Тема. Робота з графікою в середовищі редактора WordМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Робота з графікою в середовищі редактора WordМета. Навчити вставляти графічні об’єкти в текстові документи.

Обладнання: комп'ютери, інструкція, програма Word.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!

Теоретичні відомості

Для рисування довільного об’єкту необхідно натиснути лівою мишкою на відповідній кнопці даної панелі і перетягнути мишку на певну відстань, задаючи розміри об’єкту, а далі – відпустити мишку. Для виділення довільного об’єкту необхідно підвести до нього мишку і, коли курсор мишки прийме вигляд , натиснути ліву клавішу. Вибраний об’єкт буде виділений за допомогою маркерів. Для зміни розмірів об’єкту необхідно мишкою захопити один із маркерів, перетягнути на певну відстань і відпустити мишку. При перетягуванні маркерів, що знаходять по середині об’єкту, змінюватиметься лише горизонтальний або вертикальний розмір. При перетягуванні за один із кутових маркерів змінюватимуться одночасно два розміри. При перетягуванні за кутові маркери і одночасному утриманні клавіші [Shift] змінюватимуться обидва розміри пропорційно.

Виділити групу об’єктів можна двома шляхами:

1) на панелі інструментів “Рисование” натиснути кнопку, натиснути ліву мишку за межами об’єктів і перетягнути її до виділення необхідної їх кількості;

2) на клавіатурі натиснути клавішу [Shift] і виділяти об’єкти натискуванням на них лівої клавіші мишки.

Нарисовані об’єкти, так само як і текст, можна вирізати, копіювати, вставляти загально прийнятими методами.

Порядок виконання роботи:

Завдання 1.Створіть схему.

Завдання 2: Побудувати таблицю:

 

№ групи Інтервали за розміром Кіл-ть підприємств Обсяг активів Обсяг прибутків Рента- бельність у %
Всього В середньому Всього В середньому
I. 81-146 102,4 20,6 20,12
II. 146-211 179,27 51,45 28,70
III. 211-276 237,25 60,75 25,61

Завдання 3.Створіть схематичний алгоритм розв’язку задачі.

 

Завдання 4.Наберіть формули за зразком:

1.

 

 

Запитання до захисту лабораторної роботи:

Що таке графічний об’єкт?

  1. Як вставити малюнок у документ?
  2. Як змінити розмір малюнка?
  3. Як пересунути малюнок в інше місце документу?
  4. Як встановити параметри обтікання тексту навколо малюнку?
  5. Як створить водяний знак?
  6. Як зробити обрізку малюнку?
  7. Як створити графічний об’єкт за допомогою панелі інструментів Малювання?
  8. Які є автофігури?
  9. Як намалювати криву лінію?
  10. Як зробити надпис?

Звіт

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №5

Тема.Створення і форматування електронних таблиць, використання формул та функцій.

Мета.Ознайомити із способами створення, збереження відкриття, попереднього перегляду та закриття робочих книг, встановлення захисту на робочі книги, виконання операцій з аркушами робочої книги та способами пошуку файлів робочих книг.

Обладнання: комп'ютери, інструкція, програма Excel.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки

та протипожежної безпеки !!!

Теоретичні відомості

У процесі повсякденної роботи користувачеві доводиться створювати однотипні робочі книги. У цьому випадку для прискорення роботи зручно використовувати шаблони (templates) програми Excel. У шаблон можуть входити елементи форматування, текстова інформація, малюнки і таблиці. Необхідна вимога до кожного шаблону – його універсальність. Шаблон повинний містити тільки ту інформацію, що є загальною для всіх документів даного типу. Після внесення додаткової інформації в робочу книгу, створену на основі шаблону, вона зберігається як звичайна робоча книга програми Excel.

Стандартний пакет програм Microsoft Excel 2002 містить деяку кількість вбудованих шаблонів, призначених для автоматизації завдань, які часто зустрічаються у професійній діяльності менеджера, таких як складання рахунків, заповнення заказів на товари, тощо.

Робочу книгу можна створити з використанням будь-якого вбудованого шаблону, піктограма якого знаходиться на вкладках ОсновніабоРішення діалогового вікна Шаблони.
Для цього необхідно виділити необхідний шаблон та натиснути на кнопку ОК.

Захист робочих книг

Робочі книги програми Excel можна захистити паролем. Існує два типи пароля для робочих книг: пароль для доступу до книги і пароль для внесення змін. Для захисту робочої книги кожним із двох типів пароля необхідно:

1). Виконати команду Файл Þ Зберегти, на екрані з'явиться діалогове вікно Зберегти.

2). Вибрати на панелі інструментів вікна команду Сервіс Þ Загальні параметри. З'явиться діалогове вікно Параметри збереження.

3). Якщо потрібно захистити книгу від несанкціонованого доступу, то необхідно ввести пароль у поле Пароль для відкриття файла. Максимальний розмір пароля – 15 символів.

4). Якщо потрібно захистити книгу від внесення змін, то треба заповнити поле Пароль дозволу змін.

5). Встановити прапорець Рекомендувати доступ тільки для читання,якщо необхідно рекомендувати користувачам відкривати файл книги тільки для читання.

6). Натиснути кнопку ОК. З'явиться вікно для підтвердження пароля. Увести пароль знову і натиснути кнопку ОК.

Порядок виконання роботи:

Завдання 1.

Введіть дані для розв'язування задачі "Діяльність фірми в Європі".

Нехай ваша фірма має філіали в чотирьох країнах Європи: Польщі, Італії, Франції та Німеччині (розгляньте по три - чотири міста в кожній країні). Дані про діяльність фірми протягом трьох місяців, наприклад, січня, лютого, березня, занести в таблицю і визначити обсяги продаж у Європі для кожної країни..

Таблиця такої структури:

Країна Місто Січень Лютий Березень Всього

 

 

має містити близько двадцяти рядків

Завдання 2.Обчисліть заробітну плату.

Прізвище Оплата праці Тривалість Кіл-сть Нарахов. Відрахов. До видачі
п\п   за год.у грн. роб.дня у год. роб.днів у грн. 18%  
Корж 4,68          
Брухно 4,12          
Чміленко 3,58          
Паламар 4,68          
Кучма 2,18          
Лазоренко 2,18          
Кравчук 3,58          
Коба 4,12          

Завдання 3.

Виконати розрахунок рахунка-фактури за формою:

Одиниці виміру Найменуван товару Кіл-сть тов. Ціна, грн Сума, грн Торгов. знижка, % Сума за винятком торгов. знижки,
№i Oi NTi Ki Xi Si Ci Ui
кг Горбуша 64,5 13,50    
кг Тріска варена 24,6 4,30   7,5  
кг Оселедці 3,45   6,4  
кг Салака 68,6 2,16    
кг Корюшка 68,5 7,65    
               

Si=Ki*Xi

Ui=Si-(Si*Ci)/100

Запитання до захисту лабораторної роботи:

1. Скільки аркушів міститься за умовчанням у робочій книзі?

2. Як зберегти нову робочу книгу?

3. Як виконати поточне збереження робочої книги?

4. Як встановити автоматичне збереження робочої книги?

5. Як встановити паролі доступу до робочої книги?

6. Які способи відкриття робочої книги ви знаєте?

7. Як відкрити групу файлів робочих книг?

8. Де знаходиться список останніх відкритих файлів?

9. Які способи ви знаєте закриття робочих книг?

10. Як змінити назву аркуша?

11. Як вставити новий аркуш у робочу книгу?

12. Як вилучити аркуш?

Звіт

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №6

Тема Використання функцій у програмі Excel для розрахунків.

Мета Навчити використовувати функції програми Excel для розрахунків, будувати формули масивів та масиви констант, розуміти діагностичні повідомлення помилок у формулах та встановлювати захист комірок, робочих аркушів та книг.

Обладнання: комп'ютери, інструкція, програма Excel.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!

Теоретичні відомості

Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками арифметичних операцій і круглих дужок. В якості операнда може виступати число, текст, логічне значення, адреса (ім’я) комірки, функція. У формулах розрізняються арифметичні операції і операції відношень. Excel допускає такі операції:

Характерною особливістю введення формул в Excel є те, що замість змінної математичної формули вводиться адрес комірки, в якій знаходиться значення цієї змінної. Наприклад, необхідно обчислити значення функції y=sin(x). В Excel дана функція запишеться так: =sin(B3) .

Адреси комірок є трьох типів: відносні, абсолютні і змішані. Приклад: відносна – АВ34, абсолютна – $AB$34, змішана $AB34 або AB$34.

Інколи у формулах необхідно вказати діапазон комірок: F4:H7.

Функції. Excel містить більше 400 вбудованих функцій: математичні, статистичні, фінансові, текстові, логічні тощо). Функція має ім’я і список аргументів у круглих дужках. В якості аргументів можуть бути числові, текстові константи, комірки, діапазони комірок, інші вкладені функції. Функції у формулах можна вводити вручну з клавіатури або за допомогою майстра функцій, який запускається виконанням команди меню Вставка/Функция… або відповідною кнопкою на панелі інструментів . У результаті виконання цієї команди з’являється вікно, в якому з наявного переліку можна вибрати необхідну функцію. Виділивши певну функцію, внизу вікна Майстра функцій з’являється підказка про її синтаксис і призначення. Натиснувши далі кнопку “ОК”, під рядком формул з’явиться наступне вікно у якому в рядку “Число” необхідно вказати або числове значення аргументу функції, або адресу комірки, в якій міститься це значення. Заповнивши рядок “Число”, внизу вікна появиться рядок “Значение” із результатом обчислення функції. Натиснувши знову кнопку “ОК”, Майстер функцій закриється, а у відповідній комірці листа буде виведено результат обчислення значення функції. Для проілюстрованої функції sin(x) є лише один аргумент.

Порядок виконання роботи:

ЗАВДАННЯ 1:Створити ЕТ вказаного зразка. Зробити видимими всі лінії ЕТ. Зафарбувати фон заголовків стовпців сірим кольором, а стовпці з сумою – червоним. Виділіть останній рядок таблиці синім кольором.

А В C D E F G H I J K L
Товар Кільк. Ціна за 1 шт. Сума Знижка 10% Нова ціна Нова сума
    В $ В грн В $ В грн В $ В грн В $ В грн В $ В грн
Процесор                  
Дисковод                  
Пам’ять                  
Вінчестер                  
Відеокарта                  
Всього                      

 

ЗАВДАННЯ 2.Підрахувати, на яку вартість грошей ( у гривнах та доларах) (з урахуванням ПДВ) перелічені товари у таблиці зліва.
Результат записати в клітинку F21

 

 

  Курс долара 8,00      
Найменування товару Кіль- Ціна (грн) Вартість(грн) Вартість(дол)  
п\п   кість (без ПДВ) (без ПДВ) (без ПДВ)  
Фарба для волосся 4,5      
Дезадорант      
Парф.вода "Hugo"      
Помада Max Factor      
Лак для нігтів Bell 3,5      
Лак для волосся Cliven      
Рідина для зняття лаку 0,8      
Дезадорант Fa      
Парфуми (жін.)      
Гель для душу (чол.)      
Гель для душу (жін.)      
Піна для ванн 6,5      
Шампунь 5,5      
Пудра "Оріфлейм" 25      
Маска-скраб "Green line"      
    Всього на суму:      
    ПДВ: 20%      
    Сума з ПДВ:      

 

ЗАВДАННЯ 3. Виконайте обчислення

 

Зведена відомість
Студенти І курсу Фізика Алгебра Хімія Серед. бал Аналіз
Козлов Олег   *****
Деркач Іван   *****
Короткова Юлія   *****
Махновська Дарина   *****
Степанов Петро   *****
Мордюков Олексій   *****
Голубенко Ганна   *****
Сиротенко Інна   *****
Довгань Дмитро   *****
           
         
Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:
Якщо в студента по всім предметам оцінки 10, 11 та 12, то в стовпчику АНАЛІЗ
повинен з'явитися напис "ВІДМІННИК". Якщо ж оцінки інші, то напис "нормально".

Запитання до захисту лабораторної роботи:

1. Як вводяться формули в ЕТ?

2. Чи є необхідність вводити ідентичні формули в кожній комірці ЕТ?

3. Яким чином можна скопіювати формулу в інші комірки ЕТ?

4. Як виправити формулу в комірці ЕТ?

Звіт

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота №7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.017 с.)