Практична робота №8-9 Організація як функція менеджменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №8-9 Організація як функція менеджменту.Мета роботи: Вивчити підходи щодо формування структури організації, які забезпечують реалізацію її стратегії, взаємодію із зовнішнім середовищем, ефективне вирішення завдань; основні типи бюрократичних та адаптивних організаційних структур, які використовуються сьогодні; порівняльні характеристики централізації та децентралізації.

Питання, які вивчаються:

1. Вибір структури.

2. Бюрократичні організаційні структури.

3. Адаптивні структури.

4. Експертна оцінка ситуації.

Студенти повинні знати: сутність функції управління – організація; основні типи бюрократичних та адаптивних організаційних структур; підходи щодо формування структури організації.

Студенти повинні вміти: розпізнавати організаційні структури, які використовуються в діяльності підприємств; відображати схематично організаційні структури та структури управління; визначати рівні управління; порівнювати характеристики термінів централізації та децентралізації.

Інформування: Організація - забезпечуюча функція управління, спрямована на створення необхідних умов для досягнення цілей. Основні завдання організації : формування структури організації і забезпечення її діяльності фінансами, устаткуванням, сировиною, матеріалами і трудовими ресурсами. При зміні умов зовнішнього середовища часто доводиться перебудовувати організаційну структуру, щоб поліпшити її відповідність потребам гнучкого виробництва, спростити її або, навпаки, ввести нові структурні елементи. Основний показник високої організації управління - її швидка реакція на зміни зовнішнього середовища, особлива чутливість до досягнень науково-технічного прогресу, до ринкової кон'юнктури.

Управлінська діяльність людини багато в чому залежить від організаційних начал, наймудріший наказ буде лише фікцією, якщо не організовано його виконання, виконавцеві не зрозуміла його мета і він не підкріплений мотивацією. Згадаємо відповідь Катерини II на питання, чому дворянство так беззастережно виконує її рішення: "Тому, що я велю їм лише те, чого вони самі хочуть".

Завдання 1:Розмістити посадові особи за рівнями управління. Результати внести до таблиці . Побудувати схему організаційної структури, визначити її вид, проаналізувати її, виявити недоліки та переваги.

Якими конкретними навичками повинні володіти керівники вищої, середньої та нижчої ланок управління?

 

Таблиця

Посади Рівні управління
Вищої (top) Середньої (middle) Нижчої (low)
1.Начальник цеху      
2.Майстер цеху      
3.Директор      
4.Юрисконсульт      
5.Робітник цеху      
6.Начальник планово-економічного відділу      
7.Заступник директора з фінансово-економічних питань      
8.Референт      
9.Начальник відділу якості та технічного контролю      
10.Секретар      
11.Працівник відділу      
12.Заступник директора з виробництва      
13.Головний бухгалтер      
14.Заступник директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності      
15.Начальник відділу постачання      
16.Заступник головного бухгалтера      
17.Начальник відділу реклами      
18.Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності      
19.Заступник начальника відділу      
20.Бухгалтер      

Завдання 2: Розмістити посадові особи Ялтинського санаторію „Місхор” за рівнями управління. Результати внести до таблиці . Побудувати схему організаційної структури, визначити її вид, виявити недоліки та переваги.

Таблиця

Посади Рівні управління
Вищий (top) Середній (middle) Нижчий (low)
1. Начальник транспортної служби      
2. Електрики      
3. Заступник головного лікаря з технічної частини      
4. Реєстратор      
5. Лікар      
6. Інспектор по кадрам      
7. Заступник головного лікаря з медичної частини      
8. Завідуючий столовою      
9. Будівельники      
10. Повар      
11. Автомеханік      
12. Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської частини      
13. Головний бухгалтер      
14. Начальник лікувального відділення      
15. Начальник праскової служби      
16. Бухгалтер      
17. Начальник прийомного відділення      
18. Начальник технічної служби      
19. Сестра - господарка      
20. Завідуючий пляжем      
21. Офіціант      
22. Начальник ремонтно – відбудовної служби      
23. Економіст з реалізації путівок      
24. Головний лікар      

Завдання 3: Розглянемо структуру управління, що склалася в одному з українських міст. Його населення -100 тис. чоловік, в тому числі близько 5 тис. щорічно вибуває і стільки ж прибуває.

Міську адміністрацію очолює мер, у безпосередньому підпорядкуванні якого знаходяться перший заступник, заступники і керуючий справами адміністрації. Керуючий справами управляє роботою апарата мера. В апарат мера входить: секретаріат, канцелярія, відділ по зв’язкам з населенням та громадськістю, юридичне управління, бухгалтерія, відділ кадрів, матеріально-технічний відділ, архів.

Перший заступник очолює два головних функціональних напрямки: фінансове і напрямок, пов'язаний з муніципальним майном, міською землею і будівництвом. До головного фінансового управління входить:

1. Відділ доходів бюджету і виконання держ.замовлень;

2. Відділ поточних витрат бюджету;

3. Відділ бюджету розвитку

4. Відділ прогнозування й аналізу виконання бюджету.

До головного комітету по управлінню муніципальним майном входить:

1. Управління архітектури і містобудування

2. Управління капітального будівництва

Один заступник управляє соціальною і культурно-освітньою сферою, інший - сферою життєзабезпечення міста і деяких муніципальних підприємств, що представлено: оперативно диспетчерським відділом; управлінням житлово-комунальним господарством; муніципальним управлінням. Така структура управляння нормативно закріплена на рівні міста.

Складіть схематично організаційну структуру управління містом.

Завдання4: Останніми роками у світовій практиці менеджменту особлива увага приділяється вдосконаленню організаційних структур управління підприємством.Це, природно, оскільки має велике значення при організації менеджменту. Як відомо, є різні типи організаційних структур управління : лінійна, линейно- штабна, функціональна, дивізіональна,матрична, множинна.

Лінійна структура включає два блоки: один зайнятий виробництвом, інший - реалізацією товару. У її рамках визначаються права і обов'язки усіх учасників. Вона використовується в невеликих фірмах з однорідною і нескладною технологією. Управління здійснюється за схемою: начальник директор)-керівник виробництвом -майстер виробництва –виконавці (робітники).

Лінійно-штабна структура утворюється шляхом створення спеціалізованих служб (штабів) при кожному лінійному керівнику.Наприклад, при керівнику по виробництву створюються служби (штаби) : постачання, зборки, упаковки, транспортування і т. д.

Функціональна структура є модифікацією лінійно-штабної структури. Різниця полягає в тому, що персонал штабів функціональної структури наділений правом керівництва і ухвалення відповідальних рішень.

Дивізійна структура будується не за функціональною ознакою, а по продуктах, ринкам або по групах обслуговуючих споживачів. Кожен підрозділ розглядається як "центр реалізації", "центр прибутку", "центр інвестицій".Адміністрації фірми підкоряються тільки загальні відділи (фінансовий, юридичний та ін.).

Матрична структура складається з постійних управлінських груп (центральна служба фірми, служби функціональних менеджерів) і груп конкретних нових продуктів або проектів, що формуються. Вона використовується фірмами, продукція яких має відносно короткий життєвий цикл і часто змінюється. Для вирішення проблеми в такі групи з функціональних відділів прямують співробітники і необхідні ресурси. Після рішення завдань співробітники повертаються у свої відділи.

Множинна структура використовує одночасно різні організаційні структури управління. Це робиться у великих і багатопрофільних фірмах.

Питання.

1. Яка організаційна структура, на вашу думку, є найбільш сучасною і ефективною?

2. Які організаційні структури більше підходять до сучасних економічних умов роботи в Україні?

3. Як би ви були призначені головним менеджером компанії, якій організаційній структурі б віддали перевагу і чому?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)