Пристрої для центрування теодолітівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пристрої для центрування теодолітівДля встановлення центру лімба горизонтального круга над центром точки місцевості використовують нитковий висок, механічний центрир і оптичний центрир (рис. 52).

Найпростішим пристроєм для центрування є нитковий висок, який складається із міцної нитки і металевого тягаря. Один кінець нитки прив'язують до гачка прикріпленого до станового гвинта, а другий - до тягаря, гострий кінець якого центрують над центром точки закріпленої на місцевості (рис. 52, а). Центрування тягаря над точкою відбувається за допомогою пересування підставки теодоліту на головці штативу, яку пересувають після дещо відкрученого станового гвинта. Точність такого центрування становить 0,5 см.

При погоді з сильним вітром нитковим виском користуватися не зручно. В таких випадках доцільно користуватися механічним виском (рис.52, б). Він складається із розсувної (телескопічної) трубки 3 і круглого рівня 1. Для встановлення центра лімба в центр точки місцевості, необхідно верхній кінець механічного центрира прикріпити до станового гвинта 2, а нижній встановити гострим кінцем в центр точки місцевості. Після цього дещо відкручують становий гвинт і пересувають підставку разом з приладом на головці штатива так, щоб бульбашка круглого рівня механічного виска була на середині (в районі великого кола круглого рівня). Точність такого центрування становить 1 см.

Значним досягненням є виготовлення теодолітів з оптичним центриром (рис.52, в).

Оптичний центрир складається із наступних частин: призми 1, яка повертає промінь на 90°, кремальєри 2, прозорої пластинки 3 на якій нанесена сітка ниток, окуляра 4, фокусної лінзи 5, об'єктива 6.

Для встановлення центра лімба над центром точки місцевості необхідно бульбашку циліндричного рівня на алідаді горизонтального круга привести на середину при допомозі

Рис.52. Пристрій для центрування : а) нитковий висок; б) механічний центрир; в) оптичний центрир

 

піднімальних гвинтів. В цьому випадку віссю оптичного центрира O' О" займе горизонтальне положення, і в точці O' відіб'ється під кутом 45° та попаде в точку О. В полі зору центрира видно центр точки місцевості і хрест сітки ниток центрира. Для суміщення хреста сітки ниток центрира з центром точки місцевості необхідно дещо відкрутити становий гвинт і пересунути підставку разом з теодолітом на головці штативу до їх співпадання. Середня квадратична похибка такого центрування становить 0,5 мм.

7. 5. Перевірка оптичного центрира

Оптичний центрир - це пристрій ,за допомогою якого центрують геодезичний прилад (теодоліт, електротахеометр, світловіддалемір) над точкою.

Перевірка. Візирна вісь зорової трубки оптичного виска повинна бути продовженням осі оберт ання алідади

горизонтального круга.

Виконання. На віддалі 3-4 м від стіни будинку (кімнати) прикріплюють теодоліт до стола або верстака, так щоб вісь обертання теодоліту була паралельною горизонтальній площині стола (верстака) і підставка його оберталася вільно навколо осі теодоліту. До стіни прикріплюють аркуш паперу, так щоб на нього попала проекція точки перетину ниток сітки трубки оптичного виска (рис.53).

Рис.53. Підготовка оптичного центриру для перевірки

 

За допомогою закріпного гвинта лімба горизонтального круга закріплюють підставку і дивляться в трубочку оптичного виска, а помічник спостерігача фіксує проекцію точки перетину ниток оптичного виска олівцем або ручкою на аркуші паперу прикріпленого до стіни. Нехай це буде точка А. Після цього відкріплюють закріпний гвинт лімба теодоліту і повертають підставку приблизно на 90о. Закріплюють підставку і фіксують на папері точку В. За такою методикою фіксують точки A1 і B1 Нанесенні точки на папері з'єднують А з A1 та В з B1 і на перетині цих відрізків отримують точку О, яка лежить на продовженні осі обертання алідади горизонтального круга.

Перевірку повторюють.

Якщо віддаль між отриманими точками O і O1 не перевищує 3мм, то умова виконана. В інших випадках виконують виправлення.

Виправлення. При допомозі виправних гвинтів оптичного центрира суміщають перетин сітки ниток трубки оптичного виска з отриманою точкою O на папері. Перевірку повторюють з метою переконання, що виправлення відбулося.

Переваги методу:

Виконання перевірки не залежить від пори року і погоди, тому що вона виконується в лабораторних умовах точно, надійно і швидко.

Перевірка виконується на фактичній "висоті приладу" 3-4 м, а в дійсності при роботі з приладом ця висота не перевищує 1,5 м. В таких випадках точність центрування буде в 2-3 рази вищою ніж при звичайній перевірці [1].

Перевірки теодоліта Т30

Для того щоб якісно виконувати геодезичні роботи теодолітом необхідно перед початком виконати його перевірки. При їх виконані слід добре знати де знаходяться осі відповідних елементів теодоліта (рис.54).

Основні осі: TT - вертикальна вісь; HH - горизонтальна вісь обертання труби; VV - візирна вісь труби; U1U1 - вісь циліндричного рівня горизонтального круга; U2U2 - вісь циліндричного рівня вертикального круга.

Основні частини. Горизонтальний кутомірний круг складається із двох кругів: нижнього - лімба 1 і верхнього - алідади 2; 3 - підставка зорової труби, з якою жорстко скріплений лімб 4 вертикального круга і зорова труба 5; 6 - алідада вертикального круга; 7 - циліндричний рівень при алідаді горизонтального круга; 8 - піднімальні гвинти підставки; 9 - підставка; 10 - циліндричний рівень вертикального круга.

Перша перевірка. Вісь циліндричного рівня при алідаді горизонтального круга повинна бути перпендикулярна до осі обертання приладу.

Виконання. Теодоліт приводять в робоче положення. Встановлюють циліндричний рівень за напрямком двох піднімальних гвинтів і приводять бульбашку рівня на середину Повертають алідаду горизонтального кругу на 1800 і дивляться на бульбашку рівня. Якщо бульбашка рівня відхилилась в сторону від нуль-пункту не більше як на пів поділки, то умова виконана. В протилежному випадку виконують виправлення.

Виправлення. За допомогою шпильки повертають виправні гвинти циліндричного рівня в ту чи іншу сторону так, щоб бульбашка рівня повернулась на половину дуги відхилення до нуль- пункту. Перевірку повторюють знову.

Друга перевірка. Візирна вісь зорової труби повинна бути перпендикулярною до осі обертання труби.

Виконання. На місцевості вибирають добре видиму віддалену точку (хрест церкви, телевізійна антена, громовідвід заводської труби тощо). Зорову трубу при КП наводять на цю точку і беруть відлік по горизонтальному крузі КППереводять трубу через зеніт і при КЛ зорову трубу наводять на дану точку і беруть відлік КЛГ Відкріплюють закріпний гвинт лімба горизонтального круга і повертають теодоліт приблизно на 180°.

Рис.54. Схема теодоліта

 

Закріплюють закріпний гвинт лімба і відкріплюють закріпний гвинт алідади. Зорову трубу наводять при КП на дану точку і беруть відлік КП. Повертають зорову трубу через зеніт і наводять її на дану точку при КЛ та беруть відлік КЛ2. Колімаційну похибку визначають за формулою

C = [(КЛ1 - Kn1 ± 180°) + (КЛ2- КП2 ± 180°)]/4. (68)

Якщо C< 2t (t - точність теодоліта), то умова виконана. Якщо C > 2t, то виконують виправлення.

Виправлення. Спочатку знаходять вірний відлік за формулами КЛд = КЛ2 - C ; (69)

КП0 = КП2 + C.

За допомогою навідного гвинта алідади горизонтального круга встановлюють вирахуваний вірний відлік на горизонтальному крузі. Дивляться в зорову трубу. В наслідок цієї дії центр сітки ниток переміститься з вибраної точки в ту чи іншу сторону

Обертаючи горизонтальні виправні гвинти сітки ниток, пересувають діафрагму, до тих пір поки зображення вибраної точки не буде знаходитись точно в центрі сітки ниток.

Перевірку повторюють знову.

Третя перевірка. Одна із ниток сітки має бути горизонтальною, а друга вертикальною.

Виконання. Приводять теодоліт в робоче положення і на відстані від теодоліта 5...10м підвішують нитковий висок. Наводять зорову трубу на нитку виска. Якщо вертикальна нитка сітки труби співпадає з ниткою виска, то умова виконана. Якщо вертикальна нитка сітки не співпадає з ниткою виска, то виконують виправлення.

Виправлення. Відкручують ковпачок в окулярній частині зорової труби і відпускають закріпні гвинти діафрагми сітки. Саму діафрагму сітки ниток обертають так, щоб вертикальна нитка сітки ниток співпала з ниткою виска. Закріплюють закріпні гвинти діафрагми сітки і закручують ковпачок. Перевірку повторюють.

Четверта перевірка. Вісь обертання труби повинна бути перпендикулярною до осі обертання приладу.

Виконання. Встановлюють теодоліт на відстані 10...15м від стіни будівлі. На стіні вибирають точку так, щоб кут нахилу між цією точкою і горизонтальною площиною був приблизно 20°. Наводять зорову трубу на вибрану точку і проектують її вниз стіни приблизно на горизонт приладу. Олівцем відмічають точку на стіні. Переводять зорову трубу через зеніт і при другому положенні круга знову наводять на вибрану точку і проектують на горизонт приладу Якщо в обох випадках точки співпадають в межах бісектора, то умова виконана. Якщо ні, то потрібно виконати виправлення.

Виправлення. Таке виправлення виконують в спеціально обладнаних майстернях.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.012 с.)