Розмічування поперечників на місцевостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розмічування поперечників на місцевостіДля виявлення характеристики рельєфу місцевості в границях смуги в напрямку перпендикулярному до осі лінійної споруди, на місцевості розмічають поперечники. Перпендикулярність поперечників витримується за допомогою екера або на око. Віддалі між поперечниками по осі споруди і довжини самих поперечників призначаються головним інженером проекту, який складає технічне завдання, що в свою чергу пов 'язане з характером споруди. На кожному поперечнику, вправо і вліво від осі споруди, в характерних місцях рельєфу закріплюють точки, які називають плюсовими (рис.143).

Рис.143. Поперечник на осі споруди

 

Позначення точки складається із початкової літери відповідної сторони при русі по осі споруди вперед, наприклад, вправо "П" або вліво "Л", та віддалі по перпендикуляру від осі до

характерної точки рельєфу.

Якщо маємо позначення плюсової точки П10 чи Л20, то це значить, що перша характерна точка рельєфу на поперечнику знаходиться від осі споруди на перпендикулярі 10 м праворуч, а друга - 20м ліворуч.

Місце знаходження поперечника характеризується пікетажним значенням. Наприклад, на (рис.143) поперечник має значення ПК- 5+50,44. Це значить, що поперечник знаходиться від початку лінійної споруди (по її осі) на віддалі 550,44 м. На місцевості поперечники розмічають в місцях на осі лінійної споруди, де по напрямку поперечника спостерігається однаковий нахил. Якщо нахили більше Il0, то поперечники розмічають на всіх пікетних і плюсових точках.

Заповнення пікетажного журналу в польових умовах

Одночасно з розміткою пікетажу на місцевості заповнюють пікетажний журнал. В журналі показують вісь лінійної споруди у вигляді прямої лінії посередині сторінки, на якій в довільному масштабі наносять всі пікетні і плюсові точки, кути повороту споруди від осі. Запис в пікетажному журналі виконують знизу вверх, щоб права і ліва сторони сторінки відповідали правій та лівій сторонам споруди по ходу. Кути поворотупоказують стрілками, направленими вправо чи вліво від осілінійної споруди залежно від того, в яку сторону вона повертає (рис. 138).

Визначені основні елементи кривої R, Т, К, Б і Д записують в пікетажний журнал. Пікетажне значення кожної вершини кута повороту та кінця споруди визначають за формулою:

BK .1 = d1 = ПК - N +

BK.2 = BK.1 + d2 - Д1 = ПК - N + k2;

BK.3 = BK.2 + d3 - Д2 = ПК - N + k3;

(186)

KT = BK.(n -1) + dn - Д(п-1) = ПК - N + kn; де ВК.1, ВК.2, ВК.3,..., ВК(п-1) - вершини кутів повороту лінійної споруди;

d1, d2,...dn - довжини прямих ланок лінійної споруди;

Д1, Д2,...Д(п-1) - доміри у відповідних вершинах кута повороту траси;

N - кількість цілих сотень метрів;

k1, k2, k3,... kn- відрізки в метрах з точністю до 0,01 мвід відповідного пікету до вершини кута повороту лінійної споруди; КТ - кінець траси.

Виконують розрахунок пікетажних значень основних точок кривої за формулами:

ПК = ВК і - Т = ПК - N + kJ; СК = ПК + К / 2 = ПК - N + kJ; KK = C К + К /2 = ПК - N + kj,

де і = 1, 2, 3,..., n - номер вершини кута повороту лінійної споруди; k - відрізки в метрах (з точністю до0,01 м) від відповідного пікету. Контроль обчислень виконують за формулою:

KK = BK + Т - Д = ПК - N + k j

Розходження можуть бути не більше 0,01 м за рахунок заокруглень числа.

Технічне нівелювання по осі лінійної споруди

Для того щоб визначити висоти закріплених точок на осі лінійної споруди (пікетів, плюсових, основних точок кривої, пікетів винесених на криву і точок на поперечниках) за ними прокладають нівелірний хід технічної точності. Нівелювання починають від точки, висота якої відома і спостереження виконують за програмою:

відлік з чорної сторони задньої рейки;

відлік з чорної сторони передньої рейки

відлік з червоної сторони передньої рейки;

відлік з червоної сторони задньої рейки;

відлік з чорної сторони рейки на проміжній точці.

Результати спостережень на кожній станції записують в журнал технічного нівелювання (табл. 23). Зняті відліки з чорної і червоної сторони кожної рейки контролюють, шляхом обчислення п'ятки рейки.

На станції визначають перевищення за формулою (124), та середнє перевищення за формулою (125). Польові обчислення на кожній станції на цьому закінчується (дивись табл.23.)

Таблиця 23

Журнал технічного нівелювання по осі траси

Посторінковий контроль:

13= ; Yfl= ; Yh= ; Yhc=

Y3-YA=

Сума обчислених перевищень Yhcp=

Сума теоретичних перевищень Yhj=

Нев'язка в нівелірному ході fh=YharYhT=

Допустима нев'язка доп/h = 50 мму[ь =

Примітка: L=KT=

Таблиця 24

Журнал технічного нівелювання по осі траси

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.004 с.)