ТОП 10:

Побудова діаграм і графіків в ЕТДіаграма в ЕТ – це графічний спосіб подання табличних даних. При побудові діаграм і графіків використовують як вміст суміжних, так і не суміжних комірок ЕТ.

Розміщення діаграм і графіків можна здійснювати на поточному або окремому аркуші в книзі.

Діаграми будують програмою, яка називається Майстер діаграм. Перед запуском майстра потрібно виокремити діапазон з даними, які потрібно графічно відобразити. Щоб відобразити несуміжні діапазони, потрібно натиснути на клавішу Ctrl. Викликати Майстер діаграм можна двома способами:

· натисканням на кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів;

· командами Вставка®Диаграмма.

Під керівництвом майстра виконують чотири кроки:

1) вибрати тип і вигляд діаграми;

2) задають діапазони з даними, якщо вони не були вибрані;

3) задають параметри діаграми (легенду, підписи);

4) зазначають куди заносити діаграму (на окрему сторінку чи поточну).

Щоб перейти до наступного кроку, натискають на кнопку Далі, щоб повернутися назад – кнопку Назад.

Щоб завершити роботу майстра і отримати діаграму, натискають на кнопку Готово.

Майстер діаграм поділяє всі діаграми на стандартні і нестандартні.

Стандартні:гістограма, графік, кругова, точкова, з областями, поверхнева, біржова.ю циліндрична, конічна. Кожний тип стандартної діаграми має декілька різновидів.

Нестандартні: блоки з областями, блакитна кругова, дерев’яна.

Працюючи з діаграмою можна змінювати її розмір, переміщувати текст у ній, редагувати будь-які її елементи. Ознакою режиму редагування діаграми є наявність чорних квадратів на рамці діаграми. Саму діаграму теж можна переміщувати, для цього необхідно натиснути лівою кнопкою миші в полі діаграми (з’явиться обрамлення з чорних квадратів), утримуючи ліву кнопку миші, перемістити діаграму в нове положення на аркуші. Для роботи з діаграмою доцільно працювати зі всіма командами контекстного меню діаграми, яке викликається натисканням правої кнопки миші. Вказівник миші при цьому повинен знаходитися в полі діаграми.

Тип вже побудованих діаграм і графіків можна змінювати. Для цього необхідно:

· перейти в режим редагування діаграми (двічі клацнути на ній кнопкою миші);

· викликати контекстне меню діаграми;

· вибрати команду Тип діаграми (з’явиться вікно з переліком доступних типів діаграм)

· вибрати відповідний тип і виконати її побудову.

Для вилучення діаграми треба її виділити, а потім виконати одну із наступних дій:

· натиснути клавішу Delete;

· контекстне меню ® команда Удалить;

· меню Правка ® команда Удалить.

Щоб в діаграму вставити опущений елемент, використовують команди Вставка® Диаграмма®Параметры диаграммы або вибирають його у контекстному меню області діаграми.

 

 

Використання графіки та об’єктів

Дія Способи виконання
Обрамлення комірок Контекстне меню\команда «Формат ячеек»\вкладка «Граница»
Кнопка панелі інструментів «Форматування»
Зафарбовування комірок Контекстне меню\команда «Формат ячеек»\вкладка «Вид»
Кнопка панелі інструментів «Форматування»
Автоматичне форматування таблиці Меню «Формат»\команда «Автоформат»
Виконання нескладних рисунків За допомогою панелі інструментів «Рисование»
Вставка рисунків із файла Из файла
Вставка рисунків, фотографій, файлів з колекції Clip Galary Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Картинки
Вставка авто фігур Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Автофигуы
Вставка фігурного тексту Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Объект WordArt
Вставка математичної формули Меню «Вставка»\команда «Объект»\ Объект Microsoft Eguation 3.0
Вставка схематичної діаграми Меню «Вставка»\команда «Схематическая диаграмма»

 

Попередній перегляд та друк

Дія Способи виконання
Попередній перегляд документа Кнопка панелі інструментів «Стандартна»
Меню «Файл»\команда «Предварительный просмотр»
Друк документа Кнопка панелі інструментів «Стандартна»
Меню «Файл»\команда «Печать»\встановлюємо параметри друку
Установка зони друку Меню «Файл»\команда «Область печати»\подкоманда «Задать»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.007 с.)