ТОП 10:

Робота з функціями та формуламиРезультатом роботи формули є нове значення, яке виводиться як результат обчислення формули по вже відомих даних. Якщо значення в комірках, на які іде посилання в формулах, змінюються, то результат змінюється автоматично (якщо задано режим Параметри®закладкаОбчислення® RАвтоматично).

Використовуючи формули, рекомендується дотримуватись наступних правил:

· Формула повинна починатись із знаку „=”;

· У формулі не повинні бути присутні пропуски, за винятком тих, що містяться в текстах;

· Якщо у формулах використовуються тексти, то вони беруться в лапки.

· У формулу можуть входити такі елементи: сталі значення, посилання на комірки, імена, функції, оператори.

· Пріоритети виконання операцій у виразах такі як в елементарній математиці.

· Арифметичні операції та операції відношень


Арифметичний оператор Значення
+ додавання
віднімання
/ ділення
* множення
^ піднесення до степеня
% відсоток

Після введення формули у клітинці відображається результат обчислень, формулу можна побачити лише у рядку формул.  

Оператор відношення Значення
= Дорівнює
< Менше
> Більше
>= Більше або дорівнює
<= Менше або дорівнює
<> Не дорівнює

 


При роботі з формулами виконуються дві дії:запис формули в комірці та її виконання

(Меню Сервіс ® команда Параметри ® закладка Обчислення).

Щоб побачити всі формули у таблиці, треба задати режим відображення формул у клітинках:

Сервіс®Параметри®закладкаВигляд®Rформули®Ок.

Щоб знову побачити результати обчислень, потрібно зняти режим відображення формул.

Якщо замість результатів отримано # # # # # #, то це означає, що велике число в клітинці не поміщається, отже стовпець треба зробити ширшим, перетягнувши межу в заголовку стовпця.

Використання функцій

Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень в робочих книгах. Кожна функція складається із імені та аргументу. Значення, які використовуються для обчислення функцій, називаютьсяаргументами.

 
 

 

 


Крім стандартних функцій, в обчисленнях можуть використовуватися функції користувача, які створюються при допомозі засобів Excel. Всі функції використовують основні правила синтаксису. Якщо порушувати ці правила, то Excel видасть повідомлення про помилку.

 

Способи введення функцій · меню Вставка®Функція; · використання Майстра функцій ; · введення функцій з клавіатури.  

 


Для переміщення формул необхідно виконати наступні дії:

· виділити комірку з формулою;

· підвести вказівник миші до межі комірки;

· натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити потрібне місце таблиці. Відпустити кнопку миші.

Копіювання формул вимагає виконання наступних послідовностей дій:

І спосіб

· вибрати комірку з формулою;

· підвести вказівник до межі комірки (встановити його на маркер);

· утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути в потрібні комірки.

ІІ спосіб

· вибрати комірку з формулою;

· меню Правка/команда Копировать (або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+C)

· виділити комірку чи діапазон комірок, куди потрібно скопіювати формулу.

· меню Правка/команда Вставить ( комбінація клавіш Ctrl+V)

Стандартних функцій є декілька категорій:

 

 

 

 

Математичні функції Статистичні функції
Sin(аргумент) Обчислює значення синуса СРЗНАЧ(список аргументів) Обчислює середнє значення аргументів
cos(аргумент) Обчислює значення синуса МИН(список аргументів) для визначення мінімального значення серед аргументів
exp(аргумент) Обчислює значення ех МАКС(список аргументів) для визначення максимального значення серед аргументів
ln(аргумент) Обчислює значення натурального логарифма РАНГ(число;посилання;порядок) Визначає порядковий номер відносно інших чисел (рейтинг)
abs(аргумент) – модуль Обчислює значення модуля Логічні функції
atan(аргумент) Обчислює значення арктангенса ЕСЛИ  
TAN(аргумент) Обчислює значення тангенса ИЛИ  
КОРЕНЬ(аргумент) Обчислює квадратний корінь И  
СУММ(список аргументів) Сума вказаних аргументів НЕ  
ОСТАТ(ділене;дільник) Остача від ділення ЛОЖЬ  
РАДИАНЫ(кут) Перетворює градуси в радіани    
ГРАДУСЫ(кут в радіанах) Перетворює радіани в градуси    

При неправильному записі формул в ЕТ можуть виникати помилки, які мають спеціальні коди.

 

Помилка Значення
# # # # # Результат виконання формули або число не вміщується в комірці
#ДЕЛ/0! У формулі робиться спроба ділення на нуль
#Н/Д Скорочення терміна „Неопределенные данные” . Використання посилання на порожню клітинку.
#ИМЯ? Використовуване ім’я неможливо розпізнати
#ПУСТО! Задано перетин двох областей, що не мають загальних комірок
#ЧИСЛО! Некоректне використання чисел
#ССЫЛКА! Використовується неприпустиме посилання на комірку
#ЗНАЧ! Використовується неприпустимий тип аргументу або операнда

Посилання на комірки.

Адреса комірки включає назву колонки і номер рядка. Можливі відносні, абсолютні і змішані посилання.

Посилання, які включають назву колонки і номер рядка, відносним. Такі посилання можуть модифікуватись (змінюватись). (н-д: формулу можна перенести в іншу комірку В1,А2, Р56)

В абсолютних посиланнях перед назвою колонки і номером рядка стоїть символ $.Такі посилання не модифікуються (н-д: $A$1, $D$4).

У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки і відносною номер рядка або навпаки ($A1, A$1).

Якщо у формулі є посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі, то посилання повинно містити ім’я листа, знак оклику та адресу комірки, н-д, лист1!А1

Логічна функція ЯКЩО (ЕСЛИ, IF)

Логічні функції є важливою частиною багатьох формул. Якщо необхідно реалізувати ті чи інші дії в залежності від виконання умов потрібно використовувати логічні функції. А саме використовують функцію ЯКЩО (ЕСЛИ), яка має вигляд

ЕСЛИ(<логічний вираз>; <вираз 1>; <вираз 2>)Логічний вираз – це форма запису умови: простої чи складеної. Якщо умова (логічний вираз) істинна, то функція набуває значення першого виразу, інакше – другого. Вирази 1 чи 2 також можуть бути функцією ЯКЩО – так утворюються вкладені розгалуження. Прості умови записують за допомогою операцій порівняння <,>,>=,<=,<>.

Складені умови записують за допомогою логічних функцій И(умова 1;умова 2;...) та ИЛИ(умова1; умова 2;...). Наприклад: логічний вираз 5≤х≤10 (числове значення х знаходиться в комірці н-д В1) запишеться И(В1>=5;В1<=10); х≤-2 або х>12 – ИЛИ(B1<=12;B1>12).

Форматування таблиці

Надання таблиці бажаного вигляду називається форматуванням таблиці. Ширину стовпців та висоту рядків можна змінювати шляхом перетягування їх обмежувальних ліній. Вибрані клітинки можна замальовувати різними кольорами, обводити рамками, змінювати стиль і колір шрифта засобами основного меню, панелі інструментів чи контекстного меню.

Зазвичай таблиця на екрані має cітку, якщо увімкнуто режим відображення сітки, однак під час друкування вона на папері не відображається. Щоб таблиця була відповідним чином розграфлена на папері, треба виконати послідовність команд Формат®Клітинки®Межі або зручніше скористатися відповідними кнопками на панелі форматування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.191.0 (0.006 с.)