ТОП 10:

Обчислення координат точок в замкнутому теодолітному ходіОбчислення координат в замкнутому теодолітному ході не значно відрізняється від загального вище розглянутого випадку.

В замкнутих теодолітних ходах вимірюються зовнішні або внутрішні кути фігури (рис. 68).

Точність вимірювання горизонтальних кутів в теодолітних ходах контролюють шляхом порівнювання допустимої кутової нев'язки доп./ з обчисленою,

для зовнішніх кутів за ходом годинникової стрілки

(112)

для внутрішніх кутів проти годинникової стрілки

(113)

де n - число кутів в замкнутому многокутнику. Так як в замкнутому ході повертаються завжди до початкової точки, то нев 'язка приростів прямокутних координат обчислюється за формулою

 

де AXі AY - вирахувані прирости за дирекційними кутами і довжинами ліній ходу. Допустима нев'язка приростів координат, а також поправки в прирости координат обчислюються так, як приведено для розімкнутих теодолітних ходів.

Теодолітні ходи необхідно прив'язувати до двох пунктів старших класів (рис. 70). Таким чином контролюють вірність орієнтування ходу. В табл. 11 приведені результати обчислення координат замкнутого теодолітного ходу. Обчислені прирости контролюють при допомозі формули

(115)

де а - дирекційний кут лінії d теодолітного ходу.

Відомість

обчислення прямокутних координат точок замкнутого теодолітного ходу

 

Рис.70. Прив'язка теодолітних ходів до пунктів старших класів

 

Площу земельної ділянки можна обчислити аналітичним способом, коли відомі прямокутні координати точок вершин геометричної фігури за формулою

(116)

Результати обчислення площ записують в табл.12.

Таблиця 12

Відомість обчислення площі за прямокутними координатами

№ точ. Координати x,(t,+1-y,_1) yi(xi-1-xi+1).
X y    
а 1000,00 1000,00 -35450,00 -2907306,00
в 1069,72 1020,06 +242452,03 -156497,60
c 1153,42 1226,65 +307963,14 +265471,59
d 853,30 1287,06 -146033,76 +481913,87
e 778,99 1055,51 -223616,87 -154843,31

Побудова планового геодезичного обгрунтування полюсним методом

Польові роботи при побудові полюсної мережі

В 1978 році на кафедрі інженерної геодезії Українського інституту інженерів водного господарства (сьогодні - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) під керівництвом кандидата технічних наук доцента Куцериба М.А., Романчук С.В. розробив ефективний тріангуляційний метод побудови планових геодезичних мереж, названий полюсним методом. Даний метод дозволяє відмовитися від вимірювання віддалей стальною стрічкою між точками мережі. Віддалі обчислюють за теоремою сінусів.

Суть запропонованого полюсного методу за точністю теодолітних ходів, полягає в тому, що в польових умовах вимірюють одну будь-яку сторону і всі кути (рис.71).

Рис.71. Схеми полюсної мережі

 

Якщо в мережі відомі координати хоча б одного пункту і дирекційний кут одного напрямку, то можна обчислити координати всіх інших пунктів. Для цього необхідно обчислити довжини ліній трикутників за формулою теореми сінусів і дирекційні кути сторін ходової лінії Р, 1, 2, ..., N, P полюсної мережі за формулою (103). Ходова лінія утворює замкнутий хід, а тому прямокутні координати точок обчислюють за правилом замкнутого теодолітного ходу.

При побудові планової геодезичної мережі полюсним методом з точністю теодолітних ходів, необхідно на місцевості вибрати або закріпити полюс Р. Полюсом може бути хрест церкви, блискавковідвід заводської труби, телевізійна (радіо) антена, опора ЛЕП та інше, але щоб віддаль від точок ходової лінії до полюса не перевищувала 2 км. Якщо на місцевості відсутні споруди, які можна прийняти за полюс мережі, то в цьому випадку в зручному місці закріплюють віху висотою 2...6м. Після цього закріплюють пункти за ходовою лінією мережі так, щоб була видимість на задню, передню точки і полюс та щоб кути в точках ходової лінії приблизно не перевищували 1500 і не були меншими 300. Кут при полюсі може бути будь-яким.

Горизонтальні кути вимірюють способом прийомів, якщо в вершині кута два напрямки і способом кругових прийомів коли в вершині кута три і більше напрямків. Будь-яку одну сторону вимірюють як можна точніше.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.210 (0.003 с.)