ТОП 10:

Назвіть проблеми та основні напрями подальшого розвитку інвестиційного кредитування фізичних осіб в Україні.Основними проблемами інв..кред-ня фіз.осіб досить дискусійними для економістів та науковців. Основні з них є:1)Майже повна відсутність законодавчої бази кредит­ного процесу;2) Недосконала організація інв..кред-ня в банках України .(Зниження рівня професійної підготовки банківських працівників;Халатний відбір інвестиційних проектів;Негарантоване страхування об’єкту кредитування.3)Високі процентні ставки за кредитами;4) Складність із залученням нових інвестицій;

5) Висока частка неповернених позик банкам;6) Відсутність ефективного механізму фінансування будівництва житла, що в подальшому вплине на розвиток ринку житла і стане причиною зниження попиту на вторинному ринку житла ;

Отже необхідно в подальшому розвитку:

1.Необхідно приділити увагу розробці механізму державної підтримки банків, НБУ повинен розробити положення або інструкцію , яка б регулювала кредитні відносини.

2.Держава повинна розробити субсидування початкового внеску, щоб забезпечило доступність іпотечного кредитування для населення. Також на державному рівні, за дотриманням стандартів процесу надання іпотечного кредитування, повинна бути створена система страхування від можливих втрат іпотечних ризиків, що заохочуватиме інвесторів.

3.Для зниження частки неповернення позик банкам, банки повинні ефективно оцінювати кредитоспроможність позичальників при укладанні договору про надання кредиту, наприклад присвоюючи кредитні рейтинги за рекомендаціями Базельського комітету від 26 червня 2006 року.

4. Покращання методичного забезпечення організації кредитування шляхом розробки відповідних внутрішньобанківських положень;

5.Посилення уваги до таких кредитів населенню на інвестиційні потреби, як

овердрафт, і кредити за пластиковим картками;

6.Удосконалення діючого механізму здешевлення кредитів у напрямі подовження строків його дії .

 

Розкрийте зміст іпотеки та її роль у системі іпотечного кредитування.

Іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язань нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні боржника (іпотекодавця), згідно з яким кредитор (іпотекодержатель) має право у разі невиконання зобов’язань одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки.

Підставою для виникнення іпотеки може бути закон, договір або рішення суду.

Предметом іпотеки є: *один або декілька об’єктів нерухомості за таких умов: - нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві господарського відання або власності; - нерухоме майно може бути відчужене іпот-давцем, воно може бути стягнене; - нерухоме майно зареєстроване в установленому порядку і може бути виділено як окремий об’єкт; *незавершене будівництво.

Іпотека з юрид. т.з. – це обтяження прав власності, яке заклечається в переважному задоволенні основної вимоги за рахунок заставленого предмета. Іпотека з економ. т.з. – це спосіб залечення фінансових ресурсів для розвитку матеріального виробництва та невиробничої сфери; іпотека забезпечує господарський обіг майнових прав на об’єкти нерухомості у випадку коли інші форми відчуження (н-д, продаж) є юридично неможливими або економічно недоцільними.

Значення іпотеки полягає в тому: *вона забезпечує наявність і збереження нерухомого майна на той час, коли боржнику треба буде розраховуватися з кредитором. При цьому вартість іпотечного майна збільшується пропорційно рівню інфляції; *іпотека нерухомого майна боржника забезпечує іпотеко держателю можливість забезпечення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами; *реальна загроза втратити нерухоме майно стимулює боржника до виконання належним чином його зобов’язань.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)