Завдання 2. Дефрагментація диску 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Дефрагментація диску1. Запустити програму де фрагментації диску аналогічно п. 1 Завдання 1.

2. Обрати диск та запустити перевірку.

3. Спостерігати за процесом дефрагментації.

4. Результати перевірки записати до звіту.

 

Завдання 3. Робота з TotalCommander

1. Завантажте програму Total Commander (Пуск > Усі програми > Total Commander).

2. Зробіть поточною ліву панель (Tab, якщо необхідно).

3. Викликати на панелі диск D: (клацання миші на піктограмі диска або вибрати d: зі списку, що розкривається, над панеллю).

4. Увійдіть у папку «Студент» (виділити ім'я каталогу й нажати Enter). В Total Commander папки називаються каталогами.

5. Створіть у цьому каталозі інший робочий каталог (клавіша F7). Дайте йому ім'я - ваше прізвище та група.

6. Увійдіть у створений Вами катало.

7. Зробіть поточної праву панель.

8. Увійдіть у каталог C:\Documents and Settings \ All Users \ Документи \ Мої малюнки \ Зразки малюнків

9. Позначте групу з 3 несуміжних файлів за допомогою клавіші Insert.

10. Скопіюйте файли у свій каталог (F5, Enter).

11. Поверніться в кореневий каталог диска D:, нажавши комбінацію клавіш Ctrl+\ або нажавши кнопку праворуч над панеллю.

12. Поверніться на ліву панель. Отримайте інформацію про розміри вашого каталогу й файлів у вашому каталозі (Меню Вид - Докладний).

13. Вийдіть зі свого каталогу в каталог більш високого рівня (Курсор на початку каталогу ".." і Enter). Курсор після цього повинен перебувати на імені вашого каталогу.


14. Зміните вид лівої панелі, виконавши команду Вид - Дерево. Зверніть увагу, при подвійному клацанні на імені каталогу лівої панелі вміст поточного каталогу відбивається на правій панелі.

15. Зміните вид лівої панелі (Вид - Швидкий перегляд або комбінація клавіш Ctrl+Q).

16. Увійдіть у свій каталог і переглянете вміст своїх файлів на правій панелі.

17. Зніміть прапорець Вид - Швидкий перегляд.

18. Створіть у своєму каталозі новий файл (Shift+F4). У вікні, що з'явилося, уведіть ім'я файлу mytext.txt. У вікні, що відкрилося, Блокнота наберіть текст - ваші анкетні дані (Прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження. Опишіть рік вступу до навчального закладу та спеціальність за якою навчаєтесь). Збережете ваш текст у папку «Студент» (Файл>Зберегти як...).

19. Переглянете ваш файл (F3). Закрийте вікно перегляду за допомогою комбінації клавіш Alt+F4.

20. Перейдіть у кореневий каталог диска D: (подвійне клацання на ".."). Зробіть поточної праву панель.

21. Викличте пошук файлів з розширенням *.wmf на диску D: (меню Дії - Пошук файлів або комбінація клавіш Alt+F7). Запам'ятаєте кількість знайдених файлів.

22. Виділите будь-який файл у вікні Результати пошуку. Переглянете його (кнопка Перегляд унизу вікна Пошук файлів). Закрийте вікно перегляду.


23. Перейдіть у каталог, що містить файл (кнопка Йти до файлу).

24. Виберіть 5 послідовних файлів. (Клацання миші на першому файлі групи й клацання миші на останньому файлі групи при натиснутій клавіші Shift). Скопіюйте виділені файли у ваш каталог.

25. Відредагуйте ваш файл (F4). Додайте пропозицію: «Знайдено ... файлів з розширенням *.wmf». Закрийте Блокнот і збережете зміни.

26. На обох панелях установите каталог диска D:.

27. Установите курсор на назві вашого каталогу. Створіть архів вашого каталогу. (Файл - Упакувати).

28. Перевірте чи правильно зазначені шлях до архіву (поле Помістити в архів – zip.D:/ім'я каталora.zip), архіватор (ZIP), прапорець Ураховувати підкаталоги. Після цього нажати <ок>.

29. Визначите по рядкові стану розмір архіву й зрівняєте його з розміром вашого каталогу.

30. Закрийте додаток Total Commander.

31. Заповніть звіт про виконану роботу.

 

 

Звіт до практичної роботи № 2

Назва роботи: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Мета: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Результати виконання завдання 1.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати виконання завдання 2.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні питання:

1. Що називається файлом? ______________________________________________________________________________

2. Що називається каталогом? _______________________________________________________________________________

3. Яким чином формується файлова структура комп’ютера? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Що називається повним ім’ям файлу? _______________________________________________________________________________

5. Способи створення файлів та папок? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Способи виділення файлів та папок? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Запишіть повний шлях доступу до файлу «стр 541_568».

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

Практична робота № 3

Тема:Робота з програмами-архіваторами.

Мета:Напрацювати навики роботи з програмами стискання даних. Навчитись створювати архіви, додавати, вилучати, редагувати файли в архіві. З’ясувати, які з типів даних найкраще, а які найгірше піддаються стисканню. Формування інформаційної культури студентів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості:

Термін "архівація" не зовсім точний. Головне призначення програм-архіваторів - стиск файлів з метою економії пам'яті. Оскільки зі стислими файлами часто неможливо працювати за їх прямим призначенням, їх використовують для зберігання копій файлів, тобто для їхньої архівації. Стиску (ущільненню) можуть бути піддані: файли, папки, диски. Стиск файлів і папок необхідно або для їхнього транспортування, або для резервного копіювання, або для обміну інформацією з мережі Інтернет. Ущільнення дисків застосовують для підвищення ефективності використання їх робочого простору (звичайно для дисків недостатньої ємності).

Існує багато програм-архіваторів, які мають різні показники, по ступеню й часу стиску, ці показники можуть бути різними для різних файлів (текстових, графічних, виконуваних і т.д.), тобто один архіватор добре стискає текстовий файл, а інший – виконуваний.

Архіватором (пакувальником) називається програма, що дозволяє за рахунок застосування спеціальних методів стиску інформації створювати копії файлів меншого розміру, а також поєднувати копії декількох файлів в один архівний файл, з якого можна при необхідності витягти файли в їхньому первісному виді.

Увесь спектр існуючих сьогодні архіваторов можна розділити на три групи, які ми умовно назвемо файловими, програмними й дисковими.

Файлові архіватори дозволяють упаковувати один або кілька файлів (наприклад, увесь уміст даного підкаталогу разом із вкладеними в нього підкаталогами) у єдиний архівний файл. Розмір останнього, як правило, менше, чим сумарний розмір вихідних файлів, але скористатися запакованими програмами або даними, поки вони перебувають в архіві, не можна, поки вони не будуть розпаковані. Для розпакування архівного файлу звичайно використовується той же самий архіватор.

Програмні архіватори діють інакше. Вони дозволяють упакувати за один раз один єдиний файл - програму, виконуваний, типу *.exe, але зате так, що заархівірувана програма буде відразу після її запуску на виконання саморозпаковуватися в оперативній пам'яті й відразу починати роботу.

Дискові архіватори дозволяють програмним способом збільшити доступний простір на жорсткому диску. Типовий дисковий архіватор являє собою резидентний драйвер, який непомітно для користувача архівує будь-яку записану на диск інформацію й розпаковує її назад при читанні. Однак операції читання/запису файлів трохи вповільнюються, оскільки процесору потрібен час для впакування й розпакування.

Для архівування використовуються спеціальні програми - архіватори або диспетчери архівів. Найбільш відомі архіватори: Winzip; Winrar; Winarj. Ці програми забезпечують можливість використання й інших архіваторів, тому, якщо на комп'ютері, куди перенесені стислі в них файли, відсутні зазначені програми, архіви можна розпакувати за допомогою іншого архіватора. Дотепер широко використовуються й відповідні програми, створені в MS DOS, але здатні працювати й в Windows.

Майже всі архіватори дозволять створювати зручні архіви, що саморозпоковуються (SFX – Self-Extracting-Архивы). Для розпакування такого архіву не потрібно програми-архіватора, досить запустити архів *.ехе як програму. Багато архіваторів дозволяють створювати багатотомні (розподілені) архіви, які можуть розміщатися на декількох дискетах.

Основними характеристиками програм-архіваторів є:

· швидкість роботи;

· сервіс (набір функцій архіватора);

· ступінь стиску – відношення розміру вихідного файлу до розміру впакованого файлу.

Основними функціями архіваторов є:

· створення архівних файлів з окремих (або всіх) файлів поточного каталогу і його підкаталогів, завантажуючи в один архів до 32 000 файлів;

· додавання файлів в архів;

· добування й видалення файлів з архіву;

· перегляд умісту архіву;

· перегляд умісту архівіруваних файлів і пошук рядків в архівіруваних файлах;

· уведення в архів коментарі до файлів;

· створення багатотомних архівів;

· створення архівів, що саморозпоковуються, як в одному томі, так и в кількох томах;

· забезпечення захисту інформації в в архіві й доступ до файлів, поміщених в архів, захист кожного з поміщених в архів файлів циклічним кодом;

· тестування архіву, перевірка схоронності в ньому інформації;

· відновлення файлів (частково або повністю) з ушкоджених архівів;

· підтримки типів архівів, створених іншими архіваторами й ін.

изложенными в лекционном курсе или других источниках информации.

Хід роботи:

1. Запустіть на виконання архіватор WinRAR.

2. Ознайомтесь з інтерфейсом програми.

3. На диску D: будь яким способом створіть структура файлів та каталогів, за зразком тієї, що наведена на рис. 1.1 (спосіб запишіть до звіту).

4. У папці AUDIT виконаєте архівування файлу audit_1, використовуючи різні способи стискання.

5. У папці AUDIT виконайте архівування файлу audit_1, створючи файли, що саморозпоковуються ( SFX-файл) різними способами

6. У папці ECONOMY виконаєте архівування папки MANAGEMENT, розміщаючи архів з іменем management.rar у папці DATA.

7. Вилучите зі створеного архіву файл ment_1.

8. Виконаєте витяг файлів з архіву management.rar у папку DATA.

9. Додайте файли group_1 і rate_29 в архів management.rar.

10. Вилучите архів management.rar.

11. На диску D: стовріть bas.rar.

12. Додайте в архів bas.rar дві папки ECONOMY, BAS і файли group_1, rate_29, помістивши архів bas.rar у каталог BAS на диску A:.

13. Створіть безперервний архів.

14. Протестуйте архів.

15. Переглянете інформацію про архів.

16. Перейменуйте архів.

17. Перетворіть звичайний архів у архів, що саморозпоковується.

18. Вилучите архів.

19. Заповніть звіт по виконанню практичної роботи.

20. Вимкніть комп’ютер та приберіть робоче місце.

D:

 


 

 

Рис. 1.1.

 

Звіт до практичної роботи № 3

Назва роботи: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Мета: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 331; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.015 с.)