Розрахунок балансу робочого часу одного робітникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок балансу робочого часу одного робітникаНайменування показника Одиниця виміру Величина показника
Механічний, складальний цех Заготівельний цех, дільниці
1. Кількість календарних днів днів    
2. Кількість святкових і вихідних днів днів    
3. Номінальний фонд робочого часу (кількість робочих днів) днів    
4. Неявки на роботу, у тому числі: - основні і додаткові відпустки днів днів ? ?
- через хворобу днів
- через навчання днів 0,5
- виконання громадських і державних обов”язків днів 0,3 0,3
- інші (з дозволу адміністрації) днів - -
5. Кількість явок на роботу днів    
6. Середня тривалість робочої зміни годин    
7. Дійсний (ефективний) фонд робочого часу (Теф) годин    

Таблиця № 7

Трудомісткість виробничої програми і чисельність основних робітників

Види продукції Випуск продукції за планом, шт. Трудові втрати на одиницю продукції, н-год Трудомісткість виробничої програми, н-год Плановий коефіцієнт виконання норм Ефективний фонд робочого часу робітника, год. Чисельність робітників – відрядників, чол.
Заготівельний цех
Виріб А     1,12    
Виріб Б     1,12    
Виріб В     1,12    
Виріб Г     1,12    
Вибір Д     1,12    
Всього:          
Механічний цех
Виріб А     1,1    
Виріб Б     1,1    
Виріб В     1,1    
Виріб Г     1,1    
Вибір Д     1,1    
Всього:          
Складальний цех
Виріб А     1,15    
Виріб Б     1,15    
Виріб В     1,15    
Виріб Г     1,15    
Вибір Д     1,15    
Всього:          
Разом:          

Фонд оплати праці (ФОП)

Основні робітники

ФОП основних робітників слід виконати в таблиці 8 в такій послідовності:

· розрахувати основний (прямий) фонд ФОП множенням середньої вартості нормо-години (задано) на трудомісткість виробничої програми (таблиця 7);

· розрахувати годинний ФОП множенням прямого фонду (графа 4) на коефіцієнт 1,20-1,30, що враховує доплати і компенсаційні виплати до годинного ФОП (в тому числі премії 20%);

· розрахувати денний ФОП множенням годинного ФОП (графа 8) на коефіцієнт 1,03-1,05, що враховує доплати до денного ФОП;

· розрахувати місячний ФОП множенням денного ФОП (графа 9) на коефіцієнт 1,08-1,10, що враховує доплати до місячного ФОП.

Допоміжні робітники:

ФОП допоміжних робітників слід розрахувати в таблиці 9 в такій же послідовності як і ФОП основних робітників. Відмінність лише в розрахунку тарифного ФОП, який встановлюється множенням середньогодинної тарифної ставки на кількість годин, що їх необхідно відпрацювати робітникам.

Середньогодинні тарифні ставки знаходять за такою методикою:

,

де Др – десята доля розряду.

Розряд Тарифний коефіцієнт
1,1
1,35
1,50
1,70
2,0

 

Приклад: знайти середньогодинну ставку 3,3 розряду.

3 розряд Сг3 = 7,06 грн/год

4 розряд Сг4 = 7,84 грн/год

3,3 розряд Сг3,3 = 7,06 + (7,84 – 7,06) ∙ 0,3 = 7,29 грн/год

Безпосередньо знайти годинну тарифну ставку робітника І розряду можна, поділивши діючу мінімальну заробітну плату на середню кількість робочих годин за місяць. Визначають середню кількість робочих годин множенням середньомісячної кількості робочих днів (робочі дні за рік (таблиця 6) поділити на 12 місяців) на 8 годин.

 

Керівники, спеціалісти, службовці та інші категорії

ФОП цих категорій працюючих встановлюють множенням середньомісячного посадового окладу категорії працюючих на їх чисельність та на 12 місяців. Інформацію про посадові оклади надано у таблиці 10.

Після розрахунку ФОП основних, допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, службовців та інших категорій слід заповнити таблицю 11 «Загальний фонд заробітної плати підприємства на плановий рік».

В цій таблиці слід вирахувати середньомісячну заробітну плату кожної категорії персоналу і в пояснювальній записці зробити необхідні висновки.

 


 

Таблиця № 8

Фонд оплати праці (ФОП) основних робітників

 

Види продукції Трудомісткість виробничої програми, н-год Середня вартість н-години, грн. Основний (тарифний) ФОП, тис. грн. Коефіцієнт доплат та компенсаційних виплат до ФОП, тис. грн.  
годинний денний місячний  
Годинного ФОП денного ФОП Місячного ФОП  
 
А   8,26   1,3 1,05 1,08        
Б   8,42   1,3 1,05 1,08        
В   8,22   1,3 1,05 1,08        
Г   7,96   1,3 1,05 1,08        
Д   7,9   1,3 1,05 1,08        
Всього:                    

 

 

Таблиця № 9

Фонд оплати праці допоміжних робітників

 

Найменування підрозділу (цех, дільниця) Чисельність робітників Середній розряд Середнього-динна тарифна ставка, грн. Ефективний фонд часу робітника, год. Тарифний ФОП, тис. грн. Коефіцієнти, доплати та компенсаційних виплат до ФОП, тис. грн.
Годинного ФОП денного ФОП Місячного ФОП годинний денний місячний
Заготівельний   3,4       1,3 1,05 1,08      
Механічний   3,4       1,3 1,05 1,08      
Складальний   3,3       1,3 1,05 1,08      
Інструментальна   4,5       1,3 1,05 1,08      
Ремонтна   4,2       1,3 1,05 1,08      
Всього                      

 


Таблиця № 10

Чисельність та фонд оплати праці керівників, спеціалістів, службовців, МОП та іншого персоналу

Найменування посади Чисельність Середньомісячний посадовий оклад, грн. Річний фонд заробітної плати (тис. грн.)
1. Керівники    
2. Спеціалісти    
3. Службовці    
4. МОП    
5. Інші    
Разом   -  

Таблиця № 11

Загальний фонд заробітної плати на плановий рік

Категорії працюючих Чисельність, чол. Сума, тис. грн. Середньомісячна заробітна плата грн.
1. Фонд заробітної плати основних робітників      
2. Фонд заробітної плати допоміжних робітників      
3. Фонд заробітної плати керівників та спеціалістів, службовців, МОП і інших      
Разом:      

Методичні вказівки до завдання № 5 (таблиці 12-14)

ПЛАН З СОБІВАРТОСТІ

 

План з собівартості містить розрахунки кошторисів витрат на утримання і експлуатацію устаткування та загальновиробничих (цехових) витрат; калькуляцій собівартості виробів А, Б, В, Г, Д та їх оптових цін.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)