Для відповідності роботи ПК при обміні повідомленнями застосовують протоколи. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для відповідності роботи ПК при обміні повідомленнями застосовують протоколи.Протокол – це сукупність стандартів для обміну інформацією між об’єктами мережі.

Згідно з протоколом визначають схему передавання даних та порядок взаємодії ПК.

Глобальна мережа Internet застосовує протокол TCP/IP.

Основним завданням, що вирішує під час створення неоднорідних комп’ютерних мереж, є забезпечення сумісності обладнання за електричними та механічними характеристиками і забезпечення сумісності програм та даних за системою кодування і форматом.

Запитання до захисту лабораторної роботи:

Як створити новий документ за допомогою команд меню?

Як створити новий документ за допомогою панелі інструментів?

Як встановити розрив сторінки за допомогою меню?

Як встановити розрив сторінки за допомогою клавіш?

Як керувати масштабом зображення документа?

Звіт

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №3

Тема. Форматування текстового документа.

Мета. Навчити форматувати текстовий документ, тобто оформляти його зі зміною зовнішнього вигляду.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпекита протипожежної безпеки !!!

Теоретичні відомості

Форматування рядків та абзаців

Абзац – важливе поняття текстового редактора Word. Абзац може включати в себе текст, малюнок, графік, таблицю та інші об‘єкти. Це частина документа, яка обмежена символом кінця абзацу ¶. Цей символ можна побачити, якщо вімкнути режим перегляду недрукованих символів (кнопка на панелі інструментівСтандартна). Новий абзац починається після натиснення клавіші Enter.

Можливо створювати списки трьох типів:

Маркіровані списки. У цих списках перед кожним пунктом ставиться спеціальний символ або малюнок (маркер), який відмічає елемент списку. Нумеровані списки. Кожен елемент списку має свій індивідуальний номер, що зручно при перерахуванні властивостей або операцій, порядок черги яких важливий.


Багаторівневі списки. Цей список – ієрархічна структура з нумерованих і маркірованих списків. Такі структури використовуються при створенні різноманітних технічних або юридичних документів, які потребують багаторівневої нумерації пунктів.

Б

уквиця (drop cap)– це вбудована в абзац велика прописна буква або перше слово. Буквиця використовується для того, щоб зробити вид абзаца більш привабливим

Форматування сторінок

При введенні тексту документу та підготовки його до друку використовують встановлені за умовчанням розміри, орієнтацію та поля сторінок.

Поле – це відстань між текстом і краєм сторінки. Встановити поля можна задопомогою розмірної лінійки та за допомогою команд меню.

1. Щоб встановити поля за допомогою розмірної лінійки, треба встановити режим розмітки сторінок. У цьому режимі процесор Word відображає горизонтальну лінійку зверху робочої області і вертикальну – зліва. Це дозволяє встановити ліве, праве, верхнє і нижнє поля. На кожній лінійці біла смуга показує поточний стан полів сторінки

Порядок виконання роботи:

Завдання 1: Набрати даний текст і за допомогою панелі інструментів Фоматування встановити різні параметри :

а) змінити Шрифт

б) зробити текст різним кольором,

в) різним розміром,
г) зробити різні Виділення: напівжирний,Курсив, Звичайне підкреслення.

Робота з документами, що містять комерційну таємницю

В умовах конкуренції між фірмами (підприємствами, організаціями, установами) актуальною проблемою стає збереження інформації, що становить їхню комерційну таємницю (КТ).

Комерційна таємниця – це виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша інформація, що використовується для досягнення комерційних цілей (одержання прибутку, уникнення збитків, чесного здобуття переваги над конкурентами) і яка вважається конфіденційного. До конфіденційної інформації належать також ідеї, винаходи, відкриття, технології, індивідуальні особливості комерційної діяльності, які дають змогу успішно конкурувати, і т. ін.

Основні умови віднесення інформації до КТ:

q дійсна або потенціальна комерційна важливість інформації;

q відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах;

q вжиття заходів володарем інформації для її охорони та збереження конфіденційності.

Для організації зберігання конфіденційної інформації комерційного підприємства необхідно:

q визначити інформацію, що становить комерційну таємницю;

q забезпечити порядок її захисту.

Завдання 2:Обрати командуФормат Þ Шрифтвідкрити вкладку Шрифті встановити параметри: Шрифт―Tahoma, Виділення ― Italic, Розмір ―16, Колір ― червоний, підкреслення ― подвійне підкреслення синім кольором, All caps (ВсІ прописнІ).

Завдання 3: За допомогою вставки символів записати перші п’ять букв грецького алфавіта..

Завдання 4: За допомогою вставки символів вставити символи: (, * з набору шрифтів Wingdings.

Завдання 5: За допомогою вкладки спеціальні символивставити символ авторського права ©.

Завдання 6 : Обрати будь-який символ і призначити йому комбінацію клавіш. Вставте символ декілька раз.

Завдання 7: Створити маркирований список

На златом крыльце сидели:

ü царь;

ü царевич;

ü король;

ü королевич;

ü сапожник;

ü портной.

Кто ты будешь такой?

Завдання 8: Створити нумерований список

1. Поняття інформації, її властивості та одиниці вимірювання

2. Інформаційні процеси

3. Системи числення

Завдання 9: Створити багаторівневий список.

1) Перші страви

1.1.Борщі

1.1.1.Літній

1.1.2.Червоний

1.1.3.Зелений

1.2.Супи

1.2.1.Картопляний

1.2.2.Гороховий

1.2.3.Рисовий

2) Другі страви

2.1.М’ясні

2.1.1.Вареники з м’ясом

2.1.2.Телятина смажена

2.1.3.Ковбаса домашня

2.2.Рибні

2.2.1.Судак у білому вині

2.2.2.Щука фарширована

2.2.3.Краби в молочному соусі

Завдання 10: Надрукувати вірш.

Осінь

Ти молода, пишноволоса,

Ти герцогиня, адже так?

А черевички гостроносі

Поважно відбивають такт.

Замість очей - зелені зорі,

Там павутиння мрій летить,

А руки білі, аж прозорі,

А видно: кров твоя - блакить.

Завдання 11: За допомогою меню встановити поля сторінки: верхнє –2,4см, нижнє –2,6см, праве – 1,5см, ліве –2,5см. Зробити альбомну орієнтацію паперу.

Завдання 12: За допомогою панелі інструментів Фоматування зробити вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому краю, по ширині.

Завдання 13: За допомогою команди меню Формат Þ Абзацвстановити параметри форматування абзаца: вирівнювання – по щирині, відступ зліва – 0,2см, відступ справа – 0,5см, перший рядок – відступ на 1,2 см, інтервал перед абзацем – 2см, після – 1,5см, міжрядковий інтервал – полуторний.

Завдання 14: Встановити відступи за допомогою розмірної лінійки: відступ зліва – 1см, відступ справа – 2см, перший рядок – відступ на 2 см.

Завдання 15: За допомогою команди меню Формат Þ Табуляціявстановити позиції табуляції: Tab Left, 2см, заповнювач (none); Tab Right,5см, заповнювач (2), Tab Left, 7см, заповнювач (none); Tab Right, 10см, заповнювач (2). Набрати текст:

a............ Альфа b................ Бета

. Завдання 16: Зробити обрамлення всієї сторінки документа.

Контрольні запитання

1. Що таке стилі форматування і на які типи вони поділяються?

2. У чому полягає перевага використання стилів?

3. Як змінити рівень заголовка?

4. Призначення схеми документа.

5. Як переміщуватися великим документом за допомогою змісту, списку
ілюстрацій, предметного покажчика?

6. Якими трьома способами можна вставити примітку.

7. Як переглянути примітку і який режим перегляду документа має бути
встановлений, щоб редактор відображав позначки приміток?

8. Як надрукувати документ разом із примітками?

9. Як видалити перехресне посилання?

10. Що таке зноска? Які типи зносок підтримує редактор Word.

 

Звіт

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.015 с.)