Стаття 1 «Утримання апарату управління» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 1 «Утримання апарату управління»До цієї статті належить заробітна плата керівників і спеціалістів та відповідні відрахування до соціального фонду.

 

Стаття 2 “Утримання іншого персоналу”

До цієї статті належить заробітна плата службовців, МОП та іншого персоналу з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи.

 

Стаття 3 «Утримання будівель та споруд»

3.1. Амортизація будівель:

,

де Вб – вартість будівель;

На – річна норма амортизації будівель.

 

,

де Fб – площа будівель, м2 (10000 задано);

Нб – висота будівель, м (6 м задано);

Цб – ціна 1 м3 будівель (2200 грн./м).

 

3.2. Витрати освітлювальної електроенергії:

,

де 12 – норма витрат електроенергії на 1 м2, Вт;

Fосв – світлове навантаження, години (2500);

Цел – ціна 1 кВт-години електроенергії, грн.

 

Витрати на опалення

,

де Цопал – витрати на опалення 1000 м3 будівлі, 18,08 тис.грн.

 

Стаття 4 «Поточний ремонт будівель та споруд»

Ці витрати складають 5% від вартості будівель.

 

Стаття 5 «Вартість МШП»

Ці витрати складають 2% від основної заробітної плати основних робітників.

 

Стаття 6 «Витрати на раціоналізацію та винахідництво»

Витрати визначають в розрахунку 30 грн. на рік на одного робітника (допоміжного і основного).

 

Стаття 7 «Витрати на охорону праці»

Організаційно-технічні заходи з охорони праці

Ці витрати слід вираховувати, виходячи з нормативу 60 грн. на 10 одиниць ремонтної складності устаткування.

 

Спецодяг та спецустаткування

Ці витрати планують, виходячи з нормативу 470 грн. на одного робітника за рік.

 

Стаття 8 «Інші витрати»

Витрати складають 3% від ФОП керівників, спеціалістів, службовців, МОП та іншого персоналу (таблиця 10).

 

Результати розрахунків кожної статті кошторису слід вписати у відповідні графи та рядки таблиці 13 та визначити загальну суму витрат (SЗВВ).

Для подальшого процесу калькулювання собівартості виробів слід вирахувати процент загальновиробничих витрат:

Таблиця № 13

Кошторис цехових витрат

 

  Найменування статей витрат   План на рік, тис.грн У тому числі, тис. грн..
Енергія Заробітна плата Відрахування на соціальні заходи Амортизація Послуги інших цехів Інші
А              
1. Утримання апарату управління ?   ? ?      
2. Утримання іншого персоналу ?   ? ?      
3. Утримання будівель і споруд. ? ?     ?   ?
4. Поточний ремонт будівель і споруд ?         ?  
5. Вартість МШП ?           ?
6. Раціоналізація і винахідництво ?           ?
7. Охорона праці ?         ?  
8. Інші ?           ?
Всього ? ? ? ? ? ? ?

Складання калькуляції і оптової ціни кожного виробу

Оптова ціна виробу визначається за формулою:

 

,

де СП – повні операційні витрати на виріб;

П – прибуток в оптовій ціні;

ПДВ – податок на додану вартість.

Повні операційні витрати на виріб визначаються методом калькулювання.

 

Методика розрахунку статтей калькуляції

Спочатку визначаються сумарні витрати на виріб по кожній статті калькуляції, а потім на одиницю продукції.

 

Стаття 1 «Сировина та основні матеріали»

Витрати на випуск вираховані в таблиці 4, графа 7.

 

Стаття 2 «Покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби»

Витрати на одиницю продукції задані (розділ 2, підрозділ 2.3.).

 

Стаття 3 «Паливо і енергія на технологічні цілі»

Ці витрати включені до кошторису витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

 

Стаття 4 «Зворотні відходи»

Вартість зворотних відходів вирахована в таблиці 4, графа 11. Ці витрати вираховуються з загальних витрат.

 

Стаття 5 «Основна заробітна плата основних робітників»

Витрати на випуск вираховані в таблиці 8, графа 4.

 

Стаття 6 «Додаткова заробітна плата основних робітників (ЗПд)”

Витрати на додаткову зарплату основних робітників слід вирахувати, використавши інформацію таблиці 8:

 

ЗПд = графа 10і – графа 4і.

 

Стаття 7 «Відрахування на соціальне страхування»

Ці витрати складають встановлений законодавством відсоток від суми статтей 5 та 6.

 

Стаття 8 «Витрати на утримання та експлуатацію устаткування»

 

,

де ЗПоі – основна заробітна плата основних робітників на і -тий виріб.

 

Стаття 9 «Загальновиробничі витрати»

ЗВВі = ЗПоі ∙ ПЗВВ

Витрати за статтями 10, 11, 12 не плануються.

 

Для визначення повних витрат на виготовлення кожного виробу спочатку слід вирахувати їх виробничу собівартість (Св):

 

Св = 1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 - 12,

де цифри – це відповідна стаття калькуляції в таблиці 14.

 

Стаття 14 «Адміністративні витрати»

Витрати за цією статтею слід прийняти 8-12% від виробничої собівартості виробу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.015 с.)