Практична робота №17. Комунікації в менеджменті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №17. Комунікації в менеджменті.Мета роботи: Ознайомлення з природою та проблема комунікаційних зв'язків, з потенціальними складнощами на шляху до розуміння суті повідомлення. Ознайомлення із засобами, які вживають для більш ефективного обміну інформацією, забезпечення досягнення цілей організації. Навчити студентів дотримуватись правил ділового спілкування. Формувати навички застосування вербальних і невербальних засобів ділового спілкування.

Питання, які вивчаються:

1. Процес комунікацій та ефективність управління.

2.Комунікаційний процес.

3. Міжособистісні комунікації.

4.Перешкоди в організаційних комунікаціях (перекручення повідомлень, інформаційні перевантаження, незадовільна структура організації).

5.Експертна оцінка ситуацій: оцінка вміння слухати.

Студенти повинні знати: сутність понять «комунікації» та «комунікаційного процессу»; природу та проблему комунікаційних зв'язків; види комунікацій; перешкоди, які виникають на шляху комунікаційного процесу.

Студенти повинні вміти: застосовувати навички вербальних і невербальних засобів ділового спілкування; застосовувати показники, згідно яких оцінбється вміння керівника слухати.

Інформування: Комунікації - це зв'язуючий процес, необхідний для будь-якої управлінської дії, обмін інформацією між людьми. Обмін інформацією необхідний між організацією та її оточенням, її рівнями та підрозділами. Керівники зв'язуються безпосередньо з підлеглими. Чутки відносяться до неформальної інформаційної системи. Основні елементи комунікаційного процесу: відправник, повідомлення, канал, одержувач.

Етапи процесу комунікацій: розробка ідеї, кодування і вибір каналу, передача, розшифровка. Зворотний зв'язок є реакцією одержувача, який свідчить про те зрозуміла чи незрозуміла передана інформація, допомагає подолати шум.

Шум в інформаційній системі - це те, що спотворює зміст внаслідок мовних розбіжностей, розбіжностей у сприйнятті, через фізичні взаємодії. Розбіжності у сприйнятті є досить розповсюдженою перешкодою на шляху обміну інформацією, оскільки люди реагують тільки на те, що сприймається. Якщо вони мають різні системи цінностей і переваги, то, скоріше всього, будуть сприймати та інтерпретувати інформацію по-різному. Семантичні розбіжності, тобто розбіжність у способах використання слів і їх значень, є основною перешкодою в інформаційних обмінах з використанням слів в якості символів. Невербальні сигнали можуть утруднювати комунікацію, якщо вона суперечить значенню слів. Поганий зворотний зв'язок і невміння слухати перешкоджають ефективному обміну інформацією.

Реалізуються комунікації шляхом опосередкованого та безпосереднього спілкування. Спілкування - це процес взаємодії між людьми, у ході якого виникають, виявляються і формуються міжособистісні відносини. Спілкування припускає обмін думками, почуттями, переживаннями тощо.

Завдання 1: Дайте визначення видів впливу і заповніть таблицю. Згадайте будь-яку недавню ситуацію, коли ви намагалися вплинути на почуття, думки чи вчинки іншої людини. Спробуйте визначити, яку мету ви при цьому переслідували. Чого ви в дійсності хотіли домогтися? Чи збігалася ця мета з тією, котру ви повідомили адресату свого впливу? Чи вважаєте ви цю мету гідної того, щоб до неї прагнути?

Таблиця

Види психологічного впливу

Вид впливу Визначення
Переконання  
Самовисування  
Навіювання  
Зараження  
Наслідування  
Формування прихильності  
Прохання  
Примус  
Деструктивна критика  
Ігнорування  
Маніпуляція.  

Завдання 2: Зверніться до свого досвіду спілкування і згадайте одну чи дві ситуації, у яких ви поводилися і почувалися впевнено, і одну чи дві ситуації, у яких ви поводилися і почувалися невпевнено. Опишіть свою поведінку в кожній з цих ситуацій, а також причини впевненої і невпевненої поведінки.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання 3:.Оцінка уміння керівників і спеціалістів підприємства слухати .

 

 

 

 

Показники, які оцінюються Керівник Головні Бригадир Сума балів В середньому
бухгалтер економіст інженер технолог будівельник
1. Уміння не говорити, коли до нього звертаються                  
2. Уміння допомогти тому, хто говорить, розслабитися                  
3. Уміння показати тому, хто звертається, що його готові слухати                  
4. Уміння усунути фактори що викликають роздратованість                  
5. Уміння співчувати тому, з ким ведеш розмову                  
6. Уміння бути терплячим (не економити час, не перебивати, не намагатися вийти)                  
7.Уміння стримуватися (не сердитися)                  
8. Уміння не допускати спорів (не дати тому, з ким ведеш розмову, розсердитися)                  
9. Уміння ставити запитання                  
10. Уміння своєчасно закінчити розмову                  

Довідковий матеріал до практичної роботи 17

1. Завадський Й.С. Менеджмент: т.1.: Підр.- К.:УФІМБ, 1997.- 543с.

2. Коваль А.П. Ділове спілкування. Посібник.-К.: Либідь, 1999.

3. Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Поясніть кожний етап комунікаційного процесу.

2. Взаємозв'язок між сприйняттям і обміном інформацією.

3. Перешкоди на шляху міжособистісного інформаційного обміну.

4. Наведіть можливі перешкоди на шляху обміну інформацією в організації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.005 с.)