ТОП 10:

Семантичне навантаження фразеологічних нумеральних словосполученьВ англійській мові виокремлюється група фразеологічних словосполучень, у яких стабільним елементом є числівник – ФС (ч.). ФС(ч.) належать до полілексемних мовних одиниць з певною структурою і семантичним навантаженням.

Компоненти ФС(ч.) здатні семантично модифікуватися. У зв’язку з десемантизацією числівників ФС(ч.) переходять в розряд потенціальних слів або словосполучень, що зберегли певну смислову орієнтацію. Пор.: one and all «всі як один», «всі без винятку»; one in a thousand «дуже рідкий, один на тисячу»; one or two «декілька раз»; two bits «монета в 25 центів»; in two twos «моментально», «зразу»; put two and two together «зробити висновок з фактів», «зрозуміти що до чого»; three sheets in the wind «море по коліна», «п’яний»; not worth three straws «гроша мідного не вартий»; four eyes see more than two «розум добре – а два краще»; eighteen carat lie «відверта брехня», «зухвала брехня»; twenty and twenty times «раз за разом», «повторно»; the upper ten (thousand) «верхівка суспільства», «невелика елітна група» тощо.

Числівники у вільних сполученнях в основному співвідносяться з реальними об’єктами, вказують на їх точні, приблизні кількісні характеристики. На значення числівників в умовах фразеологічного оточення суттєво впливають компоненти контексту: перехрещення і включення їх смислів у семантику цільної одиниці. Загальний смисл ФС (ч.) обумовлюється сукупністю значень складових: англ. forty winks «короткий сон», «сон уривками», «сон прихопцем» as two thieves «щирий, нерозлучний друг», «водою не розіллєш». Пор.: англ. Why, ma’am, Amos Colvin and me were thicker than two thieves for more than ten years (O. Henry). While I and waited and did my best to put two and two together (S. Maugham). Guidi was already talking defensively, ten to the dozen, as she said Gater (M. Spark). He was shaven and his coat was decent and his neat black, ready four-in-hand had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day (O. Henry).

Залучення одного й того самого числівника у різні фразеологічні оточення сприяє семантизації різних смислів. Так, ФС(ч.) з компонентом one виступають носіями уособленості (one and only, one and the same), відповідності, рівності (one man one vote, one vote one value), унікальності (the only one, there is one good wife in the country), паукальності (the voice of one man is the voice of no one), одиничності (one at a time, one move away may lose the game), часової невизначеності (one evening, one day, one time). Переосмислення числівника у ФС(ч.) впливає на її семантичну модифікацію, сприяє втраті кількісного значення, переміщенню ФС(ч.) до поля якісної оцінки. Пор.: англ. To put two and two together «зробити висновки», «зрозуміти що до чого»; as clear as two and two makes four «ясно, як два та два – чотири»; no two ways about it «неминуче», «другого виходу немає»; to know how many beans make five «бути собі на умі»; two can play at that game «подивимось, чия візьме»; three sheets in the wind «зовсім п’яний», «море по коліна».

ФС(ч.) з десемантизованими числівниками функціонують у мові для позначення особливих ознак предметів, явищ, при цьому числове значення числівників служить ключем до мотивації цілої одиниці. Пор.: англ. four-in-hand «галстук – самов’яз»; two dogs over one bone «голодні, злі»; the Four Seas «моря, що омивають Великобританію»; the Seven Seas «вододіли нашої планети», «всі водні простори»; to talk ten to the dozen «говорить безперестанку» та ін.

Позбавлення числівниками у ФС(ч.) числового змісту призводить до втрати сем точної кількості, до їх залучення до поля невизначеної кількості, до омовлення контрасту, вираження понять «багато», «мало». Пор.: англ. one in a hundred, one to thousand, a stitch in time saves nine, two heads are better than one; рос. ум хорошо, а два лучше, старый друг лучше новых двух, за семью замками, укр. біда не ходить одна , а з дітками, в трьох соснах заблукав, на всі чотири сторони та ін.

При повній десемантизації числівника ФС (ч.) переходить до розряду кількісно-оцінних одиниць. Пор.: англ. dressed up to the nines «одягнутий модно, зі смаком»; nine worthies «знамениті люди»; to give presents by nines «виражають глибоку повагу»; a cat has nine lives «живучий».

Про семантичну модифікацію числівників, їх часткове або повне позбавлення кількісного значення свідчать такі чинники:

· заміна числівників у ФС (ч.) іншими кількісними словами: англ. to make two ends meet together- to make both ends meet «зводити кінці з кінцями»; for two pins,- for a pin «за дрібницю», «за дурницю»; at one time,- at a time «зразу», «за один раз»; not one bit, not a bit «ні капельки», «ні чутки»;

· взаємозамінюваність числівників у ФС (ч.) при збереженні смислу: англ. to look two ways for Sunday – to look nine ways «сильно косити очима», «косити»; forty winks – nine winks «короткий сон», «сон обривками»; to have two strings to one’s bow – to have more than one string to one’s bow «додатковий спосіб», «друга професія»; to talk nineteen to the dozen – to talk ten to the dozen «говорити не замовкаючи», «говорити не перестаючи»; to be in two minds – to be in twenty minds «бути в нерішучості»;

· заміна числівника у ФС (ч.) іншим словом : saying and doing are two (different) things «скоро казки розповідаються, та не скоро справи робляться»; two (company) in distress makes sorrow less «на миру і смерть красна»; to come out of one (the sаme) footing «на рівній нозі з ким-небудь», «на рівних умовах»;

· опущення числівника у ФС (ч.) без зміни смислу полілексемної одиниці: as like as (two) peas «однакові як дві краплі води»; as cross as (two) sticks «не в дусі», «не на жарт роздратований»; as drunk as (seven) lords «п’яний як ніч, як чіп, як хлющ, як дим».

ФС (ч.) походять від вільних сполучень, утворюючи з останніми омонімічні пари. Маркером сполучення (змінного або стійкого) виступає контекст. Пор.: англ. Whenever groups of mеn from the fighting were in town for the night, dinners were given for them and after words there was dancing and the girls, outnumbering the men ten to one made much of them and fought to dance with them (M. Mitchell). No, he thought, at last ten to one he isn’t in (J. Galsworthy). You are, said the King. Nearly two miles high – added the queen (L. Cаrroll);рос. И дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змея, которую называл он турецкою (Н. Гоголь); укр. Розвій, вербо, сімсот квіток рано-рано (народна пісня).

Дослідження етимологічних витоків ФС (ч.) допомагає розпізнанню соціальних факторів їх виникнення. Так, ФС (ч.) The three golden balls “лавка торговця” виникло у час появи перших банкірів у Європі. На гербі багатої сім’ї Медичі були намальовані три шари, що покладено в основу назви їх банку, потім – інших фінансових установ. Математичні асоціації номінації спостерігаються і в інших ФС (ч.). Пор.: англ. three R’s, seven liberal arts. Початкова кількість предметів, що вивчалися в навчальних закладах Англії, стала основою для назви циклу спеціальних курсів, кількість яких не є стабільною. «Затемнення» первісного смислу простежується у ФС (ч.) Three Tailors of Tooley Street «невелика група людей, що вважають себе представниками всього народу». Причиною семантичної девіації послужив той факт, що троє кравців названої вулиці звернулися до англійського парламенту від імені всього народу. Їх кількісна представленість одержала іронічну конотацію і увійшла до фразеології англійської мови.

ФС (ч.) Chiltern Hundred бере початок також від вільного словосполучення. У графстві Оксфордшир і Бенкінгемшир у ХVІІ ст. було багато розбійників. Для боротьби з ними була заснована Чилтернська сотня. Початкова кількість охоронників порядку лягло в основу назви групи людей. ФС (ч.) there are one or two traders «декілька запеклих конкурентів» виникло в процесі стягнення one or two «декілька» і two of a trade «два незгодні між собою спеціалісти». Пор.: There are one or two traders, of course, but we take care to make them behave (S. Maugham).Семантика фразеологізму мотивується перехрещенням значень вихідних одиниць. Позначення людей за кількісним складом стало мовною традицією і відбивається на одиницях типу the upper four hundred «верхівка фінансового і промислового капіталу США». Переосмислення простежується і в ФС (ч.) one dollar a year man «багата людина, що прийшла на державну службу за чисто символічну плату».

Серед ФС (ч.) виділяються американізми типу the old thirteen «старий державний прапор США», to feel like a million «прекрасно себе почувати», to go like sixty «летіти стрілою», «летіти щодуху», long nine «дешева сигара» та ін. Американський вислів two bits «монета в 25 центів» виник у результаті поєднання сполучень a long bit «монета в 15 центів» і a short bit «монета в 10 центів», сумарний зміст яких відбився на інновації.

У Шотландії в ХV – ХVІ ст. використовувалася монета plack вартістю в 4 пенси, назва якої збереглась у сполученні two and a plack «дріб’язок, дрібні гроші». Перетворення слова plack в архаїзм призвело до повного розриву між вільним і стійким сполученням. Етимологічними витоками ФС (ч.) можуть служити реальні (пор. англ. tailors of Tooley Street, the old thirteen, the three balls та ін.) та ірреальні події, повір’я, біблійні сказання, міфи. ФС (ч.) the three sisters «богині людської долі» корелює з міфологічними образами мойри і парки, які вважались у еллінів і римлян володарками людської долі. ФС (ч.) the Seven Sisters «сузір’я Тільця» за легендою означало «сім дочок Атланта і Глейони». За часів Олександра Македонського крилатим був вислів «сім чудес» на позначення кращих споруд світу, відзначених грандіозністю і художнім смаком: Єгипетські піраміди, «висячі сади Семираміди» у Вавілоні, статуя Зевса в Олімпії роботи Фідія, Колосс Родоський (статуя на о. Родос), храм Артеміди в Ефесі, Галікарнаський мавзолей, маяк в Олександрії. На часі цей вислів позначений широкою сферою вживання. В англійській мові використовуються й інші ФС (ч.) з компонентом seven (Seven deadly sins, seven -leagued boots та ін.).

Своєю інтенсивністю лексикалізація вільних нумеральних словосполучень зобов’язана перу англійських письменників. Пор.: англ. Two little tales (M. Twain), and 1.000.000 Bank note (M. Twain), Two Gentlemen of Verone (W. Shakespeare), Twelve men (Th. Dreiser). Two on a Tower (J. Lindsay), Songs of Two Nations (H.J. Swinburne), 120 million (M. Gold) та ін.

Десемантизація нумеральних компонентів проявляється у ФС (ч.) на позначення кількісного контрасту. Ефект протиставлення створюється числівниками з різним числовим наповненням. Пор. англ. four eyes see more than two; two is company, but three is none; рос. у семи нянек дитя без глазу; одна ягода в сорок два года; у одного вола двух шкур не дерут; семи смертям не бывать, а одной не миновать; за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; семь бед – один ответ.

Значення контрасту ФС (ч.) актуалізується за допомогою кореляції числівників і квантитативних слів. Пор.: англ. an hour in the morning is worth two in the evening; if you run after two hares, you will catch neither; рос. десять раз примерь, а один отрежь; на день семь погод; сто пятниц на неделю та ін. У ФС (ч.) часто використовується числівник one, що протистоїть за значенням іншим числівникам або кількісним словам: one bird in hand is worth two in the bush, «краще синиця в руках, ніж журавель у небі»; one hour in the morning is worth two in the evening , «утро вечера мудренее», «ранок покаже», «завтра буде видніше»; one in a thousand, «один на тисячу», «рідкий»; one in a million, «один на мільйон», «дуже рідкий»; one link broken, the hole chain is broken, «одна ланка зламана – весь ланцюг порушений», «кігтик застряг – пропав птах»; one drop of poison infеcts the whole ton of wine, «ложка дьогтю в бочці меду»; one for the pot, «одна ложка для гостя».

На позначення значення «багато» у ФС (ч.) використовується числівник високого порядку (to have fifty things to tell smb. «мати багато новин для когось»; thousand and one «дуже багато»). ФС (ч.) даного типу руйнують достовірність фактів, порушують кількісну реальність і виступають емоційним засобом омовлення перебільшення.

У художніх текстах ФС (ч.) використовуються для створення яскравих гіперболічних образів: англ. The thousand and one stories are being told every day (O. Henry). Ring out the thousand years of war ring in the thousand years of peace (H. Tennyson). Пор. рос. В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский).

Значення невеликої (паукальної) кількості виражають фразеологізми, що містять у своєму складі числівники з незначною різницею (one or two «один або два», «декілька»; two or three «два або три», «декілька»; four or three «три або чотири», «декілька»). Пор.: англ. Mrs. Davidson pointed out the best schooner, moored two or three hundred yards from the sidеs (S. Maugham). To the best of my belief we met for the first time three or four weeks ago when you and your wife were good enough to come and have a lunch with me (S. Maugham).

Серед засобів позначення паукальності виділяється структурний типз компонентами within, not: within a hundred miles, «недалеко», «поряд»; not able to put two words together «не вміти зв’язати двох слів»; in time of prosperity friends will be plenty, in time of adversity not one among twenty «друзі пізнаються в біді».

Значення малої та дуже малої кількості в англійській мові виражається цілою групою фразеологічних одиниць, об’єднаних спільним значенням : for two pins; for a pin; not worth tree straws; not worth a bean (button, curse, damn, darn, dern, doit, dump, farthing, fig, groat, halfpenny, jigger, old song, pin, pinch of smiff, rap, row of beans, row of pins, rush, snap) та ін.

Поряд зі значенням великої або малої кількості ФС (ч.) виражають значення тотальності і партитивності, що мотивується семантикою компонентів. Пор.: all and one «всі без винятку»; from the four corners of the world «з усіх боків»; nine times out of ten «здебільшого»; ninety-nine out of a hundred «майже все»та ін. Значення високого ступеня ймовірності в англійській мові виражається за допомогою структурного типу «Num+Pr+one»: six to one , ten to one, twenty to one, hundred to one, thousand to one та ін. Пор.: англ.Ten to one, they’ve smuggled him on board a ship (A. Christie). My boy is giving twenty to one that he never gets into that courtroom (H. Robbins). I knew it was a foolish thing to do for the chances against us were a thousand to one (S. Maugham). But you must confess the chances are a million to one against it (S. Maugham).

Імовірність реалізації або нереалізації згадуваного явища виражається за допомогою ФС (ч.) з числівниками високого порядку, що знаходяться в опозиції до числівника one.

У ФО (ч.) числівники можуть виконувати функцію як головного, так і залежного члена. Пор.: англ. one by one, to be hard on thirty, to never see twenty. Залежність нумерального компонента проявляється у сполученнях такого інклюзивного ряду:

 

one morning

one afternoon

one day one evening

one time one night

Структура сполучень цього ряду може розширюватися за рахунок прикметників типу fine, beautiful, dreadful, що співвідноситься з головним словом. Пор.: англ. Perhaps I’ll surprise you one fine day, my lady (A.Cronin).

У моделі ФС (ч.), що реалізують приблизні вікові характеристики, стабільними виступають проклітичні компоненти, а варіативними - числівники, що змінюються у межах назв десятків і утворюють ядро конструкції to be past +Numeral, on the side of + Numeral, to be hard on + +Numeral. Пор.: англ. to be hard on twenty / thirty years «далеко за двадцять, тридцять»; to be past ten / twenty / thirty «за десять, двадцять, тридцять»; one will never see twenty/ thirty again «йому за двадцять, тридцять»; on the shady side of 20/ 30 «більше двадцяти,тридцяти»; on the wrong side of 20/ 30 «за двадцять, тридцять» та ін. Пор. також : She was in full evening dress, with a white tie and a collar that was been out of fashion for hard on thirty years (S. Maugham). But the kid was past twenty (O. Henry).

Серед ФС (ч.) виокремлюється ціла група одиниць, що співвідноситься з поняттям точного числа: two and two, two by two «попарно», «по двоє»; two negatives make an affirmative «два заперечення відповідають ствердженню»; four corners of the world «чотири сторони світу»; a hundred per cent «на сто процентів»; a great (long) hundred «сто двадцять»; two-party system «двопартійна система»; two-piece suit «жіночий костюм «двійка»; three-quarter «портрет, що показує три чверті обличчя»; the four seas «чотири моря, що обмивають Велику Британію (Північне, Ірландське, Атлантичний океан, Ла-Манш)»; in two «надвоє»; one and only «єдиний»; the last but one «передостанній»; the next but one «попередній» та ін. Пор.: Our last curate but one-guite a magical effect. All the girls come to chirch-evening service as well as morning (A. Christie). She gave a long grasp, it was not exactly a scream, it reminded me oddly of a piece of silk torn in two (S. Maugham).

Серед ФС (ч.), що реалізують значення точності, виділяється структурний тип Num1 prep Num2 : one by one «по одному», «один за одним»; two by two «по двоє», «попарно». Вирази цього типу вказують на характер дії («з’являтися по одному», «один за одним», «по двоє»), сумарна множинність визначається при цьому за допомогою уважного прочитання тексту. Пор.: англ. Mouglie was still deeply interested in the peddles and he did not notice when the wolves came and looked at him one by one (R. Kippling). The girls of the seashore and habours waited two by two for the troops an shore leave from ships which had managed to enter the day safely (M. Spark).

Частіше за інших у ФС (ч.) реалізуються числівники one, two. ФС (ч.) з цими елементами реалізують як кількісні, так і якісні значення. Останні виникають у результаті «затемнення» кількісних значень одиниць (див.табл.4).

Таблиця 5 - Реалізація ФС (ч.) кількісних та кількісно-якісних значень

ФС (ч.) Кількісні значення Кількісно-оцінні значення
Two and two Попарно  
Two by two По двоє  
Two bits 25 центів  
Two dogs over one bone seldom agree   Двом собакам однієї кістки не поділити  
Продовження таблиці 5
Two in distress make sorrow less   На миру і смерть красна
In two Пополам  
In two twos   Негайно
Two and a plack Прібна сума  
Two and two make four   Само собою розуміється
Two by four Незначний  
Two can play at that game   Подивимося, чия візьме
Two of a trade   Люті конкуренти
Two or three Декілька  
When two ride on one horse, one must sit behind   Кожному своє місце
Two heads are better than one Одна голова добре , а дві - краще  
Two upon ten   Бути уважним
To be in two minds   Бути нерішучим
When two Sundays meet together   Ніколи

 

Тенденція ФС (ч.) виражати кількісні та якісні ознаки підтверджується фактами англійської та української мов (див. табл.6)

 

Таблиця 6 - Семантична наповнюваність ФС(ч.) англійської та української мов

 

ФС (ч.) Кількісні значення Кількісно-оцінні значення
three cheers   Хай живе!
Not worth three atraws   Гроша мідного не вартий
One over the eight   Бути напідпитку, під чаркою
Three tailors of Tooley Street Невелика група людей  
Nine day’s wonder   Злоба дня
Four eyes see more than two Розум добре, а два – краще  
Одного поля ягоди   Однакові
Один із сошкою, а семеро з ложкою   Нерівність
У семи няньок дитина без ока   Безвідповідальність
Розум добре, а два краще Переважна більшість  
Залишитися в одній сорочці   Збідніти
В одну дудку грати   Діяти узгоджено
У три поверхи лаятися   Дуже сваритися
Як п’ять пальців   Добре знати
Під сімома печатками   Потайки
У три погибелі   Зігнутий
Тисяча і одна ніч   Неймовірно
Продовження таблиці 6
Сім верств - не околиця   Для друга все зробиш
Три дня думати Довго думати  
Дев’ять гостей - біда, сім гостей - їжа Зайвий гість - зайвий ріт  

 

ФС (ч.), що реалізують кількісні ознаки, співвідносяться з поняттям точної (ТК) і невизначеної кількості (НК). В останньому випадку ФС (ч.) виражає значення великої, малої (паукальної) кількості, тотальності, партитивності, контрасту, ймовірності події, явища тощо. ФС (ч.) із «спустошеним» кількісним значенням (СК) використовуються в мові для вираження кількісно-оцінних ознак створення стилістичного ефекту.

Семантична еволюція ФС (ч.) в англійській мові представлена послідовністю: від точного кількісного ® до невизначеного кількісного ® до кількісно-якісного значення. Переосмислення сполучення, що відбувається на межі груп ТК і НК, досягає інтенсивності у групі СК. Переважне вживання одиниць групи СК свідчить про лексикалізацію фразеологізмів.

У групі СК найбільш частотним компонентом є числівник one. За ним, за принципом зменшення, розміщуються two, three, four, nine, seven, ten, eight.

У групі ТК серед частотних компонентів також виділяється one, якому значно поступаються two, three, four.

Для групи НК показовим є комбіноване вживання числівників. Частіше за інші реалізуються one, two, hundred, thousand.

Аналогічна тенденція простежується і в українській мові. Пор.: укр. з однієї липи двічі лика не деруть; одним миром мазані; палиця з двома кінцями; одним словом; на усі чотири сторони; один як палець тощо. В англійській мові частіше трапляються ФС (ч.), нумеральні компоненти яких співвідносяться з назвами чисел першого десятка та великих, круглих, парних чисел. Семантичні модифікації числівників в умовах фразеологічного оточення обіймають перехід від абстрактного числа до десемантизації. При повному або частковому збереженні нумеральним компонентом числового значення ФС (ч.) реалізують квантитативні значення, при десемантизації нумерального компонента ФС (ч.) виражають кількісно-якісні значення.

ФС (ч.) беруть свій початок від вільних НумС, залучених до процесу лексикалізації. У вторинних одиницях поступово «затінюється» значення вільних словосполучень. ФС (ч.) набувають неквантитативного значення, стають одиницями синкретичного квалітативно-субстантивного плану. Загальний смисл ФС (ч.) обумовлюється сукупністю значень складових. Процес лексикалізації НумС тісно пов’язаний з десемантизацією компонентів, включаючи числівники.

Об’єктивними показниками десемантизації числівників є: 1) заміна числівників кількісними словами; 2) взаємозамінність числівників при збереженні загального значення ФС (ч.); 3) заміна числівників словами неквантитативної семантики; 4) опущення числівників у ФС (ч.). Числівники ФС (ч.) набувають другого дихання, вони поновлюються новими семантичними прирощуваннями, збагачуються конотативними значеннями. ФС (ч.) позначені подвійною референцією – від чого утворені і що утворили. Втрата числівниками прямого значення позначається на семантичних векторах – від точного числового змісту до невизначеного. На значення числівників в умовах ФС (ч.) суттєво впливають компоненти безпосереднього оточення. Кінцевий етап лексикалізації НумС виражається у десемантизації числівників. Реалізація ФС (ч.) якісно-предметних значень є результатом цього процесу, що віддзеркалює еволюцію становлення числівників, їх становлення як частини мови, їх ретроспективний рух від предметного до кількісного значення, що циклічно повторюється на новому етапі у ФС (ч.).

Повної десемантизації ФС (ч.) зазнають позначення чисел малого порядку, що зумовлено їх довгим і частотним вживанням. Інтенсивність процесу фразеологізації НумС в англійській мові об’єктивується переважним вживанням ФС (ч.) якісно-оцінної семантики. Відмінною рисою НумС є лексикалізація тих вільних сполучень, у яких числівники реалізують квантитативну функцію, слугують позначенням кількісних ознак конкретних предметів і явищ. Числівники, що вживаються для позначення цифр, операцій над ними, реалізуючи нумеративну функцію, рідше піддаються лексикалізації, що пояснюється їх дискурсивною специфікою, віддаленістю від корпусу одиниць емоційно-експресивного.

Десемантизація кількісних слів (девіація від точного квантитативного плану) простежується у корпусі як числівників, так і димензіональних одиниць (слів міри і ваги), що підтверджується на емпіричному матеріалі фразеологізмів (1), паремій (2), скоромовок (3) та інших курйозів (4). Пор.: англ.

1) tons of pirates, bushels of letters, an ounce of sense, gallons of water, loads of friends, barrels of fun, acres of lace, pounds of pardon, a dram of love;

2) in for a penny, in for a pound; give him an inch and he will take an ell; after dinner rest awhile, after supper walk a mile; an ounce of good life is better than a pound of pardon;

3) Peter Piper picked a peck of pickled pepper;

A peck of pickled pepper Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,

Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?

4) How many ifs go to a bushel?

Many words will not fill a bushel.

To try a put a quart into a pint pot

To make a pint measure hold a quart [7].

За межами термінологічної системи КО утворюють стилістичні угруповання на позначення кількісного контрасту. Ретроспективне минуле КО препарує їх семантичну девіацію, потяг до відповідних доменів – «багато» чи «мало». Пор.: англ. four eyes see more than two; a stitch in time saves nine; minutes make hours; life is but a span.

Невизначена кількість у домені «мало» позначається в англійській мові низкою лексичних конкретизаторів. Пор.: англ. a piece of chalk, a piece of furniture, a piece of advice, a piece of art; a bit of bread, a bit of doing, a bit of coward, wait a bit; a lump of sugar, a lump of earth, a lump of selfishness; a cake of soap, a cake of tobacco; a slice of lemon, a slice of apple, a slice of territory, a slice of profits; a sheet of paper, a sheet of glass, a sheet of iron.

Вибірковий характер КО проявляється у позначенні невизначеної кількості (тотальності, сумарності, збірності, партитивності). Пор.: англ. a school of fish, a bar of chocolate, a pile of papers, a flock of birds, a herd of cows, a nest of rabbits, a staff of servants, a team of horses, a bale of cotton, a bundle of rags.

Дискретні іменники англійської мови вживаються з квантифікаторами a few, many, недискретні іменники – з квантифікаторами a little, much. Дискретність та недискретність в українській та російській мовах у цьому випадку не виокремлюються. Пор.: укр. багато / мало зусиль; багато / мало книжок; рос. много/мало студентов; много/мало желаний, або: рос. горсть зерна (пшеницы, снега), горсть кошек, горсть шкафов, горсть воздуха.

Дескриптивні інтенсифікатори димензіональних одиниць служать феномену плеоназму. Пор.: англ.: much more heavier, much more closer, much more nearer, just round the corner; укр. набагато краще; рос. намного больше.

КО використовується в аксіологічній практиці, в суб‘єктивних коментуваннях. У домені КО діє закон мовної асиметрії, відсутності ригористичної відповідності між формою та смислом, значенням та функцією. Це є очевидним у феномені синкретичності, поліфункціональності та полімодальності КО.

Квантитативні одиниці актуалізують як кількісні, так і кількісно-якісні, якісні ознаки предметів, артефактів та явищ, про що свідчить дослідження фразеологічного корпусу з нумеральним компонентом – числівником (ФО(ч.)). Десемантизація КО простежується, як показує дослідження ФО(ч.), у лексикалізованих одиницях на позначення невизначеної та спустошеної квантитативності. KО мають тенденцію позначати кількісні ознаки полярних денотатів (абстрактних та конкретних). Пор.: англ. two heads are better than one , thousands of kisses; укр. за кусок кишки – сім верст пішки, сім раз відміряй, а раз відріж; рос. сто пудов соли, семь мешков радости, без пяти минут студент, тридцать четыре процента любви.

Художні образи створюються шляхом кількісної гіперхарактеризації.

Пор.: укр.

А в нашого Омелечка Невелика сімеєчка,- Тільки він та вона, та старий, та стара, та діток череда: два парубки усатеньких, дві дівочки косатеньких, два дрова рубає, та двох дома немає, та дві Насті в запасці, та дві Христі в намисті, та дві ляльки в колисці, та дві няньки колише. (Народна пісня)

рос. Искусство галереи XL, десять метров смертельного ужаса, куча больших и маленьких удовольствий.

Квантитативні словосполучення «під натиском» дискурсу модифікуються, набувають рис ірреальності та неочікуваності. При цьому КО використовують креативні резерви мови, її динамізм та адаптивність. Показовою є мова преси, у якій КО почувають себе комфортно. Пор.: рос. террорист стоимостью миллион долларов; выборы обошлись в 13 гектаров наглядной агитации, 70 часов рекламы, 21000 хвалебных газетных публикаций, более 1 млн 300 тыс. слов обещаний и одного миллиарда нервных клеток. В минувшее воскресенье Самара выбирала нового градоначальника.

«Пустими» числівники стають не відразу, до цього вони проходять етап семантизації понять «багато, мало». Пор.: англ. one in a hundred, one to thousand, a stitch a time saves nine, two heads are better than one; укр. біда не ходить одна, а з дітками; на всі чотири сторони; рос. ум хорошо, а два- лучше; старый друг лучше новых двух. При повній десемантизації числівники номінують якісні ознаки. Пор.: англ. dressed up to the nines «одягнутий модно, зі смаком», nine worthies «знамениті люди», a cat has nine lives «живучий». Подальшим кроком до «семантичної пустоти» є використання числівників як орнаментальних одиниць, актуалізаторів ритму та рими, що спостерігається у лічилках, дитячих віршиках та скоромовках. Пор.: англ.

One potato, two potatoes, Three potatoes, four, Five potatoes, six potatoes, Seven potatoes more. One, two, three, sparrows in a tree. Four , five, six Tiny little sticks. Seven , eight, nine This nest is mine.

рос.

Плыл по берегу пескарик, Потерял воздушный шарик, Помоги его найти, Посчитай до десяти: Раз, два, три, четыре, Пять, шесть, семь, Восемь, девять, десять, Выплывает белый месяц.

«Пусті» числівники замінюються іншими словами, що оберігають римовану поверхневу структуру тексту. Пор.: англ. one, two, three, four, five, Оnce I caught a fish alive; Intery, wintery, coterie, corn, Apple seed and briar thorn. Замінники використовуються і за межами англомовного дискурсу. Так, квазіслова hickory, dickory, dick (дитяча пісенька) корелюють із кельтськими одиницями hevera ‘8’, devera ‘9’, dick ‘10’, які вживалися у субмові пастухів Камбрії. Орнаментальні числівники таким чином заповнюють лакуни поверхневих структур, є фаворитами фразеологічних одиниць. Пор.: англ. as cross as (two) dogs over a (one) bone; as like as (two) peas. Пропуск числових конституентів two, one не змінює квалітативного характеру словосполучення.

Кількісні значення числівників вивітрюються у символічних позначеннях типу: 4 – «символ порядку», 7 – «символ достатку», 100 – «символ повноти», 13 – «символ нещастя».

Аксіологічний аспект притаманний порядковим ад’єктивам типу англ. first, second, third, укр. перший, другий, третій. Наприклад: англ. first teeth «молочні зуби», second teeth «постійні зуби», third teeth «вставні зуби», second to none «неперевершений», second thoughts «подальші роздуми»; укр. третій лишній, сьома вода на киселі; рос. играть первую скрипку, третьего не дано.

Нормативним для числівників стало позначення династій, телефонів, маршрутів, машин, брендів тощо. Слогани реклами насичені квантитативними одиницями типу супер-, макро-, міні-.

Метафори та інші тропеїчні засоби із КО вказують на інтенції адресанта, вербалізують його вплив на поведінку адресата. У гумористичних ситуаціях, анекдотах КО створюють ефект лінгвістичної гри. Пор.:

англ. Teacher: If we take three from seven, what difference does it make?

Pupil: That is what I say.

рос. – Алло, гостиница? Соедините меня с женой.

Какой номер?

Я вам что – турок, чтобы их нумеровать?! (номер жены вместо номера комнаты).

або: – Сколько стоит это колье?

Десять тысяч.

Черт, а это?

Два черта.

Слід зазначити, що у словосполученнях рос. черта с два, раз, два и обчелся ідея кількості зовсім розмита.

Семантична полівекторність числівників ілюструється також їх текстотвірною та аргументативною функціями. У текстах вони вживаються як елементи когезії поряд з іншими конекторами та метатекстовими словами. Пор.: англ. consequently, thеn, the following objectives, the next, in addition, therefore, the final items, furthermore, next two major projects, firstly, secondly, thirdly, the former, the latter, the last, so on, etc.; укр. таким чином, у зв’язку з вищезазначеним, загально відомим є ..., крім трьох підсистем, декілька ключових явищ, по-перше, по-друге, на нашу думку, зокрема, з одного боку, з іншого боку і т.п.

Одиниці з кількісними семами є фаворитами народної творчості, ідіолектів, які створюються за діючими моделями мови. Пор.: рос. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить (Ф. Тютчев).

Числівники, з одного боку, слова міри і ваги, з іншого – мають багато спільного стосовно їх семантичної еволюції та функціонування. Термінологізація КО позначена втратою предметної семантики, збагаченням КО семами точної квантифікації. За межами терміносистеми та на фразеологічному просторі КО утворюють бінарну опозицію на позначення адгерентних полярних понять «багато-мало». На синтагматичному рівні КО притаманна семантизація бівекторності – точної, приблизної / невизначеної кількості. Детермінуючими факторами при цьому служать текстові та дискурсивні чинники. У семантичній еволюції КО повторюють свій цикл становлення: реверсують значення предметності, квалітативності та синкретичності. Лінгвістичні параметри КО обумовлені дієвістю лінгвальних та екстралінгвальних факторів, природою денотатів, ознаками останніх та шляхами їх пізнання.

Вектор стандарт à експресія у домені КО є рушійною наскрізною силою, що розмиває етимологічні витоки слів, генерує семантизацію квантитативності, предметності, квалітативності, верифікує універсальний характер кількісних слів – їх поліаспектність, полівекторність та поліфункціо-нальність.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.031 с.)