Тема 5. Робочий час і час відпочинку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Робочий час і час відпочинку.1. Основні питання.

1. Поняття та види робочого часу.

2. Режим робочого часу.

3. Надурочна робота.

4. Чергування.

5. Облік робочого часу.

6. Поняття та види відпочинку.

7. Щорічні відпустки та їх види.

 

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 94-105); 8 (327-360); 9 (с. 86-134); 11 (с. 71-76); 13 (с.293-331).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Де в законодавстві подається визначення робочого часу?

2. Чи має робочий час виступати нормою праці?

3. Чи має бути нормальний робочий час тривалістю менше 40 год. на тиждень?

4. Визначте тривалість робочого дня в суботу працівників віком від 16 до 18 років при шестиденному робочому тижні. Порівняйте знайдений результат з ч.2 ст.53 КЗпП України.

5. Напишіть декілька варіантів наказів (розпоряджень) по підприємству щодо застосування законодавства про робочий час.

6. Перерви для годування дитини це час відпочинку чи робочий час? Обґрунтуйте.

7. У яких випадках робота на умовах неповного робочого часу все ж впливає на тривалість відпустки?

8. Чи не виключають статті 47 і 116 КЗпП ч.2 ст.81 цього ж Кодексу?

9. Як оплачується і як надається відпустка, що надається по суміщуваній роботі?

 

3. Провести порівняльний аналізнорм КЗпП та проекту Трудового Кодексу України в частині правового регулювання робочого часу та часу відпочинку.

 

4. Підготувати наукове повідомлення за однією із тем:

 

· Критерії поділу робочого часу на види.

· Режим робочого часу працівника і режим робочого часу підприємства: співвідношення понять.

· Підсумований облік робочого часу.

· Поняття “чергування” у трудовому законодавстві.

· Час відпочинку і вільний від роботи час: співвідношення понять.

· Додаткові дні, вільні від роботи за законодавством України про працю.

· Критерії поділу відпусток на види.

· Використання відпустки: право чи обов’язок?

· Гарантії права на відпустку.

· Відпустка без збереження заробітної плати: минуле, сучасне, майбутнє.

 

Тестові завдання

1. Нормальна тривалість робочого дня не може перевищувати в неділю:

А – 36 годин;

Б – 40 годин;

В – 45 годин.

2. Скорочений робочий тиждень встановлюється для :

А – Вчителів;

Б – 15-х працівників;

В – Працівники, які працюють тимчасово.

3. Неповний робочий час встановлюється за згодою сторін на прохання:

А – Вагітної жінки;

Б – Жінки, яка є членом профкому;

В – Жінки, яка працює за суміщенням

4. Перерва на обід не має перевищувати:

А – 1 годину;

Б – 2 години;

В – 3 години.

5. Робота в вихідний день оплачується:

А – В грошовій формі в звичайному розмірі;

Б – В грошовій формі в подвійному розмірі;

В – Наданням іншого дня відпочинку.

6. Святковими дням відповідно до КЗпП України є:

А – День Перемоги (9 травня);

Б – День знання (1 вересня);

В – День незалежності України ( 24 серпня).

7. Забороняється залучати до роботи у нічний час:

А – Вагітних жінок;

Б – Жінок, що мають дитину до 3х років;

В – Осіб до 18 років;

Г – Інвалідів;

Д – Пенсіонерів.

 

Розв’яжіть ситуації.

Задача №1

Власник концерну “Хімпром” Сумської області своїм наказом зобов'язав вісьмох працівників працювати надурочно 20 годин щомісячно. Два працівники відмовились залишитись після роботи. Вони заявили, що наказ суперечить чинному законодавству.

Посилаючись на закон, визначте, чи правомірний наказ?

Задача №2.

1. В положенні «Про режим робочого часу» підприємства, створеного у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Весна» було передбачено:

- тривалість робочого часу встановлюється на протязі тижня:

а) для найманих працівників - 35 год.;

б) учасників товариства - 45 год.:

- для жінок, які мають дітей віком до 14 років, тривалість робочого тижня скорочується на 5 год;

- оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час;

- в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п'ятиденного робочого тижня, у весняно-літній - шестиденного робочого тижня.

Прокоментуйте названі позиції з точки зору та відповідності чинному законодавству.

Задача №3.

Бухгалтер Романенко звернулась із скаргою в профком на те, що адміністрація надала їй тільки половину учбової відпустки для здачі сесії у вузі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що Романенко працює на умовах неповного робочого часу, а тому не має права на повну учбову відпустку. Романенко попросила пояснити чи правильно у відділі кадрів у трудову книжку було зроблено запис про роботу з неповним робочим часом і як це вплине на тривалість її трудового стажу, а також на тривалість щорічної відпустки.

Підготуйте відповідь.

Задача № 4.

Начальник дільниці Буткевич звернувся зі скаргою до профкому на те, що адміністрація зобов'язала його з'являтися на роботу за 30 хв. до початку зміни для організації робіт на дільниці. Нерідко йому доводилося залишатись після зміни, мають місце виклики в нічну зміну, а також у вихідні дні та святкові дні для усунення виробничих недоліків. За це йому не оплачують. Керівник підприємства в додатковій оплаті відмовив, оскільки Буткевич - працівник з ненормованим робочим днем, за що він отримує додаткову відпустку.

Чи правильно поступив директор? Як визначити, чи підлягає Буткевич до категорії працівників з ненормованим робочим днем? Чи відповідає режим Буткевича трудовому законодавству? Чи підлягає компенсації переробка робочого часу Буткевича?

Задача № 5.

Друкарка Моргун працювала в будтресті з 15 вересня 1996 року.

В жовтні 1996 року вона використала першу щорічну відпустку, а в квітні 1997 року – другу 15 травня 1997 року у зв'язку з реорганізацією будконтори Моргун звільнили за п.1 ст.40 КЗпП. При розрахунку жодних утримань за відпустку в неї не зроблено.

28 червня 1997 року Моргун поступила на роботу в міськфінвідділ. Коли в неї виникає право на відпустку в міськфінвідділі?

Задача № 6.

Власов працював водієм 10-тонної вантажівки з 20.02.87 р. В березні і травні 1997 р. він за власним бажанням перебував у відпустці без збереження заробітної плати відповідно 10 і 15 днів. У зв'язку із спадом виробництва за наказом керівника підприємства йому була надана відпустка без збереження заробітної плати з 1 червня по 20 серпня 1997 р. Колективним договором надання такої відпустки не передбачено. Коли у Власова виникає право на щорічну відпустку повної тривалості?

Задача № 7.

Мазур в 1996 р. користувався основною відпусткою 24 робочі дні. В 1997 р. йому була надана відпустка тривалістю 24 календарні дні. Мазур заперечував проти такої тривалості відпустки, оскільки фактично в нього відпустка за 1997 р. стала меншої тривалості ніж раніше. За роз'ясненням він звернувся до юрисконсульта заводу. Дайте кваліфіковану юридично обгрунтовану відповідь.

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та постанови Верховного Суду України для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України.

2. Положення про порядок і умови застосування праці жінок, що мають дітей і працюють неповний робочий час. Затв. пост. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 29 квітня 1980р. // Бюллетень Госкомтруда СССР, 1980, №8, с.3.

3. Інструкція про порядок застосування списку виробництв, цехів, професій, посад з шкідливими умовами праці. Затв. пост. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 21 листопада 1975р. СНАоТ, Т.1, с.471.

4. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників, службовців від 20 липня 1984 року.

5. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Затвердженні наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.1997р. //Праці і зарплата, 1997, №23.

6. Список виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота на яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день. Затв. пост. Держкомпраці і ВЦРПС 25 жовтня 1974р. СНАоТ, Т.1, с.471.

7. Про чергування на підприємствах та в установах. - Постанова Секретаріату ВУРПС від 2.04.1954р. // СНАоТ т.2.

8. Закон України "Про відпустки", 15.11.1996 р. //Відомості Верховної Ради України.-1997. - №2.

9. "Про затвердження списку сезонних робіт і сезонних галузей" - Постанова Кабінету Міністрів України, 28.03.97 // Людина і праця. -1997. - №5.

10. "Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості" Постанова Кабінету Міністрів України, 28.06.97 р. // Праця і зарплата. - 1997. -№5.

11. "Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається основна відпустка тривалістю 28 календарних днів і Порядку його застосування " - Постанова Кабінету Міністрів України, 9.06.97 р. // Праця і зарплата. -1997 р. - №12.

12. "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам" - Постанова Кабінету Міністрів України, 14.04.97 р. // Праця і зарплата. -1997. - №8.

13. Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.94р. // ЗП Уряду України. -1994. - №8. - Ст.202.

14. Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій, і посад, зайнятість працівників яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. -Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. // Офіційний вісник України. - 1997р.

15. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток. -Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998р. // Праця і зарплата. -1998. - №4.

16. "Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України "Про відпустки" - Роз'яснення Міністерства праці України від 12.02.1997 р. //Людина і праця. -1997. - №2-3.

17. Про застосування списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищенням нервово-ємоційним та інтелектуальним навнтаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищенного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. -Роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98. - // Праця і зарплата. - 1998р. - №4.

18. Порядок застосування списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідоивими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. - Роз'яснення Міністерства та соціальної політики України від 30.01.1998р. - // Праця і зарплата. - 1998р. -№4.

19. Про поділ щорічної відпустки працівників, яка надається в календарних днях. -Роз'яснення Міністерства праці України від 20.07.95. - // Людина і праця. -1995р. - №8.

 

Додаткова література:

1. Волегов Ю.Б. Проблемы перестройки законодательства о труде. -Социалистический труд. - 1988. - №6.

2. Мацюк А.Р., Симорот З.К. Трудовое право в вопросах и ответах. К. 1988. Глава 3.

3. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання. - Радянське право. - 1990. - №10.

4. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании рабочего времени. М. 1981.

5. Ярхо А. Реформа трудового законодательства: рабочее время. -Социалистический труд. - 1989. - №11.

6. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання. - Радянське право. -1990. - №10.

7. Хохрякова О.С. Отпуска рабочих и служащих. М. 1983.

8. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об отпусках. - Советское государство и право. -1991. - №5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.013 с.)