Тема 8. Матеріальна відповідальність сторін трудового договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору1. Основні питання.

1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.

2. Правові підстави та умови матеріальної відповідальності.

3. Загальна характеристика обмеженої матеріальної відповідальності.

4. Повна матеріальна відповідальність працівників: індивідуальна і колективна.

5. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність.

6. Визначення розміру збитків та порядок покриття завданої шкоди.

7. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 105-114; 137-148); 8 (421-447); 9 (с. 120-134; 315-319); 10 (с. 409-459); 11 (с. 91-101); 13 (с.364-381).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Які обставини виключають матеріальну відповідальність?

2. Уважно проаналізуйте ст.130 КЗпП. Як вона узгоджується з загальнотеоретичними висновками про правопорушення як підставу юридичної відповідальності?

3. Спробуйте обґрунтувати доцільність існування ст.133 КЗпП.

4. Чи можна вважати обґрунтованим різне ставлення законодавця до майна працівника і власника? Які перспективи у санкції «не більше середнього місячного заробітку»?

5. Що слід розуміти під моральною шкодою, які умови її відшкодування? Як Ви гадаєте, чи може право визначати порядок відшкодування моральної шкоди?

3. Підготувати наукове повідомлення за однією із тем:

1. Поняття “нормальний виробничо-господарський ризик”.

2. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.

 

Тестові завдання.

1. Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності:

А – Так;

Б – Ні.

2. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно її покрити:

А – Так;

Б – Ні.

3. Підставами матеріальної відповідальності є:

А – Наявність збитку, заподіяного підприємству;

Б – Наявність суб’єкту діяння;

В – Винність суб’єкту діяння.

4. Матеріальна відповідальність не може бути покладена за :

А – Шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо – господарського ризику;

Б – Неодержані підприємством прибутки;

В – шкоду заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності;

Г – шкоду, заподіяну неповнолітнім працівником;

Д – шкоду, заподіяну працівником у стані алкогольного сп’яніння.

5. Види матеріальної відповідальністі :

А – обмежена;

Б – повна;

В – підвищена;

Г – змішана.

6. Матеріальна відповідальність буває:

А- Індивідуальна;

Б – Колективна;

В – Солідарна;

Г – Змішана;

Д - Субсидіарна.

 

Розв’яжіть ситуації.

Задача № 1.

Під час робочої зміни токар п'ятого розряду Ґонтар - член бригади, переведеної на орендний підряд, через необережність зламав токарний верстат з програмним управлінням. Верстат простояв 3 дні у зв'язку з ремонтом. За ремонтні роботи робітникам було виплачено 1160 грн. вартість заміненої деталі складає 2280 грн. А простій верстата обійшовся 6600 грн. збитків. Усі названі суми були віднесені на госпрозрахунковий дохід бригади, що відобразилося на оплаті праці членів бригади.

Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприємства про притягнення Гонтара до матеріальної відповідальності і відшкодування збитків у повному розмірі. Середній заробіток Гонтара склада 860 грн.

Ґонтар проти стягнення у повному розмірі завдання збитків заперечував, обґрунтовуючи тим, що він заподіяв шкоду через необережність. Крім того, він вважав, що середній заробіток його дещо менший, оскільки до нього не повинні входити доплата за суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну майстерність 25%.

Вирішіть справу.

Задача № 2.

Тракторист радгоспу Кунтій самовільно, без дозволу адміністрації, використав трактор у власних інтересах для перевезення сіна. Під час цього рейсу Кунтій намагався проїхати по дорозі, на якій проводилися ремонтні роботи, внаслідок чого трактор перекинувся, був поламаний і простояв на ремонті 7 днів.

Адміністрація радгоспу стягнула з заробітної плати Кунтія вартість ремонтних робіт, пошкодження деталей, пального, мастильних матеріалів. Таким чином стягнена сума становила 5360 грн. Середня заробітна плата Кунтія 980 грн.

Кунтій проти стягнення заперечував і звернувся до юрисконсульта радгоспу за роз'ясненням про правомірність дій адміністрації.

Виступіть в ролі юрисконсульта.

 

Задача № 3.

Байдюк, виконуючи обов'язки майстра по виготовленню пам'ятників у Білозерському райпобуткомбінаті Херсонської області, приймав замовлення від населення і привласнив отримані від замовників гроші на загальну суму 12690 грн., заподіявши шкоду 23 громадянам. Справа розглядалася у Херсонському обласному суді.

Вирішіть дану справу і поясніть порядок відшкодування заподіяної Байдюком шкоди. Норми якого законодавства тут потрібно застосувати?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та постанови Верховного Суду України для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України

2. Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 // http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4947

3. Закон України "Про визначення розміру збитків, завданих- підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" від 6.06.1995 р. //Відомості Верховної Ради України. -1995 р. - №22. - ст.173.

4. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. Затв. пост. Верховної Ради України 25.06.1995 р. //Відомості Верховної Ради України. -1995 р. - №25. - ст.193.

5. Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків. Затв. пост. Кабінету Міністрів України 23.06.93р.

6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996р. № 116. // ЗП Уряду України. -1996. - №6. - Ст.192.

7. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. № 43. // Юридична практика. -1996. - Липень. - № 28.

8. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. №43. // Юридична практика. - 1996. -Липень. -№28.

9. Типовьій договор о полной индивидуальной материальной ответвенности, затв. постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и социальньїм вопросам и секретариата ВЦСПС от 18 декабря 1977 №447/24.

10. Роз'яснення Міністерства праці України від 9.12.1996р. " Обчислення середньомісячної заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди" - // Людина і праця. -1997. - №2.

11. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затв. наказом Мінфіну України від 16 травня 1996р. № 99. // Юридична практика. -1996. - Липень. - № 28.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України " Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємевам, установам, оргонізаціям їх працівникам" від 29.12.1992р. -//Право України. -1993. - №5-6.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України " Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" від 31.03.1995р. - // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - п.1995. ч.1.

 

 

Додаткова література:

1. Васильєв С. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов'язків. // Право України. -1996. - №4.

2 Венедиктов B.C. Проблеми правового регулировання ответственности в трудовом праве. К., 1996.

3. Давиденко П, Решетник О. Поліпшувати вирішення справ про матеріальну відповідальність, пов'язану з порушенням обов'язків за трудовим договором. // Радянське право. -1986. - №10.

4. Данченко М. Відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. // Радянське право. -1991. - №3.

5 Кривобок В., Сульженко Т. Своєчасно вживати заходів до відшкодування матеральної шкоди, заподіяної злочином. // Право України. -1996. - №12.

6. Невалінний М. Критерії визначення моральної шкоди у зв'язку з трудовим каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров'я. // Право України. - 1996. - №4

7. Невалінний М Як коригувати несвоєчасно виплаченні суми відшкодування шкоди? // Право України. -1996. - №5.

8. Нікітченко В Цивільно-правова і матеріальна відповідальність за радянським законодавством. // Радянське право. -1990. - №11.

9. Пискарев И.К., ІІІзломов БИ. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненньїй предприятию. Комментарий. М. 1988.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.009 с.)