Тема. Створення діаграм у програмі Excel. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Створення діаграм у програмі Excel.Мета. Навчити створювати діаграми різних типів у програмі Excel.

Обладнання: комп'ютери, інструкція, програма Excel.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!

Теоретичні відомості

Діаграма програми Excel – це графічне представлення даних, які розміщені на робочому аркуші. Діаграма складається із елементів. При переміщенні покажчика миші по діаграмі біля нього з'являється спливаюча підказка, що вказує на тип елемента, поруч із яким знаходиться покажчик миші, або відтворюється ряд даних і значення точки даних. Кожний із елементів діаграми можна

Основні типи діаграм

Гістограма або стовпчаста діаграма, як правило, використовуються для аналізу змін різних чинників із часом.

Лінійчата діаграма, аналогічна гістограмі, але повернута на бік, тобто вісь категорій є вертикальна вісь (Y), а вісь значень – горизонтальна вісь (X).

Графік відтворює залежність даних (вісь Y) від величини, що змінюється з постійним кроком (вісь X).

Об'ємні графіки або стрічкові діаграми використовуються для тих же типів даних, що і плоскі.

Кругова діаграма показує на співвідношення частин, що в сумі складають 100%. Такі діаграми можна побудувати тільки по одному ряду даних.

Точкова діаграма відтворює залежність даних (вісь Y) від величини, що міняється з довільним, як правило, непостійним кроком (вісь X). Такий тип діаграм дуже зручний для представлення наукових і технічних результатів.

Діаграма з областями на відміну від графіків дозволяє простежити безперервну зміну суми значень усіх рядів даних і внесок кожного ряду в дану суму.

Кільцева діаграма це діаграма, що використовує той же тип даних, що і кругова, наприклад, відсотковий вклад у загальну суму кожного джерела прибутку. Однак, на відміну від кругової діаграми, на ній можна представити два і більш ряди даних.

Пелюсткова діаграма досить важка для сприйняття й інтерпретації, тому використання її для рекламних презентацій не виправдано. Її, як правило, застосовують, щоб показати співвідношення окремих рядів даних.

Об'ємна діаграма з поверхнями в она дуже зручна для представлення максимальних і мінімальних значень у наборі даних, що залежать від двох змінних величин.

Бульбашкова діаграма дозволяє відтворити на площині дані із трьох значень. Перші два значення відтворюються по осі категорій (X) і по осі значень (Y), а третє значення розміром пухирця. Тому, для побудови таких діаграм використовуються дані, що складаються з трьох рядків або трьох стовпців.

Біржова діаграма дуже вузько направлена і використовується, як правило, для відтворення зміни курсу акцій у часі.

Циліндричні, конічні та пірамідальні діаграми ці типи об'ємних діаграм, власне кажучи, не додають нової інформації до представлення даних на звичайних об'ємних гістограмах і лінійчатих діаграмах, зате додають звітові або презентації більш ефектний вигляд.

Порядок виконання роботи:

1. Відкрийте робочу книгу програми Excel, де знаходиться аркуш Касовий чек та Зведена відомість, на якому вже створена електронна таблиця.

2. Побудуйте діаграму Графік, який відтворював би вартість товарів.

3. Побудуйте діаграму Графік, який відтворював би середній бал.

4. Побудуйте Кругову діаграму, яка б відтворювала вартість товарів та середній бал.

5. Розмістіть діаграми на робочому аркуші під електронною таблицею

6. Відкрити робочу книгу вашої фірми, де знаходяться аркуші Список співробітників, Кадровий склад підприємства та Прибуток фірми.

7. Зберегти робочу книгу у своїй особистій папці.

Запитання до захисту лабораторної роботи:

1. Що таке діаграма?

2. Із чого складається діаграма?

3. Які види діаграм ви знаєте?

4. Як створити діаграму на власному аркуші?

5. Яку має назву аркуш діаграм і як його перейменувати?

6. Скільки існує основних і додаткових типів діаграм у програмі Excel?

7. Як вибрати підтип обраного типу діаграм?

8. Які основні типи діаграм ви знаєте?

9. Як підібрати параметри за допомогою панелі інструментів Діаграма до елементів діаграми?

10. Як підібрати параметри до елементів діаграми за допомогою контекстного меню?

11. Як додати текстову інформацію до діаграми?

12. Як встановити графічні об’єкти на діаграму?

Звіт

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота №8

Тема. Створення структури бази даних, введення та редагування даних.

Мета Поглибити знання та практичнi навички роботи з базами даних. Навчитися створювати структуру найпростiшої БД та заповнювати її даними. Вдосконалити практичнi навички роботи з СУБД.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпекита протипожежної безпеки!!!

Теоретичні відомості

База даних (БД) – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм. Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються системами управління базами даних (СУБД).

Для ПК використовуються реляційні БД. В основі реляційної БД лежить математичне відношення (від англ. Relation). Відношення у БД представляються у вигляді двовимірних таблиць. Елементами цих таблиць є записи і поля. Запис – це один рядок таблиці, а поле – один стовпець таблиці.

У даному курсі розглядатиметься СУБД Microsoft Access (“access” з англ. – доступ). Дана СУБД забезпечує виконання таких функцій:

– створення таблиць даних;

– додавання, вилучення даних;

– зміна структури БД без втрати інформації;

– моделювання логічних структур даних;

– впорядкування (сортування та індексування) даних за певними критеріями (ключами);

– ведення розрахунків із застосуванням функцій тощо.

Під час запуску СУБД Access на екрані з’явиться вікно діалогу, яке запропонує створити нову БД або відкрити попередньо створену. При відкриванні попередньо створеної із наявного переліку необхідно вибрати ім’я БД і натиснути кнопку “ОК”. Якщо ж необхідно створити нову БД, то у даному вікні необхідно відмітити рядок “Новая база данных” і також натиснути “ОК”. Ці самі дії можна виконати, виконавши відповідно одну із команд меню програми Access: Файл/Создать – для створення нової або Файл/Открыть – для відкривання існуючої БД.

У результаті виконання описаних дій на екрані з’явиться основне вікно програми, а в ньому відкриється вікно нової чи вже створеної БД. Структура основного вікна Access аналогічна до Word і Excel. Основне вікно нової (чи створеної) бази даних містить усі складові частини БД – таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

Хід роботи

Запустіть програму для опрацювання бази Access.

Створіть нову базу даних з іменем файлу – вашим прізвищем: Прізвище1.

Діалогове вікно Access – Нова база даних – ОК – виберіть свою папку і дайте файлову назву – Створити.

3. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому? Активізуйте закладку Таблиці і виконайте команду Створити.

Виберіть режим конструктора таблиці.

У вікні Нова Таблиця виберіть режим Конструктор – ОК _ відкриється вікно конструктора з назвою Таблиця1.

Утворіть структуру бази даних.

Введіть назви полів і задайте їхні типи: Номер(лічильник або числовий), Прізвище(текстовий), Ім’я(текстовий), Мат(числовий), Інф (числовий), Фіз, Літ, Мова (числовий).

Назви типів вводити не потрібно, клацніть у полі типу і користуйтеся списком типів, а також вертикальним прокручуванням робочого поля вікна конструктора, щоб переглянути всю структуру.

Для поля Мат задайте властивості: умову на значення та повідомлення у разі помилки. Текст повідомлення придумайте самі.

6. Закрийте вікно конструктора таблиці(але не переплутайте з вікном Access) і збережіть структуру таблиці на диску з деякою назвою, наприклад, Оцінки.

Файл – Закрити – Так – Замість назви Таблиця1 введіть назву Оцінки – ОК. Відмовтеся поки що від ключового поля(натисніть на кнопку НІ).

Відкрийте створену таблицю для введення даних.

У головному вікні БД виберіть таблицю Оцінки і натисніть на кнопку Відкрити.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.02 с.)