ТОП 10:

Инфопедия — категория Демография: 1 Страница

Материала по категории - Демография на сайте Инфопедия всего: 592 страниц.

Демография - 1 Страница

Про що свідчить показник темпу росту ? Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою яко-го типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження? Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані? Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який мак-симальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні? Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ? Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин? У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з полі-клінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки? Яке основне завдання МСЕК-ій з експертизи втрати працездатності? Сімейним лікарем у робітника хімкомбінату вдома була діагностовано побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність. Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один сімейний лікар. На який термін цей лікар має право видати листок непрацездатності особисто? Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку? В амбулаторії сімейної медицини згідно штатного розпису працює два сімейних лікаря. На який максимальний термін сімейний лікар одноосібно має право видати листок непрацездатності? Робітниці Б. 6.03 був зроблений аборт за медичними показами, проте вона знаходилася в стаціо-нарі з причини ускладнення по 18.03. На який термін буде їй видано ЛН? Охоплено динамічним лікарським спостереженням. Який зі статистичних показників найбільш доцільно вико-ристати для оцінки організації процесу диспансеризації у сільській дільничній лікарні? Районним лікарем-педіатром проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій терито-рії. Які показники були ним використані? Під час медичного огляду населення виявлялися та реєструвалися хронічні захворювання, різні патологічні стани, відхилення. Який вид захворюваності вивчався в даному випадку? Робітник К. оформляючись на роботу, пройшов медичний огляд. Визнаний придатний до роботи в умовах даного виробництва. Який вид медичного огляду пройшов робітник? У пологовому будинку за рік народилося 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою,1 дитина поме-рла на 5-тий день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію? Головний педіатр міського управління охорони здоров’я проводить оцінку результатів медичної допомоги дітям міста за останні п’ять років. Який документ він використовує при виконанні цього завдан-ня? У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності СЕС. Необхідно визначити одиницю спостереження. Породілля М. народила дитину в терміні вагітності 28 тижнів, яка померла на 6 день після пологів. Реалізуйте тимчасову непрацездатність в даній ситуації. При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на диф-терію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок? Сутність , напрям і особливості міжнародної інтеграції. Місце України в світовому економічному співтоваристві. Стан та перспективи розвитку української економіки. Передумови та неохідність участі України в сучасних інтеграційних процесах. Страны ЕС – 15, которые не вошли в зону «Евро». Тема 5. Ресурсная база мирового хозяйства. Человеческие ресурсы мирового хозяйства Национально-государственная демографическая политика и международное сотрудничество в области демографической политики Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира Крупнейшие страны мира по численности городского населения Крупнейшие агломерации мира в 1990 и 2000 гг. Экономически активное население и особенности его распределения по сферам занятости Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике Международные миграции населения. Основные формы и направления международной миграции населения ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ Кількість населення Землі, його природний та механічний рух Демографічна політика, демографічна криза, демографічний «вибух» Раціональне розміщення населення та його відтворення Міське розселення, урбанізація і типи міст Причини зовнішніх міграцій населення Клінічна картина первинного біліарного цирозу Лікування гепато-ренального синдрому. Клінічна картина хронічного холециститу без каменя. Вибір жовчогінних препаратів залежно від порушення в біліарній системі (О.М. Ногаллєр, 1989; з доповненнями) Медико-соціальна експертиза. Виділяють три ступені тяжкості жовчнокам'яної хвороби. Диференціальна діагностика жовтяниць Черезпечінковий лізис жовчних каменів протипоказаний за наявності пігментних і кальцифікованих каменів, аномалій і дуже маленького ложа жовчного міхура, а також у разі порушення згортання крові. Гістологічні стадії первинного склерозивного холангіту Диференціально-діагностичні відмінності між первинним склерозивним холангітом і первинним біліарним цирозом Прогнозирование как метод познания будущего Применение технологии социальной экспертизы в социальном прогнозировании, проектировании и моделировании Целеполагание в социальном проектировании. «Проблемно-целевой ромб». Основные методы социального проектирования. Преимущества коллективной работы над проектом Специфика прогнозирования социальных явлений и процессов Объект прогноз-ия- процессы(явления, события), на которые направлено исследование с целью разработки прогноза. Применение социальных показателей и социальных нормативов в практике социального проектирования Предмет и объект исследования социального прогнозирования Структура текстового описания проекта Технологии разработки проекта Понятийно-категориальный понятийный аппарат социального проектирования Модели экологической безопасности Моделирование социальных процессов на региональном уровне Моделирование демографических процессов Принципы ООН в отношении пожилых людей МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ Общеспринятое мнение, что человек становится старым в 60-65 лет обычно не воспринимается людьми, достигшими этого возраста. Каждый считает, что он исключение из правил. Думается, что многомерная классификация и типология пожилых людей дает больше информации для понимания положения и роли этой большой общности в современном российском обществе. Тема 4. Брачность и разводимость в России. Демографические проблемы современной российской семьи. Предупреждение политических конфликтов. Тема 1: Теоретичні основи соціології народонаселення. Вопрос №1: Демография как наука. Объект и предмет демографии.
1 | 2 | 3 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.51.17 (0.033 с.)