Опишіть методику виконання пп. 1-18 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опишіть методику виконання пп. 1-181. _________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

14.________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

15.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

16.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

17.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

18.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

 

Практична робота № 4

Тема: введення і редагування тексту за зразком.

Мета: Ознайомитись з інтерфейсом текстового редактора MS Word 2007. Опанувати основні навики створення, налаштування та редагування текстових документів. Формування інформаційної культури учнів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

 

Теоретичні відомості:

 

Зовнішній вигляд вікна програми Word 2007 можна змінювати. Але з вертаємо увагу: змінити вигляд Стрічки неможливо.

Наприклад, користувач за бажанням може згорнути чи розгорнути Стрічку подвійним клацанням на ярлику відкритої вкладки, відключи­ти чи повернути режим показу лінійки вибором кнопки Лінійка над вертикальною смугою прокручування.


Користувач також може вибрати зручний режим перегляду докумен­та залежно від виду робіт, які він виконує. Це здійснюється вибором від­повідних кнопок у Рядку стану. Рекомендації щодо використання різних режимів перегляду документа наведено в таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1. Режими перегляду документа

 

Режим Рекомендації щодо використання режиму
Розмітка сторінки Для створення, редагування і форматування документа
Режим читання Для читання документа з екрана
Веб-документ Для перегляду документа у вигляді веб-сторінки
Структура Для роботи над схемою документа
Чернетка Для введення даних і редагування документа

 

Для зручності роботи з документом можна встановити необхідний масштаб його відображення у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок встановлення масштабу в потрібне місце або збіль­шити (зменшити (з» масштаб, вибравши відповідну кнопку.

Установлення режиму перегляду документа і масштабу його відо­браження можна здійснити, використовуючи елементи керування відповідних груп вкладки Вигляд. Рекомендуємо в подальшій роботі користуватися масштабом за шириною сторінки (Вигляд → Масштаб → За шириною сторінки або 100 % та режимом перегляду розмітка сторінки (Вигляд → Режими перегляду документа → Розмітка сто­рінки).

За бажанням можна налаштувати Панель швидкого доступу, додав­ши на неї інші кнопки, крім тих, що розміщені на ній за замовчуванням. Наприклад, кнопку для друкування документа, кнопку для перевірки правопису тощо. Для цього потрібно вибрати в кінці цієї панелі кноп­ку Налаштування панелі швидкого доступу = . Це приведе до відкрит­тя відповідного меню (рис. 1.1), в якому користувачу потрібно вибрати кнопки команд, які він бажає додати на панель. Якщо потрібна команда відсутня в наведеному переліку, то для її пошуку слід скористатися ко­мандою Інші команди цього меню. Крім того, вибравши в меню команду Відображати під стрічкою, можна змінити місце розташування Панелі швидкого доступу.

Так, вибравши в меню команди Відкрити, Швидкий друк, Правопис і граматика, Відображати під стрічкою, отримаємо вигляд Панелі швид­кого доступу, який зображено на рисунку 1.2.

Крім зміни зовнішнього вигляду вікна текстового процесора Word 2007, користувач може налаштувати роботу самої програми. Для цього потрібно виконати Office → Параметри Word. Вікно Параметри Word (рис. 1.3) розділено вертикально на дві частини: у лівій наведені імена вкладок для налаштування програми, у правій - набір елементів керування вибраної вкладки.

 

Рис. 1.2 Змінена Панель швидкого доступу, яка розташована під Стрічкою
Рис. 1.1 Меню Настроїти панель швидкого доступу

 

 

 

 

Рис. 1.3. Вікно Параметри Word

Розглянемо деякі з них.

На вкладці Найуживаніші можна відмінити або встановити відобра­ження міні-панелі форматування, яка з'являється під час виділення фрагмента тексту, вимкнути або увімкнути режим динамічного пере­гляду відформатованого об'єкта й ін. За замовчуванням Word 2007 відо­бражає спливаючі підказки за наведення вказівника на елементи керу­вання. Щоб змінити це налаштування, потрібно вибрати в списку Стиль спливаючих підказок значення не відображати підказки. На цій вкладці можна також змінити ім'я користувача та його ініціали, ввівши потріб­ний текст в однойменні поля. Використавши кнопку Мовні параметри, можна вибрати мови, за словниками яких здійснюватиметься перевірка правопису в тексті, а також мову, яка буде автоматично встановлювати­ся за замовчуванням у всіх програмах пакета Microsoft Office.

На вкладці Відображення, встановивши позначки відповідних пра­порців, можна забезпечити постійне відображення в тексті прихованих символів (пропуски, знаки закінчення абзаців тощо). Тут також можна встановити значення деяких додаткових параметрів друку. Наприклад, друкувати чи ні рисунки, тло сторінок, прихований текст тощо.

Якщо в документі не відбувається автоматична перевірка правопису під час уведення тексту або не використовується контекстна перевірка, то слід відкрити вкладку Правопис і з'ясувати, чи встановлено потрібні позначки прапорців. Також можна налаштувати й інші параметри пере­вірки правопису: пропуск абревіатур, слів з цифрами, Інтернет-адрес. Ще можна встановити параметри автозаміни символів під час уведен­ня - вставляти символи сполученням клавіш, замінювати першу літеру речення великою буквою, замінювати прямі лапки " на парні « » тощо.

Для налаштування параметрів збереження документа слід вибрати вкладку Збереження і вибрати, в якому форматі та в якій папці за замов­чуванням зберігатимуться документи, через який інтервал часу здійсню­ватиметься автоматичне збереження документа та ін.

На вкладці Додатково можна змінити значення параметрів редагу­вання тексту: чи здійснювати автоматичне виділення слів та абзаців клацанням миші, чи замінювати виділений текст уведеним, чи дозволи­ти операцію перетягування об'єктів, яким чином переключати режими вставлення/замінювання та ін. Коли потрібні налаштування зроблені, слід вибрати кнопку ОК, і встановлені значення параметрів роботи про­грами будуть застосовані.

Збереження документа з паролем можливо тільки в рідних форматах текстових процесорів. Для забезпечення сумісності й антивірусної безпеки слід зберігати файли у форматі Rich Text Format.

Функції граматики й засобу автоматизації роботи з текстом перебувають у меню Сервіс.

Функції пошуку й заміни перебувають у меню Виправлення.

 

Хід роботи:

1. Відкрийте вікно додатка MS WORD 2007.

2. Установите параметри сторінки (вкладкаРозмітка сторінки):

Поля:

верхнє - 2,5 см. нижнє - 3,5 см.

ліве - 3,5 см. праве - 2,5 см.

3. Зміните загальний вид усього документа, вибравши тему «Витончена», колір для фону сторінки - спосіб заливання «два кольори», укажіть напрямок штрихування «від центру», підкладинка сторінки - «Зразок». Тип розміру паперу - тінь, укажіть довільний тип і колір лінії, застосувати до всього документа.

4. Наберіть текст, вибравши тип шрифту Comic Sans MS, розмір - 14.

Internet

Internet. Що це таке? Робота? Спосіб спілкування? Розвага? Нова іграшка для дорослих і дітей? Що робить Internet з людьми? Питання можна продовжувати й продовжувати. Чого ми прагнемо від нього. Спілкування якого не вистачає в реальному світі або це спосіб виразити себе, не виходячи з будинку, знайти нових друзів. чи Відхід це від навколишньої реальності, або пошук відповідей на різні питання, осмислення реального у віртуальному, де кожне слово не тільки вимовлене й написане але й буде кимсь можливо прочитане.

Іти в ногу згодом – значить бути в курсі всього, що відбувається у світі. Так, Мир великий, але відчути це неможливо, дивлячись на нього тільки з екрана монітора. З одного боку – друг. Internet це сама більша бібліотека у Світі. Тут можна знайти реферати й інформацію з теми, що цікавить, починаючи з погоди й останніх світових новин і закінчуючи науковими працями. При бажанні в Internet можна створити й розмістити свій особистий сайт.

Ще однієї позитивною стороною є чат (chat). Це дуже простий і зручний спосіб зручний спосіб спілкування, тому що ми можемо спілкуватися з кількома людьми одночасно, не виходячи із квартири. А представити сьогодні людину, яка має доступ до мережі Internet і не користується послугами електронної пошти майже неможливо. Електронна пошта дозволяє посилати й одержувати листи. До того ж ця послуга сьогодні стала безкоштовною й не вимагає багато часу. А з іншого сторони – це багатогодинне сидіння перед комп'ютером, яке не може не відіб'ється на нашім здоров'ї. Це комп'ютерні віруси, що проникають із мережі, що й намагаються знищити інформацію, що зберігається на комп'ютері. Перебуваючи під впливом так званої віртуальної реальності Internet, людей може втратити орієнтацію у Світі, і перестати розуміти, що реально, а що ілюзорно. Усе це ми повинні усвідомити. Скільки ще раз ми скажемо собі, – більше не підійду до комп'ютера, – і стільки ж раз будемо підходити, включати, і ... з кожним включенням комп'ютера будемо почувати, що усе глибше й глибше нас затягує це болото, іменоване «Internet».

 

5. Для першого абзацу встановите параметри: Вирівнювання - по лівому краю;

Рівень - основний текст; Відступ ліворуч - 1,5 см; Відступ праворуч – 1 см, перший рядок - немає відступу; Інтервал перед - 24 пт; Інтервал після – 5 пт, міжрядковий інтервал - одинарний.

6. Для другого абзацу: Вирівнювання - по центру; Рівень - основний текст; Відступ ліворуч - 5 см; Відступ праворуч – 2 см, перший рядок - відступ на 1,27 см; Інтервал перед - 5пт; Інтервал після - 5пт, міжрядковий інтервал - півтора.

7. Для третього абзацу: Вирівнювання - по ширині; Рівень - основний текст; Відступ ліворуч - 0 см; Відступ праворуч - 6 см, перший рядок - виступ на 3 см; Інтервал перед - 12 пт; Інтервал після - 12 пт, міжрядковий інтервал - подвійної.

8. Установите розмір паперуА5, орієнтацію альбомну, зміните масштаб документа так, щоб у вікні додатка відобразилося повністю дві сторінки:

 

 

Рис. 1.4 Вид вікна

 

· Встановіть верхній колонтитул, що містить прізвище студента й дату виконання роботи.

· Вставте номери сторінок унизу сторінки, починаючи із другий.

9. Скопіювати текст кілька раз у документі, щоб текст займав 5 сторінок.

· Замінити слово Internet на слово Інтернет.

· Захистити документ паролем і зберегти його в папці d:\STUDY\ під іменем «Документ захищений паролем»

· Закрити всі відкриті документи

· Закрити текстовий редактор.

 


Звіт до практичної роботи № 4

Назва роботи: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Опишіть порядок виконання дій:

2. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати? __________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки? _____________________________________________________________

3. Як задається розмір сторінки документа? _______________________________

_____________________________________________________________________

4. Які ви знаєте види орієнтації сторінки? _________________________________

5. Що таке поля сторінки? Для чого їх використовують? _____________________

_____________________________________________________________________

6. Як пронумерувати сторінки документа? ________________________________

_____________________________________________________________________

7. Що таке колонтитули? Як їх створити? __________________________________

_____________________________________________________________________

 

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

Практична робота №6

Тема:Робота з таблицями. Обчислення в таблицях. Редактор формул.

Мета: Придбання практичних навичок роботи з таблицями Microsoft Word.Формування інформаційної культури студентів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості:

Таблиця документа Microsoft Word складається з рядків і стовпців, гнізд, які можуть містити цифри, текст, малюнки й використовуються для впорядкування й додавання даних, дозволяють вбудувати числа в стовпці, а потім відсортувати їх, а також виконати різні обчислення.

Створення нової таблиці в Microsoft Word можна здійснити трьома способами: вставити; намалювати; створити на основі існуючих даних (тексту, чисел).

Постановка завдання

У документі Microsoft Word створіть таблицю витрат комерційної фірми відповідно до рис. 1.1. Заповнити стовпці й рядка відповідними формулами: перший стовпець "Усього" - сума значень за перший квартал, другий стовпець "Усього" - сума значень за другий квартал, стовпець "Усього за півріччя" - сума за перший і другий квартал, рядок "Усього" - щомісячна сума всіх статей витрат.

Таблиця витрат комерційної фірми

  A B C D E F G H I J
Стаття втрат І квартал Усього ІІ квартал Всього Усього за півріччя
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Закупка 450,0 470,00 573,00   356,80 550,95 732,75    
Зарплата 417,70 547,05 555,00   348,00 605,00 800,80    
Реклама 260,00 211,00 237,00   704,80 205,00 301,60    
Оренда 82,00 73,00 77,50   70,00 69,50 85,77    
Відрядження 75,00 94,00 100,00   82,78 106,90 123,29    
Ком. послуги 12,00 19,00 20,80   15,33 17,99 20,44    
Ек. витрати 17,00 13,00 11,50   10,22 14,00 15,55    
Усього                  
                           

Рис. 1.1.

Хід роботи:

1. Створення документу

Створіть документ MS Word. Параметри сторінки наступні: розмір паперу - А4 (ширина - 21 см, висота - 29,7 см), поля (верхнє - 1,5 см; нижнє - 1,5 см; ліве - 0,7 см; праве - 0,7 см)

Створіть таблицю витрат комерційної фірми відповідно до рис. 1.1.

Заповіть таблицю відповідно до рис. 1.1: заголовок таблиці вирівняйте посередині по центру, стовпець "Статті витрати" вирівняйте по лівому краю, а числові дані вирівняйте по правому краю.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 282; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.02 с.)