В ЕМІГРАЦІЇ (1954-1997)

1. "Серпанок"

2. "Барвінок"

3. "Справа"

4. "Слово"

19. Оберіть правильну відповідь:

ЛЮДИ ПЕВНОГО ЕТНОСУ, ЯКІ КОМПАКТНО МЕШКАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ ЇХ

ОСНОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

Діаспора

2. Народ

3. Етнос

4. Нація

20. Оберіть правильну відповідь:

ІСТОРІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧИНАЄ ВІДЛІК ВІД

1. 1861 р. (скасування кріпосного права)

2. 1840 р. (вихід "Кобзаря" Т. Шевченка)

3. 1798 р. (вихід перших трьох частин "Енеїди" І. Котляревського)

4. другої половини Х V ІІІ ст. (поява притч і пісень Г.Сковороди);

21. Оберіть правильні відповіді:

МОДЕРНІЗМ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ :

Футуризм

2. Романтизм

Кубізм

Абстракціонізм

22. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1.Історик, письменник, етнограф. Був членом

Кирило-Мефодіївського товариства. У

Петербурзі заснував друкарню, де видавав

твори українських письменників, працював у

журналі "Основа". Автор української абетки і

правопису, поезії.

1.Куліш Пантелеймон Олександрович

2.Учений, один із найвидатніших орієнталістів

світу, поліглот, етнограф, письменник, один з

організаторів АН України. Очолював Інститут

сходознавства ім. О. Потебні в Києві. Дослідник

арабської, турецької, перської, а також

української мов.

2.Коцюбинський Михайло Михайлович

3.Письменник, громадський діяч, голова

"Просвіти"; в Чернігові, один з організаторів

Братства тарасівців. Автор повістей ("Fata

morgana"), новел ("Intermezzo") оповідань

3.Кримський Агатангел Юхимович

4.Письменник, громадський діяч. Підтримував

зв’язки з декабристами. Його поема "Енеїда"

стала першим в українській літературі твором,

написаним народною мовою

4.Котляревський Іван Петрович

Відповідь: 1- 1, 2-3,3-2, 4-4.

23. Оберіть правильні відповіді:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА Є АВТОРОМ ТАКИХ ПОЕТИЧНИХ ЗБІРОК:

Відгуки»

2. «В катакомбах»

Думи і мрії»

На крилах пісень»

24. Оберіть правильні відповіді:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА РЕАЛІЗУВАЛА СВІЙ ТАЛАНТ У ТАКИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Режисура

2. Український національний рух

Література

4. Фольклористика

25. Оберіть правильну відповідь:

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НАРОДИЛАСЬ У

1. Києві

Колодяжному

3. Новоград-Волинську

4. Луцьку

26. ВПИШІТЬ РІК ПЕШОЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗГАДКИ ПРО ЛУЧЕСЬК (ЛУЦЬК)

1.

27. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1.Письменниця, перекладачка з російської,

чеської, польської мов, журналіст. У 1989-1997

рр. головний редактор газети "Просвіта". Автор

прози ("Родовід", "Бенефіс"літературних

композицій для театру

1.Вовчок Марко

2.Естрадна співачка, солістка ансамблю "Ватра"

2.Білозір Оксана Володимирівна

3.Письменниця. Була знайома з Т.Шевченком,

П.Кулішем, М.Костомаровим, І.Тургенєвим.

Твори мали антикріпосницьке спрямування.

Описувала історичне минуле України

3.Бічуя Ніна Леонідівна

4.Педагог, організатор народної освіти. У 1862 р.

заснувала у Харкові першу жіночу безкоштовну

недільну школу, яка проіснувала до 1919 р.

Підготувала та видала посібники "Що читати

народові", "Книга для дорослих"

4.Алчевська Христина Данилівна

Відповідь: 1-3, 2-2, 3-1, 4-4.

28. ВПИШІТЬ РІК НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

 

29. Оберіть правильну відповідь:

ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ХРАМ НАЛЕЖИТЬ ДО ТАКОГО

АРХІТЕКТУРНОГО СТИЛЮ

1. Барокко

2. Візантійський

Классицизм

4. Готичний

30. Оберіть правильну відповідь:

РЕКТОРОМ БОЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ПРОФЕСОРОМ КРАКІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ БУВ УКРАЇНЕЦЬ

1. Станіслав Оріховський

Юрій Котермак

3. Павло Русин

31. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В КИЇВСЬКІЙ РУСІ НАЗИВАВСЯ

1. Львівська Ставропігія

2. Університет Святого Володимира

Школа книжного вчення

32. Оберіть правильну відповідь

УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА МОДЕЛЬ СВІТОБАЧЕННЯ

1. антропокосмічна.

2. антропоцентрична

3. космоцентрична

Теоцентрична

33. Оберіть правильну відповідь:

ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ – ЦЕ

1. антропоморфізм

_____2. антропологія

3. антропоцентризм

Антропогенез

5. антропософія

34. Оберіть правильну відповідь:

ХТО З ПЕРЕРАХОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ Є СУЧАСНИМ КУЛЬТУРОЛОГОМ

М.Попович

2. І.Огієнко

3. Ф.Вовк

4. М.Костомаров

35. Оберіть правильну відповідь:

СУЧАСНА КУЛЬТУРА ЗА ВЕЛИКИМИ ГРУПАМИ ЇЇ СПОЖИВАЧІВ КЛАСИФІКУЄТЬСЯ НА

1. Прогресивну, стагнаційну, регресивну

2. Міфологічну, релігійну, наукову

Масову, елітарну, народну

4. Рабовласницьку, феодальну, капіталістичну

36. Оберіть правильні відповіді:

У СВОЇЙ ТВОРЧОСТІ ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ МОНУМЕНТАЛІСТІВ М.БОЙЧУКА

ЗВЕРТАЛАСЬ ДО

Іконопису

Народної творчості

3. міфологічного реалізму античностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.027 с.)