ТОП 10:

Визначте напрямки та умови інвестиційного кредитування в Україні міжнародними фінансово-кредитними установами.Міжнародні фінансові організації (МФО) надають допомогу у вигляді кредитів, які зокрема використовуються для покриття бюджетних дефіцитів. В Україні інвестиційні проекти фінансуються by Група Світового банку, ЄБРР, ЧорноморБанкТоргРозв, ЄврІнвестБ, ПівнічІнвБ. Група Світового банку – це міжнар організація, мета якої, першорядна увага приділяється стійкому людському та соціальному розвитку, а також вдосконаленню управління економікою.
До групи Світового банку входять: (МБРР) –позики урядам чи юр собом за гарантії уряду країнам, що розвив-ся; Міжнародна асоціація розвитку (МАР); (МФК) Міжнародна фінансова корпорація -сприяє процесу реаліз інвсет у приват секторі, інвест у крупні низькоприбукт довгосторк об’єкти інфраструктури. МФК найчастіше використовує форму консорціумного кредитування, виконуючи функції організації-менеджера.;
(БАГІ)- займається страховим забезпеченням гарантії інвестицій від політичних ризиків, у тому числі від націоналізації, експропріації, військових дій, громадської непокори, неможливості конвертувати валюту; (МЦУІК)- Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів надає консультаційні послуги. Центр прагне розширити приплив іноземних інвестицій, забезпечуючи умови для врегулювання і арбітражного розгляду спірних питань між урядами та іноземними інвесторами.
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Серед пріоритетних напрямків інвестування - енергетика, промисловість, транспорт, сільське гос-во і фін посередницька д-сть. З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), спрямовану на залучення до довгострок фін ресдля реалізації проектів у сфері міської та транспортної інфраструктури, енергетики, охорони навк прир середовища, телекомунікацій, малого та середнього бізнесу.Крім співробітництва з ЄІБ у 2005 р. Україна підписала Рамкову Угоду з Північним інвестиційним банком (ПІБ). Пріоритетами кредитування ПІБ є: виробництво енергії та енергозбереження; захист навколишнього середовища; транспорт і телекомунікації; розвиток промисловості та інфраструктура.
Серед широкого кола учасників міжнародної інвестиційної діяльності в Україні сьогодні вагоме місце посідає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Основними напрямами діяльності банку в Україні є:надання прямих кредитів та участь у спільному фінансуванні;інвестування акціонерного капіталу під-в,гарантоване розміщення ЦП;полегшення доступу до внутр та міжнар ринків капіталу шляхом надання гарантій, фінансових консультацій та сприяння в інших формах; надання або участь у позиках та надання технічного сприяння для реконструкції й розвитку інфраструктури.
Банки-учасники для участі у кредитуванні проектів ЄБРР повинні задовольняти наступні вимоги:
* бути банківською установою, зареєстрованою в Україні; * контрольний пакет часток власності банківської установи повинен належати приватним юридичним і фізичним особам; * надати ЄБРР свою консолідовану фінансову звітність за останній фінансовий рік, підготовлену згідно з МСБО і перевірену міжнародними аудиторами; * взяти на себе зобов'язання перед НБУ стосовно проходження щорічної аудиторської перевірки,* стосовно малих та середніх підприємств (МСП) – залучити кредитних радників, * стосовно мікро- малих підприємств (ММП) – залучити консультантів ,* стосовно МСП – погодитися із прийнятними для ЄБРР принципами стратегії та операційної політики і відповідним графіком їх реалізації, * стосовно МСП – підготувати та прийняти програму інституційної розбудови, спрямовану на вдосконалення стратегії, організаційної структури системи внутрішнього та зовнішнього аудиту, процедур оцінки кредитів, управління активами і пасивами та фінансового менеджменту, підготовки кадрів та інших напрямів, що потребуватимуть уваги: * екологічних нормативів* відкрити окремі рахунки для отримання, видачі і погашення кредитів; * виконувати встановлені НБУ нормативи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.003 с.)