ТОП 10:

Охарактеризуйте процедуру експертизи інвестиційного проекту.Основним об’єктом банківського інвестиційного кредитування є перевірка (експертиза) документів обґрунтування інвестицій.

Основним об’єктом банківського інвестиційного кредитування є перевірка (експертиза) документів обґрунтування інвестицій.Етапи:
1)етап попередніх переговорів: збір інформації стосовно базових параметрів інвестиційного проекту, що пропонується для фінансування; попереднє вивчення організаційно-правової структури і фінансового становища ініціатора проекту та спонсорів проекту; прийняття попереднього рішення про участь Банку у проекті.
2)Якщо проект вважатьєя перспективним, то здійснюється збір фінансових і юридичних документів для оцінки фінансового стану і розрахунки категорії кредитного ризику ініціатора проекту та спонсорів проекту. По результатах складається висновок.
3) На етапі проведення експрес-аналізу проекту необхідно виявити реальність і відповідність параметрів проекту, що заявляються ініціатором проекту існуючим вимогам і можливостям Банку.
4)Етапу комплексної експертизи проекту («етапу детальної оцінки проекту»): вивчення організаційно-правової структури і фінансового становища всіх спонсорів, документальне підтвердження параметрів проекту, що пропонується; всебічна оцінка всіх виявлених ризиків за проектом. проведення комплексу робіт з оптимізації цих параметрів;
5) приймається рішення про винесення проекту на розгляд кредитно-інвестиційного (кредитного) комітету Банку. 6) Даний комітет визначає остаточну долю проекту(чи буде Банк брати участь в іенвест проеккті)

Назвіть та охарактеризуйте види експертиз документів обґрунтування інвестицій.

1.Попередня (формальна) експертиза:

- Призначення документа, відповідність його змісту поставленій меті

- Справжність документа — використання бланків, наявність підписів, печаток, дат тощо

- Наявність повного складу обов’язкових реквізитів

- Свіжість наявної в документації інформації

- Відсутність у документації суперечливої інформації

- Узгодженість даного документа з іншими документами

- Відсутність арифметичних помилок у розрахунках, поданих у документах

- Докази пріоритетності даного проекту для здійснення в технічних (виробничих) умовах підприємства, наміченого для реалізації інвестиційного проекту

- Наявність повноважень урядових осіб на складання,

Технічна експертиза

- Дійсність новизни проекту (нововведення, ноу-хау, результати НДДКР)

- Наявність і предметність результатів патентного дослідження

- Правомірність вибору бази порівняння для визначення технічного ефекту і, відповідно, кінцевих результатів здійснення проекту

- Аргументованість вибору складу показників (технічних параметрів) для визначення технічного ефекту

- Методи визначення та оцінки технічного ефекту внаслідок порівняння відповідних показників проекту з базою порівняння

- Правильність оформлення первинного документа, підтвердження вихідних даних і результатів проекту

- Дійсність потреби у технічному ефекті даного проекту — сьогодні та в перспективі

- Докази потреби у використанні альтернативних технічних рішень

Юридична експертиза

- Легітимність наданих документів, відповідність нормативним вимогам при оформленні документів

- Авторство даного інвестиційного проекту, наявність авторських прав на інтелектуальну власність

- Наявність у документі посилань на відповідні чинні юридичні акти

- Правомірність включення в документ додаткових умов та вимог

- Неможливість претензій з боку співавторів і третіх осіб — юридичних чи фізичних

- Усвідомлення (визнання) учасниками даної інвестиційної угоди своїх прав та обов’язків (відповідальності).

4. Економічна експертиза:

- Методи обґрунтування інвестицій на предмет їх правомірності, правильності, відповідності умовам застосування

- Причинно-наслідкові зв’язки між технічним та економічним ефектами

- Відповідність цілей інвестора цілям кредитора

- Правомірність застосування діючих економічних нормативів, які використовуються в документі: податки, ціни, тарифи, коефіцієнти тощо

- Аргументованість виділення реального економічного ефекту та ефекту від попередженого економічного збитку у виробництві

- Якість вихідної (первинної) інформації, яка використовується при застосуванні методів обґрунтування інвестицій

- Відповідність інформації кредитора вимогам інвестора та відповідність інформації інвестора вимогам кредитора

- Правомірність та правильність застосування вибіркового методу збору інформації

- Оцінка ймовірності досягнення очікуваних результатів від інвестування.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.004 с.)