Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування 

Стаття 1. “Амортизація обладнання”

Розраховується, використовуючи дані про наявне обладнання із технологічного процесу. Умовно, вартість обладнання 36 000 тис. грн., вартість транспортних засобів 528,0 тис. грн. Розрахунок амортизації обладнання здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби».

Суму амортизації слід розраховувати, використовуючи рекомендований ПКУ метод, враховуючи мінімальний період експлуатації обладнання:

АВ = Вартість основних фондів · норма амортизації.

 

Стаття 2. «Поточний ремонт і експлуатація устаткування»

Вартість допоміжних матеріалів

Взяти результати розрахунків розділу 2 (2.2.).

 

Вартість силової електроенергії (Вел. сил.)

,

де 1,3 – коефіцієнт, що враховує витрати енергії;

Wсум – сумарна встановлена потужність двигунів (прийняти 3400-3600 КВт);

Fg – дійсний фонд часу одиниці устаткування за рік (прийняти 3850-4050 годин);

Ц ел – ціна 1 кВт-год. електроенергії (згідно встановлених тарифів для підприємств з ПДВ).

 

Заробітна плата робітників зайнятих поточним ремонтом та обслуговуванням устаткування

- 40% заробітної плати допоміжних робітників основних цехів (таблиця 9).

 

Відрахування до єдиного соціального фонду

Вирахувати відповідно нормативу та класу професійного ризику підприємства, встановленого законодавством України.

 

Послуги цехів (ремонтного)

До вартості послуг відносять вартість капітальних ремонтів устаткування та вартість виготовлених запасних частин.

- вартість капітальних ремонтів устаткування:

,

де 850 – середня вартість капітального ремонту устаткування першої категорії ремскладності;

0,15 – коефіцієнт, що враховує процент устаткування, яке капітально ремонтується на протязі року;

∑ R – кількість ремонтних одиниць, шт. (розділ 2.2.).

- вартість запасних частин:

,

де 10 – норма запасних частин на категорію ремскладності, грн.

 

 

Стаття 3 “Внутрішньозаводські перевезення вантажів”

Ці витрати визначаються як сума заробітної плати електрокарників з відрахуваннями до соціального фонду та розрахованої амортизації транспортних засобів, які належать до п’ятої групи основних засобів. Підприємство придбало електрокари 2 роки тому за ціною 7 тис. євро (курс НБУ 1 євро = 10,6745 гривні).

Заробітна плата електрокарників становить 24,3 тис. грн. (задано).

 

Стаття 4 “Вартість малоцінного та швидкозношуваного інструменту (МШП)”

4.1. Заробітна плата слюсарів-інструментальників, заточувальників, слюсарів з ремонту та обслуговування технологічного оснащення:

- 35% заробітної плати допоміжних робітників основних цехів (дані таблиці 9).

 

Відрахування до соціального фонду від заробітної плати робітників-інструментальників

Послуги цехів (інструментальної дільниці)

До вартості послуг відносять вартість виготовленого інструменту, вартість відновленого інструменту, вартість капітального ремонту технологічних пристроїв.

Прийняти вартість цих послуг в сумі 6100 тис. грн.

 

Стаття 5.”Інші витрати”

Прийняти, що ці витрати складають 5% від основного ФОП основних робітників (таблиця 8, ст.4).

 

Результати розрахунків кожної статті кошторису слід занести в таблицю 12 та визначити загальну суму витрат ().

Для подальшого процесу калькулювання собівартості виробів вираховують процент витрат на утримання та експлуатацію устаткування:

,

де SЗПо – основна заробітна плата основних робітників (таблиця 8, ст.4: Всього).

Таблиця №12

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування

Найменування статей витрат План на рік, тис.грн.. У тому числі (тис.грн..)
Матеріали допоміжні Енергія Заробітна плата Відрахування на соціальні заходи Амортизація Послуги інших цехів Інші
1.Амортизація обладнання ?         ?    
2.Поточний ремонт і експлуатація обладнання ? ? ? ? ?   ?  
3.Внутрішньозаводські перевезення вантажів ?     ? ? ?    
4.Вартість МШП (інструментів) ?     ? ?   ?  
5. Інші витрати ?             ?
Разом ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 

Розрахунок кошторису загальновиробничих (цехових) витрат

Розрахунок кошторису загальновиробничих (цехових) витрат проводиться, використовуючи попередні розрахунки та ряд допоміжних розрахунків. Результати заносять у таблицю 13.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 467; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.011 с.)