ТОП 10:

Охарактеризуйте зміст інвестиційного кредитування фізичних осіб.Інвестиційний кредит, наданий фізичній особі - це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання з інвестиційною метою нерухомості, споживчих товарів тривалого користування. Він надається на виплату, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Сутнісна ознака споживчого інвестиційного кредиту – кредитування інвестиційних заходів фізичних осіб, зокрема на:

· Будівництво

· Купівлю

· Реконструкцію

· капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, гаражів тощо.

· Купівлю, реконструкцію, капітальний ремонт квартир, автомобілів, засобів малої техніки, технологічного устаткування для підприємницької діяльності

· Інші інвестиційні потреби (меблі, товари тривалого користування, що будуть використані у підприємницькій діяльності фізичних осіб)

Комерційні банки надають інвестиційні споживчі кредити фізичним особам на комерційній основі при дотриманні принципів цільової спрямованості, забезпечення, строковості, платності та повороткості та у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів та послуг, які є об'єктом кредитування.

Строк освоєння кредитів, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, не повинен перевищувати 2 роки, по позичках, які надаються на купівлю будинків, квартир та інше – 2 місяці, а повний строк встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позички та платоспроможності позичальника.

Інвестиційні споживчі кредити можуть видаватися частками таким чином, щоб витрати, строки погашення, відсотки по виданих сумах відповідали умовам кредитного договору. Обов'язковою умовою надання інвестиційного споживчого кредиту є страхування об'єктів кредитування на користь банку протягом усього періоду користування позичкою.


17. Охарактеризуйте суб’єктів та об’єкти інвестиційного кредитування фізичних осіб.

Об’єкти інвестиційного кредитування фізичних осіб:

· Будівництво

· Купівлю

· Реконструкцію

· капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, гаражів тощо.

· Купівлю, реконструкцію, капітальний ремонт квартир, автомобілів, засобів малої техніки, технологічного устаткування для підприємницької діяльності

· Інші інвестиційні потреби (меблі, товари тривалого користування, що будуть використані у підприємницькій діяльності фізичних осіб)

Суб’єкти– прямі учасники: кредитор, позичальник, страхова компанія, інжинірингово-консалтингова компанія.

Непрямі учасники: ВРУ, КабМін, НБУ, Державне агентство з інвестицій та розвитку.


18. Охарактеризуйте зміст ціни інвестиційного кредиту.

Ціна інвестиційного кредиту — це відсоткова ставка, яка передбачається у кредитному договорі з урахуванням: терміну користування позичкою; заходу, що кредитується; забезпечення своєчасності розрахунків позичальника за раніше одержаними позичками та ступеня ризику. Найчастіше вона буває регульованою (плаваючою) за умови щорічного перегляду в бік зростання або зниження. До макроекономічних факторів, які визначають ціну кредиту на макрорівня відносяться:

· Стан кон’юнктури ринку кредитних ресурсів(попит і пропозиція)

· Розмір грошових нагромаджень та заощаджень у суспільстві та товарно-грошова збалансованість виробництва

· Співвідношення між внутрішнім та зовнішнім боргом держави

· Циклічність коливань виробництва

· Сезонність умов виробництва та реалізації продукції

· Темпи інфляції

· Державне регулювання ставки позичкового %, при цьому акцент робиться на непрямих методах

· Рівень конкуренції між банками

· Умови оподаткування доходів

· Міжнародні чинники, особливо вільний перелив капіталів із країни в країну

На макрорівні ціна позичкового кредиту обумовлена маркетинговою політикою кредитною установи, що має забезпечувати конкурентоздатність продукції на ринку, та умовам конкретного кредитного договору. Фактори:

· Обрана цінова політика та стратегія фінансової установи (максимізація прибутку, утримання позицій на ринку)

· Базова % ставка (орієнтована вартість залучення ресурсів банку, операційні витрати з обслуговування кредиту, бажаний рівень прибутковості операцій за визначений період та надбавка за ризик пов'язаний з невиконанням позичальником своїх зобов’язань та зі строковістю кредитної операції)

· Рівень доходності за інвестиційним проектом

· Інвестиційна кредитоспроможність позичальника та характер партнерських відносин з банком

· Мета, термін і об’єм надання позики, характер її забезпечення

· Альтернативні варіанти вкладення коштів в інші активи тощо.

 


19. Визначте та охарактеризуйте фактори (на макро- та макрорівні), які впливають на рівень відсотків за банківськими інвестиційними позичками

До макроекономічних факторів, які визначають ціну кредиту на макрорівня відносяться:

· Стан кон’юнктури ринку кредитних ресурсів(попит і пропозиція)

· Розмір грошових нагромаджень та заощаджень у суспільстві та товарно-грошова збалансованість виробництва

· Співвідношення між внутрішнім та зовнішнім боргом держави

· Циклічність коливань виробництва

· Сезонність умов виробництва та реалізації продукції

· Темпи інфляції

· Державне регулювання ставки позичкового %, при цьому акцент робиться на непрямих методах

· Рівень конкуренції між банками

· Умови оподаткування доходів

· Міжнародні чинники, особливо вільний перелив капіталів із країни в країну

На макрорівні ціна позичкового кредиту обумовлена маркетинговою політикою кредитною установи, що має забезпечувати конкурентоздатність продукції на ринку, та умовам конкретного кредитного договору. Фактори:

· Обрана цінова політика та стратегія фінансової установи (максимізація прибутку, утримання позицій на ринку)

· Базова % ставка (орієнтована вартість залучення ресурсів банку, операційні витрати з обслуговування кредиту, бажаний рівень прибутковості операцій за визначений період та надбавка за ризик пов'язаний з невиконанням позичальником своїх зобов’язань та зі строковістю кредитної операції)

· Рівень доходності за інвестиційним проектом

· Інвестиційна кредитоспроможність позичальника та характер партнерських відносин з банком

· Мета, термін і об’єм надання позики, характер її забезпечення

· Альтернативні варіанти вкладення коштів в інші активи тощо.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.005 с.)