Лабораторний практикум з дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторний практикум з дисципліни«комп’ютерна техніка»

Зі спеціальності 5.05170104 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

 

 

Розробив ______________Т.І. Дорошенко

 

Розглянуто і схвалено цикловою комісією

Природничо-математичних дисциплін

 

Протокол №1 від «30»08 2012 р.

Голова циклової комісії

С.М. Тютько

 

Харків 2012 рік.

Практична робота № 1

 

Тема:Робота зі стандартними програмами ОС Windows.

Мета: навчитися працювати зі стандартними програмами Windows, інсталювати на комп’ютер нові програми та деінсталювати їх, закріпити вміння та навички роботи з об’єктами Windows. Формування охайного та шанобливого відношення до робочого місця.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості

Програма Калькулятор дозволяє виконувати як прості арифметичні обчислення, так і більш складні інженерні й статистичні розрахунки. У першому випадку використовується звичайний інтерфейс (вид) програми, у другому — інженерний.

Мал. 1 Вікно програми Калькулятор (звичайний вигляд)
Розгляньте звичайний інтерфейс програми Калькулятор (мал. 1). Робота із програмою відбувається так само, як і при використанні звичайного кишенькового калькулятора. Уведення чисел, операцій і команд здійснюється за допомогою миші або із клавіатури.


При введенні чисел і операцій із клавіатури натискайте відповідні цифрові клавіші або знаки операцій.

При введенні інформації за допомогою миші вказуйте цифру або дію клацанням на відповідній кнопці у вікні програми.

Мал. 2 Вікно табличного процесора Wordpad
Для одержання результату натисніть кнопку зі знаком рівності або клавішу Enter.

Програма Wordpad призначена для створення, редагування й набору текстів. Вона не забезпечує підтримки таких функцій, як перевірка орфографії, автоматичне розміщення переносів у словах, використання словника синонімів, вставка таблиць, але її можливостей досить для створення текстового документа із простим форматуванням.

Вікно текстового редактора Wordpad презентовано на мал. 2, призначення пунктів меню наведене в табл. 1.

При підготовці текстового документа виконуються наступні кроки:

v уведення тексту;

v редагування тексту (виправлення помилок);

v форматування тексту;

v збереження документа.

Табл. 2 ­ - Призначення меню текстового редактора Wordpad

Меню Призначення команд меню
Файл Дії з файлом (Створити, Відкрити, Зберегти, Печатка, Попередній перегляд), настроювання параметрів файлу, завершення роботи програми
Виправлення Операції з текстом (Вирізати, Копіювати, Вставити, Очистити, Виділити все), пошук і заміна фрагментів тексту, скасування останньої дії
Вид Вибір відображуваних елементів інтерфейсу вікна програми (таких як панель інструментів, панель форматування, лінійка, рядок стану), настроювання параметрів відображення тексту у вікні програми
Вставка Вставка в текст дати й часу, впровадження об'єктів з інших додатків
Формат Зміна форматування символів і абзаців
Довідка Довідкові відомості про програму Wordpad

Правила введення тексту


v Для введення заголовних (прописних) букв натисніть клавішу з буквою, утримуючи натиснутої клавішу Shift.

v Для створення нового абзацу встановите текстовий курсор у кінець поточного абзацу й натисніть клавішу Enter.

v Для створення порожнього рядка встановите текстовий курсор у кінець поточного абзацу й натисніть клавішу Enter два рази.

v Щоб вилучити символ ліворуч від курсору (перед курсором), натисніть клавішу Backspace.

v Щоб вилучити символ праворуч від курсору (після курсору), натисніть клавішу Delete.

Хід роботи:

Завдання 1. Запустите програму Калькулятор і обчислите кількість хвилин у році.

1. Запустите програму Калькулятор, вибравши в меню Пуск команду Всі програми ►Стандартні ►Калькулятор.

2. Виберіть команду меню Вид ►Звичайний.

3. Обчислите за допомогою Калькулятора кількість хвилин у році, перемноживши кількість доби в році, кількість годин у добі й кількість хвилин у годині.

4. Закрийте програму Калькулятор клацанням на кнопці керування вікном Закрити.

Завдання 2. Запустите текстовий редактор Wordpad, створіть і збережете документ із іменем Ha6op.txt.

1. Створіть на диску D: папку Wordpad.

2. Запустите програму Wordpad, вибравши в меню Пуск команду Всі програми ►Стандартні►Wordpad.

3. Створіть текстовий документ за зразком:

Правила введення тексту: v Для введеннязаголовних (прописних) букв натисніть клавішу з буквою, утримуючи натиснутої клавішу Shift. v Для створення нового абзацу встановите текстовий курсор у кінець поточного абзацу й натисніть клавішу Enter.

 

 


4. Збережете документ:

5.Закрийте програму Wordpad.

Завдання 3. Виконаєте перемикання між декількома запущеними додатками.

1. Запустите програми Калькулятор, Wordpad, Paint; кожна із програм буде запущена у своєму вікні.

2. Виконаєте перемикання між завданнями, клацаючи мишею на будь-якій видимій ділянці вікна програми.

3. Виконаєте перемикання між завданнями, клацаючи мишею на значку програми на панелі завдань.

4. Виконаєте перемикання між завданнями, використовуючи комбінацію клавіш Alt+Tab:

ü натисніть на клавіатурі клавішу Alt і, не відпускаючи її, натисніть клавішу Tab — з'явиться вікно, у якім значками будуть позначені всі запущені програми, причому один зі значків буде виділений рамкою;

ü натискайте клавішу Tab, поки значок програми, у яку вам треба перемкнутися, не виявиться обведеним рамкою;

ü відпустите клавішу Alt.

5. Закрийте всі запущені вами програми.

Завдання 4. Робота з графічним редактором Раіnt.

1. Запустіть програму графічний редактор Раіnt. Якщо редактора в списку програм немає, то запускаємо програму через команду Виконати (mspaint.exe).

 


Рис.5. Робоче вікно графічного редактора Paint з відкритою Довідкою.

 

Ознайомтесь з набором інструментів та основними принципами створення малюнків в даній програмі (дивіться командне меню Довідка; команда Виклик довідки). Намалюйте будинок чи щось інше. Закрийте вікно, зберігши файл на Робочому столі (запишіть у звіт ім’я файлу, яке програма пропонує по замовчуванню.

 


Звіт до практичної роботи № 1

Назва роботи: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Мета: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Завдання 1.

Запишіть порядок розрахунку

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запишіть результат розрахунку ___________________________________________

 

Завдання 2.

Опишіть методи, за допомогою яких ви виконали форматування тексту

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3.

Опишіть всі відомі вам способи перемикання активності вікон

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 4.

Запишіть всі інструменти, які ви використовували для створення малюнка

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’явикладача Оцінка
         

 

Практична робота № 2

Тема:Робота з файловими менеджерами.

Мета:Навчитись працювати з носіями інформації. Вивчення та набуття практичних навиків прийомів роботи з файловою системою комп’ютеру за допомогою файлового менеджера Total Commander. Формування інформаційної культури студентів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості

Total Commander — це програма для виконання дій над об'єктами за допомогою вікон двох папок (зокрема, дисків), одне з яких є активним (Віддавачем), а друге — пасивним (Приймачем). (рис. 1)

За допомогою Total Commander особливо зручно:

· візуально відшукувати папки і файли;

· упорядковувати назви файлів і папок;

· переглядати файли (F3);

· створювати (Shift + F4) і редагувати (F4) текстові документи;

· копіювати (F5);

· переміщати чи перейменовувати (F6);

· створювати папку (F7);

· видаляти об'єкти (F8);

· архівувати, розархівовувати файли;

· запускати програми на виконання тощо.

 


Рис. 1. Вікно програми TotalCommander.

Хід роботи:

Завдання 1. Перевірка диску

1. Запустити стандартну програму перевірки диску командами Пуск → Всі програми → Стандартні → Службові (або, в залежності від версії ОС через «Мій комп’ютер» обрати диск для перевірки за допомогою контекстного меню командою «Властивості»).

2. У діалоговому вікні, яке з’явилось, обрати диск та метод перевірки – відмітивши прапорцями всі віконця. Почати перевірку кнопкою «Запуск». З’явиться індикатор прогресу перевірки.

3. Після закінчення перевірки з’явиться інформаційна панель «Результати перевірки диску», на якій будуть відображені результати перевірки.

4. Результати перевірки записати д звіту.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.175.255 (0.019 с.)