Уведіть у таблиці дані( 10 хвилин). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уведіть у таблиці дані( 10 хвилин).Якщо потрібно, зменшіть ширину стовпців. Спробуйте у поле Мат ввести неправильне значення оцінки. Закрийте вікно з повідомленням про помилку і введіть правильне значення оцінки.

Заховайте перший стовпець.

Поновіть перший стовпець на екрані.

Вилучіть другий запис з таблиці.

Доповніть таблицю ще двома записами

Записи додаються в кінці таблиці.

Увімкніть панель інструментів Таблиця, якщо вона вимкнена.

Вигляд – Панелі інструментів – Таблиця.

Упорядкуйте введені записи за зростанням значень деякого поля.

Виокремте поле, клацнувши на назві, наприклад Прізвище, і натисніть на стандартній панелі на кнопку Впорядкування (Сортування) за зростанням. Зауважимо, що в деяких російсько-мовних версіях програми впорядкування текстових даних відбувається неправильно.

Упорядкуйте записи за спаданням значень поля Мат, а пізніше – за зростанням значень поля Номер.

Модифікуйте структуру таблиці.

Перейдіть у режим конструктора структури. Для цього натисніть на кнопку Вигляд або виконайте команду Вигляд – Конструктор. Змініть назву першого поля – напишіть її великими буквами: НОМЕР. Зауважимо, що в dBase-системах зміна назви поля веде до втрати даних, а в цій програмі – НІ.

Закрийте свою таблицю зберігаючи дані на диску.

18. У тій же базі даних створіть другу таблицю з назвою Телефони, яка міститиме номери телефонів тих же студентів.

Повторіть дії, описані в пунктах 3-8. Структура таблиці має складатися з таких полів: числового поля НОМЕР і текстових полів Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Типтел(зі значеннями: домашній, мобільний, батьків).

У конструкторі для типу поля Типтел увімкніть майстра підстановки і задайте режим Буде введено фіксований набір значень, натискайте на кнопку Далі і введіть один стовпець з трьох значень: домашній, мобільний, батьків.

Перейдіть у режим таблиці і заповніть таблицю даними. Під час введення даних в ручну стежте за відповідністю між номерами і прізвищами студентів у двох таблицях. Щоб не вводити одні і ті ж дані двічі, значення перших трьох полів таблиці Оцінки скопіюйте в буфер обміну і вставте їх у таблицю Телефони.

Дані у таблицю введіть так, щоб записів, що стосуються одного студента, була різна кількість: 1,2 або3, - залежно від кількості контактних телефонів. Для цього вставте додаткові записи для студентів, які мають декілька контактних телефонів. Поле Типтел заповнюйте, користуючись створеним списком.

Впорядкуйте таблицю за зростанням значень у полі НОМЕР або Прізвище закрийте таблицю зі збереженням на диску.

Створіть третю таблицю з назвою Адреси, яка міститиме адреси тих же осіб.

Структура таблиці має складатися з трьох полів: числового НОМЕР і текстових Місто і Вулиця. Заповніть таблицю даними.

Закрийте базу даних зі збереженням на диску, а також на дискеті. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Запитання до захисту лабораторної роботи:

1. Що таке база даних?

2. Що таке СУБД і які її основні функції?

3. Структура відношень (таблиць) і які їх ознаки?

Як створити базу даних на основі існуючих шаблонів Access?

Як внести зміни до структури існуючої таблиці в Access?

6. Назвіть основні етапи створення структури таблиць бази даних?

Звіт

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота №9

Тема. Створення форм.

Мета Поглибити знання та практичні навички роботи з СУБД та БД. Удосконалити навички створення форм для роботи з даними.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!

Теоретичні відомості

Таблиці БД складаються і записів і полів. Інформація в полях (комірках) може мати строго визначені типи. Існують наступні типи полів даних:

1) текстовый

2) поле мемо

3) числовой

4) дата/время

5) денежный

При роботі із таблицями БД можливі два режими: режим таблиці і режим конструктора. У режимі таблиці на екрані відображається сама таблиця із вмістом її комірок. У цьому ж режимі можна редагувати дані, вставляти нові, вилучати існуючі записи. У режимі конструктора на екрані відображаються лише назви стовпців і властивості полів. У цьому режимі можна задати тип для вибраного поля, а також і його конкретні властивості: кількість знаків після коми для числових даних, кількість символів для текстових даних, формат представлення дати, маску її вводу, умову введення числових даних, повідомлення при неправильному введенні даних тощо. Переключення між режимами здійснюється за допомогою команд: Вид/Конструктор або Вид/Режим таблицы. Переключення між режимами відображення таблиці також можна здійснювати за рахунок кнопки “Вид” на панелі інструментів: або .

Кожна таблиця БД може мати ключове поле, яке містить унікальні значення (коди, номери, шифри). Значення таких полів використовуються для створення зв’язку між двома таблицями. Ключ є ідентифікатором кожного запису БД і не може мати нульових значень або таких, що повторюються. Якщо ключове поле не створене користувачем, то під час запису таблиці на диск ПК програма запропонує створити таке поле автоматично. У такому випадку Access створить поле-лічильник, тобто кожний запис матиме свій порядковий номер.

Хід роботиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.26.178 (0.008 с.)