Тема 9. Трудові спори і порядок їх вирішенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Трудові спори і порядок їх вирішення1. Основні питання.

2. Поняття і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Загальний та спеціальний порядок їх вирішення.

3. Комісія по трудових спорах (КТС) - первинний орган по розгляду трудових спорів, порядок розгляду спорів і виконання рішень КТС.

4. Розгляд індивідуальних трудових спорів в районних (міських) судах.

5. Поновлення на роботі працівників і матеріальна відповідальність службових осіб за незаконне звільнення.

6. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.

7. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

8. Правове регулювання проведення страйків.

9. Відповідальність сторін за невиконання рішень по колективному спору; відшкодування збитків заподіяних страйком.

 

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 157-165); 8 (447-479); 9 (с. 170-179; 324-325); 10 (с. 557-591); 11 (с. 107-118); 13 (с.505-527).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Спробуйте розібратися з термінологією: «трудові спори», «трудові суперечки», «трудові конфлікти», «розбіжності між наймачем та працівником».

2. Чи існують об'єктивні причини для виникнення трудових спорів в Україні? Які шляхи їх подолання?

3. Чи вирішуються трудові спори державних службовців в КТС? А в суді?

4. Чи створюються КТС на митницях?

5. Чи правомірно колективні трудові спори називати конфліктами?

6. Чи може колективний трудовий спір виникнути з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

7. З якого моменту виникають колективні трудові спори?

8. Що таке локаут? Яке Ваше ставлення до цього явища?

9. Як довго може тривати страйк? Чи можна в законодавчому порядку врегулювати максимальний термін тривалості страйку?

Тестові завдання.

1. Види трудових спорів:

А – Колективні;

Б – Індивідуальні;

В – Трудові;

Г – Змішані.

2. Органи, які розглядають колективні трудові спори:

А – Примирна комісія;

Б – Трудовий арбітраж;

В – Комісія із трудових спорів;

Г – Міські (районні) суди.

3. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у
такий строк:

А – 1 місяць;

Б – 2 місяці;

В – 3 місяці.

4. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий
спір у такий строк:

А- 5 днів;

Б – 10 днів;

В – 15 днів.

 

Розв’яжіть ситуації.

Задача № 1.

Юрисконсульт універмагу Вернигора був тимчасово переведений на посаду завідувача відділом кредиту з більш високою зарплатою. Тут він працював 1 рік і 7 місяців, після чого на підставі наказу по універмагу знов почав виконувати обов'язки юрисконсульта. У зв'язку з цим Вернигора вимагав збереження за ним протягом 2 тижнів заробітку зав.відділом кредиту. Директор універмагу відмовив на тій підставі, що він виконував обов'язки заввідділом кредиту, оскільки він відноситься до керівних працівників і спори останніх відповідно до ст.232 КЗпП розглядаються судом.

Вернигора звернувся з позовом до суду.

Виступіть в ролі судді і проведіть прийом скаржника.

Задача № 2.

За наказом начальника митниці від 10 травня 1995 р інспектор Костін був позбавлений премії за квартал у зв'язку з порушеннями допущеними ним при пропуску через кордон двох громадян Угорщини. Спеціальна комісія, створена за скаргою Костіна 15 червня прийшла до висновку, що порушень в його діях не втілено. 20 червня Костін звернувся з заявою до начальника митниці з проханням виплатити йому премію по закінчені кварталу, а додаткових коштів для цього не виділено.

4 липня Костін звернувся до районного суду з позовом про стягнення в його користь квартальної премії. Суд відмовив йому у прийомі позовної заяви мотивуючи тим, що спори такого роду не підвідомчі суду і порекомендував Костіну звернутися до Комісії по трудовим спорам за місцем праці, але при цьому наголосив, щоб той поспішав, оскільки по цій справі вже закінчуються строки звернення до КТС.

Вийшовши наступного дня на роботу Костін з'ясував у профкомі, що КТС на митниці не створена через те, що працівники митниці є державними службовцями і їх спори підлягають розгляду безпосередньо в судах.

Проаналізуйте наведену ситуацію і дайте рекомендації Костіну, як вирішити його справу.

Задача № 3.

Самбірський лісгосп звернувся в суд з позовом до майстра лісодільниці Сікорського про стягнення з нього у відповідності із ст,134 КЗпП збитків в сумі 135 млн.крб., заподіяних при виконанні службових обов'язків. Позов лісгоспу про відшкодування шкоди в повному обсязі пред'явлений з тих підстав, що з Сікорським був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Суддя відмовив в прийомі позовної заяви, мотивуючись тим, що майстер лісодільниці повинен нести обмежену матеріальну відповідальність, а тому спір непідвідомчий суду.

Чи правильні дії судді? В якому порядку і як повинен бути вирішений даний спір?

Задача № 4.

В КТС подали заяви двоє робітників, не згідних із встановленими їм графіками надання чергової відпустки в зимові місяці. Набірник Іванов мотивуючи свою незгоду тим, що він як учень загальноосвітньої вечірньої школи має право на відпустку влітку. Слюсар Герасимів теж просив надати відпустку в літній період так як він два роки підряд використовував відпустку взимку, а в цьому році хоче поїхати відпочивати на південь, разом з дітьми-учнями.

Вирішіть спір.

Задача № 5.

Колектив однієї із шахт Волинського вугільного басейну поставив перед керівництвом шахти вимоги збільшити всім працівникам тривалість додаткової відпустки за роботу на підземних роботах з 12 до 18 робочих днів. Адміністрація відмовилась задовольнити вимоги шахтарів, посилаючись на те, що для цього немає фінансових можливостей і що таке збільшення часу відпочинку для всіх шахтарів виходить за межі колективного договору.

Чи виник тут колективний трудовий спір? Який порядок його вирішення?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та постанови Верховного Суду України для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України.

2. Цивільно-процесуальний кодекс України.

3. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1.07.93//Відомості Верховної Ради України, 1993, №36. Ст.361.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92р. "Про практику розгляду судами трудових спорів" - Урядовий кур'єр, 21 січня 1993 року.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1.11.1996 р, // Юридичний вісник України. - 1996. - №48.

6. Закон СРСР "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 20.05.91р. - Известия, 31.05.91.

7. Указ Президента України " Про національну раду соціального партнерства", від 27.04.1993р.

8. Про практику застосування примирних процедур у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Інформація Міністерства праці України від 27.02.95р. // Людина і праця. - 1995. - №4.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92р. "Про практику розгляду судами трудових спорів" - Урядовий кур'єр, 21січня 1993 року.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1.11.1996 р. // Юридичний вісник України. -1996. - №48.

 

Додаткова література:

1. Архипов В.Д., Коняев Н.И., Хорев П.С. Комментарий к положенню о порядке рассмотрения трудових споров. М., "Юридическая литература", 1976.

2. Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин. - // Право Украхни. 1996. - №5.

3. Голощапов А.С. Понятие, видьі, причиньї, подведомственность трудовьіх споров. М. 1980.

4. Мацюк АР., Симорот З.К. Трудовое право в вопросах и ответах. К. 1988.

5. Поляков Б. Як вирішувати трудові спори у виробничих кооперативах. - // Радянське право. - 1991. - №4.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.012 с.)