Звітність підприємств торгівлі і громадського харчуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітність підприємств торгівлі і громадського харчуванняПідприємства торгівлі та громадського харчування крім загальних форм звітності подають до органів статистики також звітність щодо статистика внутрішньої торгівлі, статистики товарних ринків (підприємства оптової торгівлі) та статистики зовнішньої торгівлі товарами.

Звітність зі статистики внутрішньої торгівлі включає такі форми:

· № 1 – торг „Звіт про товарооборот” (27.09.2004 р. № 531), місячна;

· № 3-торг "Звіт про продаж ізапаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" (27.09.2004 р. №531), квартальна, річна;

· № 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі рес­торанного господарства" (27.09.2004 р. №531), річна;

· № 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (27.09.2004 р. №531), річна.

До статистики товарних ринків включені наступні форми:

· № 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" (14.10.2004 р. №560), річна;

· № 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" (14.10.2004 р. №560), квартальна (за І, П, Ш квартали);

· № 1-опт "Звіт про обсяг оптового товарообороту" (10.09.2003 р. №293), місячна.

У перелік форм статистики зовнішньої торгівлі товарами включено форми:

· 5-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (11.08.2004 р. №471),місячна, річна;

· 14-ЗЕЗ "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу" (11.08.2004 р. №471), квартальна, річна;

· 1-фрахт "Анкета обстеження вартості страхування і фрахту в імпорті товарів" (10.12.2002 №435), раз на 2 роки.

Основні форми статистичної звітності торгових підприємств та підприємств громадського харчування - 1-торг (місячна) та 3-торг (квартальна, річна).

Звітність за формою 1-торг подають підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність зроздрібної торгівлі та ресторанного гос­подарства, за переліком, встановленим органами державно) статис­тики: органу державної статистики за місцезнаходженням 2 числа після звітного періоду.

У звітності в окремих рядках наводиться роздрібний товарообо­рот торгової мережі, роздрібний товарооборот ресторанного господарства та весь роздрібний товарооборот. Показники наводиться наростаючим підсумком із початку року та за звітний місяць.

Звітність не є складною для заповнення, але для того, щоб розмежувати обороти роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, отримати точну інформацію для заповнення звіту, слід вести окремий облік за видами товарообороту на субрахунках 2-го порядку субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів".

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-торг"Звіт про товарооборот" затверджена наказом Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 р. №254.

Згідно із інструкцією при заповненні звіту необхідно керуватись інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28 грудня 1996 №389, зареєстрованою у Міністерстві юстиції Ук­раїни 28 січня 1997 за №13/1817.

В інструкції наведені визначення роздрібного товарообороту торгової мережі та ресторанного господарства та його склад, який має бути включений до звіту форми №1-торг.

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з то­варом (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), у роздрібний товарооборот не включається.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві незалежно від часу оплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації).

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично оплачена населенням їх вартість та вартість цих товарів, що оплачена безпосередньо з бю­джету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами.

Аптечними закладами і підприємствами медтехніки продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних медичних меблів та медикаментів лікарняним закладам, дитячим садкам та іншим організаціям і підприємствам включається в оптовий товарооборот.

До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі і мережі ресторанного господарства:

· продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів насе­лення;

· продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

· товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства - це продаж безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення.

Куповані товари - товари, що придбані підприємством ресто­ранного господарства на стороні і продані населенню без усякої обробки.

Реалізація продукції власного виготовлення підприємств ресто­ранного господарства складається з роздрібного іоптового продажу.

Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства:

· продаж готових виробів інапівфабрикатів власного виготов­лення населенню через обідній зал і буфет цього підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережі, як належать цьому підприємству ресторанного господарства;

· продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують;

· продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Оптовий продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення підприємствам іорганізаціям роздрібної торгівлі (магазинам і палаткам), їдальням, ресторанам, буфетам та іншим підприємствам ресторанного господар­ства.

Більш складною є форма 3-торг (квартальна, річна). Цю форму подають підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господар­ства, інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства органу державної статистики за місцезнаходженням. Якщо підприємство має відокремлений підрозділ на іншій адміністративній території, то звіт по цьому підрозділу складається окремо, а звіт по підприємству подається без даних цього підрозділу. Квартальна звітність подається на 10 день після звітного періоду, а річна - 1 лютого.

Форма складається з шести розділів:

· Розділ I. Оборот торгової мережі

· Розділ II .Товарооборот ресторанного господарства

· Розділ III. Продаж і запаси товарів

· Розділ IV. Продаж ізапаси товарів тривалого користування

· Розділ V. Продаж світлих нафтопродуктів і газу

· Розділ VI. Відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст) регіону.

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" затверджено наказом Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 р. №254.

Згідно із Інструкцією при заповненні звіту необхідно керуватись інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28 грудня 1996 р. №389.

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережі) і мережу ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо насе­ленню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включається продаж для виробничої діяльності або подальшого перепродажу.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого зто­варом (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), у роздрібний товарооборот не включається. Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації).

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена населенням їхвартість. Вартість цих товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, відображається у рядку 116.

Аптечними закладами і підприємствами медтехніки продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних медичних меблів та медикаментів лікарняним закладам, дитячим садкам та іншим організаціям і підприємствам включається в оптовий товарооборот.

До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі и мережі ресторанного господарства:

• продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів насе­лення;

• продовольчих товарів суднам морського річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

• товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

Оптовий товарооборот це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям, підприємцям для виробничої діяльності або подальшого перепродажу як за безготівковими розрахунками, так і за готівку.

Оборот від посередницької діяльності - це сума послуг без вартості товару.

Оборот від інших видів діяльності- це оборот від надання по­слуг, іншої неторгової діяльності.

Увесь товарооборот ресторанного господарства - це про­даж купованих товарів і продукції власного виробництва (роздрібний товарооборот та оптовий продаж продукції власного виготовлення).

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства - це продаж безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення.

Куповані товари - товари, що придбані підприємством ресторанного господарства на стороні і продані населенню без усякої обробки.

Реалізація продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства складається з роздрібного і оптового продажу. Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства:

· продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення населенню через обідній зал і буфет цього підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережі, які належать цьому підприємству ресторанного господарства;

· продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують;

· продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Оптовий продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства - це продаж готових виробів і напівфабрикату власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі (магазинам і палаткам), їдальням, ре­сторанам, буфетам та іншим підприємствам ресторанного господар­ства.

У товарних запасах враховуються запаси всіх товарів, які нале­жать торговому підприємству, перебувають на його балансі іпризначені для роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

У статистичній звітності товарні запаси відображаються за продажними (роздрібними) цінами.

Не включаються у запаси товари в дорозі, товари, які прийняті у межах договорів комісії (консигнації), товари матеріально-технічного забезпечення і заготівель, тара всіх видів.

Дані про продаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.013 с.)