Розграфка і номенклатура топографічних картМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розграфка і номенклатура топографічних картДля визначення адреси певної ділянки земної поверхні виконують розграфку земної кулі шляхом умовного ділення паралелями через 4°, починаючи від екватора на північ і південь (рис. 11). В результаті такого поділу отримують ряди, які

Рис. 11. Поділ земної кулі на зони

 

позначають великими буквами латинського алфавіту від А до U, починаючи від екватора до північного і південного полюсів. Умовне ділення меридіанами виконують через 6°, починаючи від Грінвічського меридіану проти ходу годинникової стрілки. Такий поділ за меридіанами співпадає з поділом земної кулі на зони. Виконану нумерацію зон арабськими числами 1, 2, 3, ..., 60 за напрямком проти годинникової стрілки починаючи від меридіану з довготою 180° називають колонами.

Таким чином, поверхня Землі поділена на сферичні трапеції з розмірами сторін по широті Ap = 4° і по довготі AX = 6°. Кожна така трапеція представляє собою ділянку горизонтальної проекції в масштабі 1:1 000 000 (рис. 11).

Номенклатурою називається система топографічних карт різних масштабів та їх взаємне розташування згідно прийнятої розграфки (рис. 11). Номенклатура листів карти масштабу 1:1000 000 створюється із букви, якою позначений ряд і із номера колони. Так заштриховані трапеції на рис.11 мають номенклатуру Q - 37 і L - 49.

В нашій державі лист карти в масштабі 1:1000 000 прийнятий за основу. Для того, щоб отримати лист карти в масштабі 1:500 000, необхідно лист карти 1:1 000 000 поділити на

Рис.12. Лист карти масштабу 1:1 000 000

 

чотири частини і кожну частину позначити буквами українського алфавіту А, Б, В, Г (рис. 12).

За таким поділом номенклатура листа карти 1:500 000 буде мати позначення L-49-В, яке складається із номенклатури листа карти 1:1000 000 та його четвертої частини позначеної відповідною буквою. В нашому випадку четверта частина позначена буквою В

та заштрихована.

Розграфка листів карт масштабів 1:300 000, 1:200 000 і 1:100 000 виконується шляхом ділення кожного листа карти масштабу 1:1 000 000 меридіанами і паралелями відповідно на 9, 36 і 144 частин (рис.13). Номенклатура листів карт приведених масштабів складається із номенклатури відповідного мільйонного листа і безпосередньо номера, який у листів карт масштабу 1:300 000 записується зліва, а у листів карт масштабів 1:200 000 і 1:100 000 - справа від номенклатури мільйонного листа. На рис.13 заштриховані наступні листи VI-L49, L-49-VI, L-49-133.

Листи карти масштабу 1:50 000 отримують шляхом ділення листів карти масштабу 1:100 000 на чотири частини і позначаються великими буквами українського алфавіту А, Б, В, Г. Номенклатура листа карти приведеного на рис.14 L-49-133-B.

Рис. 13. Розграфка листів карти масштабів 1:300 000, 1:200 000 і 1:100 000

 

Листи карти масштабу 1:25 000 отримують шляхом ділення листів карти масштабу 1:50 000 на чотири частини, кожна з яких позначається прописною буквою українського алфавіту а, б, в, г, (рис.14). Номенклатура такого листа L-49-ІЗЗ-Б-в

Листи карти масштабу 1:25 000 ділять на чотири частини і отримують листи карти масштабу 1:10 000 та позначають їх арабськими числами 1, 2, 3, 4. Номенклатура такого листа L-49- 133-Б-г-4 (рис.14).

Рис. 14. Розграфка листів карти 1:50 000, 1:25 000 і 1:10 000

 

Розграфка листів карти масштабу 1:5000 виконується діленням листа карти масштабу 1:100 000 на 256 частин і нумерують їх арабськими числами взятими в дужки (рис.15). Номенклатура такого листа карти L-49-133-(16).

Рис. 15. Розграфка листів карти масштабу 1:5000

 

Для того, щоб отримати номенклатуру листа карти масштабу 1:2000, то необхідно лист карти масштабу 1:5000 розділити на дев'ять частин і кожну з них позначити прописними буквами українського алфавіту взятих в дужки (рис.16). Номенклатура такого листа L-49-133-(16-i).

 

Рис. 16. Розграфка листів карти масштабу 1:2000

Під час топографічного знімання місцевості в крупних масштабах територій площею менше 20 км2 складають топографічні плани за квадратною розграфкою, яка не пов'язана з державною номенклатурою. Існуючою Інструкцією з топографічних знімань місцевості пропонуються наступні розміри рамок : 40х 40 см для листів планів в масштабі 1:5000 і 50 х 50 см - для листів планів в масштабах 1:2000,1:1000 і 1:500.

За основу розграфки приймають лист плану масштабу 1:5000, який позначений умовно арабським числом. Даний лист ділять на чотири частини та отримують лист плану в масштабі 1:2000 і позначають їх великими буквами українського алфавіту А, Б, В, Г.

Кожний лист плану в масштабі 1:2000 ділять на чотири частини і позначають римськими числами I, II, III, IV та отримують лист плану в масштабі 1:1000.

Лист плану масштабу 1:2000 ділять на шістнадцять частин і отримують лист плану в масштабі 1:500.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.007 с.)