Проектно-конструкторський розділМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектно-конструкторський розділПроектно-конструкторський розділ

Загальносистемні рішення

Загальні положення

Система – це сукупність об'єктів, які об'єднані зв'язками, загальними ознаками, властивостями, призначенням та умовами існування, і функціонують як єдине ціле, що надає системі нових властивостей, які відсутні у цих об'єктів по окремо.

Модуль -функціонально закінчений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з вихідним кодом або пойменованої безперервної її частини, призначений для використання в інших програмах. Модулі дозволяють розбивати складні завдання на більш дрібні відповідно до принципу модульності. Зазвичай проектуються таким чином, щоб надавати програмістам зручну для багаторазового використання функціональність (інтерфейс) у вигляді набору функцій, класів, констант.

АРМ призначена для підвищення якості та спрощення роботи адміністрації (деканату) по відношенню до студентів.

АРМ буде працювати за певними принципами. Користувач від адміністрації буде мати повний доступ до інформації (персональних даних, групи, контактного номера телефону, даних про успішність студента і т.д.), щоб з максимальною швидкістю надати студенту потрібну для нього інформацію. Далі в такий же спосіб користувач може вибрати конкретного студента та внести зміни до даних, що уже занесені у існуючу базу даних системи. Коли всі необхідні дані введені, можна виконати обрахунок аналітичної частини або відобразити статистику графіками.

Кожен рядок має свою інформаційну частину, яка складається з кількох блоків, що, в свою чергу, містять дані, які дають змогу отримати всю необхідну інформацію про того чи іншого студента, що навчається на факультеті. Чи, якщо зробити доповнення до початкового проекту, всю потрібну інформацію про штатного працівника.

Таким чином ми можемо отримати систему, що створює базу даних або використовує дані іншої бази даних, та має можливість підвищити відсоток продуктивності роботи. Та, в свою чергу, зменшити навантаження у роботі адміністративної ланки.

В АРМ присутні розділи, такі як: пошук інформації по базі даних, створення статистичних графіків на основі аналітичних даних, редагування інформації, що міститься у системі, формування звітних документів та можливість передачі даних як з так і у дану систему.

АРМ має безліч переваг:

– надає прямий доступ до персональної інформації студента;

– доступ до БД системи мають лише авторизовані користувачі;

– не потрібно шукати дані по журналах;

– не потрібно вести журнал довідок, система дає змогу отримати звіт;

– надає можливість імпорту та експорту даних у інші БД;

– управляти системою можна в будь-якому місці, де є доступ до мережі інтернет.

Очевидно, що наявність такої системи дає чимало переваг, скорочує час на виконання роботи та підвищує продуктивність та швидкість виконання поставлених завдань.

Огляд наявних аналогів

В ході пошуку схожих за темою і функціональністю АРМ було знайдено кілька аналогів зі схожими функціями. Наведемо деякі з них:

– Інтегрована інформаційна система Хмельницького національного університету – природною складовою частиною ділових процесів, спрямованих на забезпечення освітньої й управлінської діяльності університету.

Завданнями якої є:

- збір, обробка та зберігання інформації;

- зберігання й обробка вже накопиченої інформації в банках даних;

- комп’ютеризація документообігу ВНЗ;

- обслуговування адміністративних підрозділів ВНЗ – відділу кадрів, бухгалтерії, планово-фінансового керування й т.д.;

- обслуговування навчальних підрозділів ВНЗ – учбово- методичне керування, деканати, кафедри;

- обслуговування науково-виробничих підрозділів ВНЗ;

- облік і контроль матеріальних цінностей;

- забезпечення відкритого доступу там, де це можливо, до інформаційних ресурсів ВНЗ.

– робоча БД деканату факультету інформатики та обчислювальної техніки – база даних факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ», що зв’язана із ЄДЕБО, та яка експортує звідти інформацію. Дана система використовується факультетом впродовж останніх років. Основними функціями якої є:

- введення інформації про студентів;

- редагування інформації;

- експорт даних із БД ЄДЕБО;

- створення БД студентів факультету;

- синхронізація БД з ЄДЕБО.

Розглянемо детальніше функціональність наведених вище баз даних (табл. 1.1):

 

Таблиця 1.1 – функціональність аналогічних інтернет-магазинів

Можливості: АРМ робоча БД ФІОТ Інтегрована Інформаційна Система
Реєстрація користувача + + +
Авторизація користувача + + +
Редагування інформації + + +
Курс, група +
Староста +
Рейтингові оцінки +
Аналітичні підрахунки +
Складання статистики + +
Звіти +
Адаптація на різних платформах + +

Відмінності АРМ від перелічених аналогів

Відмінна особливість АРМ полягає в тому, що вона динамічна, і час, який витрачається на занесення та редагування інформації набагато менший, ніж в аналогах, наведених вище. АРМ адаптована під будь-які розміри комп’ютера, мобільного телефону чи планшету. Не у всіх аналогів є така можливість. На жодній аналогічній системі не можна здійснити велику кількість операцій, що закладені в основу проекту АРМ. Що робить АРМ більш адаптованим та зручним для роботи.

Опис процесу діяльності

Під процесом діяльності розглянемо створення нової БД до авторизації в системі за допомогою UML схеми структурної (рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 – Схема структурної діяльності щодо реєстрації

Розглянемо створення нової БД після автоматизації за допомогою UML схеми структурної (рисунок 1.2). Користувачу тепер не обов’язково проходити алгоритм реєстрації. Тепер користувач може почати роботу відразу після авторизації у системі, що набагато спрощує алгоритм роботи на початковій стадії:

Рисунок 1.2 – Схема структурної діяльності щодо авторизації

Рисунок 1.3 – Схема структурної діяльності щодо редагування/обліку інформації

 

Опис постановки задачі

Призначенням створення АРМ є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки виконання операцій, які проводяться деканатом факультету у процесі виконання покладених на неї функцій.

Цілями даної розробки є:

– підвищення зручності і комфорту для працівників деканату при роботі з необхідними їм файлами;

– підвищення якості роботи зі списками за рахунок повноти, достовірності та зручності форматів відображення інформації;

– підвищення швидкості та точності обрахунку аналітичної частини роботи.

Для досягнення поставлених цілей мають бути вирішені наступні задачі або реалізовані наступні функції:

- можливість моніторингу реєстрації;

- можливість моніторингу авторизації;

- забезпечення технічної підтримки;

- створити можливість підтвердження реєстрації користувачів.

– створити реєстрацію;

– створити авторизацію;

– створити та налаштувати роботу БД;

– додати редагування інформації;

– додати можливість аналітичних обрахунків;

– створення рейтингової статистики.

 

Опис бізнес процесів

Рисунок 1.6 – Контекстна модель у нотації IDEF0

На вхід подається інформація про студента (персональні дані, курс, група, рейтингові оцінки, староста групи він чи ні), які можна дізнатись звернувшись у деканат, та зробивши запит на цю інформацію. На виході ми можемо отримати вико звіти про успішність як одного студента(одиничний запит студента), так і успішність всього курсу чи конкретного потоку (звіт про успішність на стипендіальну комісію). Також є можливість отримати звіт про студентів, що не відповідають мінімальним нормам, що дають змогу навчатись на факультеті (протокол, наказ на відрахування). Доступна можливість отримати звіт роботи працівників деканату з усіма правками, що були внесені у базу даних. Всі процеси проходять з дотриманням санітарних норм, Закону про вищу освіту та Закону про вищі навчальні заклади.

Адміністратор моніторить усі зміни, які були внесені у базу даних АРМ.

Рисунок 1.7 – Декомпозиція першого рівня

Для початку роботи користувач додає інформацію про студентів у базу даних. ЗА час роботи користувач переглядає та змінює інформацію, що закріплена за тим чи іншим студентом. Всі зміни, які вносяться фіксуються АРМ та моніторяться адміністратором, який обробляє дані, що були додані. Користувач формує звіти, якщо потрібно.

Опис моделі

Для проведення реінжинірингу фінансових процесів ми будуємо бізнес процес роботи АРМ за одиницю часу беремо місяць, а за одиницю валюти гривню.

Є наступні надходження до бюджету:

– бюджет виділений на роботу деканату;

Також передбачені витрати:

– заробітна плата адміністратора та користувача;

– оплата офісного обладнання:

– купівля чорнил для печаток;

– купівля паперу, ручок і тд.

Контейнери:

– Dekanat – загальний бюджет виділений для роботи.

Потоки:

– Money for dekanat – надходження;

– Payment entrepreneur, Payment credit, Equipment, Workers, PE – витрати.

Сценарій роботи моделі

Для початку роботи АРМ потрібно отримати дозвіл на встановлення та встановити ПЗ на комп’ютери деканату, навчити працівників працювати з обладнанням та системою. Для повноцінної роботитреба найняти адміністратора та ознайомити його з документацією, щоб він міг постійно роботи моніторинг роботи.

 

Початкова модель

Рисунок 1.8 – Початкова модель

 

 

Формули початкової моделі

Модель після реінжинірингу

Рисунок 1.11 – Модель після реінжинірингу

Формули нової моделі

Висновки

Як видно з графіків після реінжинірингу кількість прибутку не змінилась, проте, ми бачимо, що зменшилися витрати. Отже, можна вважати, що реінжиніринг виконав поставлену задачу, призвів до збільшення балансу, шляхом зменшення затрат.

Перелік первісних даних

Первісні дані вводяться адміністратором і користувачем, через веб-сторінку.

Загальні дані про студента:

– ПІБ ;

– дата народження, місце проживання;

– рейтингові оцінки;

– група;

– курс;

– староста;

– пільги.

Дані про адміністратора:

– e-mail адреса;

– пароль;

– логін;

– П.І.Б;

– телефон;

– адреса.

Дані про користувача:

– e-mail адреса;

– пароль;

– логін;

– П.І.Б;

– телефон;

– адреса.

Перелік вихідних документів

Вихідними документами є звіти, які генеруються програмним продуктом. Нижче наведені приклади макетів звітів (табл. 1.2 – 1.6)

Таблиця – 1.2 Наказ стипендіальної комісії

П.І.Б студента Група Курс Оцінки Примітка
           

Таблиця – 1.3 Наказ на відрахування

П.І.Б. студента Група Курс Відрахований з причини
         

Таблиця 1.4 – Наказ на переведення на наступний курс

П.І.Б студента Група Курс Оцінки Примітка
           

Таблиця – 1.5 Наказ на поновлення

П.І.Б. студента Група Курс Примітка  
         

Таблиця – 1.6 Звіт роботи за період часу

П.І.Б. студента Група Курс Примітка  
         

Опис структури бази даних

База даних складається з 4 таблиць пов’язаних між собою. Далі приводиться перелік таблиць (табл. 1.4).

Таблиця 1.7 – Перелік таблиць

Назва Опис
DataBaseCategories Категорії бази даних
Roles Ролі користувачів
UserRoles Пов’язує користувачів з їх ролями
Users Користувачі
Аccounting Облік

Опис структури бази даних

У таблицях 1.8 – 1.13 наведена структура таблиць бази даних.

Таблиця 1.8– Опис таблиці UserRoles

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
UserRoles – таблиця зв’язку користувачів з їх ролями UserId int ідентифікатор користувача
RoleId int ідентифікатор ролі

Таблиця 1.9 – Опис таблиці Users

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
Users – таблиця користувачів Id int Унікальний id
Email nvarchar(128) Пошта користувача
Password nvarchar(128) Пароль
     
PasswordRep nvarchar(3) Повтор паролю
FirsName nvarchar(64) Імя
     
UserName nvarchar(128) Логін для входу
LastName nvarchar(64) Прізвище
DateCreated datetime Дата створення
Phone nvarchar(15) Телефон

Таблиця 1.10– Опис таблиці Roles

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
Roles – таблиця ролей користувачів Id int Унікальний ідентифікатор
Name nvarchar(64) Назва ролі

Таблиця 1.11 – Опис таблиці Categories

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
  Categories – таблиця категорій Id int Унікальний ідентифікатор
Title nvarchar(128) Назва категорії
GoalId int Ідентифікатор цілі

Таблиця 1.12 – Опис таблиці Accounting

Назва таблиці Назва стовпця Тип таблиці Детальна інформація
  Accounting – таблиця обліку Id int Унікальний ідентифікатор
Order nvarchar(128) Назва наказу
AccId int Ідентифікатор цілі

Опис масивів інформації

Орієнтовний обсяг даних масивів інформації представлений у таблиці 1.10.

Таблиця 1.13 – Масиви інформації

Найменування Обсяг
DataBaseCategories
Roles
UserRoles
Users
Accounting

 

Опис проблеми

Оскільки, для стабільної та швидкої роботи АРМ потребується велика пропускна спроможність обрахунку даних, постає проблема обрання оптимального варіанту для проведення роботи аналітичної частини проекту.

Проблемою стає фактор наявності у роботі системи великої кількості змінних, з якими потрібно опрацювати та обраховувати. Ця проблема зв’язана з великою кількістю студентів та отриманих пропусків і оцінок як одного, так і усіх студентів, що внесені до робочої бази даних факультету (даний проект робить акцент саме на роботі деканату).

Опис алгоритму

Для того, щоб вирішити проблему, яка постала перед нами можна використати задачу з прогнозування.

Засоби розробки

При створенні програмного продукту були використанні мови HTML, CSS, PHP та JavaScript.

Мова програмування PHP - скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на сторонівеб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення.
PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати PHP для генерування і JavaScript-кодів які виконуються вже на стороні клієнта.

JavaScript (JS) — динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхроннообмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки. Мова JavaScript також використовується для програмування на стороні серверу.

MySQL — система керування реляційними базами даних.

MySQL був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL — одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

MONGO DB

Діаграма послідовності

Приклад діаграми послідовності для процесу введення інформації для створення звіту про студента, групи, чи курсу у автоматизованому робочому місці працівника деканату.

На діаграмі задіяні наступні класи:

Клас Відповідальність
Користувач Введення логіну, паролю, створення, заповнення та редагування БД
Система Клас верхнього рівня в системі класу ERP. Виконує аутентифікацію користувача і встановлює йому права
Форма БД Візуалізує БД, дозволяючи користувачу: · Введення інформації; · Редагування інформації; · Створення звіту.
Сервер БД Сервер БД надає клієнтам доступ до таблиць. Збережені процедури на сервері БД, працюючи безпосередньо з таблицями, серед інших виконують такі функції: · Сворити БД; · Провести проводки.

 

Рис.1.13. Діаграма послідовності для прецеденту Введення інформації для звіту в АРМ працівника деканату

 

Діаграма класів

Діаграма компонентів

Головними компонентами модуля є: головна сторінка АРМ, сторінка редагування даних, з’єднання з БД, що надає усі данні до інтерфейсу.

Рисунок 1.16 – Схема структурна компонентів

Діаграма розгортання

На веб-сервері розміщена АРМ до якої під’єднаний Сервер БД веб-сайту, в якому міститься компонент MySQL. Зайти на веб-сайт користувач може через Веб-браузер.

На рисунку 1.16 представлена діаграма розгортання.

Рисунок 1.17 – Діаграма розгортання

Специфікація функцій

На кінцевій стадії дипломного проектування, коли існує розроблений програмний продукт, можна надати в проекті специфікацію функцій класів.

Приблизний приклад (таблиця наведена неповна)

Функції класів програмного забезпечення наведені в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 – Функції класів програмного забезпечення

Назва Примітка
Клас: MainForm – головний клас, що відповідає за роботу з таблицями бази даних, містить інтерфейсні функції та викликає функції інших класів
public MainForm() Реалізує запуск застосування.
public InitializeComponent() Ініціалізує головний фрейм програми.
private void MainForm _Load(object sender, EventArgs e) Виконує завантаження наявних даних із БД у програму
public void InsertForcstResult() Виконує запис до бази даних результатів прогнозування ринкових цін  
public void InsertPlainData() Виконує формування вхідних даних для планування
private void ExitButton_Click(object sender, EventArgs e) Виконує відключення від бази даних
private void AddClientsButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для додавання даних до таблиці клієнтів
private void dataGV_CLIEN_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) Застосовується для редагування даних в таблиці клієнтів
private void DeleteClientsButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для видалення даних з таблиці клієнтів
private void StartTransactionButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для початку транзакцій у базі даних
private void CommitButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для підтвердження здійснених змін у базі даних
private void RollbackButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для відміни останньої виконаної операції
private void AddOrderButton_Click(object sender, EventArgs e) Застосовується для додавання даних до таблиці договорів

Опис звітів

За допомогою АРМ можливий збір статистичних даних для побудови звітів по успішності студентів працівниками деканату.

Звіти створюються за допомогою відкритого COM-застосування, для роботи з сервером Microsoft Word. Даний додаток дозволяє посилати досить великий набір команд серверу Word і створювати звіти будь-якої складності та деталізації. При написанні коду будемо використовувати .Net збірку взаємодії з програмами Microsoft Office – Microsoft.Office.Interop.Word [12], для роботи нам потрібно лише одна частина даної збірки, а саме Word.Application. Головним в ієрархії об’єктів Word.Application є об’єкт Document. Інформація про об’єкти Document зберігається у вигляді посилань на відкриті документи у властивості Document. Document – це пустий лист, на якому генерується звіт роботи.

Звіт АРМ генерується автоматично при виборі пункту меню «Звіти» і зберігається під назвою «Наказ.doc» в папці «Накази», що знаходиться в кореневій папці. Згенерований звіт має вигляд зображений на рисунку 1.17, де показано список студентів, що буде переведено на наступний курс.

Рисунок 1.18 – Вигляд звіту «Наказ на переведення»

Висновки по розділу

В даному розділі дипломного проекту було описано процеси діяльності та наведено опис функцій, що автоматизовуються. Було обрано та поставлено цілі розробки, вибір засобів розробки веб-сайту та аналітичних засобів. За допомогою діаграм та специфікацій функцій проведено опис архітектури АРМ. В даній частині ПЗ було описано проблему обрахунку великої кількості даних, яку було вирішено за допомогою ….

Технологічний розділ

Керівництво користувача

Для запуску програмним продуктом можна скористатися за допомогою веб-браузера (Chrome, Opera і т.д), просто прописавши адресу веб-сервера АРМ працівника деканату: (потім прописати адресу).

Головне вікно містить вікно реєстрації, якщо користувач/адміністратор ще не зареєстровані, та вікно входу/авторизації, - якщо реєстрація уже пройдена. Приклади вікон продукту показано на рисунках 2.1 та 2.2.

 

Рисунок 2.1 – Головне вікно програмного продукту

Проведення випробувань

В процесі тестування були перевірена уся функціональність системи. У наступних таблицях наведений перелік випробувань основних функціональних можливостей (табл. 2.1 – 2.2).

Таблиця 2.1 – Введення логіну та паролю

Мета тесту: Перевірка функції «Вхід в частину адміністрування/користування»
Початковий стан системи Відкрита «Головна» сторінка сайту
Вхідні данні: Логін та пароль адміністратора/користувача
Схема проведення тесту: Натиснути кнопку «Авторизація». Ввести у поле «Логін» логін адміністратора/користувача, а у поле «Пароль»
Ввести пароль адміністратора/користувача, натиснути кнопку «Вхід»
Очікуваний результат: Відкрита сторінка «Адміністрування/Користування»
Стан системи після проведення випробувань: Відкрита сторінка «Адміністрування/Користування»

 

Таблиця 2.2 – Перевірка створення звіту

Мета тесту: Перевірка функції «Створення звіту»
Початковий стан системи Відкрита «Активна БД» на головній сторінці сайту
Вхідні данні: Дані про студента
Схема проведення тесту: Натиснути кнопку «Створити звіт». Вибрати який саме звіт потрібно заповнити та вивести після створення. Натиснути «Створити звіт»
Очікуваний результат: Виведення «вордовського» документу з даними, що мають бути в конкретному звіті.
Стан системи після проведення випробувань: Відкрита активна БД студентів, що готова до подальшої роботи.

 

Висновки по розділу

В даному розділі було надано детальну інструкцію користувача по роботі у АРМ працівника деканату. Також було проведено тестування функціональних аспектів системи.

В ході тестування критичних помилок виявлено не було та встановлення, що система, що була виготовлена, працює стабільно та без збоїв.

 

Проектно-конструкторський розділ

Загальносистемні рішення

Загальні положення

Система – це сукупність об'єктів, які об'єднані зв'язками, загальними ознаками, властивостями, призначенням та умовами існування, і функціонують як єдине ціле, що надає системі нових властивостей, які відсутні у цих об'єктів по окремо.

Модуль -функціонально закінчений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з вихідним кодом або пойменованої безперервної її частини, призначений для використання в інших програмах. Модулі дозволяють розбивати складні завдання на більш дрібні відповідно до принципу модульності. Зазвичай проектуються таким чином, щоб надавати програмістам зручну для багаторазового використання функціональність (інтерфейс) у вигляді набору функцій, класів, констант.

АРМ призначена для підвищення якості та спрощення роботи адміністрації (деканату) по відношенню до студентів.

АРМ буде працювати за певними принципами. Користувач від адміністрації буде мати повний доступ до інформації (персональних даних, групи, контактного номера телефону, даних про успішність студента і т.д.), щоб з максимальною швидкістю надати студенту потрібну для нього інформацію. Далі в такий же спосіб користувач може вибрати конкретного студента та внести зміни до даних, що уже занесені у існуючу базу даних системи. Коли всі необхідні дані введені, можна виконати обрахунок аналітичної частини або відобразити статистику графіками.

Кожен рядок має свою інформаційну частину, яка складається з кількох блоків, що, в свою чергу, містять дані, які дають змогу отримати всю необхідну інформацію про того чи іншого студента, що навчається на факультеті. Чи, якщо зробити доповнення до початкового проекту, всю потрібну інформацію про штатного працівника.

Таким чином ми можемо отримати систему, що створює базу даних або використовує дані іншої бази даних, та має можливість підвищити відсоток продуктивності роботи. Та, в свою чергу, зменшити навантаження у роботі адміністративної ланки.

В АРМ присутні розділи, такі як: пошук інформації по базі даних, створення статистичних графіків на основі аналітичних даних, редагування інформації, що міститься у системі, формування звітних документів та можливість передачі даних як з так і у дану систему.

АРМ має безліч переваг:

– надає прямий доступ до персональної інформації студента;

– доступ до БД системи мають лише авторизовані користувачі;

– не потрібно шукати дані по журналах;

– не потрібно вести журнал довідок, система дає змогу отримати звіт;

– надає можливість імпорту та експорту даних у інші БД;

– управляти системою можна в будь-якому місці, де є доступ до мережі інтернет.

Очевидно, що наявність такої системи дає чимало переваг, скорочує час на виконання роботи та підвищує продуктивність та швидкість виконання поставлених завдань.

Огляд наявних аналогів

В ході пошуку схожих за темою і функціональністю АРМ було знайдено кілька аналогів зі схожими функціями. Наведемо деякі з них:

– Інтегрована інформаційна система Хмельницького національного університету – природною складовою частиною ділових процесів, спрямованих на забезпечення освітньої й управлінської діяльності університету.

Завданнями якої є:

- збір, обробка та зберігання інформації;

- зберігання й обробка вже накопиченої інформації в банках даних;

- комп’ютеризація документообігу ВНЗ;

- обслуговування адміністративних підрозділів ВНЗ – відділу кадрів, бухгалтерії, планово-фінансового керування й т.д.;

- обслуговування навчальних підрозділів ВНЗ – учбово- методичне керування, деканати, кафедри;

- обслуговування науково-виробничих підрозділів ВНЗ;

- облік і контроль матеріальних цінностей;

- забезпечення відкритого доступу там, де це можливо, до інформаційних ресурсів ВНЗ.

– робоча БД деканату факультету інформатики та обчислювальної техніки – база даних факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ», що зв’язана із ЄДЕБО, та яка експортує звідти інформацію. Дана система використовується факультетом впродовж останніх років. Основними функціями якої є:

- введення інформації про студентів;

- редагування інформації;

- експорт даних із БД ЄДЕБО;

- створення БД студентів факультету;

- синхронізація БД з ЄДЕБО.

Розглянемо детальніше функціональність наведених вище баз даних (табл. 1.1):

 

Таблиця 1.1 – функціональність аналогічних інтернет-магазинів

Можливості: АРМ робоча БД ФІОТ Інтегрована Інформаційна Система
Реєстрація користувача + + +
Авторизація користувача + + +
Редагування інформації + + +
Курс, група +
Староста +
Рейтингові оцінки +
Аналітичні підрахунки +
Складання статистики + +
Звіти +
Адаптація на різних платформах + +


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.014 с.)