ТОП 10:

Вкладки аркушів, смуги прокручуванняСтруктура вікна

рядок заголовка
рядок меню –
розміщений під вікном заголовку. Містить такі пункти:


· файл – робота з файлами книг (творення, збереження, відкриття, друкування);

· правка - редагування книг;

· вид - перегляд книг;

· вставка - вставка у аркуші книг малюнків, діаграм і інших даних;

· формат - форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);

· сервіс - сервісні функції (встановлення параметрів настройки Excel );

· дані - робота з базами даних;

· вікно - робота з вікнами книг;

· ? - виклик довідкової інформації

Панелі інструментів,

рядок формул,


робоче поле – двовимірна таблиця;

Вкладки аркушів, смуги прокручування

Рядок стану

Кількість, вигляд і розташування панелей інструментів можна змінювати командою

Вид/Панели инструментов.

Відобразити або заховати рядок формул і рядок стану можна за допомогою відповідних команд

ВидСтрока формул і ВидСтрока состояния.

Вихід із Excel


§ ФайлВихід

§ Alt+F4

§ Крайня справа кнопка у рядку заголовку x

§ натиснути правою кнопкою миші на рядку заголовку і в контекстному меню виберіть команду Закрити.Основну частину робочої області займає вікно книги.

Користувач може залишити це ім’я або вибрати інше при збереженні результатів роботи у файлі на диску. Аркуші книги можуть містити різну інформацію: таблиці, діаграми, побудовані за даними таблиць, програми мовою Visual Basic. За замовчуванням нова робоча книга містить 3 аркуші, однак цей параметр можна змінити, встановивши необхідну кількість у діалоговому вікні Параметры, на вкладці Общие. Щоб відкрити це вікно, слід вибрати підпункт меню Сервис/Параметры. Перехід від одного аркуша до іншого здійснюється клацанням на його ярлику. Щоб додати лист – Вставка/Лист.

Структура аркушів однакова: кожний з них розбитий на стовпці і рядки, на перетині стовпців та рядків знаходяться комірки.

Комірка ЕТ – це мінімальний елемент електронної таблиці.

Для позначення стовпців використовують латинські літери від А до Z і їх подвійні сполучення. Усього на аркуші 256 стовпців (A, B, C, …Z, AA, AB, AC, …BA, BB, BC, …BZ, …IA, IB, IC, …,IV).Рядки позначаються числами (1, 2, 3, ..., 65536).

У вікні Excel відображається тільки частина аркуша. За допомогою смуг прокручування можна переміщатися по аркушу.

Для швидкого переміщення до країв аркуша використовують комбінації клавіш


Ctrl +→( до правого краю),

Ctrl+←(до лівого краю),

Ctrl+↑(до верхнього краю),

Ctrl+↓(до нижнього краю).


Одна з комірок виділена. Вона називається активною, або поточною.

Адреса активної комірки виводиться в полі імені, що знаходиться в лівому кінці рядка формул. Саме з цією коміркою користувач працює при запису або зчитуванні даних. У рядку формул виводиться вміст активної комірки. Крім того, цей рядок може використовуватися для введення даних. Щоб зробити комірку активною, досить встановити курсор у цю комірку, клацнути лівою клавішею миші. . Можна пересунути виділення клавішами управління курсором або ж скористатися командою Правка/Перейти (гарячі клавіші Ctrl+G) і у вікні, що відкрилося, вказати необхідну адресу.

Діапазони

Операції в Excel можна виконувати не тільки над окремими, а й над багатьма комірками. Діапазон це сукупність комірок електронної таблиці.

Блок комірок(прямокутний діапазон) – це прямокутник, що задається адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок, що розділені двокрапкою . Наприклад, В3:Е8, А7:А24, В8:Z8. Виділений діапазон буде обведений жирною рамкою, що містить маркер заповнення. На початку роботи програма Excel готова до введення даних, про що свідчить слово “Готово” у лівому кінці рядка стану. У процесі роботи з Excel тут відображається поточний режим.

Коли в Excel відкрито кілька робочих книг, переходити від однієї до іншої можна за допомогою меню Окно або за допомогою комбінацій клавіш Ctrl+F6 або Ctrl+Tab

Дії над фрагментами таблиці

Дія Способи виконання
Виділення рядка (стовпця) Клацання по номеру рядка (назві стовпця)
Виділення декількох суміжних рядків(стовпців) Переміщення вказівника миші по номерах рядків (назвах стовпців), утримуючи ліву кнопку миші.
Виділення довільного фрагмента таблиці Переміщення вказівника миші по комірках, утримуючи ліву кнопку миші
Курсорними клавішами при натисканні клавіші Shift
Виділення несуміжних фрагментів таблиці Один із вище означених способів при натисканні клавіші Ctrl

 

Робота з файлами в Excel

створення нового файлу (книги) команда Файл /Создать (Ctrl+N) або кнопка на панелі інструментів
Збереження файлу Файл /Сохранить(Ctrl+S) (Сохранить как – зберегти під новим ім’ям, Сохранить рабочую область), далі вводиться ім’я вашої книги, або Excel вибирає ім’я. Команда Сервис/ Параметры/ закладка Сохранение/ дозволяє вказати інтервал часу, після закінчення якого Excel буде автоматично зберігати
загальні відомості про книгу (автор, назва, організація і ін.) Файл/ Свойства Excel
відкриття файлу Файл /Открыть(Ctrl+O) або кнопка
Попередній перегляд Файл / Предварительный просмотр
Друкування листів Файл / Печать

Редагування даних в ЕТ

Щоб увести дане (до 255 символів) у клітинку, її виокремлюють, набирають дане на клавіатурі і натискають клавішу вводу або на клавішу Tab.

· Під час введення дане можна редагувати.

· Якщо почати вводити нове дане у клітинку, то старе пропадає.

· Якщо в клітинці вже є дане і його потрібно відредагувати, то клітинку вибирають одним із способів:
- двічі клацають мишею;
- натискають на клавішу F2;
- раз клацають мишею і редагують у рядку формул.

Вилучити з клітинки дане, примітку, формат даного можна командами з меню Правка/Очистить/Все або клавішею Del. Якщо ж ви зафіксували нове значення, а потім зрозуміли свою помилку, скористайтеся командою менюПравка/Отменить для відновлення старого значення.

 

Форматування вмісту комірок

1) Виділити комірку (діапазон комірок)

2) Формат→Комірки

Вікно Формат комірок містить шість закладок:

§ на закладці Вирівнювання задають спосіб написання тексту в клітинці (горизонтально, вертикально, під кутом і режими перенесення тексту по словах);

§ параметри шрифту (закладка Шрифт),

§ на закладці Вигляд можна задати колір клітинок і узор;

§ закладка Межа(Граница)встановлюються тип ліній меж таблиці;

§ на закладці Захист можна зняти чи задати режим захисту клітинок від несанкціонованих змін і ховання формул.

Щоб унеможливити внесення змін до захищених клітинок, захист з зазначенням паролю або без нього треба задати ще командою Сервіс®Захист®Захистити лист.

Форматування рядків та стовпців здійснюється командами ФорматРядок, ФорматСтовпець.

Автоматичне форматування клітинок виконується командою Формат→Автоформат, у вікні Список форматів вибирають формат.

Використання функцій

Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень в робочих книгах. Кожна функція складається із імені та аргументу. Значення, які використовуються для обчислення функцій, називаютьсяаргументами.

 
 

 

 


Крім стандартних функцій, в обчисленнях можуть використовуватися функції користувача, які створюються при допомозі засобів Excel. Всі функції використовують основні правила синтаксису. Якщо порушувати ці правила, то Excel видасть повідомлення про помилку.

 

Способи введення функцій · меню Вставка®Функція; · використання Майстра функцій ; · введення функцій з клавіатури.  

 


Для переміщення формул необхідно виконати наступні дії:

· виділити комірку з формулою;

· підвести вказівник миші до межі комірки;

· натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити потрібне місце таблиці. Відпустити кнопку миші.

Копіювання формул вимагає виконання наступних послідовностей дій:

І спосіб

· вибрати комірку з формулою;

· підвести вказівник до межі комірки (встановити його на маркер);

· утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути в потрібні комірки.

ІІ спосіб

· вибрати комірку з формулою;

· меню Правка/команда Копировать (або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+C)

· виділити комірку чи діапазон комірок, куди потрібно скопіювати формулу.

· меню Правка/команда Вставить ( комбінація клавіш Ctrl+V)

Стандартних функцій є декілька категорій:

 

 

 

 

Математичні функції Статистичні функції
Sin(аргумент) Обчислює значення синуса СРЗНАЧ(список аргументів) Обчислює середнє значення аргументів
cos(аргумент) Обчислює значення синуса МИН(список аргументів) для визначення мінімального значення серед аргументів
exp(аргумент) Обчислює значення ех МАКС(список аргументів) для визначення максимального значення серед аргументів
ln(аргумент) Обчислює значення натурального логарифма РАНГ(число;посилання;порядок) Визначає порядковий номер відносно інших чисел (рейтинг)
abs(аргумент) – модуль Обчислює значення модуля Логічні функції
atan(аргумент) Обчислює значення арктангенса ЕСЛИ  
TAN(аргумент) Обчислює значення тангенса ИЛИ  
КОРЕНЬ(аргумент) Обчислює квадратний корінь И  
СУММ(список аргументів) Сума вказаних аргументів НЕ  
ОСТАТ(ділене;дільник) Остача від ділення ЛОЖЬ  
РАДИАНЫ(кут) Перетворює градуси в радіани    
ГРАДУСЫ(кут в радіанах) Перетворює радіани в градуси    

При неправильному записі формул в ЕТ можуть виникати помилки, які мають спеціальні коди.

 

Помилка Значення
# # # # # Результат виконання формули або число не вміщується в комірці
#ДЕЛ/0! У формулі робиться спроба ділення на нуль
#Н/Д Скорочення терміна „Неопределенные данные” . Використання посилання на порожню клітинку.
#ИМЯ? Використовуване ім’я неможливо розпізнати
#ПУСТО! Задано перетин двох областей, що не мають загальних комірок
#ЧИСЛО! Некоректне використання чисел
#ССЫЛКА! Використовується неприпустиме посилання на комірку
#ЗНАЧ! Використовується неприпустимий тип аргументу або операнда

Посилання на комірки.

Адреса комірки включає назву колонки і номер рядка. Можливі відносні, абсолютні і змішані посилання.

Посилання, які включають назву колонки і номер рядка, відносним. Такі посилання можуть модифікуватись (змінюватись). (н-д: формулу можна перенести в іншу комірку В1,А2, Р56)

В абсолютних посиланнях перед назвою колонки і номером рядка стоїть символ $.Такі посилання не модифікуються (н-д: $A$1, $D$4).

У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки і відносною номер рядка або навпаки ($A1, A$1).

Якщо у формулі є посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі, то посилання повинно містити ім’я листа, знак оклику та адресу комірки, н-д, лист1!А1

Логічна функція ЯКЩО (ЕСЛИ, IF)

Логічні функції є важливою частиною багатьох формул. Якщо необхідно реалізувати ті чи інші дії в залежності від виконання умов потрібно використовувати логічні функції. А саме використовують функцію ЯКЩО (ЕСЛИ), яка має вигляд

ЕСЛИ(<логічний вираз>; <вираз 1>; <вираз 2>)Логічний вираз – це форма запису умови: простої чи складеної. Якщо умова (логічний вираз) істинна, то функція набуває значення першого виразу, інакше – другого. Вирази 1 чи 2 також можуть бути функцією ЯКЩО – так утворюються вкладені розгалуження. Прості умови записують за допомогою операцій порівняння <,>,>=,<=,<>.

Складені умови записують за допомогою логічних функцій И(умова 1;умова 2;...) та ИЛИ(умова1; умова 2;...). Наприклад: логічний вираз 5≤х≤10 (числове значення х знаходиться в комірці н-д В1) запишеться И(В1>=5;В1<=10); х≤-2 або х>12 – ИЛИ(B1<=12;B1>12).

Форматування таблиці

Надання таблиці бажаного вигляду називається форматуванням таблиці. Ширину стовпців та висоту рядків можна змінювати шляхом перетягування їх обмежувальних ліній. Вибрані клітинки можна замальовувати різними кольорами, обводити рамками, змінювати стиль і колір шрифта засобами основного меню, панелі інструментів чи контекстного меню.

Зазвичай таблиця на екрані має cітку, якщо увімкнуто режим відображення сітки, однак під час друкування вона на папері не відображається. Щоб таблиця була відповідним чином розграфлена на папері, треба виконати послідовність команд Формат®Клітинки®Межі або зручніше скористатися відповідними кнопками на панелі форматування.

 

Попередній перегляд та друк

Дія Способи виконання
Попередній перегляд документа Кнопка панелі інструментів «Стандартна»
Меню «Файл»\команда «Предварительный просмотр»
Друк документа Кнопка панелі інструментів «Стандартна»
Меню «Файл»\команда «Печать»\встановлюємо параметри друку
Установка зони друку Меню «Файл»\команда «Область печати»\подкоманда «Задать»

 

Структура вікна

рядок заголовка
рядок меню –
розміщений під вікном заголовку. Містить такі пункти:


· файл – робота з файлами книг (творення, збереження, відкриття, друкування);

· правка - редагування книг;

· вид - перегляд книг;

· вставка - вставка у аркуші книг малюнків, діаграм і інших даних;

· формат - форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);

· сервіс - сервісні функції (встановлення параметрів настройки Excel );

· дані - робота з базами даних;

· вікно - робота з вікнами книг;

· ? - виклик довідкової інформації

Панелі інструментів,

рядок формул,


робоче поле – двовимірна таблиця;

вкладки аркушів, смуги прокручування

Рядок стану

Кількість, вигляд і розташування панелей інструментів можна змінювати командою

Вид/Панели инструментов.

Відобразити або заховати рядок формул і рядок стану можна за допомогою відповідних команд

ВидСтрока формул і ВидСтрока состояния.

Вихід із Excel


§ ФайлВихід

§ Alt+F4

§ Крайня справа кнопка у рядку заголовку x

§ натиснути правою кнопкою миші на рядку заголовку і в контекстному меню виберіть команду Закрити.Основну частину робочої області займає вікно книги.

Користувач може залишити це ім’я або вибрати інше при збереженні результатів роботи у файлі на диску. Аркуші книги можуть містити різну інформацію: таблиці, діаграми, побудовані за даними таблиць, програми мовою Visual Basic. За замовчуванням нова робоча книга містить 3 аркуші, однак цей параметр можна змінити, встановивши необхідну кількість у діалоговому вікні Параметры, на вкладці Общие. Щоб відкрити це вікно, слід вибрати підпункт меню Сервис/Параметры. Перехід від одного аркуша до іншого здійснюється клацанням на його ярлику. Щоб додати лист – Вставка/Лист.

Структура аркушів однакова: кожний з них розбитий на стовпці і рядки, на перетині стовпців та рядків знаходяться комірки.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.169.76 (0.023 с.)