ТОП 10:

Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні.Іпотечне кредитування в Україні має низьку проблем, які не дають можливості іпотеку використовувати як гарантування своєчасного повернення банківських позик.

До основних проблем можна також віднести:

• відсутність політичної і економічної стабільності;

• відсутність належного досвіду у сфері страхування ризиків;

• низький фінансовий потенціал вітчизняних компаній;

• висока ставка кредитування;

• невідповідність правового законодавства;

• нестача вільних фінансових ресурсів, пошук нових інвесторів.

Для вирішення цих проблем потрібно:

1. створити відповідну законодавчу базу;

2. створювати ощадно-будівельні каси;

3. створювати центральну систему реєстрації прав власності та обмежень на нерухоме майно;

4. знизити відсоткові ставки та ін.

В Україні іпотечним кредитування займаються 90 банків. Основними з яких є: ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «УкрСиббанк», ЗАТ « Комерційний Банк ПриватБанк» та ВАТ «ВіЕйБі Банк» та інші.

На сьогоднішній день іпотечне кредитування потребує змін, тому що іпотечний ринок перебуває у зв’язку з іншими галузями, такими як будівництво, металургія, виробництво будівельних матеріалів. Зв'язок між цими галузями у свою чергу призводить до змін у національній економіці.

Перспективи розвитку іпотеки в Україні значно залежить від економічного зростання, стабільності цін та обміну курсу національної валюти, удосконалення фінансово кредитної системи та ринку нерухомості.

 

Охарактеризуйте сутність, види та форми лізингу

Згідно з Госп. Код. Укр., лізинг(Л) – це госп. діял-ть, спрямована на інвестування власних чи залучених фін коштів, яка полягає в наданні за договором Л лізингодавцем у виключне користування лізингоодержувачу на визначений строк майна, що належить л-давцю або набувається у власність за дорученням л-одержувача за умови сплати останнім лізингових платежів.

Відповідно до Цив. Код. Укр., за договором Л л-давець передає або зобов’язується передати л-одержувачу у користування майно, що належить л-давцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із л-одержувачем (прямий Л), або майно, спеціально придбане л-давцем у продавця відповідно до встановлених л-одержувачем специфікацій та умов (непрямий Л) на певний строк і за встановлену плату.

Залежно від особливостей здійснюваних операцій, Л може бути 2 видів: фінансовий та оперативний.

За формою здійснення Л може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо.

Згідно з Податк. Код. Укр., лізингова (оредна) операція – це госп. операція, що передбачає надання осн фондів у користування ін. фіз. чи юр особам за плату та на визначений строк.

Лізингові операції здійсн-ся у вигляді оперативного, фін та зворотного Л.

Фінансовий: госп. операція, що здійсн-ся фіз. або юр особою та містить одну з таких умов:

- об’єкт Л передається на строк, протягом якого амортизується не <75% його первісної вартості, а л-одержувач зобов’язаний придбати об’єкт Л у власність протягом строку дії договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною в договорі.; відповідно залишкова вартість об’єкта Л на момент закінч. строку дії договору не >25%.

- сума лізингових платежів з початку строку дії Л = первісній вартості об’єкта або перевищує її;

- майно, яке передається у фін Л, виготовлено за замовленням л-одержувача та після закінчення строку дії договору не може бути використано ін. особами.

Оперативний: госп. операція, що здійсн-ся на умовах інших, ніж передбачається фін лізингом.

Зворотний: госп. операція, щ здійсн-ся фіз. чи юр особою і передбачає продаж осн засобів фін організації з одночасним зворотним отриманням таких осн засобів фіз. чи юр особаю в оперативний чи фін Л.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)