Візантійських витоків української культуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Візантійських витоків української культури37. Оберіть правильну відповідь:

РОЗУМІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ КУЛЬТУРНОЇ СВОРІДНОСТІ НАРОДІВ СВІТУ, ЩО ВЕДЕ ДО

ОБМІНУ ЦІННОСТЯМИ, АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КУЛЬТУР

1. комформізм

2. толерантність

Полікультурність

4. плюралізм

38. Оберіть правильні відповіді:

ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

1. Соломія Крушельницька та Наталя Ужвій

Марко Кропивницький і Михайло Старицький

Іван Карпенко-Карий і Микола Садовський

Панас Саксаганський і Марія Заньковецька

39. Оберіть правильні відповіді:

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

1. рутинні засоби навчання

2. відкриття україномовних шкіл

3. політика "обрусєнія"

Превалювання релігійного виховання дітей

40. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДІЯЧАМИ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1. Поет, етнограф, фольклорист і педагог. У 1864 –

1866 рр. – ректор Львівського університету.

Входив до Руської трійці, співавтор Русалки

Дністрової

1.Головацький Яків Федорович (1814-1888)

2.Диригент, педагог. До 1989 р. був керівником

оркестру Українського телебачення і радіо.

Професор Національної музичної академії

2.Гнєдаш Вадим Борисович (нар. 1951 р.)

3.Співак (баритон), режисер, професор

Національної музичної академії; соліст,

головний режисер Національної опери України

3.Головко Андрій Васильович (1897-1972)

4.Письменник, один із зачинателів модернового

стилю в українській літературі. Належав до

Спілки селянських письменників. У 1969 р.

отримав Шевченківську премію

4.Гнатюк Дмитро Михайлович (нар. 1925 р.)

Відповідь:1-1, 2-2, 3-4, 4- 3.

41. Оберіть правильні відповіді:

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ

1. лаконічна стриманість і аскетизм

Застосування декоративних деталей, ліпних орнаментів, церковних бань цибулястої

та грушоподібної форми

Багатство на пластичність форм

4. світлі потиньковані стіни

42. Оберіть правильні відповіді:

УКРАЇНСЬКІ ДУМИ, ЗА ЇХ ТЕМАТИКОЮ, ПОДІЛЯЮТЬ НА ТАКІ ОСНОВНІ ГРУПИ

1. думи духовно-релігійного змісту

2. "моралізаторські думи" на родинно-побутову тематику

3. новіші думи про національно-визвольну війну проти польсько-шляхетського

панування

4. давні думи про турецько-татарську неволю

43. Оберіть правильну відповідь:

АБСОЛЮТИЗАЦІЯ РОЛІ ТЕХНІКИ В ЛЮДСЬКОМУ ЖИТТІ І СПОДІВАННЯ, ЩО ЗАВДЯКИ

ТЕХНІЧНОМУ ПРОГРЕСУ МОЖНА ВИРІШИТИ ВСІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ,

НАЗИВАЄТЬСЯ

Технократичним оптимізмом

2. технократичними ілюзіями

3. технократичним песимізмом

44. Оберіть правильні відповіді:

ІСТОРИЧНІ ТИПИ СВІТОГЛЯДУ

1. фантастичний світогляд

Науковий світогляд

Релігійний світогляд

Міфологічний світогляд

45. Оберіть правильну відповідь:

„НОВЕ МИСТЕЦТВО”, ЯКЕ ВИНИКЛО В КІНЦІ ХІХ ст. І ПРОТИСТАВЛЯЛО СЕБЕ

„ТРАДИЦІЙНОМУ”, АКАДЕМІЧНОМУ РЕАЛІЗМУ, НАЗИВАЛОСЯ

1. Абстракціонізмом

Декадансом

3. Модернізмом

4. Романтизмом

46. Оберіть правильну відповідь:

МІРОЮ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ПОСТАЄ

1. усвідомлення своєї індивідуальності та власних інтересів і смаків

2. її залучення до певних релігійних переконань та культів

3. її спосіб задоволення своїх матеріальних і духовних потреб

Її усвідомлене відчуття єдності з принципами та цінностями культурного розвитку

Людства

47. Оберіть правильну відповідь:

ТЕРМІН „КУЛЬТУРА” БУВ УПЕРШЕ ВЖИТИЙ У ЗНАЧЕННІ, СТОСОВНО ЛЮДИНИ ТА ЇЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

1. В.Патеркулом

2. Г.Ю.Цезарем

М.Т.Цицероном

4. Л.А.Сенекою

48. Оберіть правильну відповідь:

НАЗВА НАЙВІДОМІШОЇ НА ВОЛИНІ ІКОНИ ХІ ст.

1. Волинська Богоматір

Ікона Холмської Божої матері

3. Ігоревська Богоматір

4. Максимівська Богоматір

49. Оберіть правильну відповідь:

ФІЛЬМ О.ДОВЖЕНКА, ЯКИЙ В 1958 р. НА ВСЕСВІТНІЙ ВИСТАВЦІ В БРЮСЕЛІ БУЛО

ВКЛЮЧЕНО ДО ПОЧЕСНОГО СПИСКУ 12 КРАЩИХ ФІЛЬМІВ СВІТУ ВСІХ ЧАСІВ ІНАРОДІВ

1. „Земля”

2. „Арсенал”

3. „Звенигора”

50. Оберіть правильні відповіді:

ДО ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМКУ „ФУТУРИЗМ” НАЛЕЖАТЬ ПИСЬМЕННИКИ

1. А.Головко

М.Семенко

Г. Шкурупій

4. П.Тичина

51. Оберіть правильну відповідь:

„ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ” 1924-1927 рр., ЗАПОЧАТКОВАНА М.ХВИЛЬОВИМ МАЛА НА

МЕТІ

1. розвалити СРСР

2. відірвати Україну від Радянської Росії

Створювати, розвивати в Україні досконалу, передову українську культуру, яка б

Мала європейський рівень

52. Оберіть правильну відповідь:

„МОЛОДИЙ ТЕАТР” ВИНИК В ... ІЗ ІНІЦІАТИВИ ...

1. у травні 1916 р. – А.Бучми

2. у травні 1916 р. – Г.Юри

3. у травні 1916 р. – М.Садовського

У травні 1916 р. – Л.Курбаса

53. Оберіть правильну відповідь:

В ЧАСИ УКРАЇНІЗАЦІЇ ОБОВЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ВВОДИЛОСЬ У ТАКИХ СФЕРАХ

1. органи НКВС та державної безпеки

2. Червона армія, транспорт

Партійний, державний апарат, сфера культури

54. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТОРИ, ЯКІ СТІЙКО ПІДТРИМУВАЛИ УКРАЇНСЬКУ ЦЕНТРАЛЬНУ

РАДУ, УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ РЕВОЛЮЦІЮ

1. П.Тичина, М.Рильський, М.Зеров

2. В.Блакитний, М.Хвильовий, С.Пилипенко, М.Куліш

В.Винниченко, М.Вороний, О.Олесь, В.Самійленко

55. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВИЗНАЧНІШОЮ ПОДІЄЮ, ЯКА ВІДБУЛАСЬ У ЧАСИ ГЕТЬМАНАТУ

П.СКОРОПАДСЬКОГО У СФЕРІ НАУКИ БУЛО

Утворено Українську академію наук

2. засновано Архівне управління України

3. відкрито український університет у Кам янець-Подільську

56. Оберіть правильну відповідь:

1963 р. КАРДИНАЛ ЙОСИП СЛІПИЙ СТВОРИВ УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

1. у Ватикані

2. у Празі

3. у Мюнхені

У Римі

57. Оберіть правильні відповіді:

„ЗОЛОТОЮ ТРІЙЦЕЮ” НАУКОВОГО ТОВАРИТСВА ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА НАЗИВАЛИ

С.Єфремова

2. В.Гнатюка

І.Франка

М.Грушевського

58. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В ЕМІГРАЦІЇ

1. Львівський університет

2. Господарська академія

Український вільний університет

4. Український педагогічний інститут М.Драгоманова

59. Оберіть правильну відповідь:

АВТОР ТВОРІВ „ТРЕТЯ РОТА”, „РОЗТРІЛЯНЕ БЕЗСМЕРТЯ”, „МАЗЕПА”

1. П. Тичина

2. М. Рильський

3. Г. Епік

В. Сосюра

60. Оберіть правильну відповідь:

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЯКИМИ ВИЗНАЧАЛАСЬ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ

УКРАЇНИ

1. Декларація про державний суверенітет України

2. Основи законодавства України про культуру (1992 р.); Конституція України (1996 р.)

3. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

61. Оберіть правильні відповіді:

ДО АКТИВІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕГЕНЦІЇ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ, ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ

УКРАЇНИ, ПРОТИ РУСИФІКАЦІЇ ПРИЗВЕЛИ ТАКІ ПОДІЇ ІІ ПОЛ. 80-Х РОКІВ ХХ-го СТОЛІТТЯ

Прихід на посаду першого керівника СРСР М.Горбачова

2. катастрофа на Чорнобильській АЕС, що разом з іншими екологічними проблемами

несе загрозу існуванню українського народу

Усунення від влади В.Щербицького

62. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІСТОРИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЖИЛИ В УКРАЇНІ XVIXVIII

ст. ТА СФЕРОЮ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1Юрій Дрогобич

1Літописання

2Маруся Чурай

2Поезія

3Герасим Смотрицький

3Освіта

4Самійло Величко

4філософія, астрономія

Відповідь:1-4, 2-2, 3-3, 4-1.

63. Оберіть правильні відповіді:

ЛІТЕРАТУРНЕ УГРУПУВАННЯ “Бу-Ба-Бу” (Бурлеск, Балаган, Буфонада) СТВОРЕНУ 1985р.

У ЛЬВОВІ СКЛАДАЛИ

В.Неборак1. Ю.Андрухович

 

3. В.Недоступ

О.Ірванець

64. Оберіть правильні відповіді:

ХРАМИ ПОБУДОВАНІ В СТИЛІ БАРОКО В МІСТІ ЛУЦЬК

Костел Петра і Павла

Святотроїцький кафедральний собор

3. Покровська церква

65. Оберітьправильнівідповіді:

ЦЕРКВИ ОБОРОННОГО ТИПУ У МІСТІ ЛУЦЬКУ

Братськацерква

2. Костел Петра і Павла

Покровськацерква

4. Святотроїцький собор

66. Оберітьправильнівідповіді:

ВКАЖІТЬ, ЯКИМИ ХРАМОВИМИ СПОРУДАМИ У МІСТІ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОМУ

ПРЕДСТАВЛЕНА АРХІТЕКТУРА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ

1. Софіївський собор

2. Успенський собор

3. Васильківськацерква

4. Зимненськиймонастир

Братськацерква

67. Оберітьправильнувідповідь:

ІМЯ ВОЛИНСЬКОГО ІКОНОПИСЦЯ XVII ст.

1. АндрійРубльов

2. Алімпій

ЙовКонзелевич

68. Оберітьправильнівідповіді:

ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОРПОРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ ПОЕТІВ “ЧЕРВОНА

ФІРА”, СТВОРЕНОЇ У 1991р. НАЛЕЖАТЬ

С.Жадан,

2. В.Герасим’юк

І.Пилипчук

Р.Мельників

69. Оберітьправильнувідповідь:

МОДЕЛЬ ЧАСУ, ВТІЛЕНА ВСТРУКТУРІ СЛОВ ЯНСЬКОГО СВЯТИЛИЩА

1. Позачасова

2. Хронотопна

Циклічна

4. Лінійна

70. Оберітьправильнувідповідь:

ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ ХХ СТ. БУЛИ

1. Й.Бокшай, А.Ерделлі

2. В.Касіян

3. А.Петрицький

4. О.Шовкуленко

71. Оберітьправильнувідповідь:

УТВЕРДЖЕННЯ СУБЄКТИВНОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ ПРИТАМАННЕ ДЛЯ

1. Бароко

2. Рококо

3. Класицизму

4. Реалізму

Імпресіонізму

72. Оберітьправильнувідповідь:

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕПЕРТУАР У ТЕАТРІ „БЕРЕЗІЛЬ” ПОВ ЯЗАНИЙ ІЗ

ДРАМАТУРГІЄЮ

1. М.Старицького

М.Куліша

3. М.Кропивницького

4. Т.Шевченка

73. Оберітьправильнувідповідь:

КОЛГОСПНИЦЯ ІЗ С.БОГДАНІВКИ, ЯКА В ХХ-му ст. ЗДОБУЛА СВІТОВУ СЛАВУ ЯК

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНИЦЯ

1. М.Зозуля

2. Т.Пата

К.Білокур

4. Є.Миронова

74. Оберітьправильнувідповідь:

„ПІКАССО СКУЛЬПТУРИ” НАЗИВАЛИ УКРАЇНСЬКОГО СКУЛЬПТОРА КУБІЗМУ

1. О.Богомазова

2. Г.Нарбута

О.Архипенка

4. М.Ларіонова

75. Оберітьправильнувідповідь:

КОМПОЗИТОР, ЯКИЙ ЗАПОЧАТКУВАВ ЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ОПЕРИ

М.Лисенко

2. С.Гулак-Артемовський

3. П.Чайковський

4. М.Калачевський

76. Оберітьправильнувідповідь:

АВТОРОМ ПЕРШОЇ В ГАЛИЧЧИНІ ОПЕРИ „КУПАЛО” СТАВ

1. М.Вертицький

2. С.Людкевич

А.Вахнянин

4. М.Колачевський

77. Оберітьправильнувідповідь:

ХОРОВУ ОБРОБКУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ, ЩО УВІЙШЛИ ДО ЗОЛОТОГО

ФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: „ЩЕДРИК”, „ДУДАРИК”, „ЗА ГОРОДОМ КАЧКИ

ПЛИВУТЬ” ЗДІЙСНИВ

М.Леонтович

2. М.Лисенко

3. К.Стеценко

4. Я.Степовий

78. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІМЕНАМИ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ 1921-1928 РР. ТА

ГАЛУЗЯМИ, У ЯКИХ ВОНИ ПРАЦЮВАЛИ


О.Мурашко

образотворчемистецтво

 

О.Довженко

кінорежисура

М.Хвильовий

література

 

Л.Курбас

театральна режисура


79. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ІМЕНАМИ ДІЯЧІВТА ГАЛУЗЗЮ НАУКИ, ЯКУ ВОНИ

РОЗВИВАЛИ


А.Кримський

мовознавство

М.Кравчук

математика

 

С.Єфремов

література

Л.Осика

кінорежисура


80. Оберітьправильнувідповідь:

ІВАН МАЛКОВИЧ Є ОРГАНІЗАТОРОМ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

2. ГРАМОТА

3. УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК

4. FM- ГАЛИЧИНА

5. СЛОВО

81. Оберітьправильнувідповідь:

ДО НЬЮ-ЙОРСЬКОЇ ГРУПИ ПОЕЗІЇ, ЩО БУЛА СТВОРЕНА В 50-Х РР. ХХ СТ НЕ

НАЛЕЖИТЬ МИТЕЦЬ

1. Б.Рубчак

2. Ю.Тарнавський

3. Е.Андієвська

4. Б.Бойчук

5. В.Шевчук

82. Оберітьправильнувідповідь:

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМЯ МИТЦЯ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ

УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

1. О. Забужко

2. А.Андрухович

3. В.Герасимюк

4. М.Матіос

5. В.Симоненко

83. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ НАЗВОЮ ТВОРУ І ЙОГО АВТОРОМ

Історичний роман „Орда”Р.Іванчук

Л.Костенко Роман увіршах „Берестечко”

Роман „Рекреації”Ю.Андрухович

Пєса „Привіт, синичко”Я.Стельмах.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.124.210 (0.021 с.)