МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТКонтрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів.

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, тобто:

1 - перший варіант; 2 - другий варіант; 3 - третій варіант; .........0 - десятий варіант.

Заміна варіантів не допускається.

ВАРІАНТ 1.

1. Суб’єкти трудового права.

ЗАДАЧА 1.При прийнятті на роботу завідуючим складом Петренка директорзапропонував йому принести паспорт, трудову книжку, диплом прозакінчення вузу, характеристику з останнього місця роботи, довідку прозабезпечення Петренка і його сім'ї житловою площею і довідку про стан здоров'я.Коли той приніс потрібні документи, директор відмовив йому в прийнятті нароботу в зв’язку в тим, що в Петренка є тільки диплом про закінчення технікуму,він мешкає і прописаний в передмісті і потребує поліпшення житлових умов.

Чи обґрунтована відмова Петренку в прийнятті на роботу?

Який загальний порядок прийняттяна роботу?

ЗАДАЧА 2.Левченко працювала експедитором з перевезення вантажуна заводі металовиробів. Вона часто хворіла і ЛККдала висновок, що ця робота їй протипоказана за станом здоров'я. Перейти на іншу роботу Шевченко відмовилась, тоді за згодою профспілкового органубула звільнена за п.2 ст.40 КЗпП України.

Левченко звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свою вимогу тим, що доручену роботу вона виконувала, ніяких зауважень по роботі не мала, а на іншу роботу переходити не бажає тому, що там менша заробітна плата, а на її утриманні двоє дітей, віком один і чотири роки.

Чи обов'язковий висновок ЛКК для власника? Чи правомірна відмова Левченко від переведення на іншу роботу? Як повинен вирішити справу суд?

ВАРІАНТ 2.

1. Колективний договір.

ЗАДАЧА 1. Комірниця Морозова звернулася до директора заводу із заявою про встановлення їй неповного робочого часу у зв'язку з тим, що в неї хвора мати і за нею, відповідно до медичного висновку, потрібен догляд. Морозова хотіла приходити на роботу пізніше на три години, а п'ятниця щоб була вільною від роботи.

Директор відмовився встановити її вільний від роботи день, не заперечував проти скорочення робочого часу на три години, але не в першій половині робочого дня, а в другій, мотивуючи це тим, що вона зранку повинна видавати робітникам необхідний інструмент.

Морозова з цим не погодилася і звернулася до юрисконсульту заводу.

1. Що таке неповний робочий час?

2. Порядок встановлення неповного робочого часу?

3. Що таке скорочений робочий час?

4. Чи правильно поступив директор?

5. Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?

ЗАДАЧА 2. При укладенні трудового договору з водієм автобуса Каперсовим директор автотранспортного підприємства запропонував включити умову про випробування протягом одного місяця. Каперсов заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм вже 15 років. Він може погодитися на випробування протягом тільки одного тижня.

Директор відмовив йому в прийнятті на роботу, тоді Каперсов звернувся зі скаргою до прокурора.

Дайте відповідь Каперсову. Який порядок встановлений щодо випробування при прийнятті на роботу? Які його наслідки?

ВАРІАНТ 3.

1. Робочий час.

ЗАДАЧА 1. Хоменко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що йому перенесли щорічну відпустку на зимовий період і позбавили премії за місяць. Через два тижні він знову з'явився на роботу в нетверезому стані і за згодою профспілки був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни за п.З ст.40 КЗпП України.

Хоменко звернувся з позовом до суду про поновлення його на роботі.

1. Чи є підстави для звільнення Хоменка за п. З ст.40 КЗпП України?

2. Яке рішення повинен винести суд?

ЗАДАЧА 2. Після закінчення робочого дня директор цукрового заводу запропонував працівникам бухгалтерії допомогти швидко розвантажити машину з цукром, тому що наближалася гроза. Оплатити таку роботу як надурочну директор відмовився, мотивуючи це тим, що у працівників бухгалтерії ненормований робочий день ізаце їм встановлена додаткова відпустка.

Працівники бухгалтерії звернулисяза роз'ясненням до юриста.

1. Що таке надурочна робота?

2. Що таке ненормований робочий день?

3. Який порядок залучення до надурочних робіт?

4. Чи підлягають вимоги працівників задоволенню?

ВАРІАНТ 4.

1. Час відпочинку.

ЗАДАЧА 1. Лаборант Пархоменко була прийнята на роботу в науково-дослідний інститут із строком випробування три місяці. У зв'язку з тим, що вона систематично запізнювалась на роботу на 20 -ЗО хвилин, через три тижні її звільнили з роботи як таку, що не витримала випробування.

Пархоменко не погодилася з цим і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вказавши в ньому, що на роботі ніяких зауважень не мала, дисциплінарне стягнення на неї ні хто не накладав, згоди на її звільнення профспілковий комітет не давав. Крім того на момент розгляду справи в суді вона стала вагітною.

Як повинен вирішити справу суд?

ЗАДАЧА 2. Методист автошляхового технікуму Гавриков, перебуваючи в туристичній подорожі в Польщі, знаходячись в нетверезому стані вчинив бійку, за що був притягнути до відповідальності. Про цей випадок стало відомо адміністрації технікуму. На засіданні профспілкового комітету, де розглядалося питання про дачу згоди на звільнення Гаврикова за п. З ст.41 КЗпП України, він пояснив, що це трапилося під час відпустки, він був за межами України і на нього не поширюється дія п. З ст.41 КЗпП. Незважаючи на це, профспілковий .комітет дав згоду на звільнення Гаврикова за п. З ст.41 КЗпП України.

Гавриков звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.

Як повинен вирішити справу суд?

ВАРІАНТ 5

1. Трудовий договір.

ЗАДАЧА 1. Умовами трудового договору, укладеного між Жалінським і заводом «Система» було передбачено, що його приймають на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами вказувалось , що оплата його праці буде здійснюватись щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції. Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці Жалінському в такому розмірі, мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена погодинна оплата праці службовців за місячними окладами у відповідних розмірах. Оплата праці економісту відділу збуту встановлена в розмірі 4000 - 4800 грн. Нарахована Жалінському сума 25 000 грн. значно перевищує цей розмір. Жалінский звернувся до КТС із заявою про стягнення обумовленої договором суми.

1.Які форми і системи праці передбачені законодавством?

2. Як встановлюється розмір оплати праці конкретному працівникові?

3. Яке рішення повинна винести КТС?

ЗАДАЧА 2.При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім’ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку.

Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи це тим, що вона проживає із сім’єю , яка складається з 5 чоловік, в однокімнатній квартирі й буде потребувати поліпшення житлових умов.

Пилипченко вважала відмову необґрунтованою і звернулася до суду.

Дайте відповідь на такі запитання:

Які документи необхідно подавати при працевлаштуванні?

Що таке необґрунтована відмова у прийнятті на роботу? Як суд вирішить цю справу?

ВАРІАНТ 6

1.Заробітна плата.

ЗАДАЧА 1.На переговорах з директором ХТЗ була встановлена домовленість, що Машкова приймають на роботу через 15 днів з тим, щоб він міг звільнитися з попереднього місця роботи. Машков приніс всі потрібні документи, окрім трудової книжки і написав заяву про прийняття його на роботу з 1 лютого. Директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу.»

Коли Машков прийшов 1 лютого на роботу, з’ясувалось, що наказ про його зарахування підписаний не був, бо потреби в його праці завод не має.

Чи виникли між Машковим і заводом трудові правовідносини? Як Машков може захистити свої права?

ЗАДАЧА 2.Директор приватного підприємства видав наказ, посилаючись на ст. 25-1 КЗпП про заборону приймати на роботу родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Зозулі у прийнятті його на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступником директора з економіки і Кончуку у прийнятті його на роботу бухгалтером, оскільки його тітка працює головним бухгалтером. Чи є законним такий наказ директора? Як можуть оскаржити Зозуля і Кончук дії директора?

ВАРІАНТ 7

1. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення.

ЗАДАЧА 1.При прийнятті на роботу від Жигуліна і Новикова відповідно на посади конструктора і столяра адміністрація ТОВ «Бриг» вимагала такі документи:

— паспорт;

— трудову книжку;

— диплом про закінчення вищого навчального закладу;

— характеристику з попереднього місця роботи;

— довідку про стан здоров'я.

Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх перерахованих документів? Як оформляється прийняття на роботу працівників?

ЗАДАЧА 2

Столяр Дорошенко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація відмовилася у задоволенні вимоги Дорошенка, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу, він пред'явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.

Чи правомірні дії адміністрації?

Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться?

Чи може бути працівнику при звільненні видана довідка замість трудової книжки?

ВАРІАНТ № 8

1.Матеріальна відповідальність у трудовому праві

ЗАДАЧА 1. Краснова — викладач кафедри бібліотекознавства академії культури звернулася до юрисконсульта з такими запитаннями: Що розуміється під роботою за сумісництвом? Якими нормативно-правовими актами вона регулюється? Як оформляється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують тут якісь обмеження? Які правила організації оплати праці сумісників в установах, організаціях? Чи може вона працевлаштуватися на роботу за сумісництвом до іншого навчального закладу? Чи мають сумісники право на щорічну відпустку? І, нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними?

Дайте відповідь Красновій, посилаючись на існуючі нормативно-правові акти.

ЗАДАЧА 2. Фролов, працював на одному з підприємств за строковим трудовим договором, який неодноразово переукладався. У черговий раз після закінчення терміну дії договору підприємство припинило трудові відносини з Фроловим, звільнивши його з роботи у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору. Фролов не погодився з рішенням підприємства і звернувся до суду з такими вимогами: поновити його на роботі, оплатити період вимушеного прогулу, відшкодувати заподіяну моральну шкоду. На судовому засіданні було з’ясовано, що з Фроловим при прийнятті на роботу дійсно було укладено строковий трудовий договір, який згодом неодноразово переукладався без звільнення Фролова.

Яке повинно бути рішення суду?

ВАРІАНТ № 9

1. Трудові спори

ЗАДАЧА 1. Відповідно до медичного висновку МСЕК бібліотекар Поліщук була визнана інвалідом 3 групи загального захворювання і може працювати на попередній роботі, але не більше 6 годин. На підставі такого висновку директор бібліотеки встановила для Поліщук 6 - годинний робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

Поліщук з цим не погодилася і вважає, що директор повинна їй встановити скорочений робочий день з оплатою за робочий день нормальної тривалості, тоді як директор фактично встановила неповний робочий день.

Прокоментуйте цю ситуацію. Що таке робочий час нормальної тривалості? Скорочений робочий час? Неповний робочий час?

ЗАДАЧА 2. При прийомі на роботу І5-річної Седової директор заводу запропонував їй вказати в заяві, що вона просить прийняти її на роботу на умовах неповного робочого тижня тривалістю 28 годин з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Седова виконала цю вимогу і була прийнята на роботу на умовах, зазначених в заяві.

Чи не погіршується правове становище Седової у порівнянні з чинним законодавством? Якщо погіршується, то в чому саме?

ВАРІАНТ № 10

1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

ЗАДАЧА 1.Санітарка ветеринарної поліклініки Дмитрієва звернулася до КТС із заявою про нарахування додаткової оплати за суміщення професій , яке виразилося у тому, що вона додатково, крім своєї основної праці, виконувала обов’язки прибиральниці. Представник адміністрації проти цієї оплати заперечував, на тій підставі, що позивач працювала за сумісництвом за своєю ініціативою у той час, коли не була зайнята за своєю основною роботою, виконання цієї роботи їй адміністрація не доручала.

Чи підлягає ця заява задоволенню? Чи є в даному випадку суміщення професій? Як оплачується суміщення професій?

ЗАДАЧА 2. Ярошенко працював водієм у роботодавця фізичної особи Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу.

Йому в цьому було відмовлено. Поясність Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці? Чи необхідно такий запис візувати? Де саме?

 

 

Питання до заліку

1.Поняття і система трудового права.

2. Функції трудового права.

3. Предмет трудового права.

4. Особливості методу трудового права.

5. Система трудового права

6. Загальна характеристика джерел трудового права

7. Конституція України – основне джерело трудового права.

8. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.

9. Підзаконні акти, що регулюють працю робітників, як джерело трудового права.

10. Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин.

11. Основні принципи трудового права та їх реалізація і нормах трудового права.

12. Поняття і класифікації су6'єктів трудового права.

13. Громадяни України й іноземці як суб'єкти трудового права.

14. Власники підприємств, установ, організацій як су6'єктн трудового права.

15. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.

16. Профспілки як суб’єкти трудового права

17. Поняття колективного договору, його сторони.

18. Зміст колективного договору.

19. Порядок укладення колективного договору.

20. Строки укладення колективного договору та його чинність.

21. Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення.

22. Поняття трудового договору і його значення.

23. Сторони трудового договору.

24. Зміст трудового договору.

25. Контракт як особлива форма трудового договору.

26. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне вивчення.

27. Документи, що подаються при влаштуванні на роботу.

28. Трудова книжка і порядок її ведення.

29. Форми й строки трудового договору.

30. Особливості правового регулювання праці тимчасових працівників.

31. Особливості правового регулювання праці сезонних працівників.

32. Особливості правового регулювання праці сумісників.

33. Поняття і види переведень на іншу роботу.

34. Переведення на іншу роботу в ініціативи власника без згоди працівника.

35. Переміщення на інше робоче місце.

36. Зміна істотних умов праці.

37. Класифікація підстав припинення трудового договору.

38. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

39. Розірвання трудового договору в разі скорочення штатів.

40. Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни.

41. Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника.

42. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

43. Розірвання трудового договору у разі втрати довір'я до працівника.

44. Розірвання трудового договору у випадку вчинення аморального проступку.

45. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору.

46. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні. Вихідна допомога.

47. Поняття робочого часу за трудовим правом і його види.

48. Скорочений і неповний робочий час, їх відмінність.

49. Режим робочого часу і порядок його встановлення.

50. Облік робочого часу і його види.

51. Надурочні роботи.

52. Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом.

53. Щорічні відпустки та їх види.

54. Право на щорічну відпустку і порядок її надання.

55. Поняття заробітної плати й методи її правового регулювання.

56. Тарифна система оплати праці та її елементи.

57. Поняття норм праці, їх впровадження, заміна й перегляд.

58. Система оплати праці.

59. Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифом.

60. Гарантійні виплати та їх види.

61. Компенсаційні виплати та їх види.

62. Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці.

63. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

64. Заохочення за успіхи в роботі.

65. Дисциплінарна відповідальність, її види.

66. Дисциплінарні стягнення, підстави та порядок їх застосування.

67. Поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, її відмінність від цивільно-правової майнової відповідальності.

68. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

69. Види матеріальної відповідальності працівників.

70. Визначення розміру шкоди і порядок її покриття.

71. Матеріальна відповідальність власників підприємств або уповноважених ним органів у трудових правовідносинах.

72. Поняття охорони праці, зміст інституту охорони праці за Законом України «Про охорону праці» від 14. 10.1992 р.

73. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

74. Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх.

75. Система і компетенція органів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

76. Поняття і види трудових спорів.

77. Загальна характеристика порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.

78. Комісії з трудових спорів, їх організація, компетенція, порядок роботи.

79. Розгляд трудових спорів у судах і його особливості.

80. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

81. Страйк як засіб розв'язання колективного трудового спору.

82. Порядок виконання рішень і постанов трудових спорів.

83. Порядок виконання рішень і постанов про поновлення на роботі.

 


2.

Запара Світлана Іванівна

Ошкодьорова Марина Юріївна

 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Методичні вказівки щодо проведення

семінарських занять та самостійної роботи

для студентів 3 курсу факультету менеджменту денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

 

 

Підписано до друку:____2010 р. Формат А5 Гарнітура Times New Roman

Тираж: 20 примірників Замовлення___ № ________ Ум.друк.арк. 1,5

______________________________________________________________

 


[1] Для пошуку рекомендованої літератури слід керуватись наступним прикладом: 5 (с.7-9). 5 це номер рекомендованого джерела наприкінці навчальної програми з загального списку, (с.7-9) – сторінки з рекомендованого джерела.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.022 с.)