ТОП 10:

Охарактеризуйте порядок проведення оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні.Для здійсн оцінки заставного майна необхідно користуватися послугами професійних оцінювачів, згідно ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Відносини з оцінювачами будуються на взаємних домовленостях, які закріплюються в спеціальному договорі. Договір укладається в письмовій формі, служить підставою для проведення оцінки й при цьому не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Процес оцінки складається з наступних основних етапів:

1)підготовчий - залежно від цілей оцінки й можливостей визначається вид вартості й методи оцінки, готується необхідна для проведення оцінки інформація, аналізується фінансовий стан і ризики оцінюваного підприємства.

2)оцінювальний - оцінюється підприємство (бізнес) відповідно до обраного виду вартості й методів оцінки.;

3)заключний - здійснюються необхідні коректування вартості ( зокрема, на фінансове становище підприємства, на ступінь контролю, на ліквідність, якість менеджменту й ступінь диверсифікованості виробництва) і складається звіт про оцінку підприємства (бізнесу)..

Залежно від мети оцінки застосовуються наступні види вартості:ринкова,ліквідаційна;інвестиційна;спеціальна,вартість у використанні;

Після визначення виду вартості для оцінки вибирають підхід і методи оцінки вартості. Виділяють наступні підходи до оцінки вартості майна підприємства: ринковий (порівняльний), витратний (майновий), дохідний.

За результатами проведення оцінки складається звіт.

Результати оцінки є основою для прийняття як поточних, так і інвестиційних рішень.

 

 

Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки різних видів об’єктів застави.

Нерухоме майно

Будинки та споруди

Для оцінки будинків та споруд використовують усі три підходи – порівняльний, дохідний і витратний. При цьому в залежності від конкретної ситуації (специфіки об'єкта оцінки, наявності ринку нерухомості і достовірної інформації про ринок і т.п.) перевагу віддають тому або іншому методові.

Житлові будинки, котеджі, квартири і гаражі

Переважним методом є порівняльний підхід, це пов'язано з тим, що ринок досить розвинутий і існує достатня і достовірна інформація щодо пропозиції подібних об’єктів. При цьому можна використовувати й інші підходи.

Земельні ділянки

Переважним методом є метод прибутковості. При наявності досить розвинутого ринку і достовірної інформації щодо пропозиції подібних об’єктів можна використовувати порівняльний підхід.

Об'єкти незавершеного будівництва

Для оцінки об'єктів незавершеного будівництва використовують, як правило, витратний підхід.

Рухоме майно

Машини й устаткування

Оцінка серійного обладнання здійснюється з використанням порівняльного підходу.

Для оцінки несерійного обладнання використовують витратний метод з урахуванням накопиченого зносу, а також дохідний підхід, у випадку якщо можливо виділити частину доходу який приносить об'єкт оцінки.

Транспорт

Для оцінки транспорту, як і для оцінки обладнання, використовують порівняльний підхід та витратний з урахуванням накопиченого зносу.

Судна

При оцінці суден, залежно від мети оцінки застосовуються три загальновизнані підходи оцінки, при цьому переважним є порівняльний.

Цінні папери

При оцінці цінних паперів (акцій, облігацій, облігацій внутрішньої державної позики, ощадних депозитних сертифікатів, векселів) використовують дохідний підхід з урахуванням можливих ризиків і порівняльний (на основі інформації про котирування цінних паперів на фондовому ринку).

Товарні знаки

Одним із методів оцінки товарних знаків є Метод звільнення від роялті. У цьому випадку прогнозують обсяг реалізації продукції (валовий дохід) на період дії терміну свідоцтва на товарний знак. Згідно світової практики доля участі (роялті) товарного знака в валовому доході підприємства становить 0%-10% (для України - 2,5-3,5%). Розрахований таким чином дохід від роялті капіталізують і визначають вартість використання товарного знака.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.003 с.)