ТОП 10:

Охарактеризуйте зміст механізму інвестиційного кредитування.У процесі кредитування інвестиційних проектів банки повинні застосовувати ряд організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок. Сукупність цих прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання відповідно до принципів інвестиційного кредитування називається механізмом інвестиційного кредитування.

Вибір конкретного механізму інвестиційного кредитування банком інвестиційних заходів позичальника залежить від названих нижче критеріїв:

1.статус кредитора:

· Позичка видається безпосередньо комерційним банком

· Видача позички може здійснюватись міжнародними фінансово-кредитними установами через комерційний банк.

2. статус позичальника: кредит одержує акціонер банку, новий або постійний клієнт; велике, але або середнє під-во; приватне чи державне під-во

3. валюта інвестиційної позички

4. кількість учасників операції, що кредитується: двостороння, багатостороння угода

5. мета та призначення позички: на збільшення капіталу, на розширення обсягів вир-ва; кредити під реальний інвестиційний проект

6. вид позички за строками кредитування:короткий, середній, довгий.

7. вид відсотка: фіксований, плаваючий

8. спосіб погашення:

· Позичка погашається однією сумою в кінці строку кредитування

· Позичка погашається рівними частинами протягом строку кредитування

· Позичка погашається обумовленими частками через узгоджені проміжки часу

9.Техніка кредитування:

· Кредит надається однією сумою

· Кредитна лінія(поновлювана, «рамкова», з повідомленням, підтверджена.

 

Визначте документи, які надаються в банк для отримання інвестиційного кредиту.

1)Документація за проектом:

• План техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту та/або Бізнес-план;

• Проектно-кошторисна документація, погоджена та затверджена в установленому порядку

• Контракти або проекти контрактів (на будівництво, на придбання товарів, на збут продукції);

• Дозволи, ліцензії та узгодження державних органів

• Інші документи та матеріали (документи, що підтверджують право власності на землю тощо)

2) Юридичні (нотаріально завірені) документи (по компанії-позичальнику і поручителям):

Статут, засновницький договір, свідоцтво (рішення) про реєстрацію; протокол перших засновницьких зборів тощо.

3.Фінансові документи(по компанії-позичальнику і поручителям):

3.1. бухгалтерська звітність за останні три роки поквартально: Баланс;Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Декларація про прибуток підприємства за останній рік поквартально, Податкова декларація по податку на додану вартість за останній рік поквартально завірені друком організації і підписами керівників;

3.2. розшифровка на початок року і на останню звітну дату наступних статей балансового звіту:

- “Залишкова вартість основних засобів”, “Довгострокові фінансові вкладення” ,“Запаси”,“Дебіторська заборгованість” ,“Позичкові кошти”,Кредиторська заборгованість”

3.3. довідки про обороти грошових коштів на рахунках підприємства за останніх 6 місяців (дебет/кредит щомісячного), завірених банками, вяких є відповідні рахунки.

3.4. довідки фінансового (податкового) органу про прострочені платежі до бюджету або відсутності заборгованості перед бюджетом;

3.5. довідка про отримані кредити і позики з додатком копій кредитних договорів (договорів позики) і договорів застави за станом на дату запиту про кредит;

3.6. довідка про видані підприємством поручительства (гарантії) з додатком копій договорів поручительства за станом на дату запиту про кредит;

3.7. аудиторський висновок, якщо є;

4. Документи, пов'язані із забезпеченням

5. Інформація про досвід роботи керівного складу підприємства в даній сфері бізнесу з вказівкою стажу роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.003 с.)