ТОП 10:

Охарактеризуйте порядок визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, відповідно до вимог НБУ.Відповідно до Постанови правління НБУ «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», банки зобов’язані перед укладанням кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту. Правила регулюють порядок надання банками повної та достовірної інформації про сукупну вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки, вартості усіх супутніх послуг, а також інших зобов’язань позичальника, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб – страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів т.д.) Сукупна вартість кредиту зазначається в процентному значенні(реальна ставка) та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором.

Реальна ставка визначається як ставка, що точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної процентної ставки здійснюється з використанням формули:

ЧСК = , де

r – реальна процентна ставка

ЧСК – чиста сума кредиту, сума,що перераховується споживачу

І – номер періоду дії кредитного договору

n – загальна залишкова кількість періодів дії кредитного договору

Потік – сума коштів, які споживач сплачує банку та/або іншим особам за кредитом.

 

Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування.

У теорії та практиці банківського інвестиційного кредитування вирізняють 3 стадії кредитного процесу:

1. розробка основних напрямів роботи банку з інвестиційного кредитування на перспективу.

А)оцінка макроекономічної ситуації в країні

Б)розробка внутрішньобанківських нормативних документів з інвестиційного кредитування

В)визначення лімітів на інвестиційне кредитування

Г)підготовка персоналу банку для роботи з інвестиційними позичками

Д)розробка стратегії управління кредитними ризиками при кредитування інвестиційних проектів

2. надання банківського інвестиційного кредиту.

А)розгляд заявки на одержання інвестиційного кредиту позичальником

Б)аналіз ТЕО об’єкта кредитування

В)вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризиків по позичці

Г)визначення умов забезпечення кредиту

Д)підготовка та укладання кредитної угоди

3. контроль за цільовим використанням кредиту та його своєчасним погашенням(моніторинг банківського інвестиційного кредиту

А)перевірка цільового використання позичених коштів на фінансування інвестиційного проекту протягом усього строку дії кредитної угоди

Б)аналіз бухгалтерського балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування

В)контроль за своєчасним погашенням позики та %

Г)перевірка збереження застави

Д)перевірка виконання умов кредитної угоди

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.003 с.)