Фінансові показники початкової моделіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансові показники початкової моделіРисунок 1.9 – Фінансові показники початкової моделі

Пропозиції щодо реінжинірингу бізнес процесу

Після аналізу процесу роботи деканату можна виявити деякі недоліки. Головним із них є велика кількість витрат на папір та фарбу для друку документації. Для зменшення витрат на проїзд запропоновано формувати звіти роботи усіх видів та друкувати їх за необхідності, що суттєво зменшить витрати на закупівлю паперу та фарби для друку.

Бізнес процес після реінжинірингу

Суттєвих змін в бізнес процесі не має, але завдання, що поставлені перед працівниками деканату тепер виконуються не співробітниками, а новим встановленим програмним забезпеченням, що дозводяє заощадити гроші на купівлі офісного матеріалу, а саме: зменшується обсяг витрат на папір для друку, фарби, що використовується у принтерах. Заощаджуються гроші також на заміні катриджів. Тепер вся робота проводиться в АРМ і документи друкуються значно рідше, а, отже, затрати на офісні матеріали зменшились, що зменшило і затрати на роботу. Чого нам і потрібно було досягнути.

Рисунок 1.10 – Фінансові показники кінцевої моделі

Модель після реінжинірингу

Рисунок 1.11 – Модель після реінжинірингу

Формули нової моделі

Фінансові показники покращеної моделі

Рисунок 1.12 –Фінансові показники кінцевої моделі

Висновки

Як видно з графіків після реінжинірингу кількість прибутку не змінилась, проте, ми бачимо, що зменшилися витрати. Отже, можна вважати, що реінжиніринг виконав поставлену задачу, призвів до збільшення балансу, шляхом зменшення затрат.

Рішення з інформаційного забезпечення

Перелік первісних даних

Первісні дані вводяться адміністратором і користувачем, через веб-сторінку.

Загальні дані про студента:

– ПІБ ;

– дата народження, місце проживання;

– рейтингові оцінки;

– група;

– курс;

– староста;

– пільги.

Дані про адміністратора:

– e-mail адреса;

– пароль;

– логін;

– П.І.Б;

– телефон;

– адреса.

Дані про користувача:

– e-mail адреса;

– пароль;

– логін;

– П.І.Б;

– телефон;

– адреса.

Перелік вихідних документів

Вихідними документами є звіти, які генеруються програмним продуктом. Нижче наведені приклади макетів звітів (табл. 1.2 – 1.6)

Таблиця – 1.2 Наказ стипендіальної комісії

П.І.Б студента Група Курс Оцінки Примітка
           

Таблиця – 1.3 Наказ на відрахування

П.І.Б. студента Група Курс Відрахований з причини
         

Таблиця 1.4 – Наказ на переведення на наступний курс

П.І.Б студента Група Курс Оцінки Примітка
           

Таблиця – 1.5 Наказ на поновлення

П.І.Б. студента Група Курс Примітка  
         

Таблиця – 1.6 Звіт роботи за період часу

П.І.Б. студента Група Курс Примітка  
         

Склад інформаційного забезпечення

Опис структури бази даних

База даних складається з 4 таблиць пов’язаних між собою. Далі приводиться перелік таблиць (табл. 1.4).

Таблиця 1.7 – Перелік таблиць

Назва Опис
DataBaseCategories Категорії бази даних
Roles Ролі користувачів
UserRoles Пов’язує користувачів з їх ролями
Users Користувачі
Аccounting Облік

Опис організації інформаційної бази

Опис структури бази даних

У таблицях 1.8 – 1.13 наведена структура таблиць бази даних.

Таблиця 1.8– Опис таблиці UserRoles

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
UserRoles – таблиця зв’язку користувачів з їх ролями UserId int ідентифікатор користувача
RoleId int ідентифікатор ролі

Таблиця 1.9 – Опис таблиці Users

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
Users – таблиця користувачів Id int Унікальний id
Email nvarchar(128) Пошта користувача
Password nvarchar(128) Пароль
     
PasswordRep nvarchar(3) Повтор паролю
FirsName nvarchar(64) Імя
     
UserName nvarchar(128) Логін для входу
LastName nvarchar(64) Прізвище
DateCreated datetime Дата створення
Phone nvarchar(15) Телефон

Таблиця 1.10– Опис таблиці Roles

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
Roles – таблиця ролей користувачів Id int Унікальний ідентифікатор
Name nvarchar(64) Назва ролі

Таблиця 1.11 – Опис таблиці Categories

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
  Categories – таблиця категорій Id int Унікальний ідентифікатор
Title nvarchar(128) Назва категорії
GoalId int Ідентифікатор цілі

Таблиця 1.12 – Опис таблиці Accounting

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
  Accounting – таблиця обліку Id int Унікальний ідентифікатор
Order nvarchar(128) Назва наказу
AccId int Ідентифікатор цілі

Опис масивів інформації

Орієнтовний обсяг даних масивів інформації представлений у таблиці 1.10.

Таблиця 1.13 – Масиви інформації

Найменування Обсяг
DataBaseCategories
Roles
UserRoles
Users
Accounting

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.028 с.)