ТОП 10:

Назвіть та охарактеризуйте основні види іпотеки.Залежно від предмета застави виділяють земельну іпотеку (застава землі), житлову (застава житла), комерційну (застава магазинів, офісних приміщень), промислову (застава цілісного майнового комплексу), аграрну іпотеку (застава земель сільсько-господарського призначення).

За часовим критерієм виникнення - попередня (старша) та наступні (молодші). Наступна іпотека – це передача в заставу нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім договором іпотеки. Застава нерухомості, яка раніше не заставлялася (або чиста від попередніх зобов’язань нерухомість), є старшою іпотекою.

Залежно від кількості предметів застави іпотека може бути звичайною, об’єднаною, спільною та іпотекою на користь третьої особи. Звичайна іпотека передбачає передачу в заставу одного об’єкта нерухомого майна, який належить заставодавцеві. Якщо забезпечення зобов’язання здійснюється шляхом одночасної передачі в іпотеку двох або кількох об’єктів нерухомого майна, що належать одному заставодавцеві, має місце об’єднана іпотека. Якщо зобов’язання забезпечується шляхом передачі в іпотеку двох або кількох одиниць нерухомого майна, що належать різним особам, це спільна іпотека. Забезпечення виконання зобов’язання шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, що належить третій особі (майновому поручителеві), – є іпотекою на користь третьої особи.

 

 

Визначте основні засади Концепції створення національної системи іпотечного кредитування.

Передумовами створення ринку іпотечного кредитуванняє: поступове збільшення доходів населення з тенденцією до подолання низького рівня платоспроможності; переорієнтація пріоритетів у кредитній діяльності найбільших банків на іпотечне кредитування, динамічне збільшення портфеля іпотечних кредитів цих банків; прийняття стандартів житлового іпотечного кредитування; розвиток фондового ринку; розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення. Основною метою створення національної системи іпотечного кредитування є формування ефективних ринкових механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку довгострокового іпотечного кредитування із застосуванням сучасної ринкової
інфраструктури та фінансових інструментів, які дають змогу поступово знизити вартість іпотечних кредитів для населення та суб'єктів господарювання і збільшити строки кредитування.Розбудова ефективної системиіпотечногокредитуваннясприятиме:залученню довгострокових фінансових ресурсів національних та іноземних інвесторів в економіку України; розв'язанню проблеми забезпечення житлом населення; активізації ринку нерухомості; розвитку фондового ринку та ринків фінансових послуг; стимулюванню розвитку економіки в цілому, зокрема будівельної і агропромислової галузі.
Основою створення та розвитку національної системи іпотечного кредитування є: прозорість діяльності учасників ринку іпотечного кредитування; створення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також забезпечення вільного доступу до такої системи; стандартизація процедури видачі, обслуговування та погашення іпотечних кредитів; установлення правил проведення оцінки платоспроможності позичальника; використання міжнародного досвіду; державне регулювання та нагляд у сфері іпотечного кредитування; невтручання з боку органів державної влади у поточну діяльність учасників ринку іпотечного кредитування; функціонування ринку іпотечного кредитування на засадах
вільної конкуренції; соціальний захист учасників ринку іпотечного кредитування -
фізичних осіб.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.005 с.)