Завдання 2. Обрахунок заробітної плати за відпрацьований час 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Обрахунок заробітної плати за відпрацьований часНа аркуші 2 поточної робочої створити таблицю за наступним зразком:

ПІБ Відпрацьовано часу Тарифна ставка Нараховано Податки Сума до видачі Кількість дітей
Профспіл-ковий комітет (1%) Пенсійне фонд (1 %) Прибутковий податок (14%)
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Стовпці «ПІБ», «Відпрацьовано часу» заповнити даними з таблиці на аркуші 1. Інші стовпці розрахувати виходячи з даних, що вже маються.

Звернемо увагу, що стовпці «Профспілковий комітет» та «Пенсійний фонд» розраховуються за однаковою формулою, їх необхідно обраховувати від показника «Нараховано». Але при цьому слід не забувати про абсолютні та відносні посилання. Ось приклад формули можливого розрахунки цих показників: =$EЗ*1 % або =$ЕЗ*0,01 или =$ЕЗ*1/100. Після введення формули в комірку F3 її модна розтягнути донизу, а потім праворуч на один стовпчик.


Прибутковий податок підрахуємо по формулі: 14% від «Нараховано» за винятком мінімальної заробітної плати й пенсійного податку. Приклад формули: =( ЕЗ-GЗ-117)*14% або =( EЗ-GЗ-117)*14/100 або =( EЗ-GЗ-117)*0,14. Після введення формули в гніздо H3, її потрібно поширити вниз.

Для підрахунку Суми до видачі застосуєте формулу, що обчислює різницю окладу й податків. Зразковий вид формули: =EЗ-F3-G3-H3.

Заповнюйте стовпчик "Число дітей" після того, як уведені всі формули. Після введення всіх даних бажане виконати їхнє сортування (не забудьте перед сортуванням виділити всі рядки від прізвищ до відомостей про дітей).

В остаточному виді таблиця буде мати приблизний вигляд:

ПІБ Відпрацьовано часу Тарифна ставка Нараховано Податки Сума до видачі Кількість дітей
Профспіл-ковий комітет (1%) Пенсійне фонд (1 %) Прибутковий податок (14%)
Іванов І.І. 7,90 1279,8 12,798 12,798 161,0003 1093,204  
Петров П.В. 6,75 1154,25 11,5425 11,5425 143,5991 987,566  
Сідоров С.С. 9,05 1855,25 18,5525 18,5525 240,7577 1577,387  
Федоров О.О.   8,15 961,7 9,617 9,617 116,9116 825,5544  
Самсоненко В.О.   7,90 971,7 9,717 9,717 118,2976 833,9684  
Філімоненко А.Г.   5,00 5,55 5,55 60,543 483,357  
Осипенко Т.А.   8,15 1744,1 17,441 17,441 225,3523 1483,866  
Острась Г.П.   9,05 986,45 9,8645 9,8645 120,342 846,379  

Зберегти зміни. Лист перейменувати на «Нарахування».


Завдання 3. Підготувати відомість про нарахування доплат на дитину.

1. Перейдіть до Аркуша 3. Відразу ж перейменуйте його в «Дитячі».

2. Створити таблицю, в якій будуть наступні стовпці: «ПІБ», «Сума» і «Підпис».

3. У графу «ПІБ» потрібно помістити список співробітників, який ми маємо на аркуші «Нарахування». Можна скопіювати на одному аркуші й вставити на інший, але хотілося б встановити зв'язок між аркушами. Для цього на аркуші «Дитячі» помістимо формулу, по якій дані будуть вставлятися з аркуша «Нарахування». Виділите гніздо А2 аркуша «Дитячі» і введіть формулу: =Нарахування!В3, де ім'я аркуша визначає знак оклику, а ВЗ - адреса гнізда, у якій розміщене перше прізвище співробітника на аркуші «Нарахування». Можна набрати формулу із клавіатури, а можна після набору знака рівності перейти на аркуш «Нарахування», виділити гніздо, що містить перше прізвище й нажати (Enter) (не вертаючись до аркуша «Дитячі»).

4. Перейдіть на аркуш «Дитячі», перевірте отриману формулу й поширите її вниз. Список прізвищ співробітників тепер є й на аркуші «Дитячі». Більш того, якщо внести нові дані в таблицю нарахувань, вони відіб'ються й на аркуші «Дитячі».

5. У графові «Сума» аналогічним образом потрібно розмістити формулу =Нарахування!КЗ*1400, де КЗ адреса першого гнізда на аркуші «Нарахування», що містить число дітей. Заповните цю формулу вниз і застосуєте грошовий формат числа.

6. Виконаєте обрамлення таблиці.

7. Для того, щоб список полягав тільки зі співробітників, що мають дітей, установите фільтр по наявності дітей(Данні_Фільтр_Автофильтр, у списку, що розкривається, «Сума» виберіть «Налаштування…» і встановите критерій >0). Приблизний вид відомості наведений нижче.

ФИО Сума Підпис
Іванов І.І.  
Петров П.В.  
Сідоров С.С.  
Філімоненко А.Г.  
Осипенко Т.А.  
Острась Г.П.  

 

8. Залишилося помістити вище таблиці заголовок відомості «Відомість на отримання компенсації на дітей».

9. Зберегти зміни. Закрити документ.

 

 

 


 

Звіт до практичної роботи № 11

Назва роботи: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Завдання 1.Запишіть висновки по виконанню завдання ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповніть таблицю:

ПІБ Відпрацьовано часу
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

Завдання 2. Заповніть таблицю:

ПІБ Відпрацьовано часу Тарифна ставка Нараховано Податки Сума до видачі Кількість дітей
Профспіл-ковий комітет (1%) Пенсійне фонд (1 %) Прибутковий податок (14%)
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Завдання 3. Заповніть таблицю:

ФИО Сума Підпис
     
     
     
     
     
     
Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

Практична робота №12

Тема: Форматування даних в електронних таблицях

Мета:Придбання практичних навичок роботи з програмами Microsoft Excel и Word в процесі створення документів, копіювання, зв’язування та впровадження об’єктів (електронної таблиці) Microsoft Excel в документ Word. Формування інформаційної культури студентів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості:

Існує безліч різних способів спільного використання даних програмами Microsoft Office. Наприклад, Word надає кілька способів вставки даних Microsoft Excel у документ Word. Можна скопіювати й вставити електронну таблицю Excel у документ Word. Крім того, у документ Word можна також вставити електронну таблицю у вигляді зв'язаного об'єкта або впровадженого об'єкта.

Основні відмінності між зв'язуванням і впровадженням (вбудовуванням) об'єктів полягають у місці зберігання даних і способі відновлення даних після приміщення їх у документ.

Зв'язаний об'єкт – це об'єкт (наприклад, електронна таблиця), створений в одному файлі й вставлені в інший файл із підтримкою зв'язку між файлами. Зв'язаний об'єкт може обновлятися одночасно з відновленням вихідного файлу. Зв'язаний об'єкт не є частиною файлу, у який він вставлений.

Впроваджений об'єкт – це об'єкт (наприклад, електронна таблиця), вставлений у файл. Будучи впровадженим, об'єкт стає частиною файлу. При подвійному клацанні впроваджений об'єкт відкривається за допомогою програми, у якій був створений. Усі внесені у впроваджений об'єкт зміни відображаються в утримуючому його файлі.

Зв'язування й впровадження можна здійснювати як за допомогою буфера обміну, так і за допомогою діалогового вікна "Вставка об'єкта", яке викликається командою Об'єкт у меню Вставка.

Постановка завдання:

Для виконання практичної роботи необхідно виконати наступне:

1) створити документ Word у відповідності з мал. 1.1;

2) створити чисту книгу, заповнити робочі аркуші у відповідності зі зразком на мал. 1.2 та виконати необхідні розрахунки;

3) вставити створену електрону таблицю Excel в документ Word наступними способами:

 у вигляді таблиці Word;

 у вигляді впровадженого об’єкта;

 у вигляді зв’язаного об’єкта;

Сумісна робота додатків Microsoft Office Додатки Microsoft Office проектувались для сумісної роботи, тому є можливість об’єднати текст з Word та таблиці Excel та інше. Існує кілька способів використання даних, створених одним додатком, в іншому додатку. Для сумісного використання даних додатками Microsoft Office застосовуються наступні технології: статичне копіювання, впровадження та зв’язування об’єктів. Імпортування даних. При імпортуванні даних з документа джерела (створеного в одному з додатків) копіюються в документ отримувач (створений в іншому додатку). Копіювання виконується за допомогою фільтрів, які являють собою програму, яка перетворю данні з одного формату в данні іншого формату. Додатки Microsoft Office мають великий набір різноманітних фільтрів. Зв’язування та впровадження (OLІ) – один з ефективних способів обміну даними між додатками Microsoft Office. Основні відмінності між зв’язуванням та впровадженням полягає в місці зберігання даних і способі оновлення даних після розміщення їх в документі. Для порівняння способів обміну даними між додатками Microsoft Office вставити створену електрону таблицю Excel в документ Word наступними способами:  у вигляді таблиці Word;  у вигляді впровадженого об’єкта;  у вигляді зв’язаного об’єкта; Після вставки таблиці Excel в документ Word видалити дані ячейки G5 в усіх таблицях та оновить дані.  
Після вставки таблиці Excel в документ Word видалити дані ячейки G5 в усіх таблицях та оновить дані.

 

Мал. 1.1

Мал 1.2

Хід роботи:

1. Завантажте додаток MS Word та створіть документ за зразком, який наведено в мал. 1.1 .

2. Не закриваючи Word, завантажте Microsoft Excel. У діалоговому вікні, що відкрилося, створіть таблицю, відповідно до малюнка 1.2.

3. Виконайте розрахунки: обрахунок годин, які відводяться на виконання курсових робіт, курсових проекті та контрольних робіт виконується шляхом множення коефіцієнту, який вказано у відповідному стовпчику, на кількість студентів групи (дані розрахунки занести до стовпчиків, замість коефіцієнтів); виконання обрахунку загальної кількості годин на дисципліну виконується шляхом додавання всіх годин, які відведені на дисципліную; підсумок за 2011/2012 н.р. виконується шляхом додавання результатів за І та ІІ семестр.

4.Вставте створену електрону таблицю Excel в документу Word різноманітними способами

4.1 Статичне копіювання, для цього виконайте наступні дії:

 виділити діапазон комірок таблиці;

 натисніть кнопку Копіювати на панелі інструментів;

 передайте в документ Word, оберіть місце вставки таблиці і натисніть кнопку Вставити на панелі інструментів.

4.2 Вставте створену електронну таблицю Excel в документ Word у вигляді зв’язаного об’єкта, для цього виконайте наступні дії:

 виділити діапазон комірок таблиці;

 натисніть кнопку Копіювати на панелі інструментів;

 передайте в документ Word, оберіть місце вставки зв’язаного об’єкта;

 оберіть команду спеціальна вставка в меню Правка;

 установіть перемикач в положення Зв’язати;

 у списку «ЯК» оберіть аркуш Microsoft Office Excel (объект) і клацніть на кнопці ОК.

5. Видаліть дані з комірки G5 у таблиці, яка створена методом копіювання, і оновить дані. Запишіть спостереження до звіту.

6. Видаліть дані з комірки G5 у таблиці, яка створена методом зв’язування об’єктів, і оновить дані. Запишіть спостереження до звіту.

Виконайте наступні дії:

 виконайте подвійне клацання на зв’язаному об’єкті (таблиці), відкриється вікно додатку Excel з відкритою робочою книгою;

 видалить дані з комірки G5;

 дані у всій таблиці будуть автоматично перераховані;

 закрийте додаток Excel, для того, щоб повернутися до Word.

7. Завершіть роботу: заповніть звіт, приберіть робоче місце та вимкніть комп’ютер.

Звіт до практичної роботи № 12

Назва роботи: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Мета: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заповніть таблицю:

Завдання 5. ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 6. ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

Практична робота № 13
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 293; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.019 с.)