Створення діаграми класів для відображення ієрархії успадкуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення діаграми класів для відображення ієрархії успадкуванняРис.1.14. Діаграма класів

Приклад діаграми класів для задачі планування виробництва

На рисунку 4.1 представлена структурна схема класів, які відповідають за виконання таких функцій програми, як встановлення з’єднання з СУБД Oracle, робота з даними, робота з транзакціями, складання та прогнозування плану випуску продукції та формування звітів «План виробництва».

Діаграма містить п’ять класів, а саме:

- «MainForm» - головний клас програми, відповідає за взаємодію програми з базою даних та містить основні функції роботи програми;

- «PasswordForm» - клас, що відповідає за коректне з’єднання з базою даних та запускає головний модуль програм;

- «ParametrPrograming» - клас у якому містяться функції, що виконують складання та прогнозування плану випуску продукції кожного виду;

- «ForecastPrice» - клас функції якого виконують прогнозування ринкових цін;

- «CreateReport» - клас призначенням якого є генерація звітів.

Рисунок 1.15 – Структурна схема класів

Діаграма компонентів

Головними компонентами модуля є: головна сторінка АРМ, сторінка редагування даних, з’єднання з БД, що надає усі данні до інтерфейсу.

Рисунок 1.16 – Схема структурна компонентів

Діаграма розгортання

На веб-сервері розміщена АРМ до якої під’єднаний Сервер БД веб-сайту, в якому міститься компонент MySQL. Зайти на веб-сайт користувач може через Веб-браузер.

На рисунку 1.16 представлена діаграма розгортання.

Рисунок 1.17 – Діаграма розгортання

Специфікація функцій

На кінцевій стадії дипломного проектування, коли існує розроблений програмний продукт, можна надати в проекті специфікацію функцій класів.

Приблизний приклад (таблиця наведена неповна)

Функції класів програмного забезпечення наведені в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 – Функції класів програмного забезпечення

Назва Примітка
Клас: MainForm – головний клас, що відповідає за роботу з таблицями бази даних, містить інтерфейсні функції та викликає функції інших класів
public MainForm() Реалізує запуск застосування.
public InitializeComponent() Ініціалізує головний фрейм програми.
private void MainForm _Load(object sender, EventArgs e) Виконує завантаження наявних даних із БД у програму
public void InsertForcstResult() Виконує запис до бази даних результатів прогнозування ринкових цін  
public void InsertPlainData() Виконує формування вхідних даних для планування
private void ExitButton_Click(object sender, EventArgs e) Виконує відключення від бази даних
private void AddClientsButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для додавання даних до таблиці клієнтів
private void dataGV_CLIEN_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) Застосовується для редагування даних в таблиці клієнтів
private void DeleteClientsButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для видалення даних з таблиці клієнтів
private void StartTransactionButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для початку транзакцій у базі даних
private void CommitButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для підтвердження здійснених змін у базі даних
private void RollbackButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для відміни останньої виконаної операції
private void AddOrderButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для додавання даних до таблиці договорів

Опис звітів

За допомогою АРМ можливий збір статистичних даних для побудови звітів по успішності студентів працівниками деканату.

Звіти створюються за допомогою відкритого COM-застосування, для роботи з сервером Microsoft Word. Даний додаток дозволяє посилати досить великий набір команд серверу Word і створювати звіти будь-якої складності та деталізації. При написанні коду будемо використовувати .Net збірку взаємодії з програмами Microsoft Office – Microsoft.Office.Interop.Word [12], для роботи нам потрібно лише одна частина даної збірки, а саме Word.Application. Головним в ієрархії об’єктів Word.Application є об’єкт Document. Інформація про об’єкти Document зберігається у вигляді посилань на відкриті документи у властивості Document. Document – це пустий лист, на якому генерується звіт роботи.

Звіт АРМ генерується автоматично при виборі пункту меню «Звіти» і зберігається під назвою «Наказ.doc» в папці «Накази», що знаходиться в кореневій папці. Згенерований звіт має вигляд зображений на рисунку 1.17, де показано список студентів, що буде переведено на наступний курс.

Рисунок 1.18 – Вигляд звіту «Наказ на переведення»

Висновки по розділу

В даному розділі дипломного проекту було описано процеси діяльності та наведено опис функцій, що автоматизовуються. Було обрано та поставлено цілі розробки, вибір засобів розробки веб-сайту та аналітичних засобів. За допомогою діаграм та специфікацій функцій проведено опис архітектури АРМ. В даній частині ПЗ було описано проблему обрахунку великої кількості даних, яку було вирішено за допомогою ….

Технологічний розділПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.017 с.)