Рішення з технічного забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рішення з технічного забезпеченняОпис комплексу технічних засобів

Розділ містить наступні підрозділи:

- загальні положення;

- структура комплексу технічних засобів;

- засоби обчислювальної техніки;

- апаратура передачі даних.

Загальні положення

Структура комплексу технічних засобів:

- центральний вузол бази даних;

- сервер застосувань центрального вузла;

- робоче місце користувача.

Засоби обчислювальної техніки

Опис центрального вузла бази даних

Сховищем даних є об’єктно-реляційна СКБД MySQL.

Середнім рівнем системи є сервер застосувань центрального вузла, що здійснює роботу з даними безпосередньо в базі даних, перевірку прав доступу, зокрема на рівні окремих об'єктів (записів в БД), виконання «важких» операцій, що вимагають великої обчислювальної потужності.

Надана далі конфігурація обладнання забезпечує високу швидкість обміну інформацією з між користувачем та сервером.

Мінімальна конфігурація серверу (сервер БД та сервер застосувань):

- процесор: Core i5 3GHz;

- пам’ять: 6Gb RAM DDR-III;

- HDD: 2x500Gb SATA 7200k;

- мережа: 100Mbit FastEthernet LAN.

Опис робочого місця користувача

Обладнання робочого місця користувача складається з робочої станції. Вимоги до робочої станції кінцевого користувача висуваються досить низькі, зважаючи на те, що вимоги до робочих станцій фактично відповідають вимогам операційних систем встановлених на них, можна зробити попередні висновки щодо конфігурації робочих станцій користувача.

Мінімальна конфігурація робочого місця користувача:

- процесор: Core i5 3GHz;

- пам’ять: 4Gb RAM DDR-III;

- HDD: 1x500Gb SATA 7200k;

- мережа: 100Mbit FastEthernet LAN.

Рішення з математичного забезпечення

Опис проблеми

Оскільки, для стабільної та швидкої роботи АРМ потребується велика пропускна спроможність обрахунку даних, постає проблема обрання оптимального варіанту для проведення роботи аналітичної частини проекту.

Проблемою стає фактор наявності у роботі системи великої кількості змінних, з якими потрібно опрацювати та обраховувати. Ця проблема зв’язана з великою кількістю студентів та отриманих пропусків і оцінок як одного, так і усіх студентів, що внесені до робочої бази даних факультету (даний проект робить акцент саме на роботі деканату).

Опис алгоритму

Для того, щоб вирішити проблему, яка постала перед нами можна використати задачу з прогнозування.

Опис програмного забезпечення

Засоби розробки

При створенні програмного продукту були використанні мови HTML, CSS, PHP та JavaScript.

Мова програмування PHP - скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на сторонівеб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення.
PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати PHP для генерування і JavaScript-кодів які виконуються вже на стороні клієнта.

JavaScript (JS) — динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхроннообмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки. Мова JavaScript також використовується для програмування на стороні серверу.

MySQL — система керування реляційними базами даних.

MySQL був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL — одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

MONGO DB

Архітектура програмного забезпечення

Доцільна побудова наступних діаграм UML фази уточнення:

Тип діаграми Роль у процесі проектування
Діаграма послідовності У першому наближенні визначає набір класів та їхню послідовність взаємодії для вирішення певної задачі
Діаграма класів Визначає набір класів та їхню взаємодію задля вирішення певної задачі (виконання процесу)
Діаграма компонентів Визначає групування класів у компоненти (а затим у виконувані або бібліотечні двійкові файли) та ланцюжки виклику компонентів іншими компонентами під час виконання програми.

Діаграма послідовності

Приклад діаграми послідовності для процесу введення інформації для створення звіту про студента, групи, чи курсу у автоматизованому робочому місці працівника деканату.

На діаграмі задіяні наступні класи:

Клас Відповідальність
Користувач Введення логіну, паролю, створення, заповнення та редагування БД
Система Клас верхнього рівня в системі класу ERP. Виконує аутентифікацію користувача і встановлює йому права
Форма БД Візуалізує БД, дозволяючи користувачу: · Введення інформації; · Редагування інформації; · Створення звіту.
Сервер БД Сервер БД надає клієнтам доступ до таблиць. Збережені процедури на сервері БД, працюючи безпосередньо з таблицями, серед інших виконують такі функції: · Сворити БД; · Провести проводки.

 

Рис.1.13. Діаграма послідовності для прецеденту Введення інформації для звіту в АРМ працівника деканату

 

Діаграма класівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.012 с.)