Уведення формул обчислень у таблицю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уведення формул обчислень у таблицю2.1 Уведіть формули обчислень суми всіх гнізд ліворуч від заданого гнізда в стовпець "Усього" за перший квартал. Для введення необхідної формули встановите курсор у гніздо E3 і виконаєте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок "Формула" і введіть аргумент функції LEFT [одержите формулу з аргументом =SUM(LEFT)], виберіть формат числа # ##0,00.

2.2 Уведіть формули обчислень суми діапазону гнізд у стовпець "Усього" за другий квартал. Для введення цієї формули встановите курсор у гніздо I3 і виконаєте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції F3:H3 [одержите формулу з аргументом =SUM(F3:H3)], виберіть формат числа # ##0,00.

2.3 Уведіть формули обчислень суми заданих гнізд у стовпець "Усього за півріччя".

Для введення необхідної формули встановіт курсор у гніздо J3 і виконаєте команду меню "Таблиця/Формула...". У діалоговому вікні, що розкрилося, вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції E3;I3 [одержите формулу з аргументом =SUM(E3;I3)], виберіть формат числа # ##0,00.

2.4 Уведіть формули обчислень суми всіх гнізд, розташованих вище заданої гнізда, у рядок "Усього".

Для введення даної формули встановите курсор у гніздо J3 і виконаєте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції ABOVE [одержите формулу з аргументом =SUM(ABOVE)], виберіть формат числа # ##0,00.

Форматування таблиці

3.1. Зміните колір заливання заголовка (шапки) таблиці.

3.2 Зміните колір рядка й стовпців "Усього".

3.3 Установите товщину лінії всіх границь рівну "1пт"

Збережіть створений документ у своїй папці використовуючи захищення документа паролем (пароль записати до звіту).

Додайте рядок і стовпець у таблицю

Додайте рядок Додаткові витрати після рядка Експлуатаційні витрати, уведіть у гнізда довільні дані й відповідні формули.

Перерахуйте всі розрахункові поля таблиці

Для перерахування всіх розрахункових полів таблиці виділите всю таблицю й натисніть функціональну клавішу F9.

Вилучите рядок і стовпець таблиці

Вилучите рядок "Відрядження" і обновите поля.

Завершення роботи

Повідомите викладача про виконану роботу. Приберіть робоче місце.

 


Звіт до практичної роботи № 6

Назва роботи: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Мета: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заповніть таблицю:

Перший розрахунок:

Стаття втрат І квартал Усього ІІ квартал Всього Усього за півріччя
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Закупка 450,0 470,00 573,00   356,80 550,95 732,75    
Зарплата 417,70 547,05 555,00   348,00 605,00 800,80    
Реклама 260,00 211,00 237,00   704,80 205,00 301,60    
Оренда 82,00 73,00 77,50   70,00 69,50 85,77    
Відрядження 75,00 94,00 100,00   82,78 106,90 123,29    
Ком. послуги 12,00 19,00 20,80   15,33 17,99 20,44    
Ек. витрати 17,00 13,00 11,50   10,22 14,00 15,55    
Усього                  

Другий розрахунок:

Стаття втрат І квартал Усього ІІ квартал Всього Усього за півріччя
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Закупка 450,0 470,00 573,00   356,80 550,95 732,75    
Зарплата 417,70 547,05 555,00   348,00 605,00 800,80    
Реклама 260,00 211,00 237,00   704,80 205,00 301,60    
Оренда 82,00 73,00 77,50   70,00 69,50 85,77    
Відрядження 75,00 94,00 100,00   82,78 106,90 123,29    
Ком. послуги 12,00 19,00 20,80   15,33 17,99 20,44    
Ек. витрати 17,00 13,00 11,50   10,22 14,00 15,55    
Дод. витрати                  
Усього                  

Третій розрахунок:

Стаття втрат І квартал Усього ІІ квартал Всього Усього за півріччя
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Закупка 450,0 470,00 573,00   356,80 550,95 732,75    
Зарплата 417,70 547,05 555,00   348,00 605,00 800,80    
Реклама 260,00 211,00 237,00   704,80 205,00 301,60    
Оренда 82,00 73,00 77,50   70,00 69,50 85,77    
Ком. послуги 12,00 19,00 20,80   15,33 17,99 20,44    
Ек. витрати 17,00 13,00 11,50   10,22 14,00 15,55    
Дод. витрати                  
Усього                  

Контрольні питання:

1. Структура таблиці _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Способи створення таблиці _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Якою командою змінюють колір таблиці, ширину та колір ліній таблиці ________________

__________________________________________________________________________________

4. Якою командою відбувається об’єднання комірок таблиці ____________________________

_________________________________________________________________________________

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

Практична робота № 7

Тема:Робота з графічними об’єктами в MS Word.

Мета:Придбання практичних навичок створення документів Microsoft Word, що мають в своєму складі графічні об’єкти.

Теоретичні відомості:

Для створення документів Word може бути використано два типи графічних зображень: малюнки й графічні об'єкти.

Малюнки не створюються в документі Word, вони імпортуються в документ із файлів, створених іншими програмами (наприклад, програмою Paint, Adobe Photoshop і т.д.), а графічні об'єкти можна самостійно створювати в документі Word за допомогою вбудованого редактора графічних об'єктів.

Графічним об'єктом є будь-який намальований або вставлений графічний об'єкт, який можна редагувати й форматувати в Word за допомогою панелі інструментів малювання. Графічні об'єкти є частиною текстового документа. До графічних об'єктів відносться: об'єкти Напис і Wordart, автофігури.

Постановка завдання:

Створіть документ (рекламний проект) з графічними зображеннями згідно прикладу, наведеному н рис. 1.

Рис. 1

Хід роботи:

Запустіть Microsoft Word

2. Встановіть параметри сторінки:

· Орієнтація - альбомна;

· Розмір аркуша - А4;

· Поля: верхнє - 1,6 см, нижнє - 1,6 см, ліве - 1,5 см, праве - 1,5см;

3. Створіть таблицю:

3.1 Створіть таблицю з наступними параметрами: число стовпців – 3, число строк – 3.

3.2 Встановіть високу строк таблиці:

· виділите перший рядок таблиці й виконаєте команду "Таблиця/Властивості таблиці...", у вікні діалогу відкрийте вкладку Рядок;

· установите розміри для першого рядка: висоту - 8 см; режим - точно. Для переходу до наступного рядка клацніть на кнопці Наступний рядок;

· за вищевикладеною технологією встановите висоту другого рядка - 1 см і висоту третього рядка - 8 см;

· натисніть кнопку ОК.

3.3 Установите ширину стовпців таблиці:

· виділите перший стовпець таблиці й виконаєте команду "Таблиця/Властивості таблиці...", у вікні діалогу відкрийте вкладку Стовпець;

· установите розміри для першого стовпця: Ширина - 12,5 см. Для перехід до наступного стовпця клацніть на кнопці Наступний стовпець;

· за вищевикладеною технологією встановите ширину другого стовпця - 1 см і ширину третього стовпця - 12,5 см;

· натисніть кнопку ОК.

3.4 Установите тип и товщину ліній видими границь таблиці.

Для установки типу й товщини ліній видимих границь таблиці виділите всю таблицю й виберіть команду "Формат/Границі й заливання...". У вікні діалогу на вкладці Границя встановите тип лінії - пунктирна, ширина лінії - 0,25 пт, клацніть на кнопці ОК.

3.5 Вилучите деякі границі таблиці

Для видалення деяких границь другого стовпця й другого рядка таблиці виконаєте наступне:

· виділите другий стовпець таблиці й виконаєте команду "Формат/Границі й заливання..." У поле Зразок вилучите всі горизонтальні лінії, залишивши без зміни вертикальні лінії;

· виділите другий рядок таблиці й виконаєте команду "Формат/Границі й заливання...". У поле Зразок вилучите всі вертикальні лінії, залишивши без зміни горизонтальні лінії.

Виконаєте оформлення одного гнізда таблиці відповідно до зразка (Рис. 1.)

Для оформлення рекламного оголошення виконаєте наступне:

· скачайте із сайту архівний файл http://www.lessons-tva.info/zip/lab_zan.zip (зразок Рис 1, малюнок для рекламного оголошення, додаток для добору кольору - "Color");

· виділите перше гніздо й виконаєте заливання (жовтогарячий колір, для добору кольору використовуйте додаток "Color"), використовуючи команду "Формат/Границі й заливання...";

· вставте в гніздо графічний об'єкт або автофігуру Прямокутник (розміри: 7,4 см і 11,9 см), виставте її по центру, використовуючи команду Формат автофігури з контекстного меню;

· виділите автофігуру Прямокутник і виконаєте заливання (жовтий колір), використовуючи команду "Колір заливання" на панелі Малювання;

· у ліву область автофігури Прямокутник уведіть графічний об'єкт або автофігуру Стрічка з розділу Автофігури/Зірки й стрічки (панель малювання), виконаєте заливання (колір: жовтогарячий) і встановите колір границь (колір: темно-синій);

· у графічний об'єкт Стрічка введіть текст (колір: темно-синій);

· в автофігуру Прямокутник уведіть об'єкт Wordart (текст - ENGLISH, колір - жовто-жовтогарячий). Для цього створіть об'єкт Wordart поза автофігури Прямокутник, установите формат об'єкта "Перед текстом", і потім перетягнете об'єкт Wordart в автофігуру Прямокутник;

· у графічний об'єкт Прямокутник вставте малюнок з архівного файлу в рекламне оголошення згідно із зразком;

· в автофігуру Прямокутник вставте автофігуру " 16-кінцева зірка", виконаєте заливання й уведіть текст - БЕЗКОШТОВНО;

· у графічний об'єкт Прямокутник вставте об'єкт Напис, виконаєте заливання (колір - жовтий) і введіть текст відповідно до пропонованого зразка;

· згрупуйте всі графічні об'єкти, виділивши їх і виконавши команду Малювання/Групувати на панелі Малювання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)