ТОП 10:

Визначте вимоги до позичальників інвестиційних кредитів.При інвестиційному кредитуванні головним об’єктом, на який спрямована увага кредитора є інвестиційний проект, а не позичальник.

Основними вимогами до позичальника ІК є:
- участь позичальника в інвест проекті щонайменше на 30%.

- Врахування репутації позичальника: кваліфікація, дотрим ділової етики, договірної та платіжної дисципліни;

- Історія погашення кредитор заборгованості в минулому;

- Забезпечення ІК заставою;

- Мета кредитування і спрямованість кредит коштів, вона повинна бути реальною;

- Визначення фінансового стану позичальника:

1)Визначення кредитоспроможності позичальника - фізичної особи:

До якісних характеристик позичальника зокрема належать:

– загальний матеріальний стан клієнта;

– соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);– вік клієнта;– кредитна історія.

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи зокрема належать:

– сукупний чистий дохід;– накопичення на рахунках в банку (інформація надається за бажанням позичальника);– коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою (зокрема, співвідношення сукупних доходів і витрат/зобов'язань позичальника, сукупного чистого доходу за місяць і щомісячного внеску за кредитом та відсотками/комісіями за ним);– забезпечення кредиту (застава рухомого й нерухомого майна, наявність його страхування, передавання права власності на об'єкт кредитування (житло, автотранспорт тощо)) та його ліквідність.

А також такі якісні та кількісні показники:

– менеджмент (ділова репутація та зв'язки в діловому оточенні, готовність та спроможність клієнта нести особисту відповідальність за виконання кредзобов'язань);

– фактори ринку (вид галузі, оцінка привабливості товарів/послуг, що виготовляються/надаються клієнтом; ринок таких товарів/послуг, рівень конкуренції у сфері діяльності клієнта, тривалість діяльності на конкретному ринку тощо);

– прогноз руху грошових потоків (співвідношення власного капіталу та розміру кредиту, співвідношення грошових оборотів за місяць та суми кредиту тощо).

2)Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи банк має враховувати такі основні показники його діяльності:

– платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності);

– фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідношення залучених і власних коштів);

– обсяг реалізації;

– обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки неплатежів - у динаміці);

– склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);

– собівартість продукції (у динаміці);– прибутки та збитки (у динаміці);

– рентабельність (у динаміці);– кредитна історія.

Охарактеризуйте вимоги кредиторів до інвесторів проекту.

-Досвід роботи в даній галузі промисловості, (здатність вирішувати технічні й експлуатаційні завдання у міру реалізації проекту).
-Достатня сума власного капіталу, інвестованого в проект, що має служити їм стимулом для дій із захисту своїх інвестицій у разі виникнення проблем.
-Прийнятна прибутковість на їх інвестиції у власний капітал проектної компанії, оскільки у разі низької прибутковості у спонсорів може бути недостатньо стимулів для подальшої участі в діяльності проектної компанії.
-Наявність угод про трансфертні ціни з проектною компанією.
-Зацікавленість у довгостроковому успіху проекту.
-Фінансові можливості (але не зобов'язання) підтримати проект, якщо він зіткнеться з проблемами.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.003 с.)