ТОП 10:

Побудова на місцевості проектного кутаДля побудови на місцевості заданого (проектного) кута Po, потрібно, щоб на місцевості були закріплені дві точки геодезичного обґрунтування, координати яких відомі.

Нехай в нашому випадку відомі точки А і В. Потрібно в точці А побудувати проектний кут Po (рис. 118).

Рис. 118. Побудова горизонтального кута на місцевості

 

Встановлюють теодоліт Т30 в точці А і приводять його в робоче положення. При КП зорову трубу візують на точку В та з лімба горизонтального круга знімають відлік КПВ

Обчислюють відлік на лімбі, коли зорова труба буде наведена на проектну точку С, а кут відповідатиме заданому (проектному) Ро за формулою

КПСі = КПВ +Po, (159)

якщо точка C розташована праворуч напрямку AB. Коли точка C розташована ліворуч напрямку AB, то відлік визначають за формулою

КПСі = КПв -P0 (160)

Відкріплюють закріпний гвинт алідади горизонтального круга і

на лімбі встановлюють відлік КПС у цьому випадку зорова труба

буде направлена на точку C1. На місцевості в точці C1 встановлюють віху, бажано товщиною до 1 см. Такі самі дії виконують при крузі КЛ. Переводять трубу через зеніт і наводять її на точку B при КЛ та знімають відлік КЛБ. Обчислюють відлік на точку C за формулою

КЛС2 = клв ±А), (161)

У формулі (161) знак (+) застосовують тоді коли точка C розташована праворуч напрямку AB, і знак (-) коли точка C розташована ліворуч напрямку AB.

Відкріплюють закріпний гвинт алідади горизонтального круга

та на лімбі встановлюють відлік КЛ . В цьому випадку зорова

труба буде направлена на точку C2. В цій точці встановлюють віху Заміряють віддаль між точками C1 і C2, яку ділять на два і знаходять на місцевості її середину. Забивають кілочок і підписують точку C. Кут між напрямками AB і AC буде рівний куту P0 .

Середину між точками знаходять в тому випадку коли КП - КЛ>2с (с - колімаційна похибка теодоліта). При порушенні цієї умови потрібно все переробити.

На місцевості часто виникає питання побудови прямого кута при будівництві незначних об'єктів, застосовуючи тільки стальну стрічку. Для цього потрібно знати початковий напрямок однієї сторони споруди.

Нехай в нашому випадку відомий напрямок AM. Початок споруди співпадає з точкою А (рис. 119). За допомогою сталевої стрічки будують єгипетський трикутник із сторонами 3, 4, 5 м чи 6, 8, 10 м або 9, 12, 15 м. Все залежить від довжини самої споруди. Від точки А за напрямком AM відміряють віддаль 3, 6 чи 9 м в залежності від довжини споруди і забивають дерев'яний кілочок в точці В. В точку А прикладають нульовий штрих стрічки і в кінці визначеного радіуса прикладають цв'ях так, щоб можна було накреслити дугу на місцевості. Нуль стрічки переносять в точку В і радіусом 4, 8 чи12 м, який фіксують цвяхом прокреслюють дугу на місцевості. Точку перетину дуг позначають буквою С. Кут в точці В утворений відрізками АВ і ВС буде рівний 900, тобто прямим.

 

Четверту точку D знаходять як перетин перпендикулярів опущених з точок А і С. Таким чином рішення цієї задачі зводиться до побудови на місцевості єгипетського трикутника (3*4*5; 6*8*10; 9*12*15; і т.д.).

Побудова на місцевості проектної лінії

Для того щоб побудувати на місцевості заданий (проектний) відрізок d^, то необхідно мати початкову точку і його напрямок.

Нехай в нашому випадку початкова точка А і напрямок АВ відомі (рис.120). Потрібно побудувати проектну лінію d' .

Якщо місцевість має ухил не більше 2°, то таку місцевість приймають за горизонтальну площину. Коли ухил більше 2°, то його вимірюють теодолітом або екліметром і знаходять довжину відрізка на похилій площині за формулою

D = dAB/cos v. (162)

Рис. 121. Побудова проектної лінії

 

Після цього за допомогою сталевої стрічки відкладають від точки A за напрямком AB відомий відрізок і закріплюють точку B1. Для контролю даний відрізок відкладають другий раз і отримують точку B2. Обчислюють відносну похибку за формулою

 

(163)

де Aab - різниця між першим і другим відкладання відрізка dAB чи

Dab.

Якщо f д < 1/2000, то різницю Aab ділять на два і одержану величину відкладають від точки B1 чи B2 в ту чи іншу сторону та закріплюють точку B. Відрізок AB буде відповідати горизонтальному прокладенню dAB.

Якщо f д > 1/2000, то відкладення повторюють.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.15.215 (0.003 с.)