ТОП 10:

Инфопедия — категория Зоология: 1 Страница

Материала по категории - Зоология на сайте Инфопедия всего: 1173 страниц.

Зоология - 1 Страница

Кафедра биологии с экологией ЭВОЛЮЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПОЗВОНОЧНЫХ ФИЛОГЕНЕЗ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ ЭВОЛЮЦИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЭВОЛЮЦИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Тема ІІІ. Основні та допоміжні галузі господарства. IV. Зміст практичних (семінарських) занять VІІ. Орієнтовний перелік питань до іспиту Словники 2 пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Лексичне унормування української літературної мови у ХХ ст. Українська лексикографія кінця 18 ст. — 1917. Українська лексикографія 1917 — кінця 20 ст. Паразиты сознания. Новая теория заговора. Карлос Кастанеда о паразитах сознания. Гностики о паразитах сознания Авессалом Подводный.Возвращённый оккультизм. Борьба с паразитами сознания. Перелік питань для підготовки до ДЕК Фізіологія, гігієна та охорона праці Біометоди боротьби зі шкідниками та паразитами ВСТУПЛЕНИЕ. ПРАВИЛА, НАПИСАННЫЕ КРОВЬЮ ВСТРЕЧИ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗИМНЕЕ УБЕЖИЩЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА Как и чем питаться в походе или экспедиции? КАК ЗАПОЛНИТЬ И ОПИСАТЬ НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ В ЭКСПЕДИЦИЯХ И ПРИ СТРЕССЕ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЛО Случаи воздействия НЛО на Время и другие физические параметры ОХОТА «МЕТОДОМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ» ОХОТА В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВРЕМЕННЫХ «ДУХОВ» ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛТЕРГЕЙСТА СЛУЧАИ ФОТОФИКСАЦИИ ПРИВИДЕНИЙ ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИВИДЕНИЙ МЕТЕОРИТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ Объединения «Космопоиск» КРИПТОЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ Объединения «Космопоиск» КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Объединения «Космопоиск» РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОТРЯДЫ «КОСМОПОИСКА» Дежурному по экспедиционному лагерю II. Различие между науками «точными» и «неточными». III. Ублюдочность рода человеческого. VI. Периодичность в истории. VIII. Знакомство древних с историческим циклом. X. В чем заключается упадок. ИСТОРИЯ РОССИИ, ИЗЛОЖЕННАЯ ПО ЦИКЛАМ КНИГОВИДАВНИЧА ТА РЕДАКТОРСЬКА СПРАВА Формування київського наукового і видавничого центру Тимчасової військової комісії, це підготовка до друку історико-археографічних видань Івана Фундуклея, Объяснительный, предупредительный диктант Глаголы повелительного наклонения Причастие как особая форма глагола Дефис между частями слова в наречиях Раздельное и дефисное написание частиц Предупредительные и объяснительные диктанты Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными Тире в бессоюзном сложном предложении Перетворень, протилежний попередньому. Такими є, наприклад, перетворення кінцівок копитних, які в міру своєї спеціалізації в напрямку досконалішого виконання основної функції втрачають другорядні. Методи порівняльної анатомії Лекція 3. Скелет хребетних тварин (2 год.) Внутрішній скелет (ендоскелет). Скелет поясів і вільних відділів кінцівок Міцно з'єднані з нижнім кінцем гіомандибулярного хряща (деякі примітивні і сучасні акули, кісткові ганоїди). Лекція 4. М’язова система хордових тварин (2 год.) Лекція 5. Травна система хордових тварин (2 год.) ДИФЕРЕННЦІАЦІЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ КИШКИ Органи дихання первинноводних організмів. Походження Лекція 7. Органи кровообігу хребетних тварин (2 год.) Лекція 8. Видільна системи хребетних тварин (2 год.) Статева або репродуктивна система Лекція10. Нервова система хребетних тварин (2год.) Функціональне диференціювання відділів центральної нервової системи Органи сприймання хімічного подразнення Сейсмосенсорні органи (бічна лінія) ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ Технології дошкільної освіти . Методика ознайомлення дітей з довкіллям. Тема. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою. Змістовий модуль 4. Різноманітність тваринного світу. Індивідуальне науково-дослідне завдання. Тема. Використання книги в ознайомленні дітей з природою.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.034 с.)